Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a středních Čechách od Toma, Lucky, Vojty a Báry


RSS


Úvod > Naučné stezky > Naučné stezky ve středních Čechách > Naučné stezky v okrese Benešov > Naučná stezka Votočnice


Naučná stezka Votočnice

Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 10)
Naše návštěva:
duben 2008
Komentáře:
4

Naučná stezka vede po louce Votočnice v zákrutě řeky Sázavy nedaleko města Sázavy. Na Votočnici, podmáčené nivní louce s třemi uměle vybudovanými tůněmi, kde se dle legendy otáčel svatý Prokop, když oral s čertem tzv. Čertovu brázdu, se díky úsilí místních ochránců přírody podařilo vytvořit cenný biotop se zajímavou a chráněnou drobnou faunou a flórou.

Stezka je nenáročná, vede napříč loukou, místy po vyšlapané pěšince. Součástí stezky je dřevěná vyhlídková plošina, z níž je výhled téměř na celou lokalitu. Trasa není značena, čtyři z pěti zastávek se nacházejí v přímém dohledu z vyhlídkové plošiny, pátá je o asi 200 metrů dále proti proudu řeky, za zákrutou.

Doporučujeme nenavštívit cíleně pouze Votočnici, ale spojit její návštěvu s procházkou v okolí města a řeky Sázavy (soustava tůní Havránka, národní kulturní památka Sázavský klášter).

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy | Externí odkazy

Základní údaje

Okres:
Benešov
Začíná a končí:
louka Votočnice, cca 1,5 km z centra města SÁZAVA po silnici Sázava–Nechyba, naproti ústí Čertovy brázdy
Délka:
cca 0,5 km
Zastávek:
5
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
2007, otevřena 31. března 2008
Tvůrce stezky:
ZO ČSOP 06/05 Sázava ve spolupráci s RWE Transgas Net
Naše návštěva:
duben 2008
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 • Řeka Sázava
 • Město Sázava
 • Voda v krajině
 • Vyhlídka Votočnice
 • Čertova brázda

Informační náplň

Zastávka: Řeka Sázava

 • řeka Sázava – informace o povodí, původ názvu, vodáctví
 • říční biotop – řeka Sázava jako významný krajinný prvek
 • co je Natura 2000
Vyobrazení:
panorama řeky Sázavy od východu na západ, voraři na Sázavě (vykládání dřeva nad Huťským jezem, 1900), Sázavy a Černé Budy od Nechyby (pohled, 1900), meandry Sázavy v hlubokém údolí mezi Ratají a Chocerady (ortofotomapa), mapa čistoty vody v řekách ČR, graf čistoty vody v Sázavě ve městě Sázavě, Huťský jez (1930–1940), pohled na řeku ve čtyřech ročních obdobích, vodáci, Huťský jez; lakušník vzplývavý; volavka bílá, volavka popelavá, kormorán velký, užovka obojková, hořavka duhová, velevrub tupý, rak říční, splešťule blátivá

Zastávka: Město Sázava

 • Město Sázava – Sázavský klášter, pravěké osídlení, tradice sklářství, sklárny Kavalier, zajímavé cíle v okolí
 • svatý Prokop
 • klášter a zámek – vznik, stavební vývoj, současnost
 • příroda v centru Sázavy – Votočnice, Havránka, Ostrov, plán na rozšíření naučné stezky
Vyobrazení:
Votočnice z Havránek (panoramatický pohled), zámecký Budský jez při ledochodu, dnešní Sázava (ortofotomapa), Sázava v letech 1836–52 (historická mapa), turistické cesty v okolí Sázavy (ortofotomapa); Prokop a Oldřich, kníže Oldřich (kresby), klášter a zámek v polovině 19. století, Sázavský klášter: vstupní brána, Rajská zahrada, torzo kostela s věží, kostel sv. Kříže; Bílý kámen (456 m n. m.) od Budína; řeka Sázava pod klášterem za povodně 2006 a v zimě, kostel sv. Martina, hradiště na Vraníku, Posázavský pacifik, Svatoprokopská huť, Antonie Kavalírová, František Kavalír, kaple svatého Prokopa, studánka Rakovka, studánka Habrovka, Spálený vrch a pastviny u Dojetřic, bučiny Ve Studeném a na Spáleném vrchu; Havránka, Votočnice a Ostrov dnes (ortofotomapa), zámek z Votočnice; Havránka, Votočice a ostrov v r. 1938; šípková růže; žlabatka růžová, hálka žlabatky růžové

Zastávka: Voda v krajině

 • mokřady – charakteristika biotopu, význam v krajině
 • povodně na Sázavě, proč dochází k povodním
 • protipovodňová ochrana – jak předcházet povodním, projekt přirozené protipovodňové ochrany města Sázavy
Vyobrazení:
panorama mokřadu na Votočnici od východu na západ, zaplavená Votočnice z Havránek (březen 2006), pohled od Vlkaňáku na východ (1910), pohled od slepého ramene na východ na velkou tůň a mokřad; povodně na Sázavě (graf), povodeň od Čertovy brázdy (březen 2006), Úžický potok za povodně; skokan skřehotavý, skokan – vajíčka, skokan – pulci, skokan hnědý, skokan zelený, kachna divoká, labuť velká, užovka obojková; stulík žlutý, leknín bílý, kosatec žlutý, podbílek šupinatý, šípatka střelolistá, šmel okoličnatý, památný dub letní, devětsil bílý, křivatec žlutý, žabník jitrocelový, kostival lékařský; stavba tůní (září 2006), rok po dokončení tůní (léto 2007), říční rameno (léto 2007), most v Sázavě (povodeň březen 2006), prostor budoucího odlehčovacího ramene řeky

Zastávka: Vyhlídka Votočnice

 • informace o Votočnici – charakteristika, revitalizace, důvod ochrany
 • revitalizace krajiny
 • informace o činnosti Českého svazu ochránců přírody
Vyobrazení:
panorama Votočnice od východu na jihozápad, Votočnice za povodně v březnu 2006, Votočnice od severu, zima na Votočnici; babočka paví oko, perleťovec stříbropásek, babočka kopřivová, zlatohlávek zlatý, babočka admirál, babočka osiková, čmelák luční, kobylka zelená, mlok skvrnitý, užovka obojková, vydra říční, ledňáček říční, labuť velká, srnec obecný, kachna divoká, ropucha obecná, skokan zelený, křižák obecný; leknín bílý, sněženka podsněžník, kosatec žlutý, blatouch bahenní, orsej jarní, česnek medvědí, divizna velkokvětá

Zastávka: Čertova brázda

 • Čertova brázda – charakteristika geologického útvaru, flóra
 • legenda o vzniku Čertovy brázdy
 • Jiří Voskovec Wachsmann – rodný dům u Votočnice
Vyobrazení:
panorama hřebene Vlkaňáku od západu na východ; svatý Prokop a čert, kaplička u Čertovy brázdy, stráně Čertovy brázdy zcela vykácené na palivo sklářských hutí (1900), svatý Prokop se zapřaženým čertem, socha – svatý Prokop a čert (Hraběcí cesta Český Šternberk – Brtnice (?) u Šternova), tematické fotografie z Čertovy brázdy, slovanské mohyly v Čertově brázdě; výškový profil Čertovy brázdy (graf), mapa Čertovy brázdy; včela medonosná, mlok skvrnitý; brčál barvínek, sasanka hajní, břečťan popínavý, jilm habrolistý, plicník lékařský, jaterník podléška; Jiří Voskovec, Jan Werich, hájovna a Pinkasova chalupa, Votočnice a Čertova brázda, exkurze na Votočnici

Popis trasy

výchozí místo → Votočnice

K výchozímu místu naučné stezky se nejrychleji dostaneme po poměrně frekventované silnici ze Sázavy směr Čertova Brázda a Nechyba. Po cca 1–1,5 km dorazíme ke skupince domů v lesnatém svahu vlevo nad silnicí, a ústí Čertovy (Prokopovy) brázdy za nimi – zde odbočuje úzká štěrková asfaltka prudce vpravo dolů k řece. Jeden z informačních panelů naučné stezky Votočnice je hned u silnice.

Trasa naučné stezky Votočnice je velice jednoduchá: Od výchozího místa u silnice (zastávka Čertova brázda) sestoupíme štěrkovou asfaltkou k vyhlídkové plošině – u ní zastávka Vyhlídka Votočnice. Z plošiny pak máme výhled téměř na celou louku Votočnice, po níž naučná stezka vede. Přímo pod námi se rozkládají tři malé tůně – u té prostřední vidíme zastávku Voda v krajině. Naproti ní, na břehu Sázavy, vidíme zastávku Město Sázava. Poslední zastávka (Řeka Sázava) vidět není, nachází se dál vlevo, cca 200 metrů proti proudu řeky, rovněž na břehu. Odtud návrat do výchozího místa.

Doporučená trasa (nejen Votočnice, ale i okolí města Sázava)

Tolik naučná stezka, vřele však doporučujeme přibrat k ní procházku i po okolí města Sázavy: centrum města (náměstí Voskovce a Wericha) → Budský jez pod Sázavským klášterem → soustava umělých tůní v říčním meandru Havránka → Sázavský ostrov → Huťský jez → po lávce na protější břeh řeky → po proudu podél břehu → Votočnice → ústí Čertovy brázdy → po silnici do města Sázava → Sázavský zámek a klášter → centrum města.


Komentáře

 • Sázava
  8. 12. 2015, 14:32 hod.

  Děs a hrůza. Zarostlé jako džungle. Vyhlídková terasa rozpadlá a napůl zbořená… Nemá smysl tam vůbec chodit 🙁

  Odpovědět
 • Alena Sojková
  8. 6. 2016, 11:24 hod.

  Vyhlídkouvou terasu zřejmě opravili, protože je v pořádku i s lavičkou.
  Vyhlídka je nicméně pouze do korun stromů a vysoké trávy. Voda (co je na obrázku nahoře) není vůbec vidět.
  Okolí je tak zarostlé, že se vůbe nedá poznat, kudy by stezka eventuelně měla vést.
  Je to škoda, protože když vyjdete od řeky po červené (která je vysekaná) a chcete udělat okruh s návratem po žluté, potažmo po této NS, je to v současné chvíli spíš na mačetu…

  Odpovědět
 • Jaroslava Frantíková
  19. 9. 2017, 9:01 hod.

  Votočnice v hrozném stavu, rozpadlé zábradlí na vyhlídce,
  zarostlé, nic není vidět. Hrůza. Nic horšího jsme při našem putování neviděli.

  Odpovědět
 • Radek
  29. 10. 2018, 12:54 hod.

  Pokud lidi věci soustavně ničí každého to otraví neustále opravovat.ani se nedivím že to u čsop vzdali.jednou se budete brouzdat měsíční krajinou.příroda je již tak narušená że pár biotopů už nic nezachránï.nechápu co lidi nutí pořád něco rozbíjet a ničit.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vložit komentářKam dál?


Na začátek stránky ↑Na začátek stránky ↑


Vyhledávání

Vyhledávání

Související články


Nejnovější komentáře

 • Rickr u článku Naučná stezka Prahy 14: Zastávka 5 je uprostřed hráze retenční nádrže a věnuje se její výstavbě v 70.letech a revitalizaci v nedávné době. Pozor, má trochu odlišný design od „starších̶ 0; tabulí. Odtud je třeba v rozporu se staršími plánky přejít hráz na vzdálenější...
 • pid u článku Naučná stezka Povodím Botiče: I v Zimě je stezka zajímavá
 • Petr u článku Naučná stezka na Medníku: Info tabule vypadají překvapivě jako nové. Ale jinak trasa je velmi špatně značena v obou směrech. Nelze se bohužel spolehnout ani na vyšlapané stezky, zejména úseku dolů z Medníku a v traverzu kolem přístřešku se stezka ztrácí v hromadách listí, větví a...
 • Radek u článku Naučná stezka Říčansko: Cesta je výborně značena.pak tedy dělejte procházky po městě tam se neztratíte.nebo snad chodte podle navigace
 • Radek u článku Naučná stezka Votočnice: Pokud lidi věci soustavně ničí každého to otraví neustále opravovat.ani se nedivím že to u čsop vzdali.jednou se budete brouzdat měsíční krajinou.příroda je již tak narušená że pár biotopů už nic nezachránï.nechápu co lidi nutí pořád něco rozbíjet a ničit.
 • Belana u článku Lesní stezka Penčický okruh: Parada, je to fakt krasne, ale je potreba hlidat znacky.
 • Miloslav Klvač u článku Vyhlídková stezka Křivoklát: stav:říjen 2018 V místě je přeznačena,zřejmě kvůli nové rozhledně Velká Buková,červená trasa KČT.Je vedena od hradu Křivoklát vzdušnou čarou 0,5 km blíže k Velké Bukové(dobře vidět na mapy.cz).Naučná stezka není značena červenobíle,ale...
 • Tom u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Tak to mě mrzí, že jste bloudili. S možností, že vlak přijede mimořádně na druhou stranu, jsem nepočítal 🙂
 • Ludmila u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Dne 22.9.2018 jsme si naplánovali projít stezku. Přijeli jsme vlakem na klánovické nádraží a poslušně podle popisu podešli trať. Dál jsme si však začali připadat jako v Matrixu. Nic podle popisu nesedělo – i když hned blízko nádraží byl...
 • Zuzka u článku Stříbrná stezka – severní okruh: Moc děkuju za tyhle stránky.Jseme pravidelnými čtenáři, „jen“ jsme ještě nepodceňovali… Tyto informace nikde jinde na netu nenalezame, mockrát DĚKUJEME! Čechovi
 • Tonda u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Pracovní listy: http://kokorinsko.oc hranaprirody.cz/res/ archive/135/017930.p df?seek=1378738009
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Vážená paní, sice jsem tam nebyl v poslední době, ale na Častoboř jsme od r. 1981 do r. 2004 jezdívali často s oddílem i se třídami, na soustředění (opět děti a mládež) a na NS jsme chodili vždy. Je náročná, ale lze zvládnout, není...
 • Mlok u článku Naučná stezka Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem: Hezká odpočinková procházka, dětem se líbili sochy, zejména sovy. Kaple s pramenem je moc hezká a voda znamenitá.
 • Josef Čermák u článku Naučná stezka Dubeč – Uhříněves: Stezku jsem s kamarádkou prošel 2.7.2018. Celá cesta je vedena po modré. Všechny panely jsme našli. Našli jsme i panel č.3, který je v předešlých recenzích zmiňován (v předešlých recenzích je uvedeno, že není k nalezení). Procházka po naučné...
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Zdravím mladá paní, také vám to jako procházku s malými dětmi nedoporučuji, terén je opravdu dost drsný a uhlídat dva malé kluky je tam dost těžké.

RSS Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

 • Naučná stezka Údolím Šembery u Českého Brodu byla slavnostně otevřena
  V sobotu 10. září 2011 jsme se zúčastnili oficiálního otevření naučné stezky Údolím Šembery v Českém Brodě. Tato akce byla doplněna bohatým celodenním programem pro děti i dospělé v okolí hradu Šember, kde naučná stezka končí. Zdroj
 • Pozvánka na otevření naučné stezky Údolím Šembery u Českého Brodu
  V sobotu 10. září 2011 v 9 hodin se u městského pivovaru v Českém Brodě uskuteční slavnostní otevření nové naučné stezky Údolím Šembery. Více informací vám nabízíme v krátkém článku. Zdroj
 • V pražském Milíčovském lese můžete navštívit netradiční naučnou stezku
  Netradiční naučná stezka „Milíčovský les“, která je v provozu od začátku června tohoto roku, chce zaujmout zejména mladší návštěvníky. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Milíčovského lesa. Od září 2011 budou tyto informace dostupné nejen v českém, ale i anglickém a německém jazyce. Zdroj
 • V pražských lesích vzniknou netradiční naučné stezky
  Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., zahájil v lednu 2011 projekt „Interaktivní naučné stezky v pražských lesích“, jehož cílem je zvýšit informovanost pražské veřejnosti, zejména pak mladých lidí o důležitosti a významu přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách vybraných pražských lesů, ale také o problémech, které jsou způsobeny jejich rekreačním využíváním, a to prostřednictvím netradičních interaktivních (beetaggových) naučných stezek. Zdroj
 • Naučná stezka Hradešín
  Krátká naučná stezka seznamující s historií a současností obce Hradešín u Českého Brodu, rozkládající se na svazích stejnojmenného vrchu Hradešín. Nejpozoruhodnějším místem na trase je kostelík sv. Jiří na vrcholu Hradešína, zajímavý slepenec několika historických stavebních slohů. Zdroj

Naučnou stezkou.cz

Certifikát WebArchivu

tomas-vanek.cz

Licence Creative CommonsTextový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.

Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | RSS | Kontakt | Reklama
Používáme WordPress a Hosting WEDOS