Naučná stezka Libice

Hodnocení:
(počet hlasů: 8)
Komentáře:
1
Naučná stezka Libice

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka spojuje soutok řek Cidliny a Labe s nedalekou obcí Libice nad Cidlinou. Na jejím okraji se rozkládalo významné hradiště, sídlo slavníkovského rodu, které se po vyvraždění Slavníkovců Přemyslovci v roce 995 stalo jedním z center správy sjednoceného území. Po vyvraždění Vršovců, kteří libické hradiště vlastnili poté, postupně ztratilo na důležitosti. Stezka seznamuje s řekou Cidlinou, lužními lesy, hradištěm a obcí Libice.

Stezka je nenáročná, zcela bez převýšení. Vede téměř výhradně po kvalitních asfaltových cestách a je bez problémů sjízdná např. s kočárky. Trasa není značena. Na každém panelu je plánek s vyznačením zastávek. Protože byla naučná stezka budována ve dvou fázích (v letech 2008 a 2009), jsou na plánku stezky na prvních pěti panelech vyznačeny pouze zastávky 1–5, na zbylých čtyřech zastávkách (č. 6–9) instalovaných dodatečně jsou již vyznačeny všechny.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Nymburk
Začíná:
u soutoku řek Labe a Cidliny, asi 3,5 km od Poděbrad (na trase naučné stezky Skupice–Huslík)
Končí:
LIBICE NAD CIDLINOU, u silničního mostu přes řeku Cidlinu
Délka:
cca 2,5 km
Zastávek:
9
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
2008 (zastávky 1–5) + 2009 (zastávky 6–9)
Tvůrce stezky:
Základní škola Libice nad Cidlinou (9. ročník 2007/2008, 9. ročník 2008/2009), Polabské muzeum Poděbrady, Polabské ekocentrum ČSOP, obec Libice nad Cidlinou
Naše návštěva:
srpen 2009
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Cidlina
 2. Les Huslík
 3. Kulturní krajina
 4. Hradiště
 5. Libice v dějinách
 6. Novodobá historie
 7. Plán obce
 8. Život hradiště
 9. Stavby a příroda Cidliny

Informační náplň

Zastávka 1: Cidlina

 • základní historický vývoj řečiště Cidliny
 • povodí Cidliny a ovlivnění krajiny – podrobně
 • původní ústí Cidliny do Labe
 • současné řečiště Cidliny
 • regulovaný úsek Cidliny
 • bývalá lávka u soutoku
Vyobrazení:
1. vojenské mapování (1764–1768), 2. vojenské mapování (1851–1852); památný strom topol černý, kosatec žlutý; kormorán velký; pozůstatek lávky přes Cidlinu; plánek stezky

Zastávka 2: Les Huslík

 • původ názvu, funkce lesa v krajině
 • flóra lužního lesa
 • fauna lužního lesa
 • lipová alej podél Cidliny
 • lípa srdčitá
 • les Huslík
Vyobrazení:
lužní les po jarní povodni; hrachor jarní, sasanka pryskyřníkovitá, česnek medvědí, dymnivka dutá; jestřáb lesní, lejsek bělokrký, strakapoud velký, roháč obecný, ruměnice pospolná, rosnička obecná; lipová alej podél Cidliny, les Huslík; plánek stezky

Zastávka 3: Kulturní krajina

 • vysvětlení pojmu kulturní krajina
 • flóra a fauna kulturní krajiny
 • Libušino jezírko
 • popis místní krajiny
Vyobrazení:
mák vlčí, šalvěj luční, kozí brada luční, silenka nadmutá, blatouch bahenní, rákos obecný; volavka popelavá, rákosník proužkovaný, potápník vroubený, ropucha obecná, užovka obojková, čáp bílý; tématické fotografie; plánek stezky

Zastávka 4: Hradiště

 • základní charakteristika libického hradiště
 • popis hradiště a okolí
 • osídlení hradiště
 • tavení drahých kovů
 • rekonstrukce raně středověkého meče
 • slavníkovská Libice
 • dějiny archeologického výzkumu
Vyobrazení:
letecký pohled na Libici a hradiště, šperky nalezené na libickém hradišti, nalezené zlomky keramických nádob na tavení drahých kovů, rekonstrukce raně středověkého meče, plánek slavníkovského hradiště; plánek stezky

Zastávka 5: Libice v dějinách

 • základní historická charakteristika obce Libice
 • Libice nad Cidlinou v datech
 • evangelické kostely
 • katolické kostely
 • Slavníkovci
Vyobrazení:
stříbrný denár Soběslava Slavníkovce z libické mincovny, pomník na návsi připomínající narození sv. Vojtěcha, historicky první známé vyobrazení Libice nad Cidlinou, toleranční modlitebna, nový evangelický chrám, 1. vojenské mapování (1764–1768), katolická fara, kostel sv. Vojtěcha, 2. vojenské mapování (1851–52); plánek stezky

Zastávka 6: Novodobá historie

 • základní charakteristika obce Libice nad Cidlinou
 • moderní Libice v datech 19. a 20. století
 • průmysl a zemědělství v 19. a 20. století
 • vývoj sportu v Libici
 • libické školy
 • historické pohlednice
 • pomník tragické události na železnici na konci 2. světové války
Vyobrazení:
cukrovar, Férova továrna, libičtí fotbalisté, diakonie, historické pohlednice Libice a okolí, pomník tragické události na železnici na konci 2. světové války; plánek stezky

Zastávka 7: Plán obce

 • plán obce s vyznačením důležitých institucí, míst a firem
 • základní údaje o obci
Vyobrazení:
plán obce, pohled na Libici od Cidliny, slavníkovské hradiště, střed obce, Vari Honda, nádraží ČD, základní škola, letecký pohled na obec; plánek stezky

Zastávka 8: Život hradiště

 • citace: Bruno z Querfurtu – legenda o životě sv. Vojtěcha
 • když se řekne hradiště – základní podoba a funkce hradišť, obvyklý počet obyvatel, společenská hierarchie
 • pohled do talíře – jídelníček obyvatel libického hradiště, pěstované plodiny
 • hrnec kaše na poslední cestu – unikátní objev keramické nádoby na pohřebišti, se zbytky potravin
 • opevnění hradiště
 • co zůstalo pod zemí – zahloubené objekty, nejčastější archeologické nálezy
 • archeobotanika
Vyobrazení:
část výzdoby dveří katedrály v polském Hnězdně, objevená keramická nádoba, rekonstrukce opevnění, zahloubené objekty, mikroskopické zobrazení pylových zrn; plánek stezky

Zastávka 9: Stavby a příroda Cidliny

 • základní popis stavebních úprav řečiště Cidliny
 • most přes Cidlinu v Libici
 • pohyblivý jízek
 • betonový jez
 • železniční most
 • život u vody
 • další drobné stavby v okolí řeky a říční flóra
Vyobrazení:
most přes Cidlinu v Libici (v roce 1913 a 2009), kamenný brod pod kostelem – pozůstatek pohyblivého jízku, železniční most, starý dřevěný most libického cukrovaru, betonový jez; volavka popelavá, ledňáček říční; rákos, stulík žlutý, orobinec; plánek stezky

Popis trasy

Soutok řek Labe a Cidliny → libické hradiště → Libice nad Cidlinou → silniční most přes Cidlinu

Naučnou stezku zahájíme u výletní restaurace Cidlina na soutoku řek Cidlina a Labe. Sem se dostaneme nejlépe cestou podél Labe z Poděbrad (asi 3,5 km). Protože v tomto úseku vede naučná stezka Skupice–Huslík, můžeme se zde na soutoku rozhodnout, zde pokračovat po této stezce zpět do Poděbrad, nebo jít po trase naučné stezky Libice podél Cidliny do nedaleké Libice nad Cidlinou.

Od soutoku vyrážíme kvalitní asfaltkou podél břehu Cidliny. Po asi 200 metrech potkáme 1. zastávku (Cidlina). Pokračujeme dál k silničnímu mostu, podejdeme ho a za ním se stáčíme vlevo. Po 150 metrech přijdeme na turistické rozcestí, před nímž je umístěna 2. zastávka (Les Huslík). Stejná asfaltka nás po dalších asi 300 metrech dovede k 3. zastávce (Kulturní krajina), a po 250 metrech ke 4. zastávce (Hradiště).

Přijdeme na okraj obce k altánu s několikajazyčnými panely s informacemi o hradišti – k němu se na křižovatce vydáme směrem vlevo. Po návratu z hradiště k altánu pokračujeme rovně do středu obce, kde se dáme vpravo. Po dalších asi 100 metrech po hlavní ulici dorazíme na menší parkoviště, kde jsou blízko sebe tři zastávky – 5. zastávka (Libice v dějinách), 6. zastávka (Novodobá historie) a o kus dál u zdi fary 7. zastávka (Plán obce). Od ní se vrátíme zpět k 5. zastávce a odbočíme vlevo podél parčíku k hasičské zbrojnici a dále jdeme rovně navazujícím úzkým chodníkem mezi ploty a křovinami. Sestoupíme na asfaltku vedoucí po okraji zástavby, kde je hned naproti nám 8. zastávka (Život hradiště). Dál pokračujeme vlevo. Po asi 200 metrech dorazíme k hlavní ulici, těsně před níž je umístěna 9. zastávka (Stavby a příroda Cidliny).

Zde naučná stezka končí. Odtud můžeme pokračovat buď vlevo ke kostelu a zpět do středu obce, nebo rovně k silničnímu mostu, před ním vpravo a pak pěšinkou podél Cidliny (po červené značce) zpět k soutoku s Labem.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 26. 08. 2009 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Nymburk, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 1)

 • Červinka Jan hod.

  Dobrý den.

  Kde se dá najít mapa se zakreslenou trasou?

  Děkuji.

  Červinka

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář