Nefunkční a zrušené naučné stezky v Praze a středních Čechách

Výběr námi navštívených nefunkčních nebo zrušených naučných stezek v uvedených regionech. Číslo v závorce udává počet uveřejněných stezek. V regionu, který není uveden, jsme dosud nepublikovali žádnou nefunkční nebo zrušenou stezku (nebo v něm žádná není).