Naučná stezka Kunickou přírodou

Hodnocení:
(počet hlasů: 13)
Komentáře:
1
Naučná stezka Kunickou přírodou

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Krátká naučná stezka se nachází v obci Kunice na Velkopopovicku, ve sportovním areálu u zámku Berchtold. Seznamuje obecně např. s rybníky a jejich obyvateli, lučními rostlinami, ptactvem, lesní zvěří, geologickou stavbou okolí nebo např. s tříděním odpadů. Součástí trasy stezky je také minizoo a dětské hřiště.

Naučná stezka je dle tvůrců údajně určena dětem předškolního a mladšího školního věku, ale zpracováním a podobou informačních panelů tomu příliš neodpovídá (dlouhé, nudné, šroubované texty plné cizích slov, nezajímavé obrázky, neatraktivní vzhled), navíc má stezka pouze obecnou náplň, která nemá s Kunicemi nic společného. Dětem spíše přijdou vhod herní prvky u některých zastavení.

Navzdory názvu „Kunickou přírodou“ vede trasa v podstatě pouze kolem velkých fotbalových hřišť a menší vodní nádrže, a záhadou proto je, proč byla vůbec zvolena přírodovědná náplň – vzhledem k tomu, že se celou dobu pohybujeme sportovním areálem, naučná stezka nejen volá, ale přímo huláká po rekreačně sportovní náplni (jako skvělá stezka Neleníme v zeleni). Taková stezka by skvěle doplnila areál a mohla by lákat i k opakovaným návštěvám.

Trasa stezky není fyzicky náročná, na 1,2 km dlouhé trase je 10 informačních panelů. Značena je dřevěnými ukazateli, není bezbariérová.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Praha-východ
Začíná a končí:
obec KUNICE, Haškova ulice, u vstupu do Sportcentra hotelu Zámek Berchtold
Délka:
cca 1,2 km
Zastávek:
10
Značení trasy:
dřevěné ukazatele na křižovatkách
Vznikla:
2011
Tvůrce stezky:
občanské sdružení Rozvoj Kunic a okolí
Naše návštěva:
listopad 2011
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Start
 2. Rybník Žlábky
 3. Rostliny a bylinky
 4. Ptáci
 5. Život v lese
 6. Stopa
 7. Plody lesa
 8. Geologie
 9. Ekologická výchova
 10. Stromy

Informační náplň

Zastávka 1: Start

 • uvítání na naučné stezce, stručný popis trasy, tvůrci stezky
 • stručné představení informační náplně jednotlivých zastavení
Vyobrazení:
plánek areálu zámku Berchtold s vyznačením trasy naučné stezky

Zastávka 2: Rybník Žlábky

 • význam rybníků pro naši přírodu
 • výlov rybníka
 • jak může rybník pomoci při povodních
 • rozmach rybníkářství za Karla IV.
 • ekologické funkce rybníků
 • naše nejběžnější ryby
 • rybník v zimě
 • která pohádková postavička přebývá v rybníku
Vyobrazení:
výlov rybníku; louka zaplavená vodou z tajícího sněhu; Karel IV.; rákos; blatouch bahenní; leknín bílý; bruslařka; potápník; perloočka; chobotnatka; užovka; plovatka; pakomár; jepice; vážka; kachny; rejsek; ondatra; vydra; rak; lín obecný; kapr obecný; bruslení na rybníku

Zastávka 3: Rostliny a bylinky

 • rostliny a bylinky na loukách
 • jak vznikly louky
 • jaké rostliny chutnají zvířatům
 • jak člověk ovlivňuje složení louky
 • léčivé bylinky
  • bez černý
  • bříza bělokorá
  • divizna velkokvětá
  • hluchavka bílá
  • jahodník obecný
  • kontryhel obecný
  • kopřiva dvoudomá
  • lípa srdčitá
  • maliník obecný
  • smetanka (pampeliška) lékařská
Vyobrazení:
louka; krvavec toten; pcháč zelinný; řeřišnice luční; bez černý; bříza bělokorá; divizna velkokvětá; hluchavka bílá; jahodník obecný; kontryhel obecný; kopřiva dvoudomá; lípa srdčitá; maliník obecný; smetanka (pampeliška) lékařská

Zastávka 4: Ptáci

 • rozmanitá společenstva lesních druhů ptáků
 • doupné a odumřelé stromy
 • ptačí budky
 • napajedla a koupadla pro ptáky
 • zimní přikrmování ptáků
 • různorodá ptačí potrava
Vyobrazení:
puštík obecný; holub doupňák; ilustrační fotografie

Zastávka 5: Život v lese

 • živočichové v lese
 • jelen lesní
 • jezevec lesní
 • ježek západní
 • králík divoký
 • liška obecná
 • netopýr velký
 • prase divoké
 • rejsek obecný
 • srnec obecný
 • veverka obecná
 • co dělat při nálezu mláděte
Vyobrazení:
jelen lesní; jezevec lesní; ježek západní; králík divoký; liška obecná; netopýr velký; prase divoké; rejsek obecný; srnec obecný; veverka obecná

Zastávka 6: Stopa

 • jaké stopy můžeme najít a co z nich lze vyčíst
 • jak si vyrobit sádrový odlitek nalezené stopy
 • ukázky stop
 • úkol: přiřazení stop ke správnému živočichovi
Vyobrazení:
stopy lišky, divokého prasete, jezece, veverky, zajíce, jelena, lišky; odlévání stopy; přiřazení stop ke správnému živočichovi

Zastávka 7: Plody lesa

 • jedlé a jedovaté rostlliny
 • lesní jahody, borůvky, brusinky, maliny, ostružiny, houby
 • lesní plody pro zvěř
 • podzimní tvoření
 • úkol: poznáte tyto plody na obrázcích?
Vyobrazení:
václavka obecná; pýchavka obecná; hřib žlutomasý (babka); vraní oko čtyřlisté; rulík zlomocný; hřib hnědý; jahodník obecný; bedla vysoká; brusnice brusinka, brusnice borůvka; veverka; ohryzaná šiška od veverky; naklované smrkové šišky strakapoudem velkým; ohlodaná šiška od myši; obrázky plodů v kvízu; ilustrační obrázky

Zastávka 8: Geologie

 • hornina a minerál
 • které minerály můžeme v okolí nalézt
 • horniny v okolí
 • lom Chlum v Dolní Lomnici
 • Kunický potok
Vyobrazení:
lipťanský bludný balvan; křemen; živec draselný; granát v mramoru; muskovit (slída světlá); olivín; ametyst; záhněda; křišťál; chalcedon; jaspis; achát; rula; lom Chlum v Dolní Lomnici

Zastávka 9: Ekologická výchova

 • třídění odpadů
 • jak správně třídit
 • zajímavosti o odpadech
 • kvíz: kam správně patří tento odpad?
Vyobrazení:
kontejnery na sklo, plasty, papír a nápojové kartony; ilustrační obrázky ke kvízu

Zastávka 10: Stromy

 • co je les
 • ochrana a využívání lesa
 • zásoby dřeva v České republice
 • borovice lesní
 • smrk ztepilý
 • modřín opadavý
 • lípa malolistá
 • javor mléč
 • dub letní
 • kvíz: poznáte tyto šišky?
Vyobrazení:
borovice lesní; smrk ztepilý; modřín opadavý; lípa malolistá; javor mléč; dub letní; obrázky čtyř druhů šišek; ilustrační obrázky

Popis trasy

okruh sportovním areálem

Naučnou stezku zahájíme naproti vstupu do Sportcentra v Haškově ulici, kde na zdi nalezneme panel 1. zastávky (Start). Odtud jdeme ulicí vzhůru, a na první odbočce (vozová cesta) zahneme vpravo. Projdeme mezi zahradami, na konci uličky zahneme opět vpravo. Rovná úzká asfaltka klesne mezi zahradami ke sportovnímu areálu, před nímž se stočíme vlevo a sejdeme k hřišti a menšímu rybníku. U něj se nachází 2. zastávka (Rybník Žlábky).

Pokračujeme cestou mezi rybníkem a hřištěm, za nímž zahneme vpravo. Hned za odbočkou je 3. zastávka (Rostliny a bylinky). Krátce poté se odkloníme od hřiště a začneme mírně stoupat okrajem lesa. Na úrovni středu fotbalového hřiště odbočíme pěšinou vlevo vzhůru, na lesní plošinu s lavičkami a herními prvky pro děti. Také zde nalezneme nedaleko od sebe 4. zastávku (Ptáci), 5. zastávku (Život v lese), 6. zastávku (Stopy)7. zastávku (Plody lesa).

Poté sestoupíme zpět na dolní pěšinu a pokračujeme v původním směru. Posléze vyjdeme z lesa a stočíme se vpravo dolů k velkému hřišti. Na okraji lesa zde nalezneme 8. zastávku (Geologie).

Dále jdeme pěšinou po vnějším obvodu hřiště, poté vystoupáme na cestu, která míří vpravo k hlavní části sportcentra. Nad hřištěm nalezneme 9. zastávku (Ekologická výchova).

Odtud jdeme vzhůru směrem k zámku, ale při nejbližší příležitosti zahneme vpravo. U dřevěného plotu je umístěna poslední, 10. zastávka (Stromy). Dále pak zamíříme k administrativní přízemní budově sportcentra, skrz niž vyjdeme ven na ulici, kde jsme procházku po naučné stezce zahajovali.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 15. 06. 2013 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Praha-východ, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 1)

 • Karel hod.

  Stezku spojit jedině s placenou prohlídkou celkem hezkého zámeckého parku. Sama stezka je asi jenom lákadlo, příroda okolo Kunic je krásná, ale stezka vás tam určitě nezavede.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář