Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a středních Čechách od Toma, Lucky, Vojty a Báry


RSS


Úvod > Nefunkční a zrušené naučné stezky > Nefunkční a zrušené naučné stezky ve středních Čechách > Nefunkční a zrušené naučné stezky v okrese Beroun > Naučná stezka Národní přírodní rezervací Karlštejn – Svatojánský okruh (verze 1984)


Naučná stezka Národní přírodní rezervací Karlštejn – Svatojánský okruh (verze 1984)

Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 1)
Naše návštěva:
říjen 2003, září 2006
Komentáře:
zatím žádný

původní verze stezky, nahrazená v plném rozsahu stezkou Svatojánský okruh

Naučná stezka vedla ve stejné trase jako její současná podoba (vybudovaná po r. 2004). Spojovala to nejkrásnější z Českého krasu – romatickou obec Svatý Jan pod Skalou, sevřenou hlubokým údolím potoka Kačáku (s bývalým klášterem a travertinovou jeskyní, kde pobýval poustevník Ivan), vysokou skalní vyhlídku do údolí, bývalý vápencový lom, nádherné listnaté lesy a úzké zařízlé údolí Propadlých vod.

Při opakované návštěvě v září 2006 (předchozí v říjnu 2003) jsme zjistili, že byla tato původní stezka odstraněna a nahrazena novou. Nejmenuje se již „naučná stezka NPR Karlštejn – Svatojánský okruh“, ale pouze „naučná stezka Svatojánský okruh“. Informační náplň zůstala až na výjimky téměř stejná, změnilo se umístění některých zastávek. Novou stezku vytvořila Společnost pro rozvoj Českého krasu, o. s.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Beroun
Začínala i končila:
SVATÝ JAN POD SKALOU; parkoviště před kostelem sv. Jana Křtitele
Délka:
4 km
Zastávek:
úvodní + 10
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
1984
Tvůrce stezky:
Správa CHKO Český kras
Naše návštěva:
říjen 2003
Stav naučné stezky:
nahrazena v plném rozsahu stezkou Svatojánský okruh

Seznam zastávek

 • Základní informace o naučné stezce
 1. Svatý Jan pod Skalou
 2. Skalnaté a suťové svahy a srázy
 3. Teplomilné doubravy
 4. Společenstva na skalnatých svazích s mělkou půdou
 5. Modelace krajiny tekoucí vodou
 6. Fosilní kras
 7. Světlé listnaté lesy
 8. Krasové jevy
 9. Údolí Propadlých vod
 10. Ložisko pramenných vápenců u Svatého Jana pod Skalou

Informační náplň

Úvodní panel

 • státní přírodní rezervace Karlštejn – základní údaje
 • charakteristika rezervace (geologická stavba apod.), flora a fauna
 • základní informace o naučné stezce
 • pokyny pro absolvování naučné stezky
Vyobrazení:
plánek stezky (bez čísel), podélný profil trasou naučné stezky

Zastávka 1: Svatý Jan pod Skalou

 • klášter ve Svatém Janu pod Skalou (vznik, stavitelé)
 • jeskyně přiléhající ke kostelu, pramen
 • kavyl Ivanův, krasové jeskyně ve Skále
Vyobrazení:
rorýs obecný, kavka obecná, sova pálená; kavyl Ivanův, svída, dřín, tařice skalní; silueta poštolky obecné

Zastávka 2

 • stinné příkré skalnaté a suťové svahy (lesní porost)
 • dřeviny a byliny tohoto stanoviště
Vyobrazení:
střevlík fialový, krajník pižmový; mlok skvrnitý; podbílek šupinatý, strdivka nicí, bažanka vytrvalá, okrotice bílá

Zastávka 3

 • teplomilné doubravy (výskyt), šípákové doubravy
 • charakteristika půdy
 • byliny vázané na toto stanoviště
Vyobrazení:
třemdava bílá, tolita lékařská, hrachor panonský, kamejka modronachová, skalník celokrajný; dub pýřitý
 • půdní profil – rendzina
 • málo rozložené zbytky rostlin s příměsí trusu drobných zvířat
 • silně humózní subhorizont
 • skeletový karbonátový horizont
 • matečná hornina

Zastávka 4

 • druhově bohatá společenstva na skalnatých svazích (rostlinstvo)
 • podoba s jinými rostlinnými společenstvy ve světě (stepi, prérie, pampy)
 • trávy
Vyobrazení:
devaterník šedý, ostřice nízká, kostřava sivá; motýli: okáč bojínkový, ploskoroh pestrý, běloskvrnáč pampeliškový; pavouk stepník rudý

Zastávka 5: Modelace krajiny tekoucí vodou

 • vliv vodních toků na přetváření krajiny (postupný vývoj údolí, zařezávání do podloží)
 • údolí Kačáku – popis geologických vrstev obnažených činností tekoucí vody
Vyobrazení:
koniklec luční načernalý, Fotografie: údolí Berounky od Tetína, údolí dolního Kačáku

Zastávka 6: Fosilní kras

 • lom Paraple – geologická stavba
 • zvětrávání
 • postupné zarůstání starých lomů (byliny, dřeviny)
Vyobrazení:
osika, babyka, javor mléč (větvička, list, plod, květ), rozchodník bílý, schéma vzniku a vývoje krasových kapes a geologických varhan

Zastávka 7

 • světlé listnaté lesy
 • ptactvo na ně vázané
Vyobrazení:
šoupálek dlouhoprstý, dlask tlustozobý, strakapoud velký, brhlík lesní, pěnice černohlavá, sýkora babka

Zastávka 8: Krasové jevy

 • krasovění
 • krasové jevy v Českém krasu
Vyobrazení:
Schéma vzniku a vývoje škrapů; schéma vzniku a vývoje závrtů

Zastávka 9

 • střední a spodní část údolí Propadlých vod (lesní porost, byliny)
 • vegetace jižních prudkých svahů
Vyobrazení:
profil údolí (potoční luh, suťové javořiny, skalní stepi, šípákové doubravy s kamejkou modronachovou, šípákové doubravy s ostřicí nízkou, společenstva keřů a skalní stepi, roklinová javořina, suťové javořiny, bukové doubravy, habrové doubravy); květiny: dvojštítek hladký, mařinka vonná, lomikámen vždyživý, pěchava vápnomilná, chrpa Triumfettiho, netřesk výběžkatý

Zastávka 10: Ložisko pramenných vápenců u Svatého Jana pod Skalou

 • krasový pramen Ivanka
 • pěnovce (travertiny), paleontologické nálezy
 • vznik pěnovců
Vyobrazení:
arianta arbustorum – vlhkomilný lesní hlemýžď, který v Českém krasu vymřel během mladého holocénu vlivem celkového vysušení (cca 2 cm dlouhý); lymnaea ovata – vodní druh, který zde žil v dobách, kdy za travertinovou hrází vznikala mělká jezírka, v nichž se tvořil jemnozrnný sladkovodní vápenec; jelení jazyk – kapradina v Českém krasu vyhynulá; profil travertiny

Popis trasy

Svatý Jan pod Skalou → Skála → lom Paraple → Propadlé vody → Svatý Jan pod Skalou

Naučná stezka začínala ve Svatém Janu pod Skalou, na parkovišti před kostelem sv. Jana Křtitele (dva panely vedle sebe, jednak úvodní se základními informacemi o stezce, a také zastávka 1). Odtud podél zdi zahrady bývalého kláštera a dále prudce vzhůru lesem. Kolem kaple Povýšení svatého Kříže, za ní stále vzhůru, ve svahu 2. zastávka. Posléze výstup po schodech z kulatiny na rozcestí se 3. zastávkou. Odtud vpravo k vyhlídce Skála. Cestou k ní zastávka 4. Před skalní vyhlídkou zastávka 5. Od ní návrat k zastávce 3 a pak dál rovně lesem. Z lesa východ na širší prostranství bývalého lomu. Dál napříč volnou plochou (6. zastávka). Za úzkokolejkou vpravo přes závoru, širší vozovou cestou, za křižovatkou stále rovně, pak odbočka pěšinou vlevo do lesa, sestup na vozovou cestu (zastávka 7). Dále překřížit vozovou cestu, pokračovat protější cestou lesem až na rozcestí Propadlé vody (zastávka 8). Zde vpravo dolů po červené značce až do Svatého Jana. Cestou ve svahu 9. zastávka. Po boku kostela sv. Jana Křtitele 10. zastávka (příchod k ní cestou kolem pramene Ivanka). Konec stezky.


Vložit komentář

Vložit komentářKam dál?


Na začátek stránky ↑Hlavní navigace

Prosba – naučná stezka Okolím Okoře

Sháníme brožurku ke zrušené naučné stezce Okolím Okoře, která údajně vedla před více než deseti lety údolím Zákolanského potoka mezi obcemi Noutonice a Kováry na Kladensku.

Kontaktovali jsme mimo jiné obecní úřady v okolí, školy, turistické oddíly, knihovny, bohužel bez úspěchu. Vlastníte-li tuto publikaci, prosíme, kontaktujte nás. Rádi bychom o této naučné stezce publikovali článek, ale je k ní minimum informací. Děkujeme!

infopanely.cz

Na začátek stránky ↑


Vyhledávání

Vyhledávání

Nejnovější komentáře


RSS Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

 • Naučná stezka Údolím Šembery u Českého Brodu byla slavnostně otevřena
  V sobotu 10. září 2011 jsme se zúčastnili oficiálního otevření naučné stezky Údolím Šembery v Českém Brodě. Tato akce byla doplněna bohatým celodenním programem pro děti i dospělé v okolí hradu Šember, kde naučná stezka končí. Zdroj
 • Pozvánka na otevření naučné stezky Údolím Šembery u Českého Brodu
  V sobotu 10. září 2011 v 9 hodin se u městského pivovaru v Českém Brodě uskuteční slavnostní otevření nové naučné stezky Údolím Šembery. Více informací vám nabízíme v krátkém článku. Zdroj
 • V pražském Milíčovském lese můžete navštívit netradiční naučnou stezku
  Netradiční naučná stezka „Milíčovský les“, která je v provozu od začátku června tohoto roku, chce zaujmout zejména mladší návštěvníky. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Milíčovského lesa. Od září 2011 budou tyto informace dostupné nejen v českém, ale i anglickém a německém jazyce. Zdroj
 • V pražských lesích vzniknou netradiční naučné stezky
  Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., zahájil v lednu 2011 projekt „Interaktivní naučné stezky v pražských lesích“, jehož cílem je zvýšit informovanost pražské veřejnosti, zejména pak mladých lidí o důležitosti a významu přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách vybraných pražských lesů, ale také o problémech, které jsou způsobeny jejich rekreačním využíváním, a to prostřednictvím netradičních interaktivních (beetaggových) naučných stezek. Zdroj
 • Naučná stezka Hradešín
  Krátká naučná stezka seznamující s historií a současností obce Hradešín u Českého Brodu, rozkládající se na svazích stejnojmenného vrchu Hradešín. Nejpozoruhodnějším místem na trase je kostelík sv. Jiří na vrcholu Hradešína, zajímavý slepenec několika historických stavebních slohů. Zdroj

Naučnou stezkou.cz

Certifikát WebArchivu

tomas-vanek.cz

Licence Creative CommonsTextový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.

Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | RSS | Kontakt | Reklama
Používáme WordPress a Hosting WEDOS