Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a středních Čechách od Toma, Lucky, Vojty a Báry


RSS


Úvod > Nefunkční a zrušené naučné stezky > Nefunkční a zrušené naučné stezky v Praze > Naučná stezka Prokopským údolím (původní verze)


Naučná stezka Prokopským údolím (původní verze)

Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 2)
Naše návštěva:
únor 2004, červen 2005
Komentáře:
2

původní stezka z r. 1980, nahrazená v současnosti novou verzí

Tato původní verze současné naučné stezky spojovala pražské obce Butovice a Hlubočepy. Vedla přes Butovické hradiště do Prokopského údolí, seznamujíc s prostorem hradiště a jedinečnou geologickou lokalitou – přírodní rezervací Prokopské údolí. Dnes tuto starou verzi stezky připomínají jen zamalované značky a torza informačních panelů.

V roce 2005 byla stezka zrekonstruována do současné podoby. Ta však nekončí až v Hlubočepech, ale napojením na naučnou stezku Řeporyje – Hlubočepy v Prokopském údolí. Ta tak starou verzi nahrazuje v její závěrečné části.

Skok na: Seznam zastávek | Popis trasy

Základní údaje

Správní obvod:
Praha 5
Začínala:
PRAHA-JINONICE, bývalá otočka autobusu MHD před stadionem TJ Motorlet na křižovatce ulic Butovická a Pod Vidoulí
Končila:
PRAHA-HLUBOČEPY, Hlubočepská ul., zastávka autobusu MHD
Délka:
cca 5 km
Zastávek:
úvodní + 9
Značení trasy:
???
Vznikla:
1980
Tvůrce stezky:
Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody. Úpravu cest a zabudování ukazatelů provedli členové hnutí Brontosaurus
Naše návštěva:
únor 2004
Stav naučné stezky:
v roce 2005 zrekonstruována do současné podoby

Seznam zastávek

(z průvodce Okolí Prahy – západ, vydala Olympia 1990)

 1. Lom „Kační“ – naleziště zkamenělin, botanická lokalita
 2. Kovářovic mez – klasické naleziště zkamenělin
 3. Hradiště – archeologická lokalita osídlení Butovického hradiště z mladší doby kamenné
 4. Vyhlídka na Hemrovy skály – pozůstatky bývalé podmořské sopky
 5. Nad koupalištěm – kaňon Dalejského potoka, stepní vegetace
 6. Vyhlídka na Dalejský háj – porost listnatého háje
 7. Daleje, Prokopská skála – historie těžby vápence, vývoj údolí, významný geologický profil
 8. Jezírko – historie těžby vápence, vznik geologických forem
 9. Haladova zahrádka – botanická zahrada rostlinných společenstev

Popis trasy

Praha-Jinonice → Butovické hradiště → Prokopské údolí → Praha-Hlubočepy

Naučná stezka Prokopským údolím začínala v Praze Jinonicích, u stadionu TJ Motorlet Praha, na křižovatce ulic Butovická a Pod Vidoulí. Tento začátek, z dnešního pohledu zdánlivě podivně zvolený, měl tehdy samozřejmě své opodstatnění – metro do těchto končin ještě nevedlo a právě na prostranství před stadionem byla otočka autobusů MHD.

Z prostranství jdeme přímo k bráně stadionu, ale mineme ji a pokračujeme panelovým chodníkem v úzké mezeře mezi oplocením stadionu (vpravo) a vrakovištěm (vlevo). Za vrakovištěm jdeme ještě krátce rovně, až přijdeme na hlavní ulici s velkým automobilovým provozem (Radlická ul.). Tu přejdeme a pokračujeme protilehlou uličkou (Novoveská). Ta mírně klesá podél řady baráčků až na malé prostranství dole, kde se stočíme vlevo a hned vpravo, k lesu. Z rozcestí na okraji lesa vybíhají dvě cesty, my zvolíme tu na levé straně, která začne velmi mírně stoupat (zde někde na kraji lesa byl údajně úvodní panel NS Prokopským údolím).

Jen několik desítek metrů chůze po této cestě od kraje lesa narazíme po levé straně na poměrně velký lom, tzv. lom Kační. Na jeho okraji při příchodu si všimneme pokrouceného kůlu, který sloužil k uchycení 1. zastávky stezky.

Dál jdeme stejnou cestou lesem. Ta stále mírně stoupá a zpočátku vede rovně, o kousek dál zatáčí vlevo a začne stoupat výrazněji. Vyjdeme až na kraj lesa a vystoupáme ještě kousek travnatou loukou na horní cestu, po které vede žlutá turistická značka. Zde zahneme vpravo a na rozcestí, kde žlutá vede znovu vpravo a vlevo odbočuje vozová cesta směrem k polím, jdeme vpravo. Po asi 200–300 metrech potkáme vlevo od cesty další prázdný pokroucený kůl – pozůstatek 2. zastávky: Kovářovic mez. Jedná se o další Barrandovo naleziště zkamenělin – nalezneme je vlevo od cesty, mělká dlouhá jáma s dnem pokrytým kamínky.

Dál pokračujeme po žluté značce až na konec louky, kde zahneme vlevo a dál pokračujeme cestou podél oplocení. Zde si můžeme téměř poprvé všimnout i starých značek stezky, na betonových sloupcích pletivového plotu. Po asi 200 metrech vyjdeme na rozsáhlou travnatou planinu, která se rozšiřuje do dálky vpravo od nás, prostor Butovického hradiště. Na okraji planiny zahneme vpravo a jdeme pěšinkou po jejím pravém okraji. Po dalších 200 metrech narazíme na vyvýšený terénní schod táhnoucí se rovně napříč planinou – pozůstatek valu hradiště. Zde u valu nacházíme kůl 3. zastávky – Hradiště. Pokračujeme stejnou cestou až téměř na kraj ostrohu, kde se pěšinka stáčí vlevo. Zde byla 4. zastávka – Vyhlídka na Hemrovy skály. Kůl jako pozůstatek panelu zde již nenajdete, i když si vzpomínáme, že tu při naší dávné návštěvě ještě byl. Hemrovy skály uvidíme vpravo od nás, temně hnědý masiv bývalé podmořské sopky.

Odtud se tedy, jak již bylo řečeno, pěšinka stáčí vlevo a vede nedaleko skalnatého okraje ostrohu hradiště. Vpravo máme výhled směrem k Jihozápadnímu Městu a sídlišti Velká Ohrada, dole pod námi je Nová Ves a údolí Prokopského potoka. Pěšina zeširoka obchází celé travnaté prostranství hradiště, neustále se mírně stáčí na levou ruku. Když obejde ostroh, vede dál po druhé straně hradiště, prakticky rovnoběžně s pěšinou se zastávkami 3 a 4. Povlovným obloukem pěšiny krátce mírně vystoupá k vyhlídce do skalního amfiteátru s loukou – tzv. klukovického koupaliště. Zde rovněž najdeme pokroucený kůl jako pozůstatek 5. zastávky.

Dál pokračujeme stejnou pěšinou po okraji svahu, vpravo pod námi je Prokopské údolí, vlevo plošina hradiště. Krátce projdeme křovinami v místě, kde opět křížíme val hradiště. Tudy jdeme až do té doby, než cesta sejde z okraje a začne mírně klesat vpravo dolů napříč svahem. Zde se také rozděluje – my pokračujeme tou, která vede nejvíc vpravo a klesá – orientačním bodem nám budiž několik osamělých stromů rostoucích přímo před námi (jdeme stále zároveň se žlutou značkou). Ve chvíli, kde se pěšinka vyrovná a přijdeme k osaměle rostoucím starším stromům v jinak nízkém lese, stezka odbočuje stále po žluté značce ostře vpravo dolů a začne velmi výrazně klesat dolů ze stráně, úzkou kamenitou pěšinkou. Zde někde, pravděpodobně ještě před zatáčkou, asi byla 6. zastávka – Vyhlídka na Dalejský háj – její přesné umístění jsme neobjevili. Cestička v několika zatáčkách klesne až k zábradlí a jednokolejné železniční trati (Praha Smíchov – Rudná u Prahy) a podejde ji podchodem (na portálu si všimneme výrazné značky NS). Za podchodem jdeme už jen krátce rovně na hlavní asfaltovou cestu napříč celým Prokopským údolím. Napojíme se na ni a pokračujeme po ní vlevo.

Ujdeme asi půl kilometru, kde asfaltka podchází společně s potokem železniční trať. Kousek za podjezdem u prostranství před oploceným pozemkem Prokopského lomu byla 7. zastávka – Daleje.

Pokračujeme dál asfaltkou vedoucí údolím podél potoka. Po necelém kilometru se nám po levé straně otevře travnaté prostranství s větším domem. Jdeme dál až do místa, kde se asfaltka výrazně stáčí vpravo (u dalšího domu přímo v zatáčce). Zde stezka na čas opouští asfaltku a vede přímo rovně mírně vlevo, cestou podél plotu domu k ústí úzké rokle. Po pár metrech však narazíme na plot, který nám brání pokračovat dál. Je na nás, jestli následný úsek obejdeme po asfaltce, nebo se protáhneme mezi latěmi a vstoupíme do jednoho z nejúžasnějších úseků na celé trase, úzké a hluboké rokle po bývalém lomu, s kolmými skalními stěnami po stranách, zarostlé listnatým hájkem. Značky na stromech nám zde řeknou, že tudy kdysi standardně procházela i modře značená turistická trasa (ta vede nyní asfaltkou). Ke konci rokle překonáme další zábranu vstupu (tentokrát jen polorozpadlou) a cestou listnatým lesem sklesneme krátkým divokým skalnatým úsekem až k perle Prokopského údolí – Jezírku. Zde u této vodní plochy, úzce sevřené hladkými skalními lavicemi, se kdysi nacházela 8. zastávka – Jezírko. (Po asfaltce se k němu dostaneme odbočkou vlevo.)

Od Jezírka jdeme vpravo cestou asi 50 metrů, po nichž se opět napojíme na asfaltku a jdeme po ní vlevo. Ujdeme asi 400 metrů – vstoupíme již mezi domy na okraji Prahy Hlubočep, kus před námi vidíme siluetu železničních viaduktů tzv. Pražského semmeringu. My však ještě odbočíme první ulicí vlevo vzhůru (Na Placích). Zde po pravé straně přímo pod skalním masivem najdeme poslední 9. zastávku – je svým způsobem jedinečná, neboť se z ní nezachoval pouhý kůl, ale i panel, i když samozřejmě se zničeným textem. Zastávka nesla jméno Haladova zahrádka. Ta samotná se nachází pravděpodobně ještě o kousek výše, vpravo za skalkou. Jestli návštěvníkům Prokopského údolí slouží k poznání i dnes, netušíme.

Vrátíme se na spodní ulici (K Dalejím) a jdeme k viaduktu. Podejdeme jej a navazující ulicí (Hlubočepskou) dojdeme až na křižovatku s ulicí Sliveneckou, kde je zastávka autobusu MHD. Zde naučná stezka končila.


Komentáře

 • Rickr
  18. 4. 2014, 11:29 hod.

  Stezku jsem procházel poprvé na podzim 1988, tak jen pár doplnění. Značena byla standardními značkami NS, nikde jsem nebloudil, takže asi poměrně spolehlivě. Zastávky byly značeny jen v textu zmíněnými kůly, na nich byl ale jen název zastávky – dřevěná deska s vyrytým názvem. Texty nebyly od začátku plánovány, podle starých informací měly být na koncových bodech k dispozici průvodcovské brožury. V době mé návštěvy zde nic takového nebylo a není mi ani jasné, jak by to mohlo fungovat… Z označníků jsem tehdy, pokud si vzpomínám, nenašel zastávku Daleje.

  Odpovědět
  • Tom
   21. 4. 2014, 12:13 hod.

   Dobrý den, moc děkujeme za doplnění. S těmi brožurami je to zajímavé, podobně to (ne)fungovalo na NS U Eremita na Křivoklátsku – na úvodním a konečném panelu byla přihrádka podobná poštovní schránce, kam zřejmě správce stezky doplňoval nějaké letáky pro průchod stezkou. Nedovedu si ale představit, že by o v Prokopáku vydrželo.

   Odpovědět

Vložit komentář

Vložit komentářKam dál?


Na začátek stránky ↑Hlavní navigace

Prosba – naučná stezka Okolím Okoře

Sháníme brožurku ke zrušené naučné stezce Okolím Okoře, která údajně vedla před více než deseti lety údolím Zákolanského potoka mezi obcemi Noutonice a Kováry na Kladensku.

Kontaktovali jsme mimo jiné obecní úřady v okolí, školy, turistické oddíly, knihovny, bohužel bez úspěchu. Vlastníte-li tuto publikaci, prosíme, kontaktujte nás. Rádi bychom o této naučné stezce publikovali článek, ale je k ní minimum informací. Děkujeme!

infopanely.cz

Na začátek stránky ↑


Vyhledávání

Vyhledávání

Nejnovější komentáře

 • Petr u článku Naučná stezka na Medníku: Info tabule vypadají překvapivě jako nové. Ale jinak trasa je velmi špatně značena v obou směrech. Nelze se bohužel spolehnout ani na vyšlapané stezky, zejména úseku dolů z Medníku a v traverzu kolem přístřešku se stezka ztrácí v hromadách listí, větví a...
 • Radek u článku Naučná stezka Říčansko: Cesta je výborně značena.pak tedy dělejte procházky po městě tam se neztratíte.nebo snad chodte podle navigace
 • Radek u článku Naučná stezka Votočnice: Pokud lidi věci soustavně ničí každého to otraví neustále opravovat.ani se nedivím že to u čsop vzdali.jednou se budete brouzdat měsíční krajinou.příroda je již tak narušená że pár biotopů už nic nezachránï.nechápu co lidi nutí pořád něco rozbíjet a ničit.
 • Belana u článku Lesní stezka Penčický okruh: Parada, je to fakt krasne, ale je potreba hlidat znacky.
 • Miloslav Klvač u článku Vyhlídková stezka Křivoklát: stav:říjen 2018 V místě je přeznačena,zřejmě kvůli nové rozhledně Velká Buková,červená trasa KČT.Je vedena od hradu Křivoklát vzdušnou čarou 0,5 km blíže k Velké Bukové(dobře vidět na mapy.cz).Naučná stezka není značena červenobíle,ale...
 • Tom u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Tak to mě mrzí, že jste bloudili. S možností, že vlak přijede mimořádně na druhou stranu, jsem nepočítal 🙂
 • Ludmila u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Dne 22.9.2018 jsme si naplánovali projít stezku. Přijeli jsme vlakem na klánovické nádraží a poslušně podle popisu podešli trať. Dál jsme si však začali připadat jako v Matrixu. Nic podle popisu nesedělo – i když hned blízko nádraží byl...
 • Zuzka u článku Stříbrná stezka – severní okruh: Moc děkuju za tyhle stránky.Jseme pravidelnými čtenáři, „jen“ jsme ještě nepodceňovali… Tyto informace nikde jinde na netu nenalezame, mockrát DĚKUJEME! Čechovi
 • Tonda u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Pracovní listy: http://kokorinsko.oc hranaprirody.cz/res/ archive/135/017930.p df?seek=1378738009
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Vážená paní, sice jsem tam nebyl v poslední době, ale na Častoboř jsme od r. 1981 do r. 2004 jezdívali často s oddílem i se třídami, na soustředění (opět děti a mládež) a na NS jsme chodili vždy. Je náročná, ale lze zvládnout, není...
 • Mlok u článku Naučná stezka Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem: Hezká odpočinková procházka, dětem se líbili sochy, zejména sovy. Kaple s pramenem je moc hezká a voda znamenitá.
 • Josef Čermák u článku Naučná stezka Dubeč – Uhříněves: Stezku jsem s kamarádkou prošel 2.7.2018. Celá cesta je vedena po modré. Všechny panely jsme našli. Našli jsme i panel č.3, který je v předešlých recenzích zmiňován (v předešlých recenzích je uvedeno, že není k nalezení). Procházka po naučné...
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Zdravím mladá paní, také vám to jako procházku s malými dětmi nedoporučuji, terén je opravdu dost drsný a uhlídat dva malé kluky je tam dost těžké.
 • jark u článku Naučná stezka Městská část Praha 9 – jihovýchodní stezka: Navštíveno 23.6.2018, příjemná procházka, ale špatné značení, několikrát jde člověk jen náhodně správně. Někdy chybí na tabulích bližší určení popisovaných objektů (Jiránkovu vilu jsme nenašli:-(). Jinak ale dobrý krok...
 • Myspule u článku Naučná stezka Vodní park Čabárna: Hruuuuuza a děs!!!! To je to jediné co můžu napsat po návštěvě v pátek 15.6.2018. Byla jsem tam s dětmi, v králičí kleci mrtvá holatka, asi zakousnuta samcem,který se pokoušel znovu obskocit ramlici, vsude puch,výkaly v kleci u lišky,nikde nikdo...

RSS Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

 • Naučná stezka Údolím Šembery u Českého Brodu byla slavnostně otevřena
  V sobotu 10. září 2011 jsme se zúčastnili oficiálního otevření naučné stezky Údolím Šembery v Českém Brodě. Tato akce byla doplněna bohatým celodenním programem pro děti i dospělé v okolí hradu Šember, kde naučná stezka končí. Zdroj
 • Pozvánka na otevření naučné stezky Údolím Šembery u Českého Brodu
  V sobotu 10. září 2011 v 9 hodin se u městského pivovaru v Českém Brodě uskuteční slavnostní otevření nové naučné stezky Údolím Šembery. Více informací vám nabízíme v krátkém článku. Zdroj
 • V pražském Milíčovském lese můžete navštívit netradiční naučnou stezku
  Netradiční naučná stezka „Milíčovský les“, která je v provozu od začátku června tohoto roku, chce zaujmout zejména mladší návštěvníky. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Milíčovského lesa. Od září 2011 budou tyto informace dostupné nejen v českém, ale i anglickém a německém jazyce. Zdroj
 • V pražských lesích vzniknou netradiční naučné stezky
  Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., zahájil v lednu 2011 projekt „Interaktivní naučné stezky v pražských lesích“, jehož cílem je zvýšit informovanost pražské veřejnosti, zejména pak mladých lidí o důležitosti a významu přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách vybraných pražských lesů, ale také o problémech, které jsou způsobeny jejich rekreačním využíváním, a to prostřednictvím netradičních interaktivních (beetaggových) naučných stezek. Zdroj
 • Naučná stezka Hradešín
  Krátká naučná stezka seznamující s historií a současností obce Hradešín u Českého Brodu, rozkládající se na svazích stejnojmenného vrchu Hradešín. Nejpozoruhodnějším místem na trase je kostelík sv. Jiří na vrcholu Hradešína, zajímavý slepenec několika historických stavebních slohů. Zdroj

Naučnou stezkou.cz

Certifikát WebArchivu

tomas-vanek.cz

Licence Creative CommonsTextový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.

Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | RSS | Kontakt | Reklama
Používáme WordPress a Hosting WEDOS