Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a středních Čechách od Toma, Lucky, Vojty a Báry


RSS


Úvod > Naučné stezky > Naučné stezky ve středních Čechách > Naučné stezky v okrese Kutná Hora > Stříbrná stezka – severní okruh


Stříbrná stezka – severní okruh

Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 4)
Naše návštěva:
září 2004
Komentáře:
6

Seznamuje s pozůstatky po historické těžbě stříbra, a s novodobou těžbou dalších surovin v severním okolí města Kutná Hora. Prochází rovněž kolem památníku hornických bouří na vrchu Kaňk, a paleontologickou lokalitou – NPP Kaňk (dříve označována SPR „Na Vrších“).

Stezka začíná v okrajové části Kutné Hory – obci Kaňk, kam se po absolvování celého okruhu tvaru osmičky zase vrací.

Vede většinou po lesních či polních cestách, krátkými úseky i po silnici. Je značena klasickými zelenobílými značkami naučných stezek, částečně vede také po značených turistických cestách.

Trasa stezky je velmi členitá a poměrně náročná, je třeba stále sledovat značení a dávat velký pozor na odbočky. Sváteční turisté nebo rodiny s dětmi by si měli absolvování celé trasy naráz dobře rozmyslet.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Kutná Hora
Začíná a končí:
KAŇK u Kutné Hory, autobusová zastávka „Kutná Hora, Kaňk, Na Pašince“
Délka:
11,5 km
Zastávek:
úvodní + 12
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
1998
Tvůrce stezky:
Odbor KČT TJ Turista Kutná Hora
Naše návštěva:
září 2004
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 • Úvodní
 1. Památník hornických bouří na západním vrcholu Kaňkovských vrchů
 2. Propadlina v sedle mezi Kaňkovskými vrchy v jižní části Turkaňského pásma
 3. Státní přírodní rezervace „Na vrších“ (starý název – dnes jde o národní přírodní památku Kaňk)
 4. Halda šachty Magda v s. části Rejzského pásma a lomy v migmatitech malínské skupiny
 5. Charakter území nad severní částí Turkaňského pásma
 6. Brána bývalého závodu Rudné doly Kutná Hora
 7. Kostel sv. Vavřince a památné domy v Kaňku
 8. Bývalá šachta Panská jáma na Benátecké žíle
 9. Halda starého dolu Kuntery na Hlavní žíle Staročeského pásma
 10. Halda starého dolu Fráty na Hlavní žíle Staročeského pásma
 11. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě, Gruntecko-hloušecké pásmo a struskové odvaly
 12. Haldy a pinky v severovýchodní části Kuklického pásma

Informační náplň

Úvodní panel

 • důvody vzniku naučné stezky
 • informace o celé trase stezky včetně jižního i severního okruhu
 • podrobné informace o zajímavostech severního okruhu

Zastávka 1: Památník hornických bouří na západním vrcholu Kaňkovských vrchů

 • úvod o památníku
 • hornické nepokoje
 • poprava havířů
 • skutečné příčiny nepokojů
 • složení okolního lesního porostu

Zastávka 2: Propadlina v sedle mezi Kaňkovskými vrchy v jižní části Turkaňského pásma

 • základní popis propadliny
 • systém chodeb
 • šachty Turkaňského pásma
 • novodobá těžba pásma ve 20. století
 • charakteristika pásma
 • starý středověký smírčí kříž (kamenná bába)

Zastávka 3: Státní přírodní rezervace „Na Vrších“

(starý název – dnes jde o národní přírodní památku KAŇK)

 • důvod pro vyhlášení rezervace
 • geologická stavba odkryvu
 • bohaté naleziště zkamenělin
 • činnost českých i zahraničních paleontologů

Zastávka 4: Halda šachty Magda v s. části Rejzského pásma a lomy v migmatitech malínské skupiny

 • popis a význam šachty Magda
 • dolování na Rejzském pásmu, seznam a charakteristika jednotlivých dolů
 • štola Čtrnácti pomocníků
 • novodobá těžba ve 20. století
 • charakteristika Rejzského pásma
 • dva opuštěné lomy

Zastávka 5: Charakter území nad severní částí Turkaňského pásma

 • devastace území (sedimentační nádržky, bývalá skládka komunálního odpadu, propadlina)
 • dolování na Turkaňském pásmu, seznam a charakteristika jednotlivých dolů
 • průniky vod do šachet, krize dolování v 17. století (pokles ceny stříbra)
 • obnova těžby na konci 17. století
 • činnost v revíru na konci 19. a zač. 20. století
 • novodobá těžba ve 20. století

Zastávka 6: Brána bývalého závodu Rudné doly Kutná Hora

 • závod Rudné doly Kutná Hora, rozvoj závodu
 • zdejší těžba rud
 • činnost úpravny rud
 • objem zpracovaných rudnin
 • odkaliště

Zastávka 7: Kostel sv. Vavřince a památné domy v Kaňku

 • původní hornická osada Kaňk – historie a současnost
 • kostel sv. Vavřince
 • památné domy v Kaňku

Zastávka 8: Bývalá šachta Panská jáma na Benátecké žíle

 • objev Benátecké žíly a báňské práce na žíle
 • Panská jáma – historie a současnost
 • geologický průzkum ve druhé polovině 50. let 20. století

Zastávka 9: Halda starého dolu Kuntery na Hlavní žíle Staročeského pásma

 • popis Staročeského pásma a seznam dolů na pásmu
 • rozvoj dolování na Staročeském pásmu
 • charakteristika pásma, složení, výskyt minerálů

Zastávka 10: Halda starého dolu Fráty na Hlavní žíle Staročeského pásma

 • provozně-ekonomické problémy vzestupu dolování na Staročeském pásmu
 • průzkum Hlavní žíly ve 20. století
 • význam Staročeského pásma pro Kutnohorsko
 • haldy dolů Hlavní žíly Staročeského pásma – významná technická a kulturní památka, unikátnost v rámci Evropy
Vyobrazení:
plošná mapa Hlavní žíly Staročeského pásma s vyznačením starých i nových báňských děl

Zastávka 11: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě, Gruntecko-hloušecké pásmo a struskové odvaly

 • stavba kostela, stavitelé, vnitřní výzdoba
 • geologický průzkum v 70. letech 20. století a objev rudného pásma – tzv. Grunteckého
 • historická těžba v okolí Grunty
 • charakteristika Grunteckého pásma, minerální složení
 • struskové odvaly na severovýchodním okraji Grunty

Zastávka 12: Haldy a pinky v severovýchodní části Kuklického pásma

 • kuklická dědičná štola
 • počátek, rozvoj a ukončení dolování na Kuklickém pásmu
 • charakteristika Kuklického pásma

Popis trasy

Kutná Hora-Kaňk → památník hornických bouří → NPP Kaňk → obec Kaňk → Grunta → obec Kaňk

Stříbrnou stezku – severní okruh zahájíme na autobusové zastávce „Kutná Hora, Kaňk, Na Pašince“ v obci Kaňk na sever od Kutné Hory. Úvodní panel nenajdeme přímo u zastávky, ale poněkud zapadlý ve vedlejší uličce na trase žluté značky – při příjezdu od Kutné Hory je vlevo od hlavní silnice.

Od něj se vrátíme na prostranství s autobusovou zastávkou a jdeme téměř protilehlou ulicí (vedoucí šikmo vpravo), zároveň se žlutou značkou. Po asi 60 metrech se stáčíme vlevo a začínáme prudce stoupat okrajovou ulicí na rozhraní obce a lesa. Po dalších asi 50 metrech se odkláníme vpravo z ulice a dále stoupáme, stále společně se žlutou turistickou značkou.

Ve svahu se cesta odklání nalevo, jakoby víc do svahu. Na další křižovatce jdeme znovu vlevo a dál příkře stoupáme. Cesta nás posléze přivede na rovnou lesní plochu s památníkem hornických bouří. U něj nacházíme 1. zastávku.

Dál pokračujeme zhruba v původním směru, ale nyní naopak klesáme. Přejdeme křižovatku, jdeme rovně, na další křižovatce zahýbáme vpravo a scházíme vozovou cestou až k rozcestí „Kaňk – vrch“, před nímž potkáváme 2. zastávku. Za ní klesáme stejnou cestou, stáčíme se vpravo. O 100 metrů níž na rozcestí zahýbáme vlevo, lesní vozovou cestou, která opět klesá. Na další křižovatce jdeme opět doleva, a tentokrát začneme znovu stoupat. Dále se pěšina vyrovná, mineme jednoduché lavičky a kus za nimi odbočujeme vpravo dolů. Obejdeme skalní kotlinku národní přírodní památky na pravé straně pod námi a sestoupíme ke 3. zastávce.

Pokračujeme ještě kousek po kamenité pěšince a napojíme se na vozovou cestu, po níž zahýbáme vlevo a mírně stoupáme. Po pár desítkách metrů přijdeme na rozdvojku, kde pokračujeme vlevo k lesu. Dál jdeme vozovou lesní cestou a mírně stoupáme nebo jdeme po rovině. Po asi 200 metrech přijdeme na kraj lesa, před námi je louka. Tady stezka odbočuje kolmo vlevo nezarostlou lesní cestou, zprvu znovu stoupá, postupně se bez odboček stočí vpravo. Přivede nás na vozovou cestu, která zleva klesá dolů – pokračujeme vpravo dolů po ní. Křížíme modrou turistickou značku – ta vede vpravo, zatímco my pokračujeme a klesáme vymletou vozovou cestou vlevo. Posléze nás vyvede z lesa a jdeme travnatým úsekem zahlubujícím se úvozem, mírně klesáme. Dále opustíme louku a klesáme skrz řídký les, úvoz se znovu zahlubuje. Po pravé straně skoro na kraji lesa je 4. zastávka.

U této zastávky odbočujeme prudce doleva, travnatou pěšinou vedoucí po jakémsi náspu; vlevo od nás je travnatá kotlinka zřejmě bývalého lomu. Prudčeji stoupáme až k lesu a dál pokračujeme zpustlou vozovou cestou, již víceméně po rovině, v přímém směru, vpravo od nás je výhled ke Kolínu, vlevo smíšený les s terénními nerovnostmi.

Zakrátko dojdeme až na rozhraní lesa a zarostlé louky, před námi je pletivové oplocení. Přímo zde nacházíme 5. zastávku. POZOR – odtud až k zastávce 6 vede naučná stezka jinou trasou, než jak je zakreslena v průvodci nebo v turistických mapách – místo chůze neexistující cestou vpravo po okraji louky podél pletiva až do míst, kde je další území pro nebezpečnost (poddolováním) ohrazeno ocelovým lanem, jdeme naopak pěšinou VLEVO do lesa (stezka je bezproblémově značena správným směrem; úsek, kudy měla zřejmě vést původně, není značen vůbec).

U zastávky 5 tedy zahneme vlevo do lesa a začneme stoupat vyšlapanou úzkou pěšinou po terénních nerovnostech a svazích, vpravo od nás je prostor se skládkou sutě ohrazený betonovými panely. Pěšina se stále drží víceméně poblíž tohoto oplocení. Vlevo míjíme skalní kotlinku. Za houštinami pokračuje běžná lesní cesta. Jakýmsi stromořadím nás posléze dovede kolmo na širší vozovou lesní cestu, po níž pokračujeme vpravo a začneme mírně stoupat. Současně jsme se zde napojili na modrou značku. Asi po 100 metrech se cesta nyní vedoucí úvozem stáčí kolmo vlevo a stále mírně stoupá listnatým lesem. Nakonec se k nám zprava přidá pletivové oplocení a brzy dorazíme na křižovatku s hlavní kamenitou vozovou cestou (rozcestí „Kaňk – vrch“). Tuto cestu již známe – sestupovali jsme po ní zleva doprava od památníku hornických bouří. V tuto chvíli po ní zatáčíme vpravo, mineme znovu 2. zastávku a začneme táhle stoupat. Po asi 100 metrech však odbočujeme vpravo, čímž opouštíme hlavní cestu a pokračujeme vedlejší vozovou cestou, nyní po rovině. Brzy přejdeme křižovatku a dál klesáme užší lesní cestou mezi křovinami. Čím dál výrazněji klesáme, až přijdeme k pletivovému plotu (za ním jsou vidět nějaké domy). Stáčíme se vlevo podél oplocení křovinatým lesem. Dojdeme až na roh oplocení a zde zahýbáme vpravo dolů po železných stupních, stále podél plotu. Sklesneme až na asfaltové prostranství před vraty někdejších Rudných dolů Kutná Hora a zahýbáme vlevo po asfaltové silnici směrem k obci Kaňk. Nedaleko od vrat je panel 6. zastávky.

Asfaltka mírně klesá k obci, ale my ji záhy po pár desítkách metrů opustíme a odbočujeme šikmo vlevo na vrchní uličku podél řady domků, později mezi domky. Mírně klesáme až na hlavní ulici, přejdeme ji a pokračujeme protilehlou asfaltovou cestou, která míří ke kostelu sv. Vavřince. Při příchodu k němu zahýbáme ulicí vpravo dolů. Hned zkraje naproti kostelu je 7. zastávka.

Ulicí dále sejdeme ani ne 50 metrů a ve skupině stromů pod kostelem vidíme 8. zastávku.

Zde se odkloníme z ulice, jež se dále stáčí vpravo, a pokračujeme rovně mírně vlevo kamenitou vozovou cestou, ale hned asi po 20 metrech ji opouštíme a zahýbáme doleva ke hřišti. Projdeme kolem dětského hřiště a dále se napojíme na asfaltku, po níž jdeme vlevo hned na první křižovatku (vzdálenou cca 10 metrů), kde prudce odbočujeme doprava širší asfaltkou ven z obce, k porostlým nestabilním rezavopískovým svahům. Zde nacházíme 9. zastávku.

Jdeme dál po silnici, ale hned po asi 50 metrech zahýbáme kolmo vlevo do lesa. Lesní cesta nás po asi 200 metrech přivede k širší asfaltové silnici (vpravo od nás je fotbalové hřiště), kterou šikmo vlevo přejdeme a pokračujeme téměř protilehlou vozovou lesní cestou, zahloubenou v úvozu. Po asi 100 metrech za silnicí přijdeme k první oplocené zahradě, kde hned zahýbáme vlevo vzhůru pěšinou podél plotu. Ta stále sleduje oplocení (později se stáčí vpravo) a přivede nás znovu do obce Kaňk. Vyjdeme na asfaltovou ulici, zahneme vlevo, po 20 metrech přejdeme křižovatku s další asfaltkou (vlevo od nás vidíme kostel) a pokračujeme rovně, pěšinou v proluce mezi pletivovými ploty a mírně stoupáme. Přijdeme na asfaltové prostranství, kde pokračujeme vpravo, po pravé straně mineme poštu a dále zvolna stoupáme šikmo vlevo vzhůru k hlavní ulici, ale nevyjdeme až na ni, ale pokračujeme spodní ulicí souběžnou s hlavní. Ulička vede šikmo vpravo, jedná se o vedlejší asfaltku mezi domy. Na příští křižovatce je 10. zastávka.

Na této křižovatce zatáčíme vpravo, ujdeme asi 60 metrů a zahýbáme doleva. Na příští křižovatce odbočujeme doprava. Po deseti metrech na další křižovatce se napojíme na žlutou turistickou značku a jdeme doprava. Na příští křižovatce ve tvaru trojúhelníku jdeme vpravo, na další křižovatce vlevo. Jdeme po žluté značce, mezi ploty, nejdříve asfaltkou, pak kamenitou vozovou cestou. Vyjdeme z obce a cestu neopouštíme, přestože není značená. Nyní je to vozová cesta s travnatým pásem uprostřed, vpravo je sad. Cesta dlouho a pozvolna klesá ke zhruba 1 kilometr vzdálené obci Grunta.

Hned na kraji vsi však zahýbáme vlevo podél zdi, prašnou vozovou cestou. Ta nás vyvede na hlavní ulici, kterou přejdeme a pokračujeme protilehlou kamenitou cestou, která se hned vzápětí stáčí vpravo. Vlevo od nás (na cestě vedoucí na hřbitov s nádherným kostelem Nanebevzetí Panny Marie) se nachází 11. zastávka, poněkud skrytá stranou od značené trasy.

Dál jdeme v původním směru, a posléze začneme stoupat zcela zarostlým hlubokým úvozem s až 2 metry vysokými kopřivami, svědčícím opravdu výmluvně o návštěvnosti a údržbě naučné stezky (tento úsek se snad dá obejít tak, že se vyškrábeme do příkrého svahu úvozu a jdeme po jeho hraně, ale tam jsou zase křoviska). V jeho vrchní polovině se stočíme doleva, protože se rozdvojuje, a vyjdeme až na horní vozovou polní cestu, po níž míříme vpravo vzhůru k lesu. Výše, už v lese, nacházíme poslední 12. zastávku. Avšak neradujme se, ještě stále je před námi nejméně třetina celé trasy.

Za zastávkou pokračujeme dále po travnaté vozové cestě lesem, úvozem, míjíme staré oplocení. Stáčíme se postupně vlevo. Nakonec nás cesta přivede k hlavní silnici s větším automobilovým provozem. Zatáčíme po ní vlevo. Po pár desítkách metrů si můžeme zvolit, zda půjdeme dál po silnici, nebo se odkloníme vpravo do lesa a půjdeme souběžnou lesní cestou, která se nakonec znovu vrátí na silnici. Po asi půl kilometru kteroukoliv cestou odbočujeme vlevo z hlavní silnice a klesáme prašnou vozovou cestou mezi ploty. Dole se cesta stáčí vlevo, poté vpravo a přivede nás na silnici. Po ní odbočujeme vpravo dolů, směrem ke Kutné Hoře.

Jdeme však jen asi 150 metrů a zatáčíme vlevo vzhůru, prašnou vozovou cestou podél vinic. Vystoupáme asi 130 metrů, opouštíme cestu podél plotu a míříme vlevo do listnatého lesa. Na první křižovatce odbočujeme vlevo. Procházíme lesem, posléze se stáčíme doprava, opouštíme les a úzkou pěšinkou mezi křovinami sklesneme až na vozovou cestu před obcí Kaňk. Tuto cestu už známe, šli jsme po ní v opačném směru z Kaňku do Grunty. Nyní se po ní vracíme zpět do Kaňku. V obci se však už držíme žluté turistické značky, která nás nakonec dovede až na autobusovou zastávku „Kutná Hora, Kaňk, Na Pašince“, kde se okruh naučné stezky uzavírá.


Komentáře

 • david sudrich mudr
  16. 10. 2011, 21:16 hod.

  Jste dobri, moc diky za stranky, zajimam se o hornickou hostorii a vas clanek me inspiroval k navsteve stezky na Kanku. Dnes jsem tam byl jen na skok autem z jineho duvodu, ale vracim se kvuli vasemu popisu… detailni, ale i strucne, diky moc, david

  Odpovědět
  • Tom
   18. 10. 2011, 23:47 hod.

   Není zač, jsme rádi, že vám náš popis přišel vhod 🙂

   Odpovědět
 • Jan Škoda
  30. 7. 2012, 10:01 hod.

  Na rozdíl od jižního okruhu, který je v bezvadném stavu a jehož panely byly zřejmě před nedávnem obnoveny, je severní okruh nepoměrně horší. Panely č. 3 a 9 chybí úplně včetně stojanů, č. 11 je vyvrácený a opřený o lípu (bohužel bez textu), z č. 12 je text utržen a leží pod stojanem (dlouho ale asi nevydrží).
  V rámci projektu Europa Jagellonica je o víkendech 10 – 18 hod zpřístupněn kostel sv. Vavřince na Kaňku (kostel v Gruntě bohužel nikoliv, jelikož z jagellonské epochy nepochází).

  Odpovědět
 • Michal
  15. 7. 2013, 12:34 hod.

  Moc hezké webovky a velká inspirace, dík za ně, určitě navštívím častěji!

  Odpovědět
 • Zuzka
  26. 8. 2018, 13:52 hod.

  Moc děkuju za tyhle stránky.Jseme pravidelnými čtenáři, „jen“ jsme ještě nepodceňovali… Tyto informace nikde jinde na netu nenalezame, mockrát DĚKUJEME!
  Čechovi

  Odpovědět

Vložit komentář

Vložit komentářKam dál?


Na začátek stránky ↑Na začátek stránky ↑


Vyhledávání

Vyhledávání

Rodinný fotoateliér v Kolíně


Nejnovější komentáře

 • Rickr u článku Naučná stezka Prahy 14: Zastávka 5 je uprostřed hráze retenční nádrže a věnuje se její výstavbě v 70.letech a revitalizaci v nedávné době. Pozor, má trochu odlišný design od „starších̶ 0; tabulí. Odtud je třeba v rozporu se staršími plánky přejít hráz na vzdálenější...
 • pid u článku Naučná stezka Povodím Botiče: I v Zimě je stezka zajímavá
 • Petr u článku Naučná stezka na Medníku: Info tabule vypadají překvapivě jako nové. Ale jinak trasa je velmi špatně značena v obou směrech. Nelze se bohužel spolehnout ani na vyšlapané stezky, zejména úseku dolů z Medníku a v traverzu kolem přístřešku se stezka ztrácí v hromadách listí, větví a...
 • Radek u článku Naučná stezka Říčansko: Cesta je výborně značena.pak tedy dělejte procházky po městě tam se neztratíte.nebo snad chodte podle navigace
 • Radek u článku Naučná stezka Votočnice: Pokud lidi věci soustavně ničí každého to otraví neustále opravovat.ani se nedivím že to u čsop vzdali.jednou se budete brouzdat měsíční krajinou.příroda je již tak narušená że pár biotopů už nic nezachránï.nechápu co lidi nutí pořád něco rozbíjet a ničit.
 • Belana u článku Lesní stezka Penčický okruh: Parada, je to fakt krasne, ale je potreba hlidat znacky.
 • Miloslav Klvač u článku Vyhlídková stezka Křivoklát: stav:říjen 2018 V místě je přeznačena,zřejmě kvůli nové rozhledně Velká Buková,červená trasa KČT.Je vedena od hradu Křivoklát vzdušnou čarou 0,5 km blíže k Velké Bukové(dobře vidět na mapy.cz).Naučná stezka není značena červenobíle,ale...
 • Tom u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Tak to mě mrzí, že jste bloudili. S možností, že vlak přijede mimořádně na druhou stranu, jsem nepočítal 🙂
 • Ludmila u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Dne 22.9.2018 jsme si naplánovali projít stezku. Přijeli jsme vlakem na klánovické nádraží a poslušně podle popisu podešli trať. Dál jsme si však začali připadat jako v Matrixu. Nic podle popisu nesedělo – i když hned blízko nádraží byl...
 • Zuzka u článku Stříbrná stezka – severní okruh: Moc děkuju za tyhle stránky.Jseme pravidelnými čtenáři, „jen“ jsme ještě nepodceňovali… Tyto informace nikde jinde na netu nenalezame, mockrát DĚKUJEME! Čechovi
 • Tonda u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Pracovní listy: http://kokorinsko.oc hranaprirody.cz/res/ archive/135/017930.p df?seek=1378738009
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Vážená paní, sice jsem tam nebyl v poslední době, ale na Častoboř jsme od r. 1981 do r. 2004 jezdívali často s oddílem i se třídami, na soustředění (opět děti a mládež) a na NS jsme chodili vždy. Je náročná, ale lze zvládnout, není...
 • Mlok u článku Naučná stezka Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem: Hezká odpočinková procházka, dětem se líbili sochy, zejména sovy. Kaple s pramenem je moc hezká a voda znamenitá.
 • Josef Čermák u článku Naučná stezka Dubeč – Uhříněves: Stezku jsem s kamarádkou prošel 2.7.2018. Celá cesta je vedena po modré. Všechny panely jsme našli. Našli jsme i panel č.3, který je v předešlých recenzích zmiňován (v předešlých recenzích je uvedeno, že není k nalezení). Procházka po naučné...
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Zdravím mladá paní, také vám to jako procházku s malými dětmi nedoporučuji, terén je opravdu dost drsný a uhlídat dva malé kluky je tam dost těžké.

RSS Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

 • Naučná stezka Údolím Šembery u Českého Brodu byla slavnostně otevřena
  V sobotu 10. září 2011 jsme se zúčastnili oficiálního otevření naučné stezky Údolím Šembery v Českém Brodě. Tato akce byla doplněna bohatým celodenním programem pro děti i dospělé v okolí hradu Šember, kde naučná stezka končí. Zdroj
 • Pozvánka na otevření naučné stezky Údolím Šembery u Českého Brodu
  V sobotu 10. září 2011 v 9 hodin se u městského pivovaru v Českém Brodě uskuteční slavnostní otevření nové naučné stezky Údolím Šembery. Více informací vám nabízíme v krátkém článku. Zdroj
 • V pražském Milíčovském lese můžete navštívit netradiční naučnou stezku
  Netradiční naučná stezka „Milíčovský les“, která je v provozu od začátku června tohoto roku, chce zaujmout zejména mladší návštěvníky. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Milíčovského lesa. Od září 2011 budou tyto informace dostupné nejen v českém, ale i anglickém a německém jazyce. Zdroj
 • V pražských lesích vzniknou netradiční naučné stezky
  Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., zahájil v lednu 2011 projekt „Interaktivní naučné stezky v pražských lesích“, jehož cílem je zvýšit informovanost pražské veřejnosti, zejména pak mladých lidí o důležitosti a významu přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách vybraných pražských lesů, ale také o problémech, které jsou způsobeny jejich rekreačním využíváním, a to prostřednictvím netradičních interaktivních (beetaggových) naučných stezek. Zdroj
 • Naučná stezka Hradešín
  Krátká naučná stezka seznamující s historií a současností obce Hradešín u Českého Brodu, rozkládající se na svazích stejnojmenného vrchu Hradešín. Nejpozoruhodnějším místem na trase je kostelík sv. Jiří na vrcholu Hradešína, zajímavý slepenec několika historických stavebních slohů. Zdroj

Naučnou stezkou.cz

Certifikát WebArchivu

tomas-vanek.cz

Licence Creative CommonsTextový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.

Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | RSS | Kontakt | Reklama
Používáme WordPress a Hosting WEDOS