Informační okruh Barokní areál Skalka

Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 5)
Komentáře:
zatím žádný
Informační okruh Barokní areál Skalka

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka seznamuje s poutním místem SkalkaMníšku pod Brdy, areálem, který je postupně obnovován po devastaci za bývalého režimu. Dominantu areálu tvoří několik staveb významného barokního architekta Kryštofa Dientzenhofera – kostelík sv. Maří Magdalény, budova bývalého kláštera a Poustevna, k níž vede křížová cesta.

Areál Skalka se nachází v zalesněném svahu nad městem Mníšek pod Brdy. Toto území bylo v minulosti značně zdevastováno necitlivou těžbou železné rudy. V důsledku těžby (poddolování území) došlo např. k propadu podloží a poškození kostelíka sv. Maří Magdalény. Od začátku 80. let 20. století a hlavně po revoluci je areál postupně opravován. Procházka po něm je vedena pěšinami a cestami mezi jednotlivými stavbami, v ose křížové cesty. Nemá žádnou značenou trasu, všechny objekty s informačními panely jsou od sebe na dohled.

Protože centrum města Mníšek pod Brdy a Skalku spojuje naučná stezka Mníšek pod Brdy, doporučujeme se na Skalku vypravit právě po ní (je nutno počítat s tím, že překonává poměrně výrazné převýšení).

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Praha-západ
Začíná a končí:
areál Skalka nad MNÍŠKEM POD BRDY, u kostelíka sv. Maří Magdalény
Délka:
cca 0,5 km
Zastávek:
5
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
2007
Tvůrce stezky:
Místní akční skupina Mníšecko, o. s.; město Mníšek pod Brdy
Naše návštěva:
září 2011
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Kostelík sv. Maří Magdalény
 2. Skalecký Klášter
 3. Bývalá hájovna a hospodářské stavení
 4. Křížová cesta
 5. Poustevna

Informační náplň

Zastávka 1: Kostelík sv. Maří Magdalény

 • základní charakteristika kostelíka
 • interiér napodobující krápníkovou jeskyni a další prvky interiéru
 • nezachovaná souprava mešního náčiní
 • konec tradice poutí na Skalce, postupná devastace kostelíka vlivem poddolování území (těžba železné rudy)
 • obnova kostelíka po ukončení těžby
Vyobrazení:
vertikální a horizontální posuvy podloží kostelíka; stav kostelíka v roce 1968; interiér kostela v současnosti

Zastávka 2: Skalecký Klášter

 • historický a stavební vývoj
 • nástropní obraz Petra Brandla Kající se sv. Maří Magdaléna, nejcennější skalecká památka
 • postupná obnova kláštera po devastaci za minulého režimu
 • místo natáčení jednoho z dílů seriálu 30 případů majora Zemana
Vyobrazení:
fotografie zdevastované budovy kláštera před rokem 1989; budova kláštera v roce 1956

Zastávka 3: Bývalá hájovna a hospodářské stavení

 • půdorysné uspořádání hájovny
 • černá kuchyně
Vyobrazení:
foto ilustrující oblečení hajného z přelomu 19. a 20. století; ilustrační snímek typického zařízení černé kuchyně

Zastávka 4: Křížová cesta

 • základní informace o křížové cestě
 • obnova kapliček od počátku 90. let 20. století
Vyobrazení:
historický snímek 14 kapliček s poustevnou v pozadí; křížová cesta v roce 1926; křížová cesta v současnosti

Zastávka 5: Poustevna

 • základní charakteristika Poustevny
 • devastace za minulého režimu, po revoluci postupná obnova, současné využití
 • sochař Jan Brokoff
 • architekt Kryštof Dientzenhofer
Vyobrazení:
sousoší Pieta Jana Brokoffa umístěné ve vnitřní apsidě Poustevny

Popis trasy

kostelík sv. Maří Magdalény → klášter → Poustevna → hájovna

Procházku po Skalce zahájíme u kostelíka, u jehož vchodu nalezneme 1. zastávku (Kostelík sv. Maří Magdalény).

Od něj zamíříme k budově bývalého kláštera, u jehož dveří je umístěna 2. zastávka (Skalecký Klášter).

Dále prozatím vynecháme 3. zastávku (je v tuto chvíli mimo náš směr) a vydáme se vzhůru štěrkovou cestou ke kapličkám křížové cesty. Na té první vlevo je umístěna 4. zastávka (Křížová cesta).

Nyní stoupáme křížovou cestou mezi kapličkami, obejdeme jezírko a vystoupáme poslední úsek lesem k objektu Poustevny. U vchodu je 5. zastávka (Poustevna).

Odtud sejdeme zpět k rybníčku a stánku s občerstvením, a klesáme směrem vlevo po štěrkové vozové cestě. Sestoupíme až k zakonzervovaným zdem objektu bývalé hájovny, kde najdeme původně vynechanou 3. zastávku (Bývalá hájovna a hospodářské stavení).

Tím naučný okruh po Skalce končí, a nám nezbývá než se rozhodnout, kam odtud pokračovat dál – nabízí se návrat do Mníšku (buď vlevo dolů po asfaltce, nebo zpět po trase naučné stezky Mníšek pod Brdy), případně výstup na Hřebeny a sestup do Řevnic na vlak.

Fotogalerie naučné stezky

Vložit komentář

Vložit komentář