Dětská ekostezka Příroda hrou (Lesopark Pyšely)

Doba čtení asi 2 min.
Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 1)
Naše návštěva:
říjen 2013
Komentáře:
zatím žádný

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu let výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Příjemná naučná stezka prochází lesoparkem u zámku v Pyšelích. Je učena hlavně pro děti, které přístupnou formou seznamuje s rostlinami a živočichy, s nimiž se mohou v lesoparku setkat, a rovněž jim podává základní znalosti o ochraně přírody a nakládání s odpady. Na každém informačním panelu je vždy i několik praktických úkolů a některé jsou doplněny i interaktivním prvkem (např. spojit strom a jeho plod).

Trasa je krátká, pohodová a nenáročná, na několika místech jsou lavičky. Lesopark neleží v rovině, ale rozkládá se na nízkém návrší, a naučná stezka vede většinou po cestě nebo volným lesním terénem po jeho obvodu (podél oplocení). Trasa není značena, ale orientace není složitá. V úvodu stezky na okraji lesoparku je dětské hřiště.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Benešov
Začíná i končí:
PYŠELY, dětské hřiště v městském lesoparku přiléhajícím k budově zámku – domova pro seniory
Délka:
cca 1 km
Zastávek:
8
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
???
Tvůrce stezky:
občanské sdružení Pro Pyšely
Naše návštěva:
říjen 2013
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
chyběla 1. zastávka

Seznam zastávek

 1. Úvod a historie
 2. Houby
 3. Savci
 4. Stromy a keře
 5. Ptáci
 6. Byliny a bezobratlí
 7. Ochrana přírody
 8. Odpady

Informační náplň

Zastávka 1: Úvod a historie

 • nenalezena

Zastávka 2: Houby

 • co jsou houby
 • podhoubí
 • soužití hub a stromů
 • houby rostoucí v lesoparku
 • houby jedné a nejedlé
 • úkoly pro děti
 • interaktivní kotouč – houby jedlé a nejedlé
Vyobrazení:
václavky; špička kolovitá; kuřátečko hřebenité; suchohřib babka; rážovka rumělková; troudnatec kopytovitý; hadovka smrdutá; žampion, muchomůrka zelená; muchomůrka růžovka; muchomůrka červená; ilustrační obrázky

Zastávka 3: Savci

 • zvířata žijící v lese
 • úkoly pro děti
Vyobrazení:
veverka obecná; zajíc polní; srnec obecný; srna se srnčaty; ježek obecný; prase divoké; liška obecná

Zastávka 4: Stromy a keře

 • stromy
 • využití dřeva a plodů
 • nemoci stromů
 • proč stromům padají listy
 • víš, jak poznáš stáří stromu?
 • interaktivní kotouč – spojit strom s jeho plodem
Vyobrazení:
lipová alej v lesoparku; výrobky ze dřeva; kaštany; klíněnka jírovcová; duběnka; ilustrační obrázky

Zastávka 5: Ptáci

 • ptáci žijící v lesoparku
 • proč stavíme ptáčkům budky?
 • úkoly pro děti
Vyobrazení:
brhlík lesní; sojka obecná; kukačka obecná; červenka obecná; strakapoud velký; sýkora uhelníček; jestřáb lesní; puštík obecný; bažant obecný; bažantí slepice

Zastávka 6: Byliny a bezobratlí

 • rostliny v lesoparku
 • hmyz a bezobratlí živočichové žijící v lesoparku
 • motýli
 • úkoly pro děti
Vyobrazení:
lesopark na jaře; violka vonná; klíště obecné; mravenec lesní; včela medonosná; pestřenka pruhovaná; vosa obecná; chrobák hladký; slunéčko sedmitečné; hlemýžď zahradní; babočka paví oko; ilustrační obrázky

Zastávka 7: Ochrana přírody

 • jak škodíme planetě Zemi
 • funkce lesa
 • voda a její koloběh
 • desatero správného chování v lese
 • jak můžeš pomoci chránit přírodu?
 • úkol – hledej rozdíly
Vyobrazení:
ilustrační obrázky

Zastávka 8: Odpady

 • nakládání s odpady
 • papír
 • plasty
 • sklo
 • bioodpad
 • pyšelská kompostárna
 • různé druhy odpadků a doba jejich rozkladu
 • úkoly pro děti
Vyobrazení:
ilustrační obrázky

Popis trasy

dětské hřiště na okraji lesoparku → okruh lesoparkem → dětské hřiště

K výchozímu bodu naučné stezky se dostaneme z náměstí T. G. Masaryka v Pyšelích vstupem do areálu zámku (domov pro seniory), který se nachází přímo u autobusové zastávky.

Projdeme branou a mezi budovami, a pak na malém prostranství tvaru ypsilon míříme směrem rovně vlevo, parkovou cestou sadem k lesu, kde již vidíme oplocení a branku lesoparku a dětské hřiště za ní. Vstoupíme dovnitř – zde někde měla být asi 1. zastávka, ale nenašli jsme ji.

Od dětského hřiště vyrážíme vpravo cestou stromořadím podél oplocení. Cesta mírně stoupá, v jejím mírném ohybu potkáváme 2. zastávku (Houby).

Cesta se stále stáčí mírně vlevo podél oplocení, brzy potkáváme 3. zastávku (Savci).

Dále dorazíme k rohu lesoparku a zahneme vlevo. Krátce poté nacházíme 4. zastávku (Stromy a keře).

Jdeme stále podél plotu, zpočátku do mírného kopce, pak už začneme pomalu klesat. Postupně potkáváme 5. zastávku (Ptáci), v klesání pak 6. zastávku (Byliny a bezobratlí) a dále 7. zastávku (Ochrana přírody).

Posléze sestoupíme zpět k dětskému hřišti, nad nímž je poslední, 8. zastávka (Odpady).

Tím naučná stezka končí a my se vrátíme zámeckým areálem na náměstí.

Vložit komentář

Vložit komentář

Kam dál?