Naučná stezka Malý Blaník – Podlesí

Doba čtení asi 3 min.
Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 10)
Naše návštěva:
květen 2006
Komentáře:
4

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu let výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka prochází přírodními rezervacemi Malý BlaníkPodlesí, součástmi chráněné krajinné oblasti Blaník. Trasa stezky zpřístupňuje vrchol Malého Blaníku s romantickou zříceninou kaple, poté sestupuje k Podlesí a soustavě Býkovických rybníků, odkud se po obvodu hory vrací k výchozímu místu. Stezka seznamuje s flórou a faunou rezervací, geologickou stavbou a historií okolního území.

Trasa je vedena po lesních či lučních pěšinách a vozových cestách. Zahrnuje dva výstupy, jednak na vrchol Malého Blaníku, a poté od Býkovických rybníků na výškovou úroveň výchozího místa. Je značena značkami naučných stezek ve žluto-bílém provedení.

Stezka je dle našeho názoru velmi povedená, rozhodně ji doporučujeme k návštěvě.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Benešov
Začíná a končí:
nehlídané parkoviště asi 1 km nad obcí LOUŇOVICE POD BLANÍKEM, u silnice Louňovice–Načeradec
Délka:
cca 5,5 km
Zastávek:
9
Značení trasy:
netradiční žlutobílé značky naučných stezek
Vznikla:
2005
Tvůrce stezky:
Správa CHKO Blaník
Naše návštěva:
květen 2006
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Pozvání na stezku
 2. Rostlinstvo Malého Blaníku
 3. Kaple na Malém Blaníku
 4. Ptactvo Malého Blaníku
 5. Podmáčená louka na Podlesí
 6. Život v Býkovických rybnících
 7. Péče o Býkovické rybníky
 8. Natura 2000 a Podlesí
 9. Podblanická krajina

Informační náplň

Zastávka 1: Pozvání na stezku

 • informace o naučné stezce – délka, zaměření, zajímavosti apod.
 • stručný popis trasy
Vyobrazení:
kaple na Malém Blaníku (dobová pohlednice); suchopýry na mokré louce na Podlesí; plánek stezky

Zastávka 2: Rostlinstvo Malého Blaníku

 • vstup do PR Malý Blaník
 • bučiny – zdejší přirozený porost
 • geologický podklad
 • rostlinné složení míst se silnější vrstvou humusu, a suťových svahů
Vyobrazení:
samorostlík klasnatý, vraní oko čtyřlisté, javor klen, buk lesní

Zastávka 3: Kaple na Malém Blaníku

 • duchovní a náboženské obřady (pohanské i křesťanské) na Malém Blaníku
 • vybudování kaple, mše a poutě
 • nová kaple sv. Máří Magdaleny
 • zrušení kaple
 • obnovení tradice poutí
Vyobrazení:
dobové pohlednice; Malý Blaník na obrazu Vácslava Jansy z období konce 19. století; plánek stezky

Zastávka 4: Ptactvo Malého Blaníku

 • holub hřivnáč, holub doupňák, výr velký, puštík obecný
 • dutinoví ptáci
 • rozvěšování budek pro podporu hnízdění
Vyobrazení:
holub hřivnáč, výr velký, puštík obecný, mládě puštíka obecného

Zastávka 5: Podmáčená louka na Podlesí

 • PR Podlesí – pramenná zrašelinělá louka
 • význačná flóra podmáčené louky
 • křižák pruhovaný
 • kulíšek nejmenší
 • údržba rašelinných luk
Vyobrazení:
prstnatec májový, rosnatka okrouhlolistá, rozchodník huňatý; křižák pruhovaný; kulíšek nejmenší; plánek stezky

Zastávka 6: Život v Býkovických rybnících

 • PR Podlesí – Býkovické rybníky
 • porost příbřežního pásu
 • bohatý výskyt obojživelníků
 • dravci Býkovických rybníků
Vyobrazení:
kosatec žlutý, řezan pilolistý; rosnička zelená, pářící se skokani ostronosí; mláďata motáka pochopa; plánek stezky

Zastávka 7: Péče o Býkovické rybníky

 • přirozené zazemňování vodních nádrží
 • pravidelná údržba Býkovických rybníků
 • z čeho se skládají usazeniny v rybnících
 • letnění rybníků
 • vzácné rostliny obnaženého dna Býkovických rybníků
Vyobrazení:
myší ocásek nejmenší, lakušník vodní, porost řezanu pilolistého na dně vypuštěného rybníka, obnažené dno rychle pokryté vegetací, ostřice česká; plánek stezky

Zastávka 8: Natura 2000 a Podlesí

 • co je Natura 2000
 • ochrana nejvzácnějších a nejohroženějších druhů rostlin, živočichů a přírodních stanovišť
 • důvod ochrany lokality PR Podlesí
 • počet chráněných lokalit v rámci Natura 2000 v České republice
Vyobrazení:
puchýřka útlá; vážka jasnoskvrnná; vydra říční; skokan zelený; plánek stezky

Zastávka 9: Podblanická krajina

 • výhled na podblanickou krajinu
 • „krajina mého srdce“
 • poslání chráněné krajinné oblasti
 • krajinný ráz
 • obecná charkteristika krajiny na Podblanicku
Vyobrazení:
panorama podblanické krajiny s vyznačením významných míst; usedlost v Ostrově – ukázka zachovalé tradiční architektury; plánek stezky

Popis trasy

parkoviště → Malý Blaník (vrchol) → Býkovické rybníky → vyhlídka na Louňovice → parkoviště

Naučná stezka začíná na parkovišti 1 km nad obcí Louňovice pod Blaníkem, u silnice Louňovice–Načeradec. Úvodní panel stezky nalezneme na kraji lesa na druhé straně silnice naproti parkovišti. Poté se vrátíme zpět na parkoviště a scházíme vozovou travnatou cestou vlevo dolů na louku, stáčíme se vpravo, přejdeme strouhu a krátce za ní zatáčíme vpravo k lesu.

Po asi 250 metrech chůze lesem přijdeme na červenou turistickou značku, po níž zatáčíme vlevo a začínáme stoupat, zpočátku mírně, později příkřeji. Téměř až pod vrcholem, na dohled od zříceniny kaple, nacházíme 2. zastávku.

Vystoupáme až ke kapli na vrcholu Malého Blaníku. Na prostranství za ní se nachází 3. zastávka.

U kaple se cesta stáčí mírně vlevo a začíná klesat. Na hranici přírodní rezervace potkáváme 4. zastávku. Dále klesáme cestou až na kraj lesa. Zde je poměrně dost nevýrazně vyznačeno, že stezka přechází vozovou cestu, na niž jsme se kolmo napojili, pokračuje na její protější straně a šikmo vpravo vede k okraji lesa. Vzápětí vyjdeme na rozlehlou klesající louku, a volným nijak neznačeným úsekem podél lánu pole sestoupíme k silnici. Na druhé straně silnice vidíme panel 5. zastávky.

Dál jdeme vpravo po silnici až k rybníku po pravé straně, za nímž silnici opustíme a pokračujeme dál loukou po jeho břehu. Zde nacházíme 6. zastávku.

Jdeme dál po břehu, na konci rybníka (kde je 7. zastávka) odbočujeme vpravo na jeho hráz. Na konci hráze (8. zastávka) odbočujeme vlevo a pokračujeme dál rovně lesní cestou (po levé straně nedaleko máme další menší rybník).

Po asi 400 metrech stezka odbočuje vpravo příkře do svahu a stoupá až na vozovou cestu, po níž pokračuje vlevo. Jdeme vozovou cestou, ale nesmíme posléze přehlédnout odbočku naučné stezky vlevo na lesní pěšinu, která od vozové cesty klesá až ke kraji lesa. Zde je značení poněkud nejasné, nejlépe je jít vpravo přímo po okraji pole. Zakrátko potkáme 9. zastávku, s výhledem na Louňovice pod Blaníkem.

Dál je trasa velmi špatně značena, vede převážně okrajovým lesem nebo málo znatelnou pěšinou, a často mění směr – je zde třeba velmi pečlivě sledovat značení. Posléze vystoupáme na vozovou cestu a pokračujeme po ní vlevo až k místu, kde tuto cestu kříží červená turistická značka. Zde vozovou cestu opustíme a klesáme vlevo po červené.

Nyní jdeme stejnou cestou, kudy jsme již na začátku šli na vrchol Malého Blaníku. Sklesneme tedy po červené na křižovatku lesních cest, zahneme vpravo a poté lesem a nakonec přes louku stejnou cestou dorazíme k výchozímu místu na parkovišti.

Komentáře (celkem: 4)

 • Vendula

  Publikováno hod.

  Oba Blaníky jsem si prošla v pátek po obědě, jelikož nejsem schopna koupit si mapu, tak mě doprovázel výtisk z této stránky, za což jsem byla ráda. MB je trochu divočejší a ráda jsem se o trase občas ujistila. Jen je škoda, že pořád stojí ve stínu VB, mně se tady totiž líbilo mnohem víc. Kaple má rozhodně víc atmosféry, než narvaná rozhledna :)) jinak panely jsou v pořádku, značení taky, je to moc hezký výlet pro zdatnější 🙂

  Odpovědět
  • Tom

   Publikováno hod.

   Dobrý den, jsme rádi, že jsou vám naše stránky užitečné 🙂 Snad se brzo dostanu k tomu, abych k Malému Blaníku doplnil kromě popisu trasy i tu mapku. Děláme na nich průběžně, když máme čas, ale jde to pomalu, stezek je hodně… Mimochodem ta hora v zápatí každé stránky je právě Malý Blaník v pohledu od Býkovických rybníků 🙂

   Odpovědět
 • Vendula

  Publikováno hod.

  U těch rybníků se mi líbilo asi nejvíc. Teď už by mohly praskat doutníky, asi si to zopakuju!

  Odpovědět
 • Lenka

  Publikováno hod.

  Včera jsme šly naučnou stezku kolem Malého Blaníka. Trochu nás překvapilo, že louka kolem rybníka je někým ohraničená a je potřeba podlézt ohradník, aby se dalo jít, poněvadž je veden těsně podél rybníka bez možnosti tam jinak projít. Ale procházka krásná.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vložit komentář

Kam dál?