Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a středních Čechách od Toma, Lucky, Vojty a Báry


RSS


Úvod > Naučné stezky > Naučné stezky ve středních Čechách > Naučné stezky v okrese Nymburk > Naučná stezka Pozorovatelna


Naučná stezka Pozorovatelna

Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 6)
Naše návštěva:
listopad 2009
Komentáře:
8

Naučná stezka seznamuje s částí bývalého vojenského výcvikového prostoru Milovice-Mladá, známého hlavně pobytem sovětských vojsk v letech 1968–1991, i když výcvikový prostor zde byl založen již za Rakouska-Uherska. Stezka vede okolím vrchu Pozorovatelna, kde se vlivem činnosti armády paradoxně uchoval cenný biotop stepního a lesostepního charakteru s výskytem některých vzácných druhů rostlin a živočichů.

Velice zvláštní, pro Polabí netypická přírodní lokalita, která byla navíc dlouhá léta veřejnosti nepřístupná, rozhodně stojí za návštěvu. Bývalý vojenský prostor (nejen okolí Pozorovatelny) je protkán dostatkem relativně kvalitních cest, negativem je však dosud chybějící dopravní a turistická infrastruktura (nejezdí sem hromadná doprava, nejsou tu žádné značené turistické trasy, cyklostezky ani možnosti občerstvení). Naučná stezka Pozorovatelna se tak může stát výchozím místem, kde začít území vojenského prostoru poznávat.

Jedním ze dvou problémů této naučné stezky je právě její špatná dostupnost hromadnou dopravou. V blízkosti není žádná zastávka autobusu, nejblíže je zřejmě železniční stanice v Milovicích, odkud je to ovšem k výchozímu místu stezky cca 4 km. Ideálním řešením je dopravit se k výchozímu místu na kole nebo autem.

Druhým problémem stezky je její neskutečně špatné provedení. Tvůrci se totiž trasu neobtěžovali nijak vyznačit v terénu ani popsat na panelech, ani v plánku lokality. Neznalý návštěvník tedy zůstane stát u úvodního panelu (ten je hned u silnice) a doslova neví, kam má dále jít. Na odbočkách nejsou ukazatele, orientaci komplikuje množství vzájemně se křižujících cest vyježděných vojenskou technikou. Většinu zastávek jsme nalezli prakticky jen náhodou.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Nymburk
Začíná a končí:
bývalý vojenský výcvikový prostor Milovice-Mladá, u silnice z Milovic do Lipníku, na panelové odbočce pod vrchem Pozorovatelna, cca 1,5 km za letištěm Boží Dar ve směru od Milovic
Délka:
cca 2 km
Zastávek:
5
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
2007
Tvůrce stezky:
Polabské ekocentrum ČSOP, Město Milovice, občanské sdružení Mladá, RWE Transgas Net
Naše návštěva:
listopad 2009
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
jedna zastávka chyběla

Seznam zastávek

 1. VVP Mladá
 2. Lesostep
 3. Lesní porosty
 4. ???
 5. Step

Informační náplň

Zastávka 1: VVP Mladá

 • základní charakteristika bývalého vojenského prostoru a zdejší krajiny
 • historie vojenského výcvikového prostoru Milovice-Mladá
 • zastávka u lípy
Vyobrazení:
turistická mapa okolí s vyznačením bývalého vojenského prostoru a přírodně chráněných lokalit; náves zaniklé obce Mladá; bourací jednotka rakouské armády; obyvatelé obce Mladá, kostel v Mladé, zbytek stěny kostela v Mladé; bojový vrtulník sovětské armády u Mladé; plánek lokality, letecký pohled na lokalitu

Zastávka 2: Lesostep

 • základní charakteristika zdejší lesostepi
 • flóra a fauna
 • periodické tůně
 • křovinná společenstva
 • vliv hospodaření na flóru a faunu
Vyobrazení:
louky u letiště; otakárek ovocný, zlatohlávek chlupatý, martináček habrový, ohniváček celíkový, užovka hladká, bramborníček černohlavý, přástevník medvědí, růže galská, blatnice skvrnitá, listonoh letní; periodická kaluž na cestě, křoviny; tank; lokalita; plánek

Zastávka 3: Lesní porosty

 • stručná charakteristika středního Polabí
 • fauna a flóra
 • lesní biotopy
 • lesnické hospodaření
 • březové porosty
 • funkce lesa
Vyobrazení:
rozstřílený les s mrtvým dřevem; roháč obecný, batolec duhový, tesařík piluna, strakáč březový; kačenka česká, hřib dubový, vemeník dvoulistý, dubice; březové porosty s vřesovišti; tématické fotografie; plánek lokality

Zastávka 4: ???

 • v době naší návštěvy pravděpodobně zničená

Zastávka 5: Step

 • vznik zdejších unikátních stepních porostů
 • líhnutí z kukly otakárka fenyklového
 • chroustek Amphimallon ruficorne
 • co je step
Vyobrazení:
líhnutí z kukly otakárka fenyklového; širokolisté trávníky; housenka přástevníka, vstavač kukačka, vřesoviště, křižák pruhovaný, vřetenuška obecná, okáč bojínkový ulovený pavoukem běžníkem, modrásek hořcový, hořec křižatý, chroustek Amphimallon ruficorne, biotop chroustka Amphimallon ruficorne; step; plánek

Popis trasy

výchozí místo stezky → vrchol Pozorovatelny → výchozí místo

Naučnou stezku zahájíme na výchozím místě u silnice Milovice–Lipník, cca 1,5 km od letiště Boží Dar ve směru od Milovic, po levé straně za lesem. Právě zde odbočuje ze silnice panelová cesta, a hned zkraje je úvodní informační panel naučné stezky a odpočinkový altán.

Je vhodné zopakovat, že trasa stezky není nijak značena (značkami ani ukazateli), ani popsána na panelech. Na každém z nich je sice plánek lokality, ale je na něm vždy vyznačena pouze ta zastávka stezky, u které stojíte, ostatní ne. Pro základní orientaci postačí informace, že stezka vede čistě v rámci rozlehlé stepní louky v bezprostředním okolí vrchu Pozorovatelna – tedy nezachází nikam do lesa, nepřechází silnici apod.

Od výchozího místa a 1. zastávky (VVP Mladá) jdeme kolmo od silnice po rovné přímé panelové cestě. Po asi 150 metrech potkáváme 2. zastávku (Lesostep).

Pokračujeme rovně po panelovce; po asi půl kilometru odbočuje vpravo vozová cesta. Zde na odbočce je 3. zastávka (Lesní porosty).

Opustíme panelovku a jdeme vpravo po cestě, ale jen krátce – zatímco vozová cesta míří šikmo vlevo k lesu, my odbočujeme méně výraznou vyježděnou cestou vpravo vzhůru do travnatého svahu. Tato cesta mírně stoupá a stáčí se na pravou stranu; posléze nás vyvede na vrchol Pozorovatelny. Zde by dle internetových zdrojů měla být 4. zastávka (její náplň neznáme), ale my jsme ji nenašli, předpokládáme proto, že byla v době naší návštěvy zničená.

Dále upozorňujeme, že úsek odtud k 5. zastávce je velmi zpustlý, zarostlý vysokou trávou bez jakékoli cesty nebo pěšiny. Protože je vůbec těžké udat správný směr, kudy jít, doporučujeme z Pozorovatelny sestoupit širokou travnatou vyježděnou cestou směrem dolů zpátky na panelovku (napojíme se na ni asi po 300 metrech u 2. zastávky) a dát se po ní vlevo zpět k výchozímu místu, a odtud pak jít vlevo po silnici asi 400 metrů k místu, kde na silnici ústí zleva úzká travnatá pěšinka. Zde je 5. zastávka (Step), k níž zřejmě původně vedla nějaká cesta přímo z vrcholu Pozorovatelny. Náš průzkum tohoto úseku ale ukázal, že tudy žádná dnes znatelná cesta nevede – případné pěšinky se vždy po pár desítkách metrů rozplynou ve vysoké trávě.

Od 5. zastávky se tedy vrátíme zpět k výchozímu místu, a to je konec naučné stezky.


Komentáře

 • Miloslav
  12. 3. 2011, 21:01 hod.

  Naše návštěva stezky dne 12.03.2011 potvrdila popisovaný stav. Naprosto nepřehledné značení bez udání směru. Našli jsme pouze body 1,2,3 a 5. Příroda je částečně místy poznamenaná odpadky jako všude kam přijdou lidé.

  Odpovědět
  • Tom
   13. 3. 2011, 20:58 hod.

   Když jsme naučnou stezku procházeli, uvažovali jsme, jestli třeba nejde o nějaký mezistupeň, jestli třeba nebudou nějaké ukazatele nebo značení doplněny až dodatečně. Myslím, že by se to i bez toho dalo zvládnout, kdyby byl na panelech plánek s vyznačením ostatních zastávek. Když si vzpomenu, jak jsme tam bloudili křížem krážem vysokou travou a lesy a hledali zastávky (přičemž jsme ani nevěděli, kolik jich vlastně celkem je), chce se mi jen kroutit hlavou, na co tvůrci při budování stezky mysleli. To že se se stezkou dále nic neděje, je klasika – udělali jsme stezku, dál nás to nezajímá.

   Odpovědět
 • Trepifajxl
  25. 3. 2012, 17:13 hod.

  Vážení autoři stezky. Opravdu se vám podařilo dílo, které v návštěvníkovi zanechá nesmazatelnou vzpomínku.

  Odpovědět
 • Jura
  23. 6. 2012, 23:12 hod.

  Zdravím, ceduli č.4 mám nafocenou z roku 2008. Byla už svalená na zemi a po oznámení zhotoviteli slíbili, že to opraví. Někde byl i článek s fotkama, jak u cedule č.4 nějaký starosta sází dub. V roce 2008 byl dub osypaný chroustama, tak je už asi sežraný. Pokud bude mít někdo zájem o fotky cedulí z roku 2008, tak ať si napíše na jehlar@seznam.cz.

  Odpovědět
  • Tom
   4. 7. 2012, 22:45 hod.

   Dodatečně a ještě jednou děkuji Jurovi, že mi nabízené fotky z Pozorovatelny poslal. Mimochodem, na článek o vzniku naučné stezky s fotkou sázení stromu na Pozorovatelně jsem si matně vzpomínal, a podařilo se mi ho nakonec i najít, viz http://nymbursky.denik.cz/zpravy_region/milovice_polygon.html. Vlastně jsme teprve z něj tehdy po naší návštěvě dodatečně odvodili, kde vlastně byla ona čtvrtá zastávka, kterou se nám nepodařilo najít.

   Odpovědět
 • David
  6. 4. 2014, 12:42 hod.

  5. dubna 2014 jsme našli už jen zastavení 2 a 3.

  Odpovědět
  • Tom
   9. 4. 2014, 19:58 hod.

   Hm, děkujeme za aktuální info. Tvůrcům je to zjevně již u zadní části těla. Hlavně že stezku s takovým nadšením otvírali 🙁

   Odpovědět
 • Petra
  8. 8. 2016, 23:49 hod.

  Návštěva 5.8.2016 autem. Našla jsem cedule 1,2,3,5, tu čtyřku taky ne. Značení žádné, takže po č.3 člověk neví kam jít.Na tabuli 1 je aspoň mapička s vyznačením všech stanovišť, ale jen na té s č.1. Na ostatních cedulích je na mapičce naznačena vždy jen ta aktuální cedule a to ještě kolikrát na špatném místě.Kde je další…kdo ví.Ale při „kufrování“ jsme došli k hezkým novodobým kruhovým zákopům.Kousek od č.5 se ještě místní školáci snažili zpřístupnit zbytky bývalé vesnice Mladá, takže je zde cedulka u cestičky k základům bývalého kostela a o kousek dál udělán okruh s lavičkami a cedulemi kolem bývalého rybníka na návsi.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vložit komentářKam dál?


Na začátek stránky ↑Na začátek stránky ↑


Vyhledávání

Vyhledávání

Související články

Rodinný fotoateliér v Kolíně


Nejnovější komentáře

 • Rickr u článku Naučná stezka Prahy 14: Zastávka 5 je uprostřed hráze retenční nádrže a věnuje se její výstavbě v 70.letech a revitalizaci v nedávné době. Pozor, má trochu odlišný design od „starších̶ 0; tabulí. Odtud je třeba v rozporu se staršími plánky přejít hráz na vzdálenější...
 • pid u článku Naučná stezka Povodím Botiče: I v Zimě je stezka zajímavá
 • Petr u článku Naučná stezka na Medníku: Info tabule vypadají překvapivě jako nové. Ale jinak trasa je velmi špatně značena v obou směrech. Nelze se bohužel spolehnout ani na vyšlapané stezky, zejména úseku dolů z Medníku a v traverzu kolem přístřešku se stezka ztrácí v hromadách listí, větví a...
 • Radek u článku Naučná stezka Říčansko: Cesta je výborně značena.pak tedy dělejte procházky po městě tam se neztratíte.nebo snad chodte podle navigace
 • Radek u článku Naučná stezka Votočnice: Pokud lidi věci soustavně ničí každého to otraví neustále opravovat.ani se nedivím že to u čsop vzdali.jednou se budete brouzdat měsíční krajinou.příroda je již tak narušená że pár biotopů už nic nezachránï.nechápu co lidi nutí pořád něco rozbíjet a ničit.
 • Belana u článku Lesní stezka Penčický okruh: Parada, je to fakt krasne, ale je potreba hlidat znacky.
 • Miloslav Klvač u článku Vyhlídková stezka Křivoklát: stav:říjen 2018 V místě je přeznačena,zřejmě kvůli nové rozhledně Velká Buková,červená trasa KČT.Je vedena od hradu Křivoklát vzdušnou čarou 0,5 km blíže k Velké Bukové(dobře vidět na mapy.cz).Naučná stezka není značena červenobíle,ale...
 • Tom u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Tak to mě mrzí, že jste bloudili. S možností, že vlak přijede mimořádně na druhou stranu, jsem nepočítal 🙂
 • Ludmila u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Dne 22.9.2018 jsme si naplánovali projít stezku. Přijeli jsme vlakem na klánovické nádraží a poslušně podle popisu podešli trať. Dál jsme si však začali připadat jako v Matrixu. Nic podle popisu nesedělo – i když hned blízko nádraží byl...
 • Zuzka u článku Stříbrná stezka – severní okruh: Moc děkuju za tyhle stránky.Jseme pravidelnými čtenáři, „jen“ jsme ještě nepodceňovali… Tyto informace nikde jinde na netu nenalezame, mockrát DĚKUJEME! Čechovi
 • Tonda u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Pracovní listy: http://kokorinsko.oc hranaprirody.cz/res/ archive/135/017930.p df?seek=1378738009
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Vážená paní, sice jsem tam nebyl v poslední době, ale na Častoboř jsme od r. 1981 do r. 2004 jezdívali často s oddílem i se třídami, na soustředění (opět děti a mládež) a na NS jsme chodili vždy. Je náročná, ale lze zvládnout, není...
 • Mlok u článku Naučná stezka Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem: Hezká odpočinková procházka, dětem se líbili sochy, zejména sovy. Kaple s pramenem je moc hezká a voda znamenitá.
 • Josef Čermák u článku Naučná stezka Dubeč – Uhříněves: Stezku jsem s kamarádkou prošel 2.7.2018. Celá cesta je vedena po modré. Všechny panely jsme našli. Našli jsme i panel č.3, který je v předešlých recenzích zmiňován (v předešlých recenzích je uvedeno, že není k nalezení). Procházka po naučné...
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Zdravím mladá paní, také vám to jako procházku s malými dětmi nedoporučuji, terén je opravdu dost drsný a uhlídat dva malé kluky je tam dost těžké.

RSS Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

 • Naučná stezka Údolím Šembery u Českého Brodu byla slavnostně otevřena
  V sobotu 10. září 2011 jsme se zúčastnili oficiálního otevření naučné stezky Údolím Šembery v Českém Brodě. Tato akce byla doplněna bohatým celodenním programem pro děti i dospělé v okolí hradu Šember, kde naučná stezka končí. Zdroj
 • Pozvánka na otevření naučné stezky Údolím Šembery u Českého Brodu
  V sobotu 10. září 2011 v 9 hodin se u městského pivovaru v Českém Brodě uskuteční slavnostní otevření nové naučné stezky Údolím Šembery. Více informací vám nabízíme v krátkém článku. Zdroj
 • V pražském Milíčovském lese můžete navštívit netradiční naučnou stezku
  Netradiční naučná stezka „Milíčovský les“, která je v provozu od začátku června tohoto roku, chce zaujmout zejména mladší návštěvníky. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Milíčovského lesa. Od září 2011 budou tyto informace dostupné nejen v českém, ale i anglickém a německém jazyce. Zdroj
 • V pražských lesích vzniknou netradiční naučné stezky
  Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., zahájil v lednu 2011 projekt „Interaktivní naučné stezky v pražských lesích“, jehož cílem je zvýšit informovanost pražské veřejnosti, zejména pak mladých lidí o důležitosti a významu přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách vybraných pražských lesů, ale také o problémech, které jsou způsobeny jejich rekreačním využíváním, a to prostřednictvím netradičních interaktivních (beetaggových) naučných stezek. Zdroj
 • Naučná stezka Hradešín
  Krátká naučná stezka seznamující s historií a současností obce Hradešín u Českého Brodu, rozkládající se na svazích stejnojmenného vrchu Hradešín. Nejpozoruhodnějším místem na trase je kostelík sv. Jiří na vrcholu Hradešína, zajímavý slepenec několika historických stavebních slohů. Zdroj

Naučnou stezkou.cz

Certifikát WebArchivu

tomas-vanek.cz

Licence Creative CommonsTextový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.

Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | RSS | Kontakt | Reklama
Používáme WordPress a Hosting WEDOS