Naučná stezka Kunickou přírodou

Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 11)
Komentáře:
1
Naučná stezka Kunickou přírodou

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Krátká naučná stezka se nachází v obci Kunice na Velkopopovicku, ve sportovním areálu u zámku Berchtold. Seznamuje obecně např. s rybníky a jejich obyvateli, lučními rostlinami, ptactvem, lesní zvěří, geologickou stavbou okolí nebo např. s tříděním odpadů. Součástí trasy stezky je také minizoo a dětské hřiště.

Naučná stezka je dle tvůrců údajně určena dětem předškolního a mladšího školního věku, ale zpracováním a podobou informačních panelů tomu příliš neodpovídá (dlouhé, nudné, šroubované texty plné cizích slov, nezajímavé obrázky, neatraktivní vzhled), navíc má stezka pouze obecnou náplň, která nemá s Kunicemi nic společného. Dětem spíše přijdou vhod herní prvky u některých zastavení.

Navzdory názvu „Kunickou přírodou“ vede trasa v podstatě pouze kolem velkých fotbalových hřišť a menší vodní nádrže, a záhadou proto je, proč byla vůbec zvolena přírodovědná náplň – vzhledem k tomu, že se celou dobu pohybujeme sportovním areálem, naučná stezka nejen volá, ale přímo huláká po rekreačně sportovní náplni (jako skvělá stezka Neleníme v zeleni). Taková stezka by skvěle doplnila areál a mohla by lákat i k opakovaným návštěvám.

Trasa stezky není fyzicky náročná, na 1,2 km dlouhé trase je 10 informačních panelů. Značena je dřevěnými ukazateli, není bezbariérová.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Praha-východ
Začíná a končí:
obec KUNICE, Haškova ulice, u vstupu do Sportcentra hotelu Zámek Berchtold
Délka:
cca 1,2 km
Zastávek:
10
Značení trasy:
dřevěné ukazatele na křižovatkách
Vznikla:
2011
Tvůrce stezky:
občanské sdružení Rozvoj Kunic a okolí
Naše návštěva:
listopad 2011
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Start
 2. Rybník Žlábky
 3. Rostliny a bylinky
 4. Ptáci
 5. Život v lese
 6. Stopa
 7. Plody lesa
 8. Geologie
 9. Ekologická výchova
 10. Stromy

Informační náplň

Zastávka 1: Start

 • uvítání na naučné stezce, stručný popis trasy, tvůrci stezky
 • stručné představení informační náplně jednotlivých zastavení
Vyobrazení:
plánek areálu zámku Berchtold s vyznačením trasy naučné stezky

Zastávka 2: Rybník Žlábky

 • význam rybníků pro naši přírodu
 • výlov rybníka
 • jak může rybník pomoci při povodních
 • rozmach rybníkářství za Karla IV.
 • ekologické funkce rybníků
 • naše nejběžnější ryby
 • rybník v zimě
 • která pohádková postavička přebývá v rybníku
Vyobrazení:
výlov rybníku; louka zaplavená vodou z tajícího sněhu; Karel IV.; rákos; blatouch bahenní; leknín bílý; bruslařka; potápník; perloočka; chobotnatka; užovka; plovatka; pakomár; jepice; vážka; kachny; rejsek; ondatra; vydra; rak; lín obecný; kapr obecný; bruslení na rybníku

Zastávka 3: Rostliny a bylinky

 • rostliny a bylinky na loukách
 • jak vznikly louky
 • jaké rostliny chutnají zvířatům
 • jak člověk ovlivňuje složení louky
 • léčivé bylinky
  • bez černý
  • bříza bělokorá
  • divizna velkokvětá
  • hluchavka bílá
  • jahodník obecný
  • kontryhel obecný
  • kopřiva dvoudomá
  • lípa srdčitá
  • maliník obecný
  • smetanka (pampeliška) lékařská
Vyobrazení:
louka; krvavec toten; pcháč zelinný; řeřišnice luční; bez černý; bříza bělokorá; divizna velkokvětá; hluchavka bílá; jahodník obecný; kontryhel obecný; kopřiva dvoudomá; lípa srdčitá; maliník obecný; smetanka (pampeliška) lékařská

Zastávka 4: Ptáci

 • rozmanitá společenstva lesních druhů ptáků
 • doupné a odumřelé stromy
 • ptačí budky
 • napajedla a koupadla pro ptáky
 • zimní přikrmování ptáků
 • různorodá ptačí potrava
Vyobrazení:
puštík obecný; holub doupňák; ilustrační fotografie

Zastávka 5: Život v lese

 • živočichové v lese
 • jelen lesní
 • jezevec lesní
 • ježek západní
 • králík divoký
 • liška obecná
 • netopýr velký
 • prase divoké
 • rejsek obecný
 • srnec obecný
 • veverka obecná
 • co dělat při nálezu mláděte
Vyobrazení:
jelen lesní; jezevec lesní; ježek západní; králík divoký; liška obecná; netopýr velký; prase divoké; rejsek obecný; srnec obecný; veverka obecná

Zastávka 6: Stopa

 • jaké stopy můžeme najít a co z nich lze vyčíst
 • jak si vyrobit sádrový odlitek nalezené stopy
 • ukázky stop
 • úkol: přiřazení stop ke správnému živočichovi
Vyobrazení:
stopy lišky, divokého prasete, jezece, veverky, zajíce, jelena, lišky; odlévání stopy; přiřazení stop ke správnému živočichovi

Zastávka 7: Plody lesa

 • jedlé a jedovaté rostlliny
 • lesní jahody, borůvky, brusinky, maliny, ostružiny, houby
 • lesní plody pro zvěř
 • podzimní tvoření
 • úkol: poznáte tyto plody na obrázcích?
Vyobrazení:
václavka obecná; pýchavka obecná; hřib žlutomasý (babka); vraní oko čtyřlisté; rulík zlomocný; hřib hnědý; jahodník obecný; bedla vysoká; brusnice brusinka, brusnice borůvka; veverka; ohryzaná šiška od veverky; naklované smrkové šišky strakapoudem velkým; ohlodaná šiška od myši; obrázky plodů v kvízu; ilustrační obrázky

Zastávka 8: Geologie

 • hornina a minerál
 • které minerály můžeme v okolí nalézt
 • horniny v okolí
 • lom Chlum v Dolní Lomnici
 • Kunický potok
Vyobrazení:
lipťanský bludný balvan; křemen; živec draselný; granát v mramoru; muskovit (slída světlá); olivín; ametyst; záhněda; křišťál; chalcedon; jaspis; achát; rula; lom Chlum v Dolní Lomnici

Zastávka 9: Ekologická výchova

 • třídění odpadů
 • jak správně třídit
 • zajímavosti o odpadech
 • kvíz: kam správně patří tento odpad?
Vyobrazení:
kontejnery na sklo, plasty, papír a nápojové kartony; ilustrační obrázky ke kvízu

Zastávka 10: Stromy

 • co je les
 • ochrana a využívání lesa
 • zásoby dřeva v České republice
 • borovice lesní
 • smrk ztepilý
 • modřín opadavý
 • lípa malolistá
 • javor mléč
 • dub letní
 • kvíz: poznáte tyto šišky?
Vyobrazení:
borovice lesní; smrk ztepilý; modřín opadavý; lípa malolistá; javor mléč; dub letní; obrázky čtyř druhů šišek; ilustrační obrázky

Popis trasy

okruh sportovním areálem

Naučnou stezku zahájíme naproti vstupu do Sportcentra v Haškově ulici, kde na zdi nalezneme panel 1. zastávky (Start). Odtud jdeme ulicí vzhůru, a na první odbočce (vozová cesta) zahneme vpravo. Projdeme mezi zahradami, na konci uličky zahneme opět vpravo. Rovná úzká asfaltka klesne mezi zahradami ke sportovnímu areálu, před nímž se stočíme vlevo a sejdeme k hřišti a menšímu rybníku. U něj se nachází 2. zastávka (Rybník Žlábky).

Pokračujeme cestou mezi rybníkem a hřištěm, za nímž zahneme vpravo. Hned za odbočkou je 3. zastávka (Rostliny a bylinky). Krátce poté se odkloníme od hřiště a začneme mírně stoupat okrajem lesa. Na úrovni středu fotbalového hřiště odbočíme pěšinou vlevo vzhůru, na lesní plošinu s lavičkami a herními prvky pro děti. Také zde nalezneme nedaleko od sebe 4. zastávku (Ptáci), 5. zastávku (Život v lese), 6. zastávku (Stopy)7. zastávku (Plody lesa).

Poté sestoupíme zpět na dolní pěšinu a pokračujeme v původním směru. Posléze vyjdeme z lesa a stočíme se vpravo dolů k velkému hřišti. Na okraji lesa zde nalezneme 8. zastávku (Geologie).

Dále jdeme pěšinou po vnějším obvodu hřiště, poté vystoupáme na cestu, která míří vpravo k hlavní části sportcentra. Nad hřištěm nalezneme 9. zastávku (Ekologická výchova).

Odtud jdeme vzhůru směrem k zámku, ale při nejbližší příležitosti zahneme vpravo. U dřevěného plotu je umístěna poslední, 10. zastávka (Stromy). Dále pak zamíříme k administrativní přízemní budově sportcentra, skrz niž vyjdeme ven na ulici, kde jsme procházku po naučné stezce zahajovali.

Fotogalerie naučné stezky

Komentáře (celkem: 1)

 • Karel

  Publikováno hod.

  Stezku spojit jedině s placenou prohlídkou celkem hezkého zámeckého parku. Sama stezka je asi jenom lákadlo, příroda okolo Kunic je krásná, ale stezka vás tam určitě nezavede.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vložit komentář