Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a středních Čechách od Toma, Lucky, Vojty a Báry


RSS


Úvod > Naučné stezky > Naučné stezky ve středních Čechách > Naučné stezky v okrese Mělník > Cinibulkova naučná stezka (nová verze)


Cinibulkova naučná stezka (nová verze)

Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 27)
Naše návštěva:
červen 2010
Komentáře:
23

Naučná stezka prochází chráněnou krajinnou oblastí Kokořínsko, konkrétně jejím jižním cípem, částí přírodní rezervace Kokořínský důl, územím severně od města Mšena. Jde o turisticky atraktivní, divoký kraj pískovcových skalních útvarů a bludišť, hlubokých roklí a lesů, se specifickými přírodními poměry. Stezka seznamuje s flórou, faunou a geologickou stavbou chráněného území, a historií Mšena.

Stezka je pojmenována po Josefu Bedřichu Cinibulkovi (1876–1944), učiteli ze Mšena a propagátorovi turistiky na Kokořínsku. Trasa Cinibulkovy stezky vede zpočátku po silnici, ale po vstupu do skalního města se její charakter zásadně změní – trasa zde pak velmi často stoupá a klesá, protahuje se úzkými mezerami mezi skalními bloky nebo vede po obnažených kořenech stromů či křivolakých schůdcích. Problematické je zejména skalní Bludiště (poblíž hájovny Na Rovinách), zvláště místo, kde je nutno vyšplhat asi pět metrů za pomoci řetězu po příkrých vytesaných stupních. Bludiště nicméně nabízí nejsilnější zážitek z celé trasy.

Oproti původní verzi byla trasa naučné stezky v roce 2009/2010 logicky sjednocena s trasou již dlouho existující Cinibulkovy stezky, která byla do té doby pouze turisticky vyznačenou trasou bez informačních panelů. Naučná stezka od ní tak zdědila velmi kvalitně provedené značení žluto-bílým psaníčkem.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Mělník
Začíná a končí:
město MŠENO, náměstí
Délka:
9 km
Zastávek:
5
Značení trasy:
žluto-bílé psaníčko
Vznikla:
tato verze 2009/2010
Tvůrce stezky:
Město Mšeno, občanské sdružení Zahrada, Správa CHKO Kokořínsko, žáci a učitelé Mšeno
Naše návštěva:
červen 2010
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Lesy
 2. Geologie
 3. Lesní fauna
 4. Lesní flóra
 5. Historie Mšena

Informační náplň

Zastávka 1: Lesy

 • lesy v České republice
 • složení lesů v CHKO Kokořínsko
 • funkce lesa
Vyobrazení:
kůra následujících druhů stromů: borovice lesní, bříza bělokorá, dub letní, buk lesní, smrk ztepilý, habr obecný

Zastávka 2: Geologie

 • geologická charakteristika jižní a severní poloviny Kokořínska
 • co jsou voštiny
 • geologický vývoj Kokořínska (prvohory až čtvrtohory)
Vyobrazení:
hora Vlhošť, voštiny, Jestřebické skalní okno

Zastávka 3: Lesní fauna

 • mravenci
 • ptáci
 • pavouci
Vyobrazení:
mravenec lesní a mraveniště; jestřáb lesní, sojka obecná, králíček obecný; křižák obecný

Zastávka 4: Lesní flóra

 • jaterník podléška
 • borůvka černá
 • konvalinka vonná
 • rulík zlomocný
 • janovec metlatý
 • plicník lékařský
Vyobrazení:
vyjmenované druhy rostlin

Zastávka 5: Historie Mšena

 • původ názvu Mšeno
 • nejstarší historie Mšena
 • historie Mšena v datech
 • Josef Bedřich Cinibulk
Vyobrazení:
Josef Bedřich Cinibulk

Popis trasy

Mšeno → Prolezovačky → Obraznice → Vyhlídky → Bludiště → hájovna Na Rovinách → Švédský val → Obří hlava a Žába → Mšeno

Naučnou stezku zahájíme v centru Mšena na náměstí Míru. Trasa je kompletně a velmi kvalitně značena žluto-bílým psaníčkem (čtvercem složeným ze žlutého a bílého trojúhelníku).

Z náměstí vyrážíme dolů Masarykovou ulicí a vzápětí vpravo Karlovou. Po asi 400 metrech, na nepřehledné křižovatce, odbočujeme vlevo do Romanovské ulice (směr Dubá) a začneme výrazně stoupat ven z města. Po asi 800 metrech, již téměř na okraji osady Romanov, opustíme silnici a zahneme vpravo na vozovou cestu – pozor, hned za odbočkou znovu odbočujeme vpravo nepříliš výraznou zarostlou pěšinou, která vzápětí vstoupí do lesa. Tato cesta pak klesá do úzkého dolu lemovaného skalními útvary. Pozor, po asi 300 metrech nepřehlédneme, že značení cestu opouští a odbočuje pěšinou vlevo vzhůru do svahu. Vystoupáme mezi pískovcové skály, mezi nimiž se stočíme ostře vlevo, vylezeme po křivolakých kamenných stupních úzkou mezerou mezi skalními bloky a dál pokračujeme ve zhruba přímém směru cestou mezi skalami nebo po nich. Následně projdeme několika navazujícími přímými průchody, za nimiž se trasa stočí vpravo, protáhne nás dalšími průchody a posléze dovede k rozcestí nad Prolezovačkami. Za ním pak jdeme chvíli po běžné lesní cestě, která brzy sestoupí do údolí. Krátce poté dorazíme k jeskyni Obraznice. Pokračujeme lesní cestou po dně údolí, která se posléze stočí vpravo a dorazí k rozcestí Kačina, kde nalezneme 1. zastávku (Lesy).

Zde opustíme širší lesní cestu a začneme stoupat vlevo do svahu úzkou pěšinou, místy doplněnou dřevěnými stupni. Vystoupáme na širší lesní cestu, po níž pokračujeme vlevo, na následující křižovatce pak vpravo. Vozová cesta zpočátku mírně klesá, nakonec mírně vystoupá na mýtinu, kde zatáčí v ostrém úhlu vlevo – je třeba sledovat značení, odbočka není viditelně vyznačena. Dále stoupáme pěšinou, v nejprudších místech zpevněnou kamennými stupni. Postupně se tato cesta vyrovná a vine se pak lesem, zprava se přibližuje okraj náhorní plošiny. Posléze dorazíme ke slepé významové odbočce (značené bílo-žlutým trojúhelníkem) směrem vpravo, která nás po 100 metrech dovede na tzv. Vyhlídky – je odtud hezký pohled na Housecké vrchy a Vrátenskou horu.

Vrátíme se zpět na trasu stezky a pokračujeme v původním směru, na nedaleké rozcestí Vyhlídky, poté dalších pár stovek metrů na rozcestí Nad Studáneckou roklí, kde se dáme vlevo a brzy dorazíme k silnici. Tu přejdeme k rozcestí U Bludiště na protější straně, a pak se ponoříme vpravo dolů do samotného skalního Bludiště. (Pokud se na průchod Bludištěm necítíte, je možné od rozcestí U Bludiště zamířit neznačenou pěšinou přímo do lesa – po několika desítkách metrů dorazíte k mezi stromy viditelnému panelu 2. zastávky naučné stezky, k němuž byste se normálně dostali až po průchodu Bludištěm. Zde můžete počkat, až vaši přátelé projdou Bludištěm, a u tohoto panelu se sejdete.)

Trasa skrz skalní Bludiště je jednoznačně nejzajímavějším úsekem stezky. V první části Bludiště procházíme většinou širšími mezerami mezi skalními bloky. Po průchodu touto částí poté podél okraje skal sestoupíme do lesa pod nimi, kde ale vzápětí začneme písčitou lesní cestou stoupat vlevo, nahoře se pak v ostrém úhlu stočíme opět vlevo a vystoupáme vstříc druhé části Bludiště. Následující trasu nemá smysl popisovat, ani by to nešlo. Procházíme mezerami mezi balvany, vystupujeme po dřevěných stupních nebo spletených kořenech stromů, protahujeme se ani ne půl metru úzkými puklinami mezi obrovskými skalními bloky. Trasa Bludištěm je velmi dobře a dostatečně značena, vyplatí se však značení pečlivě sledovat, protože cesta často dál vede tam, kam by nás to v životě nenapadlo. Až úplně nakonec nás čeká v úvodu zmiňovaný výstup s řetězem. Nahoře kousek nad výlezem pak nalezneme 2. zastávku (Geologie).

Pokračujeme mírně vzhůru a směrem vlevo, nyní již opět obyčejnou lesní cestou. Zakrátko vyjdeme na silnici a jdeme po ní vpravo k hájovně Na Rovinách v osadě Romanov. Za hájovnou silnici opustíme a odbočujeme vozovou cestou vpravo do lesa. Dále jdeme rovně, po asi 100 metrech mineme východiště turistických tras, po dalších asi 400 metrech protneme výrazný Švédský val. Za ním je umístěna 3. zastávka (Lesní fauna).

Za Švédským valem stezka odbočuje vlevo lesní cestou zároveň s modrou značkou, vedoucí zpočátku po rovině a později mírně klesající. Klesáme lesem, napojíme se na výraznější cestu a míříme vpravo do uměle upraveného skalního úvozu tzv. Průsečné skály, který se čím dál více zahlubuje. Zakrátko pak dorazíme k rozcestí Obří hlava a Žába.

Zde opustíme modrou značku a dál pokračujeme vlevo klesající cestou pouze po žlutém psaníčku. Po 300 metrech dorazíme k rozcestí, kde zahneme vlevo a začneme velmi příkře stoupat mezi skalami. Po asi 100 metrech se napojíme na vrstevnicovou cestu. Zde nalezneme 4. zastávku (Lesní flóra).

Odtud stoupáme směrem vpravo vozovou cestou zahloubeným skalním úvozem. Postupně dojdeme až na okraj lesa, k výrazné křižovatce vozových cest, kde zahneme vpravo. Cesta ještě krátce vystoupá a pak začne mírně klesat loukou nebo mezi křovinami, níže poté po okraji pole. Zde se stočí vlevo, projde úzkým remízkem a dál vede v přímém směru vozovou cestou mezi poli – před sebou v dálce vidíme věž kostela sv. Martina ve Mšeně. Na konci pole se cesta stočí vlevo, pak sestoupí vpravo do hlubokého úvozu. Na jeho konci, těsně před napojením na silnici, již na okraji Mšena, potkáváme 5. zastávku (Historie Mšena).

Sestoupíme kolem kapličky na silnici a jdeme po ní v přímém směru kolem koupaliště, za nímž začneme pravotočivě stoupat ulicemi Mšena. Značení nás jimi dovede zpět do centra města, kde naučná stezka končí.


Komentáře

 • Pepa
  17. 11. 2010, 15:44 hod.

  16stránkový pracovní sešit (pracovní listy) k naučné stezce z roku 2010 je na adrese http://www.kokorinsko.ochranaprirody.cz/res/data/200/025525.pdf (web CHKO Kokořínsko). Na vnitřní dvojstraně (str. 8-9) je mapa Cinibulkovy stezky – zákres cest se mi zdá dokonce přesnější než v běžných turistických mapách.

  Odpovědět
 • Míla
  8. 5. 2011, 20:29 hod.

  Pro kočárek to rozhodně není :-), ale stezka stojí za trošku námahy.

  Odpovědět
 • Petra
  8. 9. 2012, 19:04 hod.

  Zrovna jsem se vrátila domů z výletu. Prošla jsem si stezku s pejskem a líbila se mi. Je nahoru a dolů 🙂 Jedno místo s řetězy je velmi náročné (pejsek měl problém vylézt 🙂

  Odpovědět
  • Tom
   10. 9. 2012, 21:45 hod.

   Vsadil bych se, že vím, o které místo jde 🙂 My jsme pejska museli vynést v náruči 🙂

   Odpovědět
 • Robert
  20. 10. 2012, 23:51 hod.

  Dnes jsme si prošli Cinibulkovu naučnou stezku a byla to velmi pěkná procházka a mohu jí jen doporučit. I když slibované sluneční paprsky neprošly mlhou, i tak byly podzimní scenérie úžasné. Cesta je velmi dobře značena, šli jsme jí sice v protisměru než je zde uvedený popis, ale zabloudit nešlo. Stezka má pěkné výstupy i sestupy, je občas krkolomná, ale celkově nijak náročná. Měli jsme sebou také hafana a místo s řetězy u bludiště jsme sestupovali také s pejskem v náručí, ale máme vipeta (13kg), takže to šlo. Ale prý to jde nějak obejít, alespoň jeden tatínek s malým klukem to obcházeli. Pár fotek z výletu: http://robert71.rajce.idnes.cz/Cinibulkova_naucna_stezka_-_20.10.2012/

  Odpovědět
 • Irena
  12. 3. 2013, 14:58 hod.

  Dobrý den, chci se zeptat jak dlouho trvá cesta stezkou?:
  Děkuji za odpověď

  Odpovědět
  • Tom
   12. 3. 2013, 19:50 hod.

   Dobrý den, záleží na vás, jakým tempem chcete trasu projít. My osobně jsme to měli na téměř celodenní výlet od devíti do tří (nebyl důvod spěchat), a stejným způsobem pojímáme návštěvu každé stezky. Vzhledem k tomu, že je Cinibulkova stezka cca 9 km dlouhá, průměrná rychlost chůze je cca 5 km a jedná se o náročný terén, předpokládám, že by se to dalo stihnout za 3 hodiny (ale byla by to škoda).

   Odpovědět
  • Marian a Romca
   1. 12. 2013, 15:20 hod.

   Nam to trvalo presne 2hod. , ale v lete + deti znamena cas navíc a s koupanim ve Msene je to pak na cely den. 😉

   Odpovědět
 • Jan Škoda
  1. 7. 2013, 9:52 hod.

  Začátek stezky je teď poněkud zajímavější, již se nejde po silnici až do Romanova, nýbrž na druhé křižovatce zahýbá vlevo do ulice Jezerní, podél dvou rybníků dojde až k modré a zelené značce na začátku údolí, ovšem vzápětí přejde na protější stranu údolí a po kamenném schodišti vystoupá na jeho horní hranu, po níž dále pokračuje až k odbočce polní pěšiny vpravo, po níž se dojde na onu silnici před hospůdkou na začátku Romanova.

  Odpovědět
  • Tom
   28. 7. 2013, 19:05 hod.

   Děkujeme za doplnění, díval jsem podle vašeho popisu na mapu, kudy to vede. Je to zajímavé, o tom skalnatém údolíčku u Mšena jsme neměli tušení, vždy jsme se mu nějakou cestou vyhnuli. Věřím, že je to takhle mnohem lepší než se táhnout k Romanovu do kopce po silnici.

   Odpovědět
 • Lucie
  6. 8. 2013, 21:24 hod.

  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat, zda se dá stezka zahájit z Kokořínského Dolu, resp. přilehlého Autocampu Kokořín, nebo zda je nutné (či výrazně lepší) jet do Mšena.

  Děkuji

  Odpovědět
  • Tom
   8. 8. 2013, 7:30 hod.

   Dobrý den, při pohledu na mapu zjišťuji, že autokemp Kokořín leží zcela mimo trasu, takže doporučuji se autem (nebo jinak) přesunout do Mšena. Druhou možností je projít si k nové verzi stezky navíc i její původní podobu, kterou můžete zahájit na parkovišti pod Pokličkami v Kokořínském dole. Viz http://www.stezky.info/zrusene-stezky/ns-cinibulkova-puvodni.htm. Po modré značce se odtud přesunete k Průsečné skále, kde se na soudobou trasu stezky napojíte. Po projití žlutě značeného okruhu naučné stezky (včetně Mšena) se pak vrátíte opět k Pokličkám.

   Odpovědět
 • Staadéroza
  6. 9. 2014, 20:57 hod.

  Krásná procházka, ale se psy trochu náročné (hlavně u místa s řetězem, psa jsme museli vynést). Skvělé místo na turistiku a na unavení dětí a psů…

  Odpovědět
 • zuz
  21. 9. 2014, 9:27 hod.

  Stezka je výborně značená, jen těch tabulí je dost málo (5 tabulí na 9 km) a úkoly v pracovních listech spíše pro větší děti. Prošli jsme za krásného podzimního dne s dětmi od 3 do 9 let, malí jsou hrdinové, že to celé ušli, a ti větší taky. Rozhodně jedna z nejnáročnějších stezek, které jsme kdy absolvovali. Začali jsme v deset na náměstí a vrátili se tam kolem půl čtvrté.

  Odpovědět
 • Irena
  27. 10. 2015, 17:38 hod.

  Dobrý den chtěla jsem se zeptat jak se da dostat do mšena a napojit se na ztezku když pojedeme z prahy městskou dopravou děkuji

  Odpovědět
 • Lenka
  29. 9. 2016, 9:37 hod.

  Hoj, vcera jsme si stezku vyzkouseli i s pejskem. Mame maleho spice a super chvilemi jsme poponesli jinak supr vylet. Dali jsme to za 4h a moc se nam mezi skalami libilo

  Odpovědět
 • Petr
  4. 10. 2017, 12:22 hod.

  Stezku jsme teď o víkendu šli opačným směrem než dle popisu (po směru hodinových ručiček), s malým dítětem v krosničce.

  Bludiště jsme nakonec prošli i s tou krosničkou, akorát jsme ho šli proti směru hodinových ručiček (tj. dle popisu tady). Na sestup po řetězu s dítětem na zádech jsme se necítili, tak jsme prošli tu dvacetimetrovou zkratku, prošli to popsaným směrem a nad řetězem jsme podruhé použili zkratku. S krosničkou to šlo dobře až asi na čtyří místa, kde jsme si krosničku podávali skrz úzkou průrvu (my prostorově objemnější turisté jsme se do nich museli otáčet bokem a krosnička už by se nevyšla).

  Rozhodně je to krásná procházka.

  Odpovědět
 • Ivka
  29. 10. 2017, 8:19 hod.

  Moc pěkné, místy docela náročné, ale dá se zvládnout. Super výlet. 😀

  Odpovědět

Vložit komentář

Vložit komentářKam dál?


Na začátek stránky ↑Hlavní navigace

Prosba – naučná stezka Okolím Okoře

Sháníme brožurku ke zrušené naučné stezce Okolím Okoře, která údajně vedla před více než deseti lety údolím Zákolanského potoka mezi obcemi Noutonice a Kováry na Kladensku.

Kontaktovali jsme mimo jiné obecní úřady v okolí, školy, turistické oddíly, knihovny, bohužel bez úspěchu. Vlastníte-li tuto publikaci, prosíme, kontaktujte nás. Rádi bychom o této naučné stezce publikovali článek, ale je k ní minimum informací. Děkujeme!

infopanely.cz

Na začátek stránky ↑


Vyhledávání

Vyhledávání

Nejnovější komentáře

 • Petr u článku Naučná stezka na Medníku: Info tabule vypadají překvapivě jako nové. Ale jinak trasa je velmi špatně značena v obou směrech. Nelze se bohužel spolehnout ani na vyšlapané stezky, zejména úseku dolů z Medníku a v traverzu kolem přístřešku se stezka ztrácí v hromadách listí, větví a...
 • Radek u článku Naučná stezka Říčansko: Cesta je výborně značena.pak tedy dělejte procházky po městě tam se neztratíte.nebo snad chodte podle navigace
 • Radek u článku Naučná stezka Votočnice: Pokud lidi věci soustavně ničí každého to otraví neustále opravovat.ani se nedivím že to u čsop vzdali.jednou se budete brouzdat měsíční krajinou.příroda je již tak narušená że pár biotopů už nic nezachránï.nechápu co lidi nutí pořád něco rozbíjet a ničit.
 • Belana u článku Lesní stezka Penčický okruh: Parada, je to fakt krasne, ale je potreba hlidat znacky.
 • Miloslav Klvač u článku Vyhlídková stezka Křivoklát: stav:říjen 2018 V místě je přeznačena,zřejmě kvůli nové rozhledně Velká Buková,červená trasa KČT.Je vedena od hradu Křivoklát vzdušnou čarou 0,5 km blíže k Velké Bukové(dobře vidět na mapy.cz).Naučná stezka není značena červenobíle,ale...
 • Tom u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Tak to mě mrzí, že jste bloudili. S možností, že vlak přijede mimořádně na druhou stranu, jsem nepočítal 🙂
 • Ludmila u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Dne 22.9.2018 jsme si naplánovali projít stezku. Přijeli jsme vlakem na klánovické nádraží a poslušně podle popisu podešli trať. Dál jsme si však začali připadat jako v Matrixu. Nic podle popisu nesedělo – i když hned blízko nádraží byl...
 • Zuzka u článku Stříbrná stezka – severní okruh: Moc děkuju za tyhle stránky.Jseme pravidelnými čtenáři, „jen“ jsme ještě nepodceňovali… Tyto informace nikde jinde na netu nenalezame, mockrát DĚKUJEME! Čechovi
 • Tonda u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Pracovní listy: http://kokorinsko.oc hranaprirody.cz/res/ archive/135/017930.p df?seek=1378738009
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Vážená paní, sice jsem tam nebyl v poslední době, ale na Častoboř jsme od r. 1981 do r. 2004 jezdívali často s oddílem i se třídami, na soustředění (opět děti a mládež) a na NS jsme chodili vždy. Je náročná, ale lze zvládnout, není...
 • Mlok u článku Naučná stezka Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem: Hezká odpočinková procházka, dětem se líbili sochy, zejména sovy. Kaple s pramenem je moc hezká a voda znamenitá.
 • Josef Čermák u článku Naučná stezka Dubeč – Uhříněves: Stezku jsem s kamarádkou prošel 2.7.2018. Celá cesta je vedena po modré. Všechny panely jsme našli. Našli jsme i panel č.3, který je v předešlých recenzích zmiňován (v předešlých recenzích je uvedeno, že není k nalezení). Procházka po naučné...
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Zdravím mladá paní, také vám to jako procházku s malými dětmi nedoporučuji, terén je opravdu dost drsný a uhlídat dva malé kluky je tam dost těžké.
 • jark u článku Naučná stezka Městská část Praha 9 – jihovýchodní stezka: Navštíveno 23.6.2018, příjemná procházka, ale špatné značení, několikrát jde člověk jen náhodně správně. Někdy chybí na tabulích bližší určení popisovaných objektů (Jiránkovu vilu jsme nenašli:-(). Jinak ale dobrý krok...
 • Myspule u článku Naučná stezka Vodní park Čabárna: Hruuuuuza a děs!!!! To je to jediné co můžu napsat po návštěvě v pátek 15.6.2018. Byla jsem tam s dětmi, v králičí kleci mrtvá holatka, asi zakousnuta samcem,který se pokoušel znovu obskocit ramlici, vsude puch,výkaly v kleci u lišky,nikde nikdo...

RSS Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

 • Naučná stezka Údolím Šembery u Českého Brodu byla slavnostně otevřena
  V sobotu 10. září 2011 jsme se zúčastnili oficiálního otevření naučné stezky Údolím Šembery v Českém Brodě. Tato akce byla doplněna bohatým celodenním programem pro děti i dospělé v okolí hradu Šember, kde naučná stezka končí. Zdroj
 • Pozvánka na otevření naučné stezky Údolím Šembery u Českého Brodu
  V sobotu 10. září 2011 v 9 hodin se u městského pivovaru v Českém Brodě uskuteční slavnostní otevření nové naučné stezky Údolím Šembery. Více informací vám nabízíme v krátkém článku. Zdroj
 • V pražském Milíčovském lese můžete navštívit netradiční naučnou stezku
  Netradiční naučná stezka „Milíčovský les“, která je v provozu od začátku června tohoto roku, chce zaujmout zejména mladší návštěvníky. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Milíčovského lesa. Od září 2011 budou tyto informace dostupné nejen v českém, ale i anglickém a německém jazyce. Zdroj
 • V pražských lesích vzniknou netradiční naučné stezky
  Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., zahájil v lednu 2011 projekt „Interaktivní naučné stezky v pražských lesích“, jehož cílem je zvýšit informovanost pražské veřejnosti, zejména pak mladých lidí o důležitosti a významu přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách vybraných pražských lesů, ale také o problémech, které jsou způsobeny jejich rekreačním využíváním, a to prostřednictvím netradičních interaktivních (beetaggových) naučných stezek. Zdroj
 • Naučná stezka Hradešín
  Krátká naučná stezka seznamující s historií a současností obce Hradešín u Českého Brodu, rozkládající se na svazích stejnojmenného vrchu Hradešín. Nejpozoruhodnějším místem na trase je kostelík sv. Jiří na vrcholu Hradešína, zajímavý slepenec několika historických stavebních slohů. Zdroj

Naučnou stezkou.cz

Certifikát WebArchivu

tomas-vanek.cz

Licence Creative CommonsTextový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.

Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | RSS | Kontakt | Reklama
Používáme WordPress a Hosting WEDOS