Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a středních Čechách od Toma, Lucky, Vojty a Báry


RSS


Úvod > Nefunkční a zrušené naučné stezky > Nefunkční a zrušené naučné stezky v Praze > Naučná stezka Řeporyje-Hlubočepy (Údolím Dalejského potoka)


Naučná stezka Řeporyje-Hlubočepy (Údolím Dalejského potoka)

Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 2)
Naše návštěva:
listopad 2003, březen 2008
Komentáře:
9

tato verze zrušena, nahrazena naučnou stezkou Údolím Dalejského potoka

Tato původní naučná stezka procházela stejně jako novější verze DalejskýmProkopským údolím, významnou geologickou lokalitou na jihozápadním okraji Prahy. Seznamovala s pozůstatky rozsáhlé lomové činnosti, paleontologickými nálezy, a faunou a flórou zdejších chráněných území.

Rok vzniku této naučné stezky nám není znám. Během let došlo minimálně jednou k rekonstrukci. Někdy po roce 2003 byla do stávající trasy dodatečně doplněna zastávka Pod prokopským kostelíkem. Trasa byla značena klasickými zelenobílými značkami naučných stezek, slepá odbočka od železniční zastávky Praha-Holyně k NPP U Nového mlýna nebyla ale značena vůbec. Na každém panelu byl plánek pouze nejbližšího okolí zastávky (s několika okolními zastávkami) s vyznačením příslušné části trasy naučné stezky.

Na podzim 2011 byla naučná stezka v této podobě zrušena a nahrazena novou verzí pod novým názvem (již pouze Údolím Dalejského potoka), od jiných tvůrců. Nová verze má jednodušší trasu (vynechává slepou odbočku k zastávce NPP U Nového mlýna, která stejně nebyla značená) a končí již u viaduktu Pražského semmeringu, nikoliv až u železniční zastávky Praha-Hlubočepy.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Správní obvod:
Praha 13, Praha 5
Začínala:
PRAHA-ŘEPORYJE, Řeporyjské náměstí (u zastávky autobusu MHD ve směru od Stodůlek)
Končila:
PRAHA-HLUBOČEPY, železniční zastávka
Délka:
cca 8 km
Zastávek:
16
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek, některé odbočky neznačeny
Vznikla:
???, rekonstrukce podzim 2003
Tvůrce stezky:
21. ZO SOPK ČR
Naše návštěva:
listopad 2003, březen 2008
Stav naučné stezky:
naučná stezka v této podobě zrušena, nahrazena naučnou stezkou Údolím Dalejského potoka

Seznam zastávek

 • Řeporyje – náměstí
 • Řeporyje – u potoka
 • Řeporyje – Placatá skála
 • Trunečkův mlýn
 • Arethusinová rokle
 • Mušlovka
 • Lobolitová stráň
 • Holyně
 • NPP U Nového mlýna
 • Opatřilka
 • Ostroh pod Butovickým hradištěm
 • Klukovické koupaliště
 • Prokopský lom
 • Pod Prokopským kostelíkem
 • Prokopské jezírko
 • Hlubočepy

Informační náplň

Zastávka: Řeporyje – náměstí

 • základní informace o naučné stezce
 • historie Řeporyjí
 • kostel sv. Petra a Pavla
Vyobrazení:
románský kostel sv. Petra a Pavla (2 fotografie); mapa okolí zastávky naučné stezky s vyznačením nejbližších zastávek; chráněná území přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí (PP Ctirad, NPP Dalejský profil, PP Opatřilka–Červený lom, NPP Požáry, PR Prokopské údolí, NPP U Nového mlýna) se schematickým vyznačením trasy naučné stezky

Zastávka: Řeporyje – u potoka

 • původ vzniku názvu Řeporyje
 • další historie Řeporyjí
 • informace o Dalejském potoce
Vyobrazení:
blatouch bahenní, tužebník jilmový; střízlík obecný; mapa okolí zastávky naučné stezky s vyznačením nejbližších zastávek

Zastávka: Řeporyje – Placatá skála

 • geologický odkryv v Mládkově ulici
 • geologická stavba území naučné stezky
 • paleontologické nálezy
Vyobrazení:
stratigrafická tabulka siluru, stratigrafická tabulka devonu

Zastávka: Trunečkův mlýn

 • význam přírodních parků
 • vodní mlýny
 • mlýny na Dalejském potoce
Vyobrazení:
borovice černá; střevlík carabus hortensis; mapa okolí zastávky naučné stezky s vyznačením nejbližších zastávek; chráněná území přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí se schematickým vyznačením trasy naučné stezky

Zastávka: Arethusinová rokle

 • národní přírodní památka Dalejský profil – důvod ochrany
 • paleontologické nálezy v Arethusinové rokli
 • flóra, fauna
Vyobrazení:
koniklec luční; otakárek fenyklový; mapa okolí zastávky naučné stezky s vyznačením nejbližších zastávek

Zastávka: Mušlovka

 • opuštěný lom Mušlovka
 • nálezy zkamenělin
 • Joachim Barrande
Vyobrazení:
trilobit Harpes ungula, mlž Cardiolla alata; hloh jednosemenný; mapa okolí zastávky naučné stezky s vyznačením nejbližších zastávek

Zastávka: Lobolitová stráň

 • naleziště lobolitů pravěkých lilijic
 • geologická stavba stráně + vznik
 • pokyny pro sběr zkamenělin
Vyobrazení:
schéma stavby těla lilijice, průřez stonkem lilijice, kulovitý útvar – lobolit na konci stonku u rodu Scyphocrinites; mapa okolí zastávky naučné stezky s vyznačením nejbližších zastávek

Zastávka: Holyně

 • železniční zastávka Praha-Holyně – možnost ukončit chůzi po naučné stezce
 • lesy v přírodním parku Prokopské a Dalejské údolí, druhové složení
Vyobrazení:
kokořík vonný; jestřáb lesní; mapa okolí zastávky naučné stezky

Zastávka: Národní přírodní památka U Nového mlýna

 • opuštěné vápencové lomy
 • nálezy zkamenělin
 • geologická stavba, mezinárodní parastratotyp pro hranici spodní–střední devon
 • společenstva teplomilných travních a skalních stepí
 • geologický vývoj zdejší oblasti
Vyobrazení:
strakapoud velký, poštolka obecná; bělozářka větvitá

Zastávka: Opatřilka

 • přírodní památka Opatřilka-Červený lom – geologická stavba, charakteristika, nálezy zkamenělin
 • teplomilná společenstva skalních štěrbin a skalních stepí
 • fauna
Vyobrazení:
schránka hlavonožce dawsonoceras, stavba těla hlavonožce; brouk agonum sexpunctatum

Zastávka: Ostroh pod butovickým hradištěm

 • hradiště Butovice
 • historie hradiště, základní údaje, pozůstatky do současnosti – valy
Vyobrazení:
plán hradiště u Butovic z roku 1898; zvonek zelený

Zastávka: Klukovické koupaliště

 • geologická stavba svahu
 • teplomilné ekosystémy skalních stepí
 • jeskyně
 • archeologické nálezy
Vyobrazení:
svída dřín; brouk amara aenea

Zastávka: Prokopský lom

 • bývalá jeskyně sv. Prokopa
 • archeologické nálezy v jeskyni
 • kostelík sv. Prokopa a jeho zánik
 • geologická stavba lomu
Vyobrazení:
plán Prokopské jeskyně; obraz: Ant. Pucherna: Prokopské údolí okolo roku 1820

Zastávka: Pod Prokopským kostelíkem

 • Daleje – flóra, minulost území
 • rozšiřování lomů v 19. století
 • kostel sv. Prokopa – podrobný popis stavby a vnitřní i vnější výzdoby
 • poustevna
 • devastace Prokopského údolí na konci 19. a v první polovině 20. století
 • postupná obnova rezervace v současnosti
 • náplň péče o přírodní rezervaci Prokopské údolí
 • poděkování za spolupráci při obnově kříže
 • svatý Prokop – životopis
Vyobrazení:
katastrální mapa z r. 1840; kostel sv. Prokopa s poustevnou a křížem z 2. poloviny 18. století (rytina F. B. Wernera); vnitřek kostela sv. Prokopa (foto); F. B. Werner – Kostel sv. Prokopa v Prokopském údolí (18. století); obraz Antonína Pucherny Prokopské údolí r. 1820; snímek kříže na skále; snímek ze svěcení; sv. Prokop (vyobrazení z Vita maior); Sv. Prokop (barokní obraz z kláštera sv. Vojtěcha a sv. Markéty na Břevnově)

Zastávka: Prokopské jezírko

 • geologická stavba bývalého lomu
 • vznik jezírka, jak je napájeno, základní údaje
Vyobrazení:
trilobit rodu Reedops; tařice skalní; mapa okolí zastávky naučné stezky s vyznačením nejbližších zastávek

Zastávka: Hlubočepy – konec naučné stezky

 • základní informace o naučné stezce
 • historie Hlubočep
 • vybudování železnice – tzv. Pražský semmering
 • přírodní rezervace Prokopské údolí
 • zkameněliny, flóra, fauna
Vyobrazení:
dvě fotografie – pohled na viadukty Pražského semmeringu; chráněná území přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí se schematickým vyznačením trasy naučné stezky

Popis trasy

Praha-Řeporyje → Dalejské údolí → Prokopské údolí → Praha-Hlubočepy

Naučná stezka začínala na Řeporyjském náměstí v Praze-Řeporyjích, kde byla u zastávky autobusu MHD, vedle telefonní budky, úvodní zastávka Řeporyje. Odtud vedla Dalejskou ulicí, krátce nato pak uličkou vlevo mezi domky a k potoku, přes můstek a vlevo, kde byla zastávka Řeporyje – u potoka. Od ní se vrátila zpět k můstku, přešla ho a na vnitřní návsi odbočovala vlevo, načež se po pár metrech znovu napojila na hlavní ulici Dalejskou a pokračovala po ní vlevo. U železničního viaduktu odbočovala vlevo do Mládkovy ulice. V proluce mezi domy, kde se vlevo zdvihá šikmá skalní plocha, byla zastávka Řeporyje – Placatá skála.

Naučná stezka postupně opustila zástavbu a pokračovala po vozové cestě. U ruiny Trunečkova mlýna se nacházela stejnojmenná zastávka Trunečkův mlýn.

Dále naučná stezka stoupala vlevo, a po asi 300 metrech odbočovala pěšinou vpravo mezi stromy. Posléze klesla na velkou zarůstající terasu a po jejím levém okraji dospěla k tabuli zastávky Arethusinová rokle. Dále byla u cesty zastávka Mušlovka. Dále cesta za levotočivou zatáčkou sestoupila až k mohutné lomové stěně, kde byla zastávka Lobolitová stráň.

Za ní naučná stezka sestoupila v serpentině k potoku, který posléze přešla, a po několika málo desítkách metrů vstoupila do chatové osady. Na následujícím rozdvojení vedla vpravo k železniční zastávce Praha-Holyně, kde byla zastávka Holyně.

Odtud vedla odbočka naučné stezky k lomu Prastav (NPP U Nového mlýna), která byla ale neznačená zelenobílými značkami naučných stezek. Přešla tedy železniční přejezd, za nímž odbočila vlevo asfaltovou silnicí. Po asi 400 metrech se nacházela tabule zastávky Národní přírodní památka U Nového mlýna. Odtud návrat zpět stejnou cestou k zastávce Holyně.

Odtud naučná stezka pokračovala společně s modrou značkou po dřevěné lávce přes potok a vzhůru, až sestoupila ke skalní stěně lomu Opatřilka–Červený lom, kde byla zastávka Opatřilka. Dále trasa vedla k zastávce Ostroh pod butovickým hradištěm. Pak klesla na asfaltku a pokračovala vpravo. Po asi 150 metrech dospějeme ke skalnímu amfiteátru a zastávce Klukovické koupaliště (ještě před mostem přes Dalejský potok).

Dál vedla asfaltkou Prokopským údolím, podešla dvakrát železniční trať a dorazila k zastávce Prokopský lom. Dále pod skalní stěnou byla zastávka Pod prokopským kostelíkem. U odbočky k jezírku pak byla zastávka Prokopské jezírko.

Dále vedla k viaduktu Pražského semmeringu, před nímž odbočila vpravo směrem k železniční stanici Praha-Hlubočepy. Před ní byla zastávka naučné stezky Hlubočepy, Praha-Hlubočepy, čímž naučná stezka končila.


Komentáře

 • Alice Wollerová
  24. 10. 2008, 15:15 hod.

  Velmi pěkná stezka se zajímavými naučnými tabulemi, možná až příliš geologicky laděnými a opakujícími se. Tabule č.6 Muškovka je poničena, přestříkána nejspíš od paintballistů, jejichž výstřely jsou slyšet během poloviny výletu. Na mapkách, které jsou na tabulích pod textem, není zobrazen bod 14 Pod Prokopským kostelíkem. Přestože jsme měli popis cesty, tak jsme tento bod nenašli. Líbily se nám zejména nenápadné kamenno-skleněné sochy, zkamenělé části hlavonožců v lomech a samozřejmě labutě na jezírku.

  Odpovědět
  • Tom
   16. 11. 2008, 15:58 hod.

   [Alice Wollerová]: Dobrý den, zastávka 14 Pod Prokopským kostelíkem byla do původní naučné stezky vložena až dodatečně, proto není na mapkách stezky na ostatních panelech zakreslena. Je umístěna u hlavní asfaltky vedoucí Prokopákem, nedaleko za zastávkou Prokopský lom. Stezku jsme si naposled procházeli v březnu 2008 a zastávka byla v pořádku; je možné, že panel někdo mezitím zničil.

   Odpovědět
 • Marek
  20. 6. 2010, 21:31 hod.

  Plánek by se hodil!!!

  Odpovědět
  • Tom
   20. 6. 2010, 22:12 hod.

   Asi jste si nás spletl s tvůrci této stezky. My bohužel nemůžeme za to, že naučná stezka nemá např. oficiální web s plánkem. My jsme si ji pouze prošli (stejně jako víc jak sto dalších) a napsali z dobré vůle popis její trasy. Chcete-li pro nás zdarma tvořit plánky naučných stezek, můžete.

   Odpovědět
 • Nina Havlová
  22. 8. 2010, 22:50 hod.

  22.8.2010 jsme šli tuto stezku. Žasli jsme, jak krásná přírodní místa mohou být v hlavním městě. Většina trasy je vedena cestami bez lidí, od „Klukovického koupaliště“ nastupují cyklisti a rodiny s dětmi.
  Trasa se mi zdá delší než 5 km, od Klukovického koupaliště je to ještě do Hlubočep na MHD 2,5 km. Ale to nevadí, je to moc krásná procházka.

  Nina

  Odpovědět
  • Tom
   22. 8. 2010, 23:34 hod.

   Dobrý den, zdá se, že s tou délkou stezky máte pravdu – podle mapky, kterou jsem dělal v Google Earth, má trasa něco kolem 8 km. Těch 5 km uvádějí tvůrci na úvodním panelu – buď se spletli, nebo možná zapomněli započítat úsek tam a zpátky mezi železniční zastávkou Praha-Holyně a lomem Prastav (?). Už jsem to opravil, děkuju za upozornění 🙂

   Odpovědět
 • Daniel Tenčl
  7. 7. 2011, 17:28 hod.

  Děkuji za popis stezky, byla to výborná inspirace pro výlet v podvečer (vyšli jsme v šest). První tabuli jsme nenašli. Pak dejte pozor, že tabule dva U potoka je jen slepá, vedoucí k Chaloupce. Kdo zná Prokopské údolí, tak Dalejské údolí je víceméně opuštěná jizva po dolech, osídlení chabé, kamenité až pusté, díky odkryvům bývalých lomů pro geologa asi ráj. Mlýny jsou zdevastované, ruiny například tuším Mušlovky v těsné blízkosti trati jsou silný až tísnivý zážitek, uvidíte sami, když se dáte na 4. zastávce doprava přes potok po cyklostezce, trasy se pak spojují. Doporučená trasa vlevo je naproti tomu bezpečná. Pro cyklisty je Dalejské údolí místy dost obtížné, i když značené. Prokopské údolí je naproti tomu učesané, civilizované. Do údolí jsem chodil jako malej kluk, ale až teď jsem se dozvěděl, jak to bylo s kostelem sv. Prokopa. Ke konci před železničním kamenným mostem přes Prokopské údolí je možnost občerstvení, nezkoušeli jsme, už bylo zavřeno. Doporučuji po konci stezky navázat cestu uličkou Pod Žvahovem, rázovitá architektura různých období zaujme – jen je to dost do kopce a z kopce. Zato se vykulíte skoro přesně u stanice tramvaje směr Barrandov či centrum. My to šli večer, navíc v době výluky dráhy a po deštivém dni, takže jsme potkali jen asi tři lidi, asi přes den bude Prokopské údolí atraktivní, navíc má hlaďounký asfalt pro kola i brusle.

  Odpovědět
  • marek
   16. 3. 2013, 13:54 hod.

   hladounky asfalt pro kola a brusle je dobry tak pro cyklisty a bruslaře co prosviští udoli ani nezjistí kudy prochazí.. a to že nepotkam v udoli lidi, je spíše plus, než negativní rys

   Odpovědět
 • pavel cisarovsky
  18. 1. 2013, 14:22 hod.

  uzasny to je to spravny slovo zabyvam se amatersky o paleontologii ale nejsem ten blb co se chova v prirode jako prase protoze ta nehorazna skladka co je vsude hrozny kdyz v kamene suti narazim na injekcni strikacku fuj

  Odpovědět

Vložit komentář

Vložit komentářKam dál?


Na začátek stránky ↑Hlavní navigace

Prosba – naučná stezka Okolím Okoře

Sháníme brožurku ke zrušené naučné stezce Okolím Okoře, která údajně vedla před více než deseti lety údolím Zákolanského potoka mezi obcemi Noutonice a Kováry na Kladensku.

Kontaktovali jsme mimo jiné obecní úřady v okolí, školy, turistické oddíly, knihovny, bohužel bez úspěchu. Vlastníte-li tuto publikaci, prosíme, kontaktujte nás. Rádi bychom o této naučné stezce publikovali článek, ale je k ní minimum informací. Děkujeme!

infopanely.cz

Na začátek stránky ↑


Vyhledávání

Vyhledávání

Nejnovější komentáře

 • Petr u článku Naučná stezka na Medníku: Info tabule vypadají překvapivě jako nové. Ale jinak trasa je velmi špatně značena v obou směrech. Nelze se bohužel spolehnout ani na vyšlapané stezky, zejména úseku dolů z Medníku a v traverzu kolem přístřešku se stezka ztrácí v hromadách listí, větví a...
 • Radek u článku Naučná stezka Říčansko: Cesta je výborně značena.pak tedy dělejte procházky po městě tam se neztratíte.nebo snad chodte podle navigace
 • Radek u článku Naučná stezka Votočnice: Pokud lidi věci soustavně ničí každého to otraví neustále opravovat.ani se nedivím že to u čsop vzdali.jednou se budete brouzdat měsíční krajinou.příroda je již tak narušená że pár biotopů už nic nezachránï.nechápu co lidi nutí pořád něco rozbíjet a ničit.
 • Belana u článku Lesní stezka Penčický okruh: Parada, je to fakt krasne, ale je potreba hlidat znacky.
 • Miloslav Klvač u článku Vyhlídková stezka Křivoklát: stav:říjen 2018 V místě je přeznačena,zřejmě kvůli nové rozhledně Velká Buková,červená trasa KČT.Je vedena od hradu Křivoklát vzdušnou čarou 0,5 km blíže k Velké Bukové(dobře vidět na mapy.cz).Naučná stezka není značena červenobíle,ale...
 • Tom u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Tak to mě mrzí, že jste bloudili. S možností, že vlak přijede mimořádně na druhou stranu, jsem nepočítal 🙂
 • Ludmila u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Dne 22.9.2018 jsme si naplánovali projít stezku. Přijeli jsme vlakem na klánovické nádraží a poslušně podle popisu podešli trať. Dál jsme si však začali připadat jako v Matrixu. Nic podle popisu nesedělo – i když hned blízko nádraží byl...
 • Zuzka u článku Stříbrná stezka – severní okruh: Moc děkuju za tyhle stránky.Jseme pravidelnými čtenáři, „jen“ jsme ještě nepodceňovali… Tyto informace nikde jinde na netu nenalezame, mockrát DĚKUJEME! Čechovi
 • Tonda u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Pracovní listy: http://kokorinsko.oc hranaprirody.cz/res/ archive/135/017930.p df?seek=1378738009
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Vážená paní, sice jsem tam nebyl v poslední době, ale na Častoboř jsme od r. 1981 do r. 2004 jezdívali často s oddílem i se třídami, na soustředění (opět děti a mládež) a na NS jsme chodili vždy. Je náročná, ale lze zvládnout, není...
 • Mlok u článku Naučná stezka Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem: Hezká odpočinková procházka, dětem se líbili sochy, zejména sovy. Kaple s pramenem je moc hezká a voda znamenitá.
 • Josef Čermák u článku Naučná stezka Dubeč – Uhříněves: Stezku jsem s kamarádkou prošel 2.7.2018. Celá cesta je vedena po modré. Všechny panely jsme našli. Našli jsme i panel č.3, který je v předešlých recenzích zmiňován (v předešlých recenzích je uvedeno, že není k nalezení). Procházka po naučné...
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Zdravím mladá paní, také vám to jako procházku s malými dětmi nedoporučuji, terén je opravdu dost drsný a uhlídat dva malé kluky je tam dost těžké.
 • jark u článku Naučná stezka Městská část Praha 9 – jihovýchodní stezka: Navštíveno 23.6.2018, příjemná procházka, ale špatné značení, několikrát jde člověk jen náhodně správně. Někdy chybí na tabulích bližší určení popisovaných objektů (Jiránkovu vilu jsme nenašli:-(). Jinak ale dobrý krok...
 • Myspule u článku Naučná stezka Vodní park Čabárna: Hruuuuuza a děs!!!! To je to jediné co můžu napsat po návštěvě v pátek 15.6.2018. Byla jsem tam s dětmi, v králičí kleci mrtvá holatka, asi zakousnuta samcem,který se pokoušel znovu obskocit ramlici, vsude puch,výkaly v kleci u lišky,nikde nikdo...

RSS Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

 • Naučná stezka Údolím Šembery u Českého Brodu byla slavnostně otevřena
  V sobotu 10. září 2011 jsme se zúčastnili oficiálního otevření naučné stezky Údolím Šembery v Českém Brodě. Tato akce byla doplněna bohatým celodenním programem pro děti i dospělé v okolí hradu Šember, kde naučná stezka končí. Zdroj
 • Pozvánka na otevření naučné stezky Údolím Šembery u Českého Brodu
  V sobotu 10. září 2011 v 9 hodin se u městského pivovaru v Českém Brodě uskuteční slavnostní otevření nové naučné stezky Údolím Šembery. Více informací vám nabízíme v krátkém článku. Zdroj
 • V pražském Milíčovském lese můžete navštívit netradiční naučnou stezku
  Netradiční naučná stezka „Milíčovský les“, která je v provozu od začátku června tohoto roku, chce zaujmout zejména mladší návštěvníky. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Milíčovského lesa. Od září 2011 budou tyto informace dostupné nejen v českém, ale i anglickém a německém jazyce. Zdroj
 • V pražských lesích vzniknou netradiční naučné stezky
  Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., zahájil v lednu 2011 projekt „Interaktivní naučné stezky v pražských lesích“, jehož cílem je zvýšit informovanost pražské veřejnosti, zejména pak mladých lidí o důležitosti a významu přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách vybraných pražských lesů, ale také o problémech, které jsou způsobeny jejich rekreačním využíváním, a to prostřednictvím netradičních interaktivních (beetaggových) naučných stezek. Zdroj
 • Naučná stezka Hradešín
  Krátká naučná stezka seznamující s historií a současností obce Hradešín u Českého Brodu, rozkládající se na svazích stejnojmenného vrchu Hradešín. Nejpozoruhodnějším místem na trase je kostelík sv. Jiří na vrcholu Hradešína, zajímavý slepenec několika historických stavebních slohů. Zdroj

Naučnou stezkou.cz

Certifikát WebArchivu

tomas-vanek.cz

Licence Creative CommonsTextový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.

Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | RSS | Kontakt | Reklama
Používáme WordPress a Hosting WEDOS