Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a středních Čechách od Toma, Lucky, Vojty a Báry


RSS


Úvod > Naučné stezky > Naučné stezky ve středních Čechách > Naučné stezky v okrese Praha-západ > Naučná stezka Svatojánské proudy


Naučná stezka Svatojánské proudy

Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 29)
Naše návštěva:
září 2006
Komentáře:
41

Stezka vede romantickým hlubokým skalnatým údolím řeky Vltavy, úsekem bývalých Svatojánských proudů, nyní zatopených Štěchovickou přehradní nádrží, mezi obcemi Štěchovice a Nové Třebenice (stezka končí pod hrází Slapské přehrady). Prochází rovněž osadou Ztracenka, hrající významnou roli v historii českého trampingu.

Dále stezka seznamuje s flórou a faunou, geologickou stavbou vltavského kaňonu, voroplavbou a ochranou přírody.

Naučná stezka nemá vlastní značení, využívá turisticky značených cest. Vzhledem k terénu je stezka určena výhradně pěším turistům. Ideální dobou k návštěvě je suché období, v jakémkoli jiném mohou být některé části trasy neschůdné. Protože stezka vede většinou po užší římse vysoko nad hladinou Štěchovické přehrady, není vhodná pro osoby trpící závratí.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Praha-západ
Začíná:
ŠTĚCHOVICE, ulice Na Buku, na trase modré turistické značky, okraj obce
Končí:
NOVÉ TŘEBENICE, nad přístavištěm parníků pod hrází Slapské přehrady
Délka:
cca 6 km
Zastávek:
12
Značení trasy:
bez vlastního značení, vede nejdříve po modré, a pak většinu trasy po zelené turistické značce
Vznikla:
1981–82 (původně), současná verze v r. 1999
Tvůrce stezky:
11. ZO ČSOP Třebenice (původně), rekonstrukce ZČHB Evans, chataři z osady Ztracenka atd.
Naše návštěva:
září 2006
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
zničena 1. zastávka (úvodní), částečně poničeny zastávky 2, 5 a 6

Seznam zastávek

(ve skutečnosti nejsou číslované, zde jen pro přehlednost)

 1. Úvodní
 2. Jedle a dravci
 3. Naše zvěř
 4. Ochrana přírody
 5. Voroplavba
 6. Osada Ztracenka a osada Svatojánské proudy
 7. Osada Ztracenka
 8. Na výsluní
 9. Suťová pole
 10. Voda a fauna
 11. Les a ptáci
 12. Vltavský kaňon
 • Úvodní (Třebenice)

Informační náplň

Zastávka 1: Úvod (Štěchovice)

v době naší návštěvy zničená

Zastávka 2: Jedle a dravci

(v době naší návštěvy povalena mimo cestu, text zachován)

 • popis jedle bělokoré
 • charakteristické znaky jedle
Vyobrazení:
větvička s šiškou

Zastávka 3: Naše zvěř

 • myslivost
 • dělení na zvěř užitkovou a škodnou
 • muflon
 • prase divoké
 • srnec obecný
Vyobrazení:
vydra obecná (?), muflon, prase divoké

Zastávka 4: Ochrana přírody

 • co zajišťuje a kdo provádí v České republice ochranu přírody
 • cíl moderní ochrany přírody
 • působení člověka na přírodu
 • PR Kobylí draha na protějším břehu – charakteristika, důvod ochrany
Vyobrazení:
jaterník trojlaločný, sasanka hajní, vrba jíva

Zastávka 5: Voroplavba

(v době naší návštěvy částečně poničena)

 • voroplavba na Vltavě
 • pokusy o splavnění Vltavy v historii
 • Štěchovické (Svatojánské) proudy
 • pokles významu voroplavby po 1. světové válce
 • vliv stavby přehrad na voroplavbu
 • konec voroplavby
Vyobrazení:
fotografie původního řečiště Vltavy (1939), nákres voru

Zastávka 6: Osada Ztracenka a osada Svatojánské proudy

(v době naší návštěvy částečně poničena)

 • trampské hnutí
 • vznik chatových osad
 • negativní vliv osad na přírodu
Vyobrazení:
tématické obrázky

Zastávka 7: Osada Ztracenka

 • vznik a historie osady Ztracenka
 • trampské písně, významné osobnosti spjaté se Ztracenkou
 • trampské hnutí
 • vznik chatových osad
 • negativní vliv osad na přírodu
Vyobrazení:
tématické obrázky

Zastávka 8: Na výsluní

 • slepýš křehký
 • ještěrka zelená
 • rostliny suchých skal
 • rozchodník bílý, rozchodník ostrý, chrpa Triumfettiho, tis červený
Vyobrazení:
slepýš křehký, ještěrka obecná; rozchodník ostrý, chrpa Triumfettiho, tis červený

Zastávka 9: Suťová pole

 • vznik suťových polí
 • společenstva suťových porostů
 • borovice lesní
Vyobrazení:
javor klen, javor mléč, borovice lesní

Zastávka 10: Voda a fauna

 • zachovalý zbytek původního meandru řeky
 • voda ve Štěchovické přehradě – teplota, vliv přítoku spodních vrstev vody ze Slapské přehrady
 • ryby žijící v přehradě
 • mlok skvrnitý
 • užovka podplamatá
Vyobrazení:
pstruh obecný, mlok skvrnitý, užovka podplamatá

Zastávka 11: Les a ptáci

 • funkce lesních porostů na svazích Štěchovické přehrady
 • vliv kolísání hladiny přehrady (důsledek činnosti hydroelektrárny) na pobřežní porosty
 • habr obecný
 • kolik strom vyprodukuje kyslíku
 • živočichové lesa a břehových porostů
 • strakapoud velký, datel černý, brhlík lesní, střízlík obecný
Vyobrazení:
habr obecný; strakapoud velký, datel černý, brhlík lesní, střízlík obecný

Zastávka 12: Vltavský kaňon

 • geologické složení vltavského kaňonu
 • tzv. jílovské pásmo
 • tařice skalní
 • výr velký
Vyobrazení:
tařice skalní; výr velký

Úvodní panel (Nové Třebenice)

 • uvítání na naučné stezce
 • popis území, kudy stezka vede
 • plánek a tvůrci stezky
 • Štěchovická přehrada – informace
 • Slapská přehrada – informace
Vyobrazení:
původní koryto řeky (fotografie), Svatojánské proudy (kresba), plánek stezky s vyznačením zastávek

Popis trasy

Štěchovice → osada Ztracenka → Nové Třebenice

Upozornění: Stezka je určena výhradně pěším turistům, v suchém období. Za deště či sněhu mohou být některé úseky neschůdné a životu nebezpečné. Trasa není vhodná pro osoby trpící závratí.

Stezku zahájíme u turistického rozcestníku na autobusovém nádraží ve Štěchovicích, odkud vyrážíme po modré značce směr Slapská přehrada. Mineme parkoviště automobilů po levé straně a na příští křižovatce odbočujeme vlevo, do Školské ulice. Přejdeme most přes říčku Kocábu a za ním odbočujeme šikmo vpravo do ulice Na Buku. Ta nás mezi rodinnými domy dovede až téměř na okraj Štěchovic, kde nacházíme úvodní panel naučné stezky, v době naší návštěvy zničený. Zde opouštíme ulici a začneme stoupat pěšinou vpravo do stráně (stále po modré značce). Cesta mine chaty a stoupá dál lesem. Po pár desítkách metrů dojde k oplocení a pak vede betonovým ohrazeným mostem nad potrubím Štěchovické přehrady. Jdeme dál, tentokrát už spíše po vrstevnici, stále po modré značce, až na rozcestí „Pod Strání“, kde modrou značku opustíme a pokračujeme dál po zelené. Zelená značka nás bude provázet až do konce stezky.

Mineme zastávku „Jedle a dravci“. Projdeme osadou Na Fáberce. Dále sestoupíme téměř k hladině přehrady a krátce zajdeme do vnitrozemí, abychom po lávce překonali potok. Dál jdeme cestou nízko nad hladinou. Krátce poté narazíme na dřevěnou branku označující nejspíš hranici osady. Projdeme jí, není zamčená.

Pokračujeme dál, míjíme zastávku „Naše zvěř“. Dále překonáváme ve vnitrozemí další strž. Jdeme dál, míjíme zastávku „Ochrana přírody“. Dále cesta, dosud vedoucí níže nad hladinou, začíná stoupat šikmo po úbočí na skalní vyhlídku.

Krátce za ní se cesta rozdvojuje na dvě rovnocenné cesty, my jdeme tou vpravo vzhůru do svahu, stoupající v několika malých serpentinách. Posléze vystoupáme na další vyhlídku, tentokrát už vysoko nad hladinou. Dále cesta pokračuje po rovině nebo mírně stoupá. Nakonec vyjde krátce z lesa mezi chaty a vede spíše pěšinou ve svahu než po skalní římse. Zde je zastávka „Voroplavba“, již zničená.

Za chatami cesta začíná klesat, a posléze přícházíme do osady Ztracenka, kde nacházíme zastávku „Osada Ztracenka a osada Svatojánské proudy“. Procházíme mezi chatami. Dál jdeme pěšinou vedoucí víceméně po rovině. Později začneme opět stoupat. Projdeme úsekem, kde jsou pro větší bezpečnost pověšeny řetězy. Dále cesta opět spíše klesá. Projdeme dalším úsekem s řetězy. Postupně sklesneme téměř až k hladině, pak opět mírně stoupáme. Potkáváme ve skále připevněnou zastávku „Osada Ztracenka“.

Cesta vede dál víceméně po rovině, pak začne stoupat k nejdivočejšímu úseku trasy, úzké římse ve skalní stěně spadající kolmo dolů do přehradního jezera. Nejnebezpečnější úseky jsou vybaveny kovovým zábradlím a řetězy. Téměř v závěru tohoto úseku potkáváme zastávku „Na výsluní“.

Za ní cesta opět vstupuje do lesa. Postupně projdeme dvěma skalními tunely. Mineme chatu po levé straně přiléhající těsně k cestě, a dále přicházíme ke kamenitému svahu zpevněnému podezdívkou. Zde potkáváme další zastávku („Suťová pole“). V následujícím úseku přibývá chat. Procházíme další brankou. Dorážíme k rozcestí „Pod Třebenicemi“.

Postupně pěšina klesne definitivně nízko nad hladinu, skalní stěna ustoupí a my kráčíme spíše povlovným travnatým svahem s mnoha chatami. Potkáváme zastávku „Voda a fauna“. Posléze se pěšina napojí na vozovou cestu, kde nacházíme zastávku „Les a ptáci“. Po vozové cestě kráčíme vpravo. Dále potkáme ještě zastávku „Vltavský kaňon“, než dorazíme ke konci stezky nad přístavištěm parníků, kde nacházíme úvodní panel pro ty, kteří chtějí stezku absolvovat v opačném směru.

Pokračujeme dál po zelené značce až do Nových Třebenic, kde je zastávka autobusu směr Štěchovice a Praha.


Komentáře

 • Petra
  6. 7. 2007, 9:07 hod.

  Se zájmem jsem si prečetla informace o Svatojánských proudech, které jste doplnili na svůj web. Nám se výlet na tuto stezku podařilo zakončit příjemným zpestřením, které v popisu nezmiňujete. Cestou zpátky jsme nejeli autobusem z Třebenic, ale vrátili jsme se z Třebenic lodí po Vltavě do Štechovic, a tam odsud autobusem do Prahy. Byla to víceméně náhoda, že loď zrovna jela, ale výlet by se dal naplánovat i podle jízdního řádu lodi.

  Do Štechovic to lodí trvalo 50 minut, zaplatili jsme 70 Kč za lístek a součástí cesty bylo projetí obrovskou plavební komorou, kde loď klesá o cca 20–25 metrů, což byl pro osazenstvo lodi obrovský zážitek :). Jinak lodí se dá dojet až do Prahy, ale trvá to 3,5 hodiny.

  Odpovědět
 • Pepek
  28. 7. 2011, 15:50 hod.

  Turistická stezka SVATOJÁNSKÉ PROUDY je skutečný skvost. Vede ze Slap do Štěchovic kolem osad SVATOJÁNSKÉ PROUDY a ZTRACENKA.

  Bohužel asi 2 km před Štěchovicemi je značně poškozená a přechod je nebezpečný. Nevím, kdo se o ni stará a je schopen ji opravit. Pokud to někdo víte – předejte tuto informaci dál.
  Děkuji.
  Pepek

  Odpovědět
 • Petra
  11. 10. 2011, 16:57 hod.

  O tuto stezku jak si mnozi všimnou se v úsecích osad staraji osadníci.Nebýt nich tak už se po té cestě opravdu nedá jit.Bohužel v mnohém tuto cestu niči velký provoz kolařů ,kteří na ni závodíi, když tam nemaji co dělat.Každým rokem je zde zaznamenáno několik vážných úrazu (spadnutí ze skal) a bohužel i smrttelné úrazy .Stezce též nepomáha masová medializace.Vzhledem již zmíněné neúdržbě je jeji frekventovanost opravdu veliká.Nemluvě o tom ,že každý kdo se vypraví do přirody by se měl nejdříve zamyslet jak se v té přírodě chovat.

  Odpovědět
  • Karel
   26. 1. 2012, 14:52 hod.

   Proč tam kolaři nemají co dělat? Který zákon to zakazuje?

   Odpovědět
   • Tomáš
    27. 1. 2012, 12:55 hod.

    Zákon zdravého rozumu, který bohužel většina pumpičkářů postrádá…

    Odpovědět
    • Tom
     12. 3. 2012, 7:55 hod.

     Nevím jak kolaři poškozují stezku, je to vžitý blud… Jel jsem tam několikrát a nevidím důvod tam nejet zase..

     Odpovědět
     • Tom
      18. 3. 2012, 22:29 hod.

      Vážení cyklisté, prosím, už toho nechte. I když jste na našich stránkách vítáni (a nic proti slušným cyklistům), tvoříme je primárně pro pěší turisty a cyklisty v potaz nebereme a brát nebudeme. Co je či není blud si prosím běžte řešit někam jinam. Jezdit na kole Svatojánské proudy je dle mého soudu projev nehorázné arogance nejen vůči chodcům, kteří mnohde ani nemají kam uskočit, ale hlavně k místním lidem, kteří stezku každoročně vlastními silami obnovují. Trocha pokory by neškodila.

     • bohus75
      7. 4. 2012, 12:41 hod.

      pravda, su sám kolař či pumpičkář… ale taky rád chodím na pěší výšlapy. Vzhledem k frekventovanosti ns svatojánské proudy a prostorovým poměrům na stezce bych tam ale nikdy na kole nejel… je mnoho jiných cest, které jsou na kolo bezva a nemusím nechávat chodce uskakovat ze skal do vltavy 🙂

     • Tom
      8. 4. 2012, 9:19 hod.

      Děkuji za přípěvek, jsem rád, že ještě existují normální cyklisté 🙂

   • plch
    16. 5. 2012, 22:58 hod.

    Radí to zdravý rozum. Pro ty, kteří ho postrádají, jsou na místě zákazy. Pro debila, který se tam zabije, nebo poraní, musí přiletět helikoptéra a to něco stojí…

    Odpovědět
 • Petr
  23. 4. 2012, 16:41 hod.

  Ahoj, dá se stezka projet s kočárkem? Je to vhodné? A není nebezpečná pro pětileté děti? Díky předem za komentář. Petr

  Odpovědět
  • Tom
   24. 4. 2012, 20:47 hod.

   Dobrý den, bohužel vás zklamu, ale naučná stezka pro kočárek vhodná není. Pěšina, kudy vede, je místy velmi úzká, kamenitá, křivolaká, s prudkým stoupáním a klesáním. Pokud jde o nebezpečnost pro (pětileté) děti, záleží na tom, dokážete-li dítě ohlídat, pokud bude cesta třeba metr široká a po levé straně bude kolmý sráz, zakončený desítky metrů pod vámi hladinou přehrady. Osobně bych počkal na pozdější věk, nebo dítě držel celou cestu za ruku (a sám se taky něčeho držel) 🙂

   Odpovědět
 • Aluscha
  24. 5. 2012, 17:27 hod.

  Dobrý den, je někde po cestě možnost rozdělat oheň? Díky, A.

  Odpovědět
  • Robert
   23. 9. 2012, 22:27 hod.

   Dobrý den, asi už to pro vás není aktuální, ale ohniště jsme viděli na několika místech v osadách a dle mého byly situovaná veřejně, takže si myslím že ano.

   Odpovědět
 • Robert
  23. 9. 2012, 22:32 hod.

  Dobrý den, dnes jsme si prošli stezku Svatojánské proudy a je to opravdu krásná procházka. Kdo by se na ni ale chtěl vydat do 31.10.2012, tak počítejte asi s 3km obcházkou přes les, protože se za Štěchovicemi opravuje lávka, více na http://www.stechovice.info/. Obcházka vede po červené a modré turistické značce, vše je dobře značené a je to příjemná procházka navíc. Nějaký ten metr sice nastoupáte, ale na rozcestí je altánek pro odpočinek či sváču a na Svatojánské proudy se opět v pohodě vrátíte.

  Odpovědět
 • Jan Škoda
  30. 9. 2012, 1:06 hod.

  Pozor! Až do 31.10.2012 je z důvodu rekonstrukce uzavřena lávka přes potrubí přečerpávací elektrárny. Nutno obcházet po červené a modré značce kolem Chlumu a Homole (3,5 km, ale velké převýšení)

  Odpovědět
 • Krupajz
  15. 4. 2013, 16:42 hod.

  Stezku jsem šel o víkendu a divím se, v jakém je hrozném stavu, zejména mám na mysli informační tabulky, ze kterých by se člověk měl něco dozvědět. Bohužel, co to byly svatojánské proudy, jak vypadaly a spoustu dalších zajímavostí se buď nedozvíme vůbec, nebo je luštíme ze zašlých, 30 let starých hnijících (polo)rozpadlých tabulek… 🙁 Nechápu, že na opravu tak významné a známé stezky ještě nikdo nevěnoval nebo nesehnal pár tisícovek, jistě by se dalo sáhnout do nějakých fondů, zažádat o příspěvek EU apod., když už je takovými penězi mnohdy zbytečně mrháno kdekoliv jinde… Nevíte někdo, kolik stálo to šílené železobetonové monstrum přes potrubí z Homole?? Jako lávka na turistické trase mi opravdu nepřipadá, dřevěný mostek by sem zapadl určitě mnohem lépe a stál by polovinu…

  To samé platí o informační ceduli na hrázi Slapy, rovněž se na ní podepsal zub čas, ale hlavně pokud nemáte vskutku ostříží zrak, téměř nic si ze vzdálenosti 5 metrů od silnice nepřečtete… :-((

  Odpovědět
 • Petr
  29. 7. 2013, 17:25 hod.

  Dobrý den,
  tuto sobotu 27.7.2013 jsem chtěl jít stezku Svatojánské proudy(Ztracenka),bohužel stezka je dočasně uzavřena z důvodu sesutého svahu.Je tam cedule s přísným zákazem vstupu(bohužel až dole,na začátku stezky od Slapské přehrady)a malý kousek dál jsou vidět trosky chaty,kterou zničil sesutý svah(jestli to byla tato chata,kde zahynuli manželé při povodni letos v červenci,nevím..)Každopádně by bylo vhodné upozornit o neschůdnosti této stezky.Snad se brzy podaří její oprava a zpřístupnění.Díky Petr

  Odpovědět
  • marty
   8. 8. 2013, 7:29 hod.

   Nevíte jak je to s tím dočasným uzavřením stezky? Chceme se na ní s přáteli vypravit 16.8. Děkuji za informaci

   Odpovědět
   • Tom
    8. 8. 2013, 7:50 hod.

    Vzhledem k tomu, že pěšinu, po níž stezka Svatojánské proudy vede, udržují svépomocí místní dobrovolníci, je pravděpodobnější dlouhodobější uzavření, zvláště pokud došlo k výraznějšímu sesuvu a jiným poškozením. Ale to jen spekuluji.

    Odpovědět
 • Jeroným Lešner
  17. 8. 2013, 20:28 hod.

  Ahoj chataři, turisti i ostatní, kteří máte rádi výlety po stezkách. Jsem řešícím inženýrským geologem na sesuvu v Třebenicích a zákazové cedule jsem kolem sesuvu doporučil umístit poté, kdy jsem po neštěstí prováděl ve svahu odbornou dokumentaci. Nejen na tomto místě mi dovolte, abych vyjádřil soustrast pozůstalým po dvou zmařených lidských životech.

  Stabilita svahu je předmětem právě probíhajících odborných geologických prací. Jak je teď sucho, tak se to trochu zlepšilo. Do příštího deště. S ohledem na různé úřední lhůty nemohu slíbit, kdy budou stanoveny nové podmínky provozu na cestě, odhaduji spíše řád měsíců. V případě hlubšího zájmu o toto téma mě prosím kontaktujte přes web http://www.geotechnik.cz nebo telefonicky na čísle 607634166.

  Za Vaši ohleduplnost při výletech po stezkách vám děkuji.
  Mgr. Jeroným Lešner

  Odpovědět
 • Daniel
  26. 10. 2013, 9:45 hod.

  Stezka by již měla být opět přístupná: http://www.novinky.cz/cestovani/tipy-na-vylety/316429-turiste-mohou-na-stezku-svatojanske-proudy.html

  Odpovědět
 • Honza
  31. 10. 2013, 10:14 hod.

  Ahojky Všem… tak včera jsem se tam s přítelkou byl podívat. vše je schůdné, je tam nádherně… počasí nám vyšlo suprově 🙂 všem doporučuju…snad jen těm co mají závratě tak radši jít s někým kdo je psychicky zachrání… někde jsem viděl dotaz jestli se tam může s kočárkem…ani omylem…neprojedete… cestou jsme tam potkali dva aktivní důchodce i rodinku se dvěma dětmi cca 4-5let a jednoho kolistu (klobouk dolů)… takže je na každém jestli si to riskne.

  Odpovědět
  • Vladik
   29. 6. 2017, 21:59 hod.

   klobouk dolů? spíš toho cyklistu!

   Odpovědět
 • Miloš
  5. 2. 2015, 16:14 hod.

  Byl jsem tam před cca třemi týdny, krásný den, krásná procházka. S malými dětmi ale rozhodně nezodpovědnost, tedy pokud nebudou na hodně krátkém vodítku. Psychicky a prostorově labilní by asi měli zhruba druhou půlku cesty vynechat (dá se vylézt doprava na kopec a pokračovat po jiné značce), cesta po římsách pro ně může být dost nepříjemná. Musím přiznat, že u některých naučných tabulí jsem se i trochu pobavil. Konkrétně u té o rybách…

  Odpovědět
 • Petra
  8. 5. 2015, 17:19 hod.

  Absolvováno dnes za skvělého slunečného počasí a užila jsem si to náramně! Doporučuji směr z Třebenic do Štěchovic, vše schůdné, někde hůře někde lépe, přírodní scenérie úžasné, ale jak je psáno výše: na kočárek či pro malé děti mi to vhodné nepřijde. Hlásím potkání se třemi cyklisty, se dvěmi přímo pod značkou – zákaz vjezdu pro kola.. Prostě lidi jsou všelijací, dle mě to na kole ani sjízdné není. Ti, co dali stezku dohromady udělali kus práce, patří Vám díky.

  Odpovědět
 • Honza
  1. 6. 2015, 13:56 hod.

  Dobrý den,
  plánuji udělat výlet pro menší skupinu lidí (8) a cestou jim připravit překvapení jako je možnost opékání buřtů. Je na tomto výletu vůbec taková možnost? Vím že jsou tam osady ale nevím jak je to s veřejným přístupem.
  Děkuji za pomoc

  Odpovědět
 • Patricie
  31. 10. 2015, 20:35 hod.

  Prošli jsme dnes, konec října, slunečno, až 14°C. Se 7 letým dítětem. Krásný podzim, naštěstí sucho, hodně listí – někdy tak napadaný, že není vidět okraj stezky.Je tu trochu provoz (sobota), stále jsme někoho potkávali (hodně s pejsky), naštěstí druhá půle už klidnější. Někdy bylo nutné i zastavovat a nechat přejít. Pro děti na panelech drobné úkoly (spíše pro školáky). Z parkoviště v Třebenicích až k autobusu ve Štěchovicích je to 8 km. Zastavili jsme pouze na cca 15 min.na jídlo a jinak přečtení panelů. Cesta je krásná, mírně nahoru a dolů. Přesto jsme to dali až za cca 3,5 hod. Vyšli jsme až ve 13hod. a druhá půlka cesty (šli jsme Třebenice – Štěchovice) byla stále ve stínu, takže doporučuji zejména na podzim vyjít dříve, kdy je slunce výše. Jinak, velmi hezká procházka. Žádní cyklisté 🙂 A zaujal mě i suvenýrový samoobslužný obchod s mincemi v mističce (takže jsme museli koupit sovičku)…

  Odpovědět
 • Libor
  9. 4. 2016, 15:46 hod.

  Zdravím všechny,chtěl bych říci že všechny stezky jsou opotřebovány frekvencí na nich,ať už turisty nebo cykloturisty,je to stejné a v nemalé míře na ně mají vážný dopad také počasí a přírodní vlivy,a proto se čas od času o ně musí někdo postarat,nejspíš někdo v jejich blízkosti.Pro příklad cykloturista zvládne 30km,což mnozí pěší projdou s pomocí auta na třikrát.Takže bych vše nesváděl na cyklisty.A to,jak se kdo chová na stezce vůči ostatním,je také individuální záležitost.

  Odpovědět
 • Eva
  12. 5. 2016, 11:05 hod.

  Plánovali jsme stezku projet na kole, když jsme zjistili, že je tam zákaz. Bohužel jsme jiný den už cestu kolem neměli a nechtěli jsme si ji nechat ujít a tak jsme se odvážili vstoupit i s koly. Bylo to přes týden mimo sezónu, takže i osady byly liduprázdné a potkali jsme maximálně 3 skupinky turistů, někde jsme šli a kola vedli, někde se musela i přenášet na rameni, některé úseky se dají sjet.

  Cedule nedoporučující vjezd s kolem je na místě, stezka není celá sjízdná. Cedule zákaz vjezdu cyklistům je ale mimo, není důvod, proč by měli být diskriminováni ohleduplní turisté, kteří akorát mají kolo. Je zcela normální, že pokud cyklista potká turistu, jedná ohleduplně tak, aby se bezpečně vyhli a pokud je horší terén, úzký chodník, prostě sleze z kola a turisty obejde. Netřeba z toho dělat drama.

  Takže pokud se tam chcete vydat s kolem, určitě vydejte, ale jestli nechcete slyšet několik uštěpačných poznámek od místních, že je tam přece cedule, tak co tam děláte, vydejte se tam raději mimo letní sezónu a mimo víkendy (začátek května značka ideál:-)).

  Odpovědět
  • IKE
   19. 5. 2016, 13:54 hod.

   Milá Evo,
   celý život se intenzivně věnuji jak pěší turistice, tak cyklistice a považuji se za slušného člověka se vztahem k přírodě. Právě proto by mě nikdy nenapadlo cpát se s kolem tam, kde nemá co dělat /a ještě k tomu navádět druhé/.
   Nejde jen o to, že ve chvíli, kdy vsednete na kolo, musíte znát a dodržovat pravidla Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. V případě stezky, jako je tato kolem Svatojánských proudů, je řada míst, kde i přes veškerou ohleduplnost můžete ohrožovat ostatní návštěvníky, ale i sebe a jízda (či vláčení kola) narušuje stabilitu svahu. Občas na pěšince potkáme mloka nebo slepýše,kterého z kola těžko zahlédnete nebo nestihnete včas zareagovat….
   Máte pravdu, netřeba z toho dělat drama – ale jen do chvíle, než v exponovaném úseku sjedete z cesty, rozbijete si hubu a záchranáři vás odtamtud budou pracně dostávat.
   Pokud se opravdu považujete za ohleduplné turisty, zamyslete se a berte ohled – na ostatní výletníky, na zákony, na přírodu.

   Odpovědět
 • Jana
  14. 7. 2016, 17:36 hod.

  Zdravím všechny!
  Tento červenec vyrážíme na kolech do středních čech. Zajímá mě, kde můžeme bezpečně zaparkovat kola ve Stechovicich než pěšky vyrazíme na stezku S.Proudů.
  Na kolech budeme mít všechno potřebné pro spaní a cestování vůbec. Kemp budeme mít třeba u Karlštejna řekněme a cennosti si ponecháme v kempu u správce. Ale potřebujeme se dopravit do těch Štěchovic a zpět. Takže děkuji za tipy a nápady.
  Mimochodem, v ČR nežijeme 20let, takže fakt nevíme jak to chodí. Jedeme prostě na pas blink užívat naší krásné přírody.
  Díky!!! Jana

  Odpovědět
 • Petr
  16. 9. 2016, 10:23 hod.

  Dobrý den.včera 15.9.2016 jsem se byl projít na Povltavské stezce.Cesta proběhla bez problému.Jenom mě překvapilo,že u elektrárny jsou nové kovové schody zavřené.V předchozích příspěvcích z let 2014 to bylo stejné.Zajímalo by mě,kdy budou schody otevřené. Děkuji.

  Odpovědět
 • Matěj Boháč
  8. 1. 2017, 11:28 hod.

  Dobrý den,
  marně se snažím vypátrat informaci, kdy byla vybudována část stezky s tunely. Vždy mě udivovalo, kdo a na jaký popud se do takto obtížné práce pustil. Ocením nějaké podrobnosti, nebo odkaz na případný seriózní zdroj.
  Díky!

  Odpovědět
 • Matěj Boháč
  8. 1. 2017, 11:32 hod.

  Dobrý den,
  marně se snažím vypátrat informaci, kdy byla vybudována část stezky s tunely. Vždy mě udivovalo, kdo a na jaký popud se do takto obtížné práce pustil. Ocením nějaké podrobnosti, nebo odkaz na případný seriózní zdroj.
  Díky!

  Odpovědět
 • Matej
  8. 1. 2017, 11:33 hod.

  Dobrý den,
  marně se snažím vypátrat informaci, kdy byla vybudována část stezky s tunely. Vždy mě udivovalo, kdo a na jaký popud se do takto obtížné práce pustil. Ocením nějaké podrobnosti, nebo odkaz na případný seriózní zdroj.
  Díky!

  Odpovědět
 • Matěj Boháč
  8. 1. 2017, 11:34 hod.

  Dobrý den,
  marně se snažím vypátrat informaci, kdy byla vybudována část stezky s tunely. Vždy mě udivovalo, kdo a na jaký popud se do takto obtížné práce pustil. Ocením nějaké podrobnosti, nebo odkaz na případný seriózní zdroj.
  Díky!

  Odpovědět
 • Aleš
  4. 5. 2017, 22:37 hod.

  Dobrý den,

  rád bych se zeptal, v jakém stavu se vynachází stezka nyní. Je bez problémů schůdná?
  Poslední informace zde jsou z roku 2016.

  děkuji Aleš

  Odpovědět
 • Zdeněk Pilný
  31. 5. 2017, 11:29 hod.

  Svatojánské proudy jsem šel z Třebenic do Štěchovic v polovině května 2017 a je to hodně zajímavý výlet. Jen jsem se trochu přecenil a neuvědomil si, že ve věku 77 roků to nebude asi žádná legrace. Dopadlo to tak, že poslední 2 km jsem „šel“ 3 hodiny a kousek (asi 500m) taky po čtyřech břichem nahoru, to když tělo vypovědělo službu a nemohl jsem vstát (nebylo v tu chvíli čeho se chytit). Nemyslím si, že je stezka vhodná pro malé děti a případní cyklisté jsou sebevrazi a nezodpovědní šílenci. Někomu se tady v diskuzi nelíbila ta lávka přes potrubí elektrárny, ale uvědomte si, že jsou i šílenci pěší a zkusili by se dostat po tom potrubí až k elektrárně. Nemohlo by to dopadnout dobře a elektrárna by byla popotahovaná, že dostatečně nezajistila nebezpčné místo, jsou totiž i takoví, kteří by ji v případě zranění žalovali. Tak to je asi všechno, už si tu cestu nezopakuju, ale byla to nádhera. (Nohy a páteř mne bolely 4 dny.)

  Odpovědět
 • Ríša a Jarka
  21. 7. 2017, 21:35 hod.

  Trošku neplánovaně jsme se vydali využít volný čas na radu majitele pizzerie ve Štěchovicích právě na stezku. Bez nějakého outdoor vybavení. Byla to nádhera , příroda a dramatické scenérie skal , tunely , chaty ma místech , kde bych si je ani nedokázal představit. A Ztracenka , to je krása sama osobě. Moc hezká procházka , pak pekelně drahé jidlo a pití v hospodě u zastávky … ale je to jednou za čas, tak to neřeším. Všem doporučuju.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vložit komentářKam dál?


Na začátek stránky ↑Hlavní navigace

Prosba – naučná stezka Okolím Okoře

Sháníme brožurku ke zrušené naučné stezce Okolím Okoře, která údajně vedla před více než deseti lety údolím Zákolanského potoka mezi obcemi Noutonice a Kováry na Kladensku.

Kontaktovali jsme mimo jiné obecní úřady v okolí, školy, turistické oddíly, knihovny, bohužel bez úspěchu. Vlastníte-li tuto publikaci, prosíme, kontaktujte nás. Rádi bychom o této naučné stezce publikovali článek, ale je k ní minimum informací. Děkujeme!

infopanely.cz

Na začátek stránky ↑


Vyhledávání

Vyhledávání

Nejnovější komentáře

 • Petr u článku Naučná stezka na Medníku: Info tabule vypadají překvapivě jako nové. Ale jinak trasa je velmi špatně značena v obou směrech. Nelze se bohužel spolehnout ani na vyšlapané stezky, zejména úseku dolů z Medníku a v traverzu kolem přístřešku se stezka ztrácí v hromadách listí, větví a...
 • Radek u článku Naučná stezka Říčansko: Cesta je výborně značena.pak tedy dělejte procházky po městě tam se neztratíte.nebo snad chodte podle navigace
 • Radek u článku Naučná stezka Votočnice: Pokud lidi věci soustavně ničí každého to otraví neustále opravovat.ani se nedivím že to u čsop vzdali.jednou se budete brouzdat měsíční krajinou.příroda je již tak narušená że pár biotopů už nic nezachránï.nechápu co lidi nutí pořád něco rozbíjet a ničit.
 • Belana u článku Lesní stezka Penčický okruh: Parada, je to fakt krasne, ale je potreba hlidat znacky.
 • Miloslav Klvač u článku Vyhlídková stezka Křivoklát: stav:říjen 2018 V místě je přeznačena,zřejmě kvůli nové rozhledně Velká Buková,červená trasa KČT.Je vedena od hradu Křivoklát vzdušnou čarou 0,5 km blíže k Velké Bukové(dobře vidět na mapy.cz).Naučná stezka není značena červenobíle,ale...
 • Tom u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Tak to mě mrzí, že jste bloudili. S možností, že vlak přijede mimořádně na druhou stranu, jsem nepočítal 🙂
 • Ludmila u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Dne 22.9.2018 jsme si naplánovali projít stezku. Přijeli jsme vlakem na klánovické nádraží a poslušně podle popisu podešli trať. Dál jsme si však začali připadat jako v Matrixu. Nic podle popisu nesedělo – i když hned blízko nádraží byl...
 • Zuzka u článku Stříbrná stezka – severní okruh: Moc děkuju za tyhle stránky.Jseme pravidelnými čtenáři, „jen“ jsme ještě nepodceňovali… Tyto informace nikde jinde na netu nenalezame, mockrát DĚKUJEME! Čechovi
 • Tonda u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Pracovní listy: http://kokorinsko.oc hranaprirody.cz/res/ archive/135/017930.p df?seek=1378738009
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Vážená paní, sice jsem tam nebyl v poslední době, ale na Častoboř jsme od r. 1981 do r. 2004 jezdívali často s oddílem i se třídami, na soustředění (opět děti a mládež) a na NS jsme chodili vždy. Je náročná, ale lze zvládnout, není...
 • Mlok u článku Naučná stezka Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem: Hezká odpočinková procházka, dětem se líbili sochy, zejména sovy. Kaple s pramenem je moc hezká a voda znamenitá.
 • Josef Čermák u článku Naučná stezka Dubeč – Uhříněves: Stezku jsem s kamarádkou prošel 2.7.2018. Celá cesta je vedena po modré. Všechny panely jsme našli. Našli jsme i panel č.3, který je v předešlých recenzích zmiňován (v předešlých recenzích je uvedeno, že není k nalezení). Procházka po naučné...
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Zdravím mladá paní, také vám to jako procházku s malými dětmi nedoporučuji, terén je opravdu dost drsný a uhlídat dva malé kluky je tam dost těžké.
 • jark u článku Naučná stezka Městská část Praha 9 – jihovýchodní stezka: Navštíveno 23.6.2018, příjemná procházka, ale špatné značení, několikrát jde člověk jen náhodně správně. Někdy chybí na tabulích bližší určení popisovaných objektů (Jiránkovu vilu jsme nenašli:-(). Jinak ale dobrý krok...
 • Myspule u článku Naučná stezka Vodní park Čabárna: Hruuuuuza a děs!!!! To je to jediné co můžu napsat po návštěvě v pátek 15.6.2018. Byla jsem tam s dětmi, v králičí kleci mrtvá holatka, asi zakousnuta samcem,který se pokoušel znovu obskocit ramlici, vsude puch,výkaly v kleci u lišky,nikde nikdo...

RSS Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

 • Naučná stezka Údolím Šembery u Českého Brodu byla slavnostně otevřena
  V sobotu 10. září 2011 jsme se zúčastnili oficiálního otevření naučné stezky Údolím Šembery v Českém Brodě. Tato akce byla doplněna bohatým celodenním programem pro děti i dospělé v okolí hradu Šember, kde naučná stezka končí. Zdroj
 • Pozvánka na otevření naučné stezky Údolím Šembery u Českého Brodu
  V sobotu 10. září 2011 v 9 hodin se u městského pivovaru v Českém Brodě uskuteční slavnostní otevření nové naučné stezky Údolím Šembery. Více informací vám nabízíme v krátkém článku. Zdroj
 • V pražském Milíčovském lese můžete navštívit netradiční naučnou stezku
  Netradiční naučná stezka „Milíčovský les“, která je v provozu od začátku června tohoto roku, chce zaujmout zejména mladší návštěvníky. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Milíčovského lesa. Od září 2011 budou tyto informace dostupné nejen v českém, ale i anglickém a německém jazyce. Zdroj
 • V pražských lesích vzniknou netradiční naučné stezky
  Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., zahájil v lednu 2011 projekt „Interaktivní naučné stezky v pražských lesích“, jehož cílem je zvýšit informovanost pražské veřejnosti, zejména pak mladých lidí o důležitosti a významu přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách vybraných pražských lesů, ale také o problémech, které jsou způsobeny jejich rekreačním využíváním, a to prostřednictvím netradičních interaktivních (beetaggových) naučných stezek. Zdroj
 • Naučná stezka Hradešín
  Krátká naučná stezka seznamující s historií a současností obce Hradešín u Českého Brodu, rozkládající se na svazích stejnojmenného vrchu Hradešín. Nejpozoruhodnějším místem na trase je kostelík sv. Jiří na vrcholu Hradešína, zajímavý slepenec několika historických stavebních slohů. Zdroj

Naučnou stezkou.cz

Certifikát WebArchivu

tomas-vanek.cz

Licence Creative CommonsTextový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.

Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | RSS | Kontakt | Reklama
Používáme WordPress a Hosting WEDOS