Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a středních Čechách od Toma, Lucky, Vojty a Báry


RSS


Úvod > Naučné stezky > Naučné stezky ve středních Čechách > Naučné stezky v okrese Příbram > Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály


Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály

Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 48)
Naše návštěva:
srpen 2009
Komentáře:
13

Naučná stezka zpřístupňuje území národní přírodní rezervace Drbákov – Albertovy skály, příkrý skalnatý sráz nad hladinou Slapské přehrady. Stezka je zde vedena pěšinami zařízlými ve svahu, křivolakými schůdky nebo po skalních římsách opatřených řetězy. Trasa nabízí mnoho nádherných výhledů do údolí Vltavy. Stezka seznamuje se zajímavostmi okolí a přírodními poměry chráněného území.

Velká část trasy je vedena velmi náročným terénem úzkých stezek, schůdků a skalních říms zbudovaných ve vysokém a příkrém skalním srázu nad hladinou přehrady, s mnoha krkolomnými stoupáními a klesáními. Vzhledem k tomu je stezka určena výhradně pěším turistům, pohyb s koly nebo kočárky je zcela vyloučen. Není vhodná pro osoby trpící závratí. Nejnáročnější úsek je nutno projít celý, cestu nelze přerušit. Děti smějí stezku procházet pouze v doprovodu dospělých.

Ideální dobou k návštěvě je suché období, za nepříznivého počasí může být pohyb po ní smrtelně nebezpečný. Značena je klasickými zelenobílými značkami naučných stezek, většinou kvalitně a dostatečně. Je nutno počítat s tím, že některé úseky mohou být nedostatkem údržby hůře schůdné.

Naučná stezka byla v květnu 2010 (necelý rok po naší návštěvě) zrekonstruována a byly instalovány zcela nové panely. Proto zde uvedený seznam zastávek a informační náplň již dnes neodpovídají skutečnosti. Opětovnou návštěvu stezky plánujeme na rok 2011.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Příbram
Začíná a končí:
parkoviště u křížku, asi 0,5 km od obce NALŽOVICKÉ PODHÁJÍ směr Přední Hluboká a Častoboř
Délka:
cca 7,5 km
Zastávek:
11
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
1987 (?)
Tvůrce stezky:
???
Naše návštěva:
srpen 2009
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
zastávky kompletní, některé panely již velmi špatně čitelné

Seznam zastávek

 1. U Křížku
 2. Hřebínek
 3. Pod Drbákovem
 4. Tisová
 5. Bílá skála
 6. Holejšov
 7. Mokrý splaz
 8. Výstřeší
 9. Nad Častoboří
 10. Albertova skála
 11. Vyhlídka na Sedlčansko

Informační náplň

Zastávka 1: U Křížku

 • uvítání
 • informace o chráněném území Drbákov – Albertovy skály
 • informace o naučné stezce – značení, obtížnost trasy, údržba
 • návštěvní řád
Vyobrazení:
schematická mapa s vyznačením naučné stezky

Zastávka 2: Hřebínek

 • druhové složení lesa v okolí vyhlídky
 • původní jehličnatý porost
 • tis červený – zdejší přirozený jehličnan (důvod vyhlášení rezervace)
Vyobrazení:
jalovec obecný, jeřáb muk, skalník celokrajný, javor mléč, javor klen, habr obecný, dub zimní

Zastávka 3: Pod Drbákovem

 • Drbákov – nejvyšší kopec této části Povltaví
 • tis červený
Vyobrazení:
nejkrásnější exemplář tisu červeného dosahuje podoby košatých stromů; tis červený, tis červený v keřové formě

Zastávka 4: Tisová

 • „stará řeka“ Vltava
 • voroplavba
 • plavecká ves Oboz, solnice
 • konec voroplavby
Vyobrazení:
příď voru, nářadí k sestavování (vázání) voru, schéma svazování klád do voru houžvemi, vlek prázdné nákladní lodi koňským potahem proti proudu, Oboz – někdejší solnice

Zastávka 5: Bílá skála

 • geologická stavba národní přírodní rezervace
Vyobrazení:
geologická mapa, vyhlídka z Bílé skály

Zastávka 6: Holejšov

 • ptactvo rezervace
 • lesní zvěř
Vyobrazení:
poštolka obecná, výr velký, káně lesní, včelojed lesní, kuna skalní

Zastávka 7: Mokrý splaz

 • přísně chráněné rostliny na území rezervace
 • druhové složení na různých stanovištích
Vyobrazení:
kyčelnice devítilistá, lilie zlatohlávek, náprstník velkokvětý, chrpa Triumfettiho, kavyl Ivanův, tařice skalní

Zastávka 8: Výstřeší

 • výhled na nejjižnější část zlatonosného revíru Psí hory
 • dolování zlata v minulosti
 • geologická stavba zdejšího zlatonosného revíru
 • geologický průzkum revíru
Vyobrazení:
geologická mapa zlatonosného revíru Psí hory, schematická mapa revíru Psí hory, florén – dukát Jana Lucemburského, hornické nářadí

Zastávka 9: Nad Častoboří

 • bývalý dvorec Častoboř
 • rekreační oblast Častoboř po vybudování Slapské přehrady
 • Karel Bartůněk
 • návštěvní řád rezervace
 • informace o náročnosti trasy
Vyobrazení:
schematická mapa okolí

Zastávka 10: Albertova skála

 • nejvelkolepější vyhlídka z celého masivu Albertových skal
 • smilovická poloostrovní terasa Vltavy
 • historie obce Smilovice
 • zánik Smilovic po vybudování Slapské přehrady, vznik podnikových rekreačních zařízení
 • čištění území rezervace
Vyobrazení:
výhled z Albertovy skály

Zastávka 11: Vyhlídka na Sedlčansko

 • Sedlčansko
 • Rožmberkové
 • význačná města a místa v krajině, osobnosti s nimi spjaté
Vyobrazení:
vyhlídka na Sedlčansko (2×)

Popis trasy

parkoviště U Křížku → Drbákov → Albertovy skály → parkoviště

Poznámka: Protože byla stezka v květnu 2010 (necelý rok po naší návštěvě) rekonstruována, je možné, že zde uvedený popis trasy již dnes neodpovídá skutečnosti. Novou návštěvu plánujeme na rok 2011.

Naučná stezka začíná na miniaturním parkovišti u turistického rozcestí U Křížku asi půl kilometru za obcí Nalžovické Podhájí (silnice směr Přední Hluboká a Častoboř). Přímo zde nacházíme 1. zastávku (U křížku). Odtud pak vyrážíme po značkách naučné stezky spolu se žlutou a modrou turistickou značkou mírně stoupající lesní cestou. Na prvním výrazném rozcestí jdeme vpravo, a dále pak okrajem lesa. Po půl kilometru od parkoviště dorazíme na další rozcestí, kde se dělí dva směry naučné stezky – my zde jdeme vlevo spolu s modrou značkou, a z přímého směru po žluté značce se budeme po absolvování celého okruhu naučné stezky vracet.

Jdeme tedy vlevo a brzy dorazíme na hranici chráněného území. Cesta se z volného lesa postupně mírně zařezává do svahu, a po asi půl kilometru, spolu s modrou významovou značkou (modrý trojúhelník) dorazíme ke 2. zastávce (Hřebínek) a krátce poté na Bartůňkovu vyhlídku.

Když se pak k vyhlídce otočíme zády, pokračujeme pěšinou stoupající vpravo, nyní již jen po značkách naučné stezky. Stoupáme lesem, až dorazíme zpět na modrou značku, spolu s níž odbočujeme vpravo a dále stoupáme po hranici chráněného území. Značení se místy ztrácí, na rozcestích je třeba ho pečlivěji sledovat. Posléze cesta protne hranici rezervace a dorazíme k 3. zastávce (Pod Drbákovem).

Za ní začne cesta místy příkře klesat lesnatým svahem a stáčet se vlevo, až po asi kilometru dorazíme k rozcestí Drbákov – Albertovy skály, kde opustíme modrou značku, odbočíme vpravo a v následujícím úseku nás budou provázet pouze značky naučné stezky. Sestoupíme kolem jednoduché lavičky na spodní cestu, kde dáme pozor, abychom pro další chůzi zvolili správný směr – nejdeme zde rovně dolů, ale velmi špatně značenou odbočkou vpravo.

Následující úsek je pohodový, víceméně po rovině, s občasnými výhledy na přehradní jezero. Postupně se ale pěšina začne zužovat a zařezávat do příkrého svahu. Zde začíná nejdivočejší úsek trasy naučné stezky – pěšina je často zpevněna trámy nebo kamenným násypem, doplněna dřevěnými stupni, na nejnebezpečnějších místech rovněž řetězy pro uchopení. Zároveň je vedení cesty přizpůsobeno terénu, takže pěšina velmi často krkolomně stoupá nebo klesá, nabere velké převýšení, aby ho za nejbližším skalním ostrohem ztratila a v dalším úseku znovu nabrala. Na druhou stranu zde ale nelze zabloudit – takže stále stejnou cestou posléze vystoupáme k vyhlídce, kde nalezneme 4. zastávku (Tisová).

Následuje cesta podobným úsekem jako předešlý, místy se pěšina téměř ztrácí v polorozpadlých kamenných násypech. Posléze vystoupáme k výraznému skalisku, na jehož horní část se dostaneme ostrými serpentinami opatřenými řetězy. Nad nimi nalezneme 5. zastávku (Bílá skála).

Po výstupu na skalní vyhlídku, kde se pokocháme pohledem do esíčka Vltavy proti proudu, pokračujeme po trase stezky, tentokrát naopak výrazně klesáme, opět řetězy lemovanými stupni. Velmi záhy tak ztratíme pracně nabranou výšku, a dál jdeme zase víceméně po vrstevnici, než začneme opět výrazně stoupat k další skalní vyhlídce (asi půl kilometru vzdálené od Bílé skály) a 6. zastávce (Holejšov). Odtud se nám otevírá výhled do údolí Vltavy po proudu za obloukem.

Za touto zastávkou začíná nejhorší úsek trasy, nejdříve přechod zešikmené skály s nutností držet se řetězu, a poté výstup řetězy zabezpečeným bokem další skalní vyhlídky. Za ní následuje opět prudký sestup po zbudovaných stupních v několika serpentinách, následovaný opět výstupem s řetězy. Posléze dorazíme k 7. zastávce (Mokrý splaz).

Následuje opět stoupání a klesání a cesta zařízlá ve svahu až k 8. zastávce (Výstřeší). Za ní vede stezka ještě po úzké pěšině ve svahu, ale ta se začne postupně rozšiřovat a dále pokračuje již volným lesem. Tím náročný úsek naučné stezky končí. Nakonec protneme hranici chráněného území a vyjdeme z něj ven. Na následujícím rozcestí se napojíme na žlutou značku, a spolu s ní odbočujeme vpravo vzhůru lesem. Na této křižovatce nalezneme 9. zastávku (Nad Častoboří).

Dále stezka stoupá lesem, po hranici chráněného území. Výše se napojíme na vrstevnicovou cestu, po níž pokračujeme vpravo. Mineme rozcestí Přední Hluboká. Nakonec vyjdeme z lesa na louku, po jejímž pravém okraji dorazíme k 10. zastávce (Albertova skála). Na skalní vyhlídku sestoupíme po schůdkách vpravo.

Od zastávky jdeme pak po pravém okraji louky, pak odbočíme vpravo do lesa – tato odbočka není značená a je velmi zarostlá. Dále se pěšina rozšíří v cestu vedoucí okrajovým lesem, která posléze vyjde z lesa a vede po okraji louky. Po asi půl kilometru od 10. zastávky nepřehlédneme 11. zastávku (Vyhlídka na Sedlčansko), která je po pravé straně trochu utopená ve vegetaci.

Pokračujeme vozovou cestou, která zakrátko opět vstoupí do lesa – pozor, dál jdeme cestou vlevo okrajem lesa (třebaže není zpočátku značená), která nás brzy dovede na rozcestí, kde se uzavírá okruh naučné stezky. Nyní již máme před sebou jen necelý půlkilometr cesty rovně k parkovišti u křížku, kde jsme naučnou stezku zahajovali.


Komentáře

 • Lumír
  4. 10. 2010, 22:35 hod.

  Dobrý den,
  nechci Vás opět hnát na trasu náročné naučné stezky, ale od Vaší návštěvy se ledacos změnilo. Na trase jsou nové panely, stezka je trochu přeznačená. Pokud máte zájem, tak pár nových panelů jsem vyfotil a můžu je dát k dispozici.
  Zdravím a přeji hodně pohody při Vaší záslužné práci.

  L.B.

  Odpovědět
  • Martina Hrádková
   26. 4. 2014, 21:06 hod.

   Dobrý den,můžu poprosit o fotky na mail?CHci tam jet s dětmi a nevim,jestli to zvládnu,dětem je 6 a 7let

   Odpovědět
 • Jan Škoda
  1. 7. 2013, 9:40 hod.

  Trasa se po rekonstrukci nezměnila, ovšem panely mají poněkud jinou náplň:
  1. U Křížku
  2. Borový a smrkový les
  3. Dubohabrové háje
  4. Suťový les s tisem červeným
  5. Trávníky kyselých půd a vřesoviště
  6. Skalní step
  7. Skalní bory
  8. Doubravy
  9. Nad Častoboří
  10. Albertova skála
  11. Lesní lemy a pláště

  Odpovědět
  • Tom
   2. 7. 2013, 19:02 hod.

   Naučnou stezku si chceme v budoucnu znovu projít. Plánovali jsme to brzy po rekonstrukci, ale nevyšlo nám to, a teď na to máme příliš malé dítě. Plánujeme navštívit, až povyroste 🙂

   Odpovědět
 • Peter Kende
  26. 10. 2013, 15:37 hod.

  Tak vážený neviem ale tak strašidelný popis trasy som nezažil. Vlastne asi pisatel nebol v Slovenskom raji. Cesta je fakt suprova a len stredne naročná, vhodná i pre deti od 7 rokov a psa. Ja som sa tak vystrašil, že som nechal doma psa a kamaratky syna a sam som bol vydeseny. Takže cesta a výlet super vhodný pre každého kdo sa chce kochať nad krásnou prírodou z krásnymi výhladmi.

  Odpovědět
  • Tom
   26. 10. 2013, 20:08 hod.

   Dobrý den, ten popis jsem psal já a stoprocentně si za ním stojím. Naučné stezky navštěvuje široké spektrum návštěvníků, od dětí až po důchodce, různě fyzicky zdatných apod. Drbákov není svou charakteristikou typická středočeská stezka. Kvalita cesty se během roku mění, po dešti může dojít k lokálním sesuvům, v zimě může být povrch namrzlý a kluzký. Lepší návštěvníka varovat, než být odpovědný za jeho úraz. Váš názor respektuji, myslete si co chcete. Zesměšňovat vás nebudu.

   Odpovědět
 • martina
  13. 2. 2014, 19:45 hod.

  Ahoj. Jen se chci ujistit, jestli stezka začíná a končí na stejném místě? Děkuji za odpověď.

  Odpovědět
  • Tom
   15. 2. 2014, 20:57 hod.

   Starší verze stezky začínala i končila na stejném místě, tu novou jsme ještě nešli, tak vám snad odpoví někdo informovanější.

   Odpovědět
 • Tereza
  19. 4. 2014, 19:16 hod.

  Dobrý den, máme malého pejska, křížence jezevčíka, velmi zvyklého na výlety. Mám však trochu strach z toho terénu, myslíte, že by to bylo i pro psa zvládnutelné?

  Odpovědět
 • Turista
  16. 10. 2014, 15:29 hod.

  POZOR STEZKA UZAVŘENA!
  Od 1.10. do 15.11. bude naučná stezka z důvodu nutné opravy havarijních prvků uzavřena.
  Více zde: http://blanik.ochranaprirody.cz/sprava-informuje/aktuality/uzavreni-naucne-stezky-drbakov-albertovy-skaly/

  Odpovědět
 • Velkoadmiral
  3. 4. 2016, 19:51 hod.

  Prošli jsme celou trasu 3. 4. 2016. Značení je kvalitní, pochyby jsme měli jen jednou či dvakrát, ale rychle jsme se zorientovali.

  Terén není tak strašidelný, se školáky je určitě schůdný, psa jsme měli s sebou. Není nutné si představovat něco zcela dramatického.

  ALE – školáci by měli mít kvalitní obuv a dozor, opravdu to místy hodně klouže a za špatného počasí pád určitě hrozí. Pes by měl být rozumný a ovladatelný, protože i pes se může smeknout a pokud se někde pustí za zábradlí (nebo jinou zábranu), tak si umím představit, že by to taky mohla být poslední vyhlídka.

  Jinak krásná trasa, dnes jsme mnoho dalších turistů nepotkali.

  Těžko říci, kolik je z některých vyhlídek vidět za plné vegetace – jen některé z vyhlídek jsou totiž na skalkách mimo vegetaci.

  Odpovědět
 • Marcel
  7. 5. 2016, 21:25 hod.

  Dnes jsme prošli celou trasu se 17 měsíčním synem v krosně na zádech. Fyzicky trochu náročnější, ale vyhlídky stály za to. Po recenzích na netu jsem měl trochu obavy co nás čeká, ale při zachování běžné opatrnosti žádné nebezpečí nehrozí. Podobný terén je např. v Českosaském Švýcarsku.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vložit komentářKam dál?


Na začátek stránky ↑Hlavní navigace

Prosba – naučná stezka Okolím Okoře

Sháníme brožurku ke zrušené naučné stezce Okolím Okoře, která údajně vedla před více než deseti lety údolím Zákolanského potoka mezi obcemi Noutonice a Kováry na Kladensku.

Kontaktovali jsme mimo jiné obecní úřady v okolí, školy, turistické oddíly, knihovny, bohužel bez úspěchu. Vlastníte-li tuto publikaci, prosíme, kontaktujte nás. Rádi bychom o této naučné stezce publikovali článek, ale je k ní minimum informací. Děkujeme!

infopanely.cz

Na začátek stránky ↑


Vyhledávání

Vyhledávání

Související články

Jarní bavlněné čepice


Nejnovější komentáře

 • Ivka u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Moc pěkné, místy docela náročné, ale dá se zvládnout. Super výlet. 😀
 • Petr u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Stezku jsme teď o víkendu šli opačným směrem než dle popisu (po směru hodinových ručiček), s malým dítětem v krosničce. Bludiště jsme nakonec prošli i s tou krosničkou, akorát jsme ho šli proti směru hodinových ručiček (tj. dle popisu tady)....
 • Jaroslava Frantíková u článku Naučná stezka Votočnice: Votočnice v hrozném stavu, rozpadlé zábradlí na vyhlídce, zarostlé, nic není vidět. Hrůza. Nic horšího jsme při našem putování neviděli.
 • Háňa u článku Naučná stezka Dubeč – Uhříněves: NS jsem si prošla. Jen mě trochu zmátl začátek naučné stezky – nenašla jsem správný začátek stezky a tak jsem se trochu motala a ptala se lidí. Moje „trasa“ tedy začala až od druhé zastávky. Procházka je to pěkná, jen bych...
 • Eva u článku Naučná stezka Roztocký háj – Tiché údolí: Bezva trasa, skoro celá podél Unětického potoka, který vytváří příjemnou kulisu pro pěší procházku. V závěru je dobrá restaurace, kde jsem zahnala žízeň a dala si dobrý boršč. Popis trasy mi velmi pomohl.
 • Ríša a Jarka u článku Naučná stezka Svatojánské proudy: Trošku neplánovaně jsme se vydali využít volný čas na radu majitele pizzerie ve Štěchovicích právě na stezku. Bez nějakého outdoor vybavení. Byla to nádhera , příroda a dramatické scenérie skal , tunely , chaty ma místech , kde bych si je...
 • Anonymous u článku Naučná stezka Městská část Praha 9 – jihovýchodní stezka: Délka snad 11km
 • Václav Fuksa u článku Naučná stezka Roudný: Stezka byla před několika lety obnovena, vizte např. http://www.csopvlasi m.cz/aktuality/detai l/904
 • Vladik u článku Naučná stezka Svatojánské proudy: klobouk dolů? spíš toho cyklistu!
 • Kazan u článku Naučná stezka Prahy 14: Dobrý den, panely 5 a 6 na stezce byly obnoveny, i když najít panel č. 6 je detektivka. Neodpovídá ani váš popis (nebo jsem byl úplně jinde), ani trasa na Mapy.cz, a v podstatě i mapka na panelech je natolik vágní, že člověk šel skutečně spíš po...
 • Zdeněk Pilný u článku Naučná stezka Svatojánské proudy: Svatojánské proudy jsem šel z Třebenic do Štěchovic v polovině května 2017 a je to hodně zajímavý výlet. Jen jsem se trochu přecenil a neuvědomil si, že ve věku 77 roků to nebude asi žádná legrace. Dopadlo to tak, že poslední 2 km jsem...
 • JanaVi u článku Fotogalerie naučné stezky Oppidum Závist: Včera jsme naučnou stezku navštívili a panely jsou tam zcela jiné než na zdejších fotografiích. Škoda, ty původní se mi zdály zajímavější pro laiky a děti. Ovšem bylo tam krásně 🙂
 • JP u článku Naučná stezka Hostivické rybníky: INFO: KOČÁREK ANO. Trasu z ulice K Rybníku – U Sádek – dále po cestě – U Ovčína a pak celý okruh NS prošli s kočárkem a žádná větší potíž. Pokud máte kočárek s většími nafukovacími koly a ne golfky, tak kočárek doporučuji.
 • pavkadrb u článku Naučná stezka Mníšek pod Brdy: cedule 1 je přesně jak bylo popsáno nahoře – tedy v dolní části náměstí – pod kostelem.
 • pavkadrb u článku Naučná stezka Mníšek pod Brdy: Hajnovna a lesovna jsou ve stavu zakonzervovaných ruin v areálu Skalka nad Mníškem.

RSS Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

 • Naučná stezka Údolím Šembery u Českého Brodu byla slavnostně otevřena
  V sobotu 10. září 2011 jsme se zúčastnili oficiálního otevření naučné stezky Údolím Šembery v Českém Brodě. Tato akce byla doplněna bohatým celodenním programem pro děti i dospělé v okolí hradu Šember, kde naučná stezka končí.
 • Pozvánka na otevření naučné stezky Údolím Šembery u Českého Brodu
  V sobotu 10. září 2011 v 9 hodin se u městského pivovaru v Českém Brodě uskuteční slavnostní otevření nové naučné stezky Údolím Šembery. Více informací vám nabízíme v krátkém článku.
 • V pražském Milíčovském lese můžete navštívit netradiční naučnou stezku
  Netradiční naučná stezka „Milíčovský les“, která je v provozu od začátku června tohoto roku, chce zaujmout zejména mladší návštěvníky. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Milíčovského lesa. Od září 2011 budou tyto informace dostupné nejen v českém, ale i anglickém a německém jazyce.
 • V pražských lesích vzniknou netradiční naučné stezky
  Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., zahájil v lednu 2011 projekt „Interaktivní naučné stezky v pražských lesích“, jehož cílem je zvýšit informovanost pražské veřejnosti, zejména pak mladých lidí o důležitosti a významu přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách vybraných pražských lesů, ale také o problémech, které jsou způsobeny jejich rekreačním využíváním, a to prostřednictvím netradičních interaktivních (beetaggových) naučných stezek.
 • Naučná stezka Hradešín
  Krátká naučná stezka seznamující s historií a současností obce Hradešín u Českého Brodu, rozkládající se na svazích stejnojmenného vrchu Hradešín. Nejpozoruhodnějším místem na trase je kostelík sv. Jiří na vrcholu Hradešína, zajímavý slepenec několika historických stavebních slohů.

Naučnou stezkou.cz

Certifikát WebArchivu

tomas-vanek.cz

Licence Creative CommonsTextový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.

Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | RSS | Kontakt | Reklama
Používáme WordPress a Hosting WEDOS