Naučné stezky v Praze a středních Čechách

Výběr námi navštívených a publikovaných naučných stezek v uvedených regionech. Číslo v závorce udává počet uveřejněných stezek. V regionu, který není uveden, jsme dosud nepublikovali žádnou stezku.

Aktualizovaný přehled všech naučných stezek v Praze a naučných stezek ve středních Čechách naleznete na našem novém webu Naučné-stezky.cz.