Naučná stezka Levý Hradec

Hodnocení:
(počet hlasů: 5)
Komentáře:
3
Naučná stezka Levý Hradec

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka seznamuje s územím národní kulturní památky Levý Hradec, hradištěm, které bylo pravděpodobně původním sídlem rodu Přemyslovců, konkrétně knížete Bořivoje, jenž zde nechal vybudovat první křesťanský kostel v Čechách. Lokalita se nachází nedaleko za severním okrajem Prahy, na ostrožně nad vltavským údolím. Stezka podává informace o areálu hradiště, jeho historii a archeologickém průzkumu.

Prostor hradiště je dnes volně spojen se zástavbou města Roztoky u Prahy (místní části Levý Hradec). Naučnou stezku tvoří několik spíše samostatných očíslovaných panelů, jejichž rozmístění zjistíme pouze z drobného nenápadného infopanelu u autobusové zastávky, v terénu pak nejsou propojeny žádnou (značenou) trasou a nalezení všech bez orientačního plánku v ruce není snadné. Panely mají netradiční podobu nízkých dřevěných sloupků s informacemi umístěnými pod sklem na jejich skosené horní ploše. Některé z nich mohou být v terénu hůře viditelné.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Praha-západ
Začíná:
ROZTOKY-LEVÝ HRADEC, zastávka autobusu MHD „Roztoky, Levý Hradec“ (křižovatka ulic Komenského a Levohradecká)
Končí:
hradiště Levý Hradec, nad údolím Vltavy za hřbitovem u kostela sv. Klimenta
Délka:
< 1 km
Zastávek:
8
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
2001, tato verze po r. 2006
Tvůrce stezky:
město Roztoky; Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy; Archeologický ústav AVČR, Praha
Naše návštěva:
duben 2003, srpen 2010
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

nejsou pojmenované, následující seznam pouze shrnuje jejich hlavní náplň

 • úvodní – Levý Hradec, národní kulturní památka
 1. opevnění předhradí Levého Hradce
 2. několikaprostorový objekt kůlové konstrukce
 3. vrch Řivnáč, řivnáčská kultura
 4. rokle Ve Vikouši
 5. val opevnění
 6. osídlení akropole hradiště
 7. další objekty nalezené při rekonstrukci inženýrských sítí
 8. výspa akropole hradiště nad Vltavou

Informační náplň

Úvodní panel

 • národní kulturní památka Levý Hradec
 • prohlídky kostela sv. Klimenta
 • otevírací doba Středočeského muzea v Roztokách
Vyobrazení:
plán hradiště s vyznačením naučné stezky

Zastávka 1

 • pozůstatky dvou fází opevnění
 • hradba s roštovou konstrukcí
 • hradba s komorovou konstrukcí
 • příkop
Vyobrazení:
řez opevněním v době výzkumu I. Borkovského v letech 1951–1952; těleso starší hradby s roštovou konstrukcí

Zastávka 2

 • místo původního kůlového objektu
 • archeologické nálezy
Vyobrazení:
vyjmenované věci; půdorys stavby

Zastávka 3

 • pohled na vrch Řivnáč
 • hradiště objevené na Řivnáči
 • původ označení „řivnáčská kultura“
Vyobrazení:
archeologické nálezy řivnáčské kultury

Zastávka 4

 • rokle Ve Vikouši
 • opevnění, valy
Vyobrazení:
průkop valem v roce 1941

Zastávka 5

 • val – pozůstatek raně středověkých hradeb
Vyobrazení:
průřez opevněním u Vankovy hospody ze 40. let 20. století; jihozápadní část akropole v 19. století

Zastávka 6

 • osídlení akropole
 • archeologické nálezy
Vyobrazení:
pozůstatky novověké zástavby; půdorys stavby

Zastávka 7

 • objev dalších objektů při rekonstrukci inženýrských sítí v letech 2005–2006
Vyobrazení:
objekty v řezu staršího výkopu na zahradě čp. 1066; torzo kameninové nádoby ze 17. století nalezené na zahradě čp. 1053; vrcholně středověká jáma s pozůstatky vaječných skořápek a kostí žab v čp. 1053

Zastávka 8

 • výspa akropole hradiště nad Vltavou
 • pohled do údolí Vltavy
 • Klecany – působiště V. B. Třebízského
 • hradiště u Klecan, tzv. Pravý Hradec
Vyobrazení:
letecký pohled na hradiště v Klecanech

Popis trasy

výchozí místo → předhradí → hradiště → vyhlídka do údolí Vltavy

Trasu naučné stezky zahájíme na otočce autobusu MHD na Levém Hradci. Vedle dřevěného přístřešku zastávky je velká plakátovací plocha, v jejíž levé části nalezneme úvodní panel naučné stezky, v záplavě plakátů snadno přehlédnutelný, s plánkem hradiště a rozmístěním zastávek.

Odtud vyrážíme vlevo (pokud stojíme čelem k tabuli), uličkou mezi domy, ale krátce poté ulici opustíme a odbočíme mírně vpravo pěšinkou vyšlapanou v trávě. Přímo zde si povšimneme sloupku 1. zastávky. Pokračujeme po pěšině, zakrátko narazíme na sloupek 2. zastávky. Vstupujeme na nerovnou travnatou plošinu s menšími skalními výchozy, kterou můžeme buď obejít zleva po jejím obvodu, nebo odbočit vpravo a travnatou cestou přejít přímo přes návrší. Zhruba na protější straně plochy předhradí, na vyhlídce do vltavského údolí, nalezneme sloupek 3. zastávky.

Odtud jdeme pěšinou (v době naší návštěvy velmi zarostlou) opět směrem k zástavbě Levého Hradce. Přijdeme k okrajovým zahradám, opustíme travnatou plošinu a projdeme uzounkou prolukou mezi ploty, a brzy se dostaneme do Levohradecké ulice. Zde se dáme vlevo směrem ke kostelíku. O kus dál, v mezeře mezi výrazně odděleným předhradím a akropolí hradiště, najdeme sloupek 4. zastávky (pokud bude pěšina z předhradí do proluky mezi ploty neprůchodná, je možné ji obejít cestou, která ústí právě u 4. zastávky).

Dál míříme až ke hřbitovu u kostela sv. Klimenta, před nímž je malinký kruhový objezd. Na jeho levé straně je sloupek 5. zastávky. Naproti němu na opačné straně objezdu je pak osm velkých obsáhlých panelů, které popisují historii hradiště a jeho archeologický průzkum.

Odtud pokračujeme do volného prostoru vpravo vedle kostela. Zde vidíme krátce za sebou sloupky 6.7. zastávky. Za nimi míříme podél zdi hřbitova a zatáčíme kolem ní rovnoběžně s řekou pod námi. Zakrátko najdeme poslední, 8. zastávku. Zde krátká naučná stezka končí.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 06. 11. 2010 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Praha-západ, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 3)

 • Jan Škoda hod.

  To je spíše bojovka než naučná stezka, panel č. 1 je úplně zarostlý v maliní, panel č. 4 je pro změnu skryt za jakýmsi zimostrázem. Mezi úvodním panelem a zastávkou č. 4 by bylo nezbytně třeba značení.

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Ta stezka by si vyznačit rozhodně zasloužila, aspoň ukazateli nebo plánkem na každé zastávce, protože úvodní pidipanel na plakátovací ploše u autobusové zastávky rozhodně k orientaci nestačí. Navíc pokud není plocha předhradí vysekaná, člověk ztrácí přehled o tom, pohybuje-li se ještě po hradišti, nebo už po přilehlých svažitých loukách. Atypické nízké panely se pak snadno ztrácejí ve vysoké trávě a další vegetaci. Národní kulturní památka tak zásadního významu by si zasloužila lepší prezentaci.

   Odpovědět
 • janík hod.

  navštíveno 18.7.2021
  V terénu jsem si žádného značení nepovšimla. O existenci stezky jsem se dozvěděla pouze z mapy.
  Z výše uvedených zastávek jsme objevili pouze 4 (č. 2,3,5 a 8).
  Plánek jsem neměla.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář