Naučná stezka Kolem Votic za poznáním

Doba čtení asi 4 min.
Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 13)
Naše návštěva:
září 2008
Komentáře:
1

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu let výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka vede blízkým i vzdálenějším okolím města Votice na Benešovsku. Krom Votic navštěvuje vrch Větrov s poutní kaplí sv. Vojtěcha, a menší osady a obce Lysou, Ameriku, Mysletice, Hory a Hostišov. Stezka seznamuje s přírodními poměry České Sibiře, faunou, flórou, historií a zajímavostmi míst, kudy prochází, a s významnými osobnostmi regionu. Průvodcem po naučné stezce nám bude skřítek Votísek.

Naučná stezka není značená. Dle údajů z roku 2007 měla být v roce 2008 vyznačena klasickými zelenobílými značkami naučných stezek, ale v době naší návštěvy v září 2008 tomu tak ještě nebylo. Je to jeden z mála hendikepů této skvělé stezky. Naštěstí panely obsahují schematický plánek stezky s vyznačením aktuální zastávky, plus popis cesty k dalšímu zastavení. Ten si doporučujeme zapamatovat, protože trasa často mění směr a vede střídavě značenými i neznačenými cestami. Dalším řešením je opatřit si ve votickém infocentru skládačku ke stezce, která obsahuje jak plánek, tak i popis trasy.

Trasa je vedena převážně po lesních či polních vozových cestách a pěšinách, místy po silnici s malým provozem. Nejnáročnější, ale nijak strašný je jen výstup z Votic k vrcholu Větrova, ostatní stoupání jsou spíše povlovná.

Stezka má skvělé panely (graficky i informačně), každý obsahuje malý kvíz, jehož rozluštěním se dozvíme další informace. Pokud se vám nebude chtít všechny texty číst, to nejpodstatnější pro vás shrne skřítek Votísek.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Benešov
Začíná a končí:
VOTICE, náměstí
Délka:
8 km
Zastávek:
9
Značení trasy:
(zatím) bez značení
Vznikla:
podzim 2007
Tvůrce stezky:
Neformální skupina Mladí pro Votice; vybudování naučné stezky finančně podpořeno z programu Evropské unie Mládež v akci v rámci priority Iniciativa mládeže
Naše návštěva:
září 2008
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Náměstí ve Voticích
 2. Krajina České Sibiře
 3. Ptáci České Sibiře
 4. Vrch Větrov
 5. Mysletice
 6. Česká Sibiř
 7. Hostišov
 8. Šibeniční vrch
 9. Zajímavá místa ve Voticích

Informační náplň

Zastávka 1: Náměstí ve Voticích

 • představení naučné stezky
 • informace o délce a náplni naučné stezky
 • autoři stezky
 • úkol: Najdi pět rozdílů na obrázcích typické krajiny České Sibiře
Vyobrazení:
vlastivědná expozice v historické budově staré radnice; votické náměstí v roce 1908; historická podoba radnice; plánování trasy stezky (fotografie); plánek naučné stezky s popisem trasy k další zastávce

Zastávka 2: Krajina České Sibiře

 • krajina kolem Votic – přírodní park Džbány-Žebrák
 • místní orchidej – prstnatec májový
 • lesy České Sibiře
 • mokřadní louky
 • úkol: dešifruj vysvětlující text u cizích výrazů
Vyobrazení:
prstnatec májový; rosnička zelená; mokřadní tůň se suchopýrem úzkolistým; dřípatka horská; plánek naučné stezky s popisem trasy k další zastávce

Zastávka 3: Ptáci České Sibiře

 • co kolem létá?
 • ptáci v lese i na loukách
 • chřástal polní
 • nález volně žijícího živočicha
 • úkol: vylušti šifrované názvy ptáků
Vyobrazení:
chřástal polní, sýc rousný, včelojed lesní, čáp černý; plánek naučné stezky s popisem trasy k další zastávce

Zastávka 4: Vrch Větrov

 • vznik kaple sv. Vojtěcha
 • pověst o kapličce
 • svatovojtěšský pramen
 • poustevníci zde žijící
 • úkol: urči v kvízu patrona města Votice
Vyobrazení:
osada Amerika u Votic v roce 1949; kaple sv. Vojtěcha v roce 1891 (ilustrace Václava Jansy); lesní studánka s šestibokou kapličkou kolem roku 1935; procesí u kaple kolem roku 1900; plánek naučné stezky s popisem trasy k další zastávce

Zastávka 5: Mysletice

 • malíř Antonín Slavíček (1870–1910), životopis a jeho pobyt na Voticku
 • úkol: přiřaď názvy obrazů Antonína Slavíčka k výřezům
Vyobrazení:
obrazy Antonína Slavíčka: Na podzim v mlze (1897, pohlednice), U nás v Kameničkách (1904, pohlednice), Podhorská vesnice (1902, pohlednice), Cesta do vsi (1902, pohlednice); Antonín Slavíček; plánek naučné stezky s popisem trasy k další zastávce

Zastávka 6: Česká Sibiř

 • osobnost regionu spisovatel Jan Herben (1857–1936)
 • citace jeho textů z Votických novin (1933)
 • původ názvu Česká Sibiř
 • úkol: odhal pět rozdílů na obrázku krajiny Sibiře
Vyobrazení:
spisovatel Jan Herben s rodinou (1917); romantická zima; sněhové závěje na České Sibiři; pohled na Mysletice a poutní vrch Větrov; plánek naučné stezky s popisem trasy k další zastávce

Zastávka 7: Hostišov

 • spisovatel Jan Herben v Hostišově
 • Herbenova vila, postavená podle návrhu architekta Jana Kotěry
 • významné návštěvy v Hostišově
 • Jan Kotěra (1871–1923)
 • úkol: jak se jmenoval pes spisovatele Jana Herbena?
Vyobrazení:
Jan a Bronislava Herbenovi vítají prezidenta Masaryka před svým domem (asi 1930, foto ČTK); Hostišov u Votic (1911, pohlednice); Herbenova vila (asi 1902); skica domu Jana Herbena od Jana Kotěry (1899); plánek naučné stezky s popisem trasy k další zastávce

Zastávka 8: Šibeniční vrch

 • Polský vrch – původ názvu a podivné příhody v okolí
 • důkaz neviny – pověst
 • podivné události ze současnosti
 • anketa Strom roku a druhé místo zdejšího javoru v roce 2005
 • úkol: přiřaď jména a přízviska historických majitelů Votic
Vyobrazení:
ocenění votickému javoru v anketě Strom roku 2005; votický javor v létě a v zimě; historický pohled na Votice; plánek naučné stezky s popisem trasy k další zastávce

Zastávka 9: Zajímavá místa ve Voticích

 • památky ve Voticích – kopie Božího hrobu (nejvýznamnější památka města), starý a nový zámek, židovský hřbitov
 • další expozice ve Voticích
 • františkánský klášter
 • pověst o Pasovském obraze
 • úkol: vylušti slova poskládáním písmen ve správném pořadí
Vyobrazení:
pozdrav z Votic (pohlednice, 1900); františkánský kostel a klášter (pohlednice, 1914); židovský hřbitov; areál stanice Ochrany fauny ČR Votice; plánek naučné stezky s popisem trasy ke konci naučné stezky na náměstí

Popis trasy

Votice (náměstí) → osada Lysá → osada Amerika → vrch Větrov s poutní kaplí sv. Vojtěcha → Mysletice → Hory → Hostišov → Šibeniční vrch → Votice

Naučnou stezku zahájíme na votickém náměstí – v horní části parkového středu nalezneme panel 1. zastávky (Náměstí ve Voticích). Od něj sejdeme dolů a opouštíme náměstí ulicí vedoucí směrem ke kostelu, projdeme kolem něj a pokračujeme rovně ven z města. Již na jeho okraji projdeme kolem supermarketu a dále podejdeme most hlavní silnice. Na silniční křižovatce za mostem zahneme vpravo, ale ihned vzápětí úzkou asfaltkou vlevo do protějšího svahu.

Stoupáme kolem několika domů, nad nimiž asfaltka skončí, a pokračujeme travnatou vozovou cestou napříč svažitou loukou. Krátce nato potkáváme panel 2. zastávky (Krajina České Sibiře). Za ní stoupáme dále loukou a pak k lesu, a následně úzkým lesním úvozem až do osady Lysá. Na křižovatce v jejím středu nalézáme 3. zastávku (Ptáci České Sibiře).

Odtud pokračujeme v přímém směru asfaltkou a poté vozovou cestou vzhůru osadou až na její okraj, kde se napojíme na vozovou cestu značenou červenou a modrou značkou – zde zatáčíme vpravo po ní. Dále jdeme úvozem a podél ohrad až do moderní chatové osady Amerika. Zde pozor – na křižovatce asfaltových cest tvaru T pokračujeme dále rovně po červené značce , nikoliv vpravo dolů (červená značka se zde totiž dělí ve dva směry, a ukazatele rozcestníku jsou skryty dopravní značkou zákazu vjezdu). Cesta nás stále v přímém směru dovede až na okraj osady, kde odbočujeme po červené značce vlevo na lesní cestu a začneme stoupat. O něco výše se napojíme na vozovou cestu, která nás (stále po červené) dovede obloukem až na vrchol Větrova s kaplí. Zde nalézáme 4. zastávku (Vrch Větrov).

Odtud pak sestupujeme stále po červené značce lesem a pak po táhlé louce k silnici, a po ní vpravo do Mysletic. Zde sklesneme na křižovatku tvaru T, kde jdeme vlevo k rozcestí, a dále zakrátko dorazíme k malé požární nádrži po pravé straně a 5. zastávce (Mysletice).

Po silnici pak pokračujeme k nejbližší pravotočivé zatáčce, kde ji opustíme a jdeme po červené značce rovně vozovou cestu úvozem podél domu. Vystoupáme na mírné návrší mezi poli, cesta pak vede úzkým remízkem, míříme směrem vpravo, buď po okraji pole nebo zarostlým úvozem. Polní cestou pak sklesneme do obce Hory a k silnici. Po ní jdeme (stále po červené značce) krátce vpravo, ale hned odbočíme vlevo na prašnou polní cestu mírně stoupající k lesu. Na okraji lesa, kde se cesta rozdvojuje, nacházíme 6. zastávku (Česká Sibiř).

Dále pokračujeme cestou směrem vpravo, která mírně klesá lesem až k dalšímu rozdvojení, kde jdeme opět vpravo. Cesta začne výrazněji klesat a stáčet se vpravo až do údolí s rybníkem po levé straně – zde zahneme vlevo na jeho hráz, přejdeme ji, podejdeme tunelem hlavní táborskou silnici a vystoupáme do středu obce Hostišov. Zde se dáme vlevo k parčíku ve středu prostranství – zde nalezneme 7. zastávku (Hostišov).

Odtud pokračujeme vedlejší mírně stoupající silnicí ven z obce směrem na Votice – pokud se postavíme zády k textu informačního panelu, je to ta silnice vedoucí vpravo od nás. Jdeme asi 1,5 km po silnici s mírným provozem až k napojení na hlavní silnici, za ním pokračujeme vpravo, a hned vzápětí zahneme na malé prostranství po pravé straně s kapličkou, kde nalezneme 8. zastávku (Šibeniční vrch). Odtud můžeme pokračovat buď dále po silnici, nebo po zelené turistické značce dolů do Votic. Stále tatáž ulice nás dovede až k františkánskému klášteru, před nímž nalezneme 9. zastávku (Zajímavá místa ve Voticích). V přímém směru pak dorazíme k autobusovému nádraží nebo zpět na náměstí, kde jsme putování po stezce zahajovali.

Komentáře (celkem: 1)

 • Karolina

  Publikováno hod.

  Stezku jsme prošli v říjnu 2019 – samostatné značení zřejmě v plánu není a nebude, lze se řídit pouze podle instrukcí na jednotlivých panelech (šli jsme podle nich a ani jednou jsme se neztratili). Jako pojistku jsme měli zapnuté ještě mapy na Seznamu, kde je tato stezka zaznamenána, ale protože nás z nějakého zvláštního důvodu nedokázaly většinou zaměřit, bylo to spíš takové orientační.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vložit komentář

Kam dál?