Informační okruh Barokní areál Skalka

Hodnocení:
(počet hlasů: 5)
Komentáře:
zatím žádný
Informační okruh Barokní areál Skalka

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka seznamuje s poutním místem SkalkaMníšku pod Brdy, areálem, který je postupně obnovován po devastaci za bývalého režimu. Dominantu areálu tvoří několik staveb významného barokního architekta Kryštofa Dientzenhofera – kostelík sv. Maří Magdalény, budova bývalého kláštera a Poustevna, k níž vede křížová cesta.

Areál Skalka se nachází v zalesněném svahu nad městem Mníšek pod Brdy. Toto území bylo v minulosti značně zdevastováno necitlivou těžbou železné rudy. V důsledku těžby (poddolování území) došlo např. k propadu podloží a poškození kostelíka sv. Maří Magdalény. Od začátku 80. let 20. století a hlavně po revoluci je areál postupně opravován. Procházka po něm je vedena pěšinami a cestami mezi jednotlivými stavbami, v ose křížové cesty. Nemá žádnou značenou trasu, všechny objekty s informačními panely jsou od sebe na dohled.

Protože centrum města Mníšek pod Brdy a Skalku spojuje naučná stezka Mníšek pod Brdy, doporučujeme se na Skalku vypravit právě po ní (je nutno počítat s tím, že překonává poměrně výrazné převýšení).

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Praha-západ
Začíná a končí:
areál Skalka nad MNÍŠKEM POD BRDY, u kostelíka sv. Maří Magdalény
Délka:
cca 0,5 km
Zastávek:
5
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
2007
Tvůrce stezky:
Místní akční skupina Mníšecko, o. s.; město Mníšek pod Brdy
Naše návštěva:
září 2011
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Kostelík sv. Maří Magdalény
 2. Skalecký Klášter
 3. Bývalá hájovna a hospodářské stavení
 4. Křížová cesta
 5. Poustevna

Informační náplň

Zastávka 1: Kostelík sv. Maří Magdalény

 • základní charakteristika kostelíka
 • interiér napodobující krápníkovou jeskyni a další prvky interiéru
 • nezachovaná souprava mešního náčiní
 • konec tradice poutí na Skalce, postupná devastace kostelíka vlivem poddolování území (těžba železné rudy)
 • obnova kostelíka po ukončení těžby
Vyobrazení:
vertikální a horizontální posuvy podloží kostelíka; stav kostelíka v roce 1968; interiér kostela v současnosti

Zastávka 2: Skalecký Klášter

 • historický a stavební vývoj
 • nástropní obraz Petra Brandla Kající se sv. Maří Magdaléna, nejcennější skalecká památka
 • postupná obnova kláštera po devastaci za minulého režimu
 • místo natáčení jednoho z dílů seriálu 30 případů majora Zemana
Vyobrazení:
fotografie zdevastované budovy kláštera před rokem 1989; budova kláštera v roce 1956

Zastávka 3: Bývalá hájovna a hospodářské stavení

 • půdorysné uspořádání hájovny
 • černá kuchyně
Vyobrazení:
foto ilustrující oblečení hajného z přelomu 19. a 20. století; ilustrační snímek typického zařízení černé kuchyně

Zastávka 4: Křížová cesta

 • základní informace o křížové cestě
 • obnova kapliček od počátku 90. let 20. století
Vyobrazení:
historický snímek 14 kapliček s poustevnou v pozadí; křížová cesta v roce 1926; křížová cesta v současnosti

Zastávka 5: Poustevna

 • základní charakteristika Poustevny
 • devastace za minulého režimu, po revoluci postupná obnova, současné využití
 • sochař Jan Brokoff
 • architekt Kryštof Dientzenhofer
Vyobrazení:
sousoší Pieta Jana Brokoffa umístěné ve vnitřní apsidě Poustevny

Popis trasy

kostelík sv. Maří Magdalény → klášter → Poustevna → hájovna

Procházku po Skalce zahájíme u kostelíka, u jehož vchodu nalezneme 1. zastávku (Kostelík sv. Maří Magdalény).

Od něj zamíříme k budově bývalého kláštera, u jehož dveří je umístěna 2. zastávka (Skalecký Klášter).

Dále prozatím vynecháme 3. zastávku (je v tuto chvíli mimo náš směr) a vydáme se vzhůru štěrkovou cestou ke kapličkám křížové cesty. Na té první vlevo je umístěna 4. zastávka (Křížová cesta).

Nyní stoupáme křížovou cestou mezi kapličkami, obejdeme jezírko a vystoupáme poslední úsek lesem k objektu Poustevny. U vchodu je 5. zastávka (Poustevna).

Odtud sejdeme zpět k rybníčku a stánku s občerstvením, a klesáme směrem vlevo po štěrkové vozové cestě. Sestoupíme až k zakonzervovaným zdem objektu bývalé hájovny, kde najdeme původně vynechanou 3. zastávku (Bývalá hájovna a hospodářské stavení).

Tím naučný okruh po Skalce končí, a nám nezbývá než se rozhodnout, kam odtud pokračovat dál – nabízí se návrat do Mníšku (buď vlevo dolů po asfaltce, nebo zpět po trase naučné stezky Mníšek pod Brdy), případně výstup na Hřebeny a sestup do Řevnic na vlak.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 08. 04. 2012 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Praha-západ, Naučné stezky ve středních Čechách.

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář