Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a středních Čechách od Toma, Lucky, Vojty a Báry


RSS


Úvod > Nefunkční a zrušené naučné stezky > Nefunkční a zrušené naučné stezky ve středních Čechách > Nefunkční a zrušené naučné stezky v okrese Praha-západ > Naučná stezka SPR Medník (stará verze)


Naučná stezka SPR Medník (stará verze)

Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 1)
Naše návštěva:
březen 2003
Komentáře:
7

stará verze naučné stezky, nahrazená v roce 2009 v plném rozsahu novou verzí

Naučná stezka se nacházela v údolí řeky Sázavy a na jeho zalesněných svazích pod vrchem Medník, asi 20 km jihovýchodně od Prahy. Informovala nejen o fauně a flóře národní přírodní památky Medník (a unikátním výskytu rostliny kandík psí zub), ale rovněž např. o stavbě železniční trati „Posázavského pacifiku“ a řece Sázavě.

Stezka byla vedena převážně po pevných lesních cestách, v první části po trase tzv. Posázavské stezky. Následoval prudký výstup po úbočí Medníku a nakonec sestup zpět a návrat do výchozího místa. Trasa byla značena klasickými zelenobílými značkami naučných stezek, na Posázavské stezce rovněž současně červenou turistickou značkou.

Naučná stezka byla již delší dobu (mnoho let) ve velmi špatném stavu, mnoho zastávek chybělo nebo bylo poničených. V roce 2009 byla základní organizací ČSOP 11/11 Zvoneček (Centrum ekologické výchovy Zvoneček) z Vraného nad Vltavou zrekonstruována do nové podoby.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Praha-západ
Začínala i končila:
PIKOVICE
Délka:
cca 6 km
Zastávek:
16
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
1965 (jedná se o vůbec první oficiální naučnou stezku na území Československa), v průběhu doby byla rekonstruována
Tvůrce stezky:
Státní ochrana přírody, autoři průvodního textu Jan Čeřovský a Miloš Homoláč
Naše návštěva:
březen 2003
Stav naučné stezky:
nahrazena v plném rozsahu novou verzí

Seznam zastávek

(převzato z průvodce Okolí Prahy – východ, vydala Olympia 1989)

 1. geologie území
 2. meandr řeky, ptáci u vody
 3. skalní kapradiny
 4. říční niva a její rostliny
 5. železniční trať, teplomilná společenstva
 6. chráněná dřevina tis červený
 7. rostlinstvo suchých skal
 8. porost suťového lesa
 9. lesní ptactvo
 10. lesní potůček, mlok skvrnitý
 11. jehličnaté porosty, datlovití ptáci
 12. habrové doubravy, dlask tlustozobý
 13. porost smrkové monokultury
 14. naleziště chráněné rostliny – kandíku psího zubu
 15. údolí Sázavy, chatová zástavba
 16. další rostliny skal

Informační náplň

Zastávka 1

byla v době naší návštěvy zničená

Zastávka 2

byla v době naší návštěvy zničená

Zastávka 3

byla v době naší návštěvy zničená

Zastávka 4

byla v době naší návštěvy zničená

Zastávka 5

 • násep železniční trati
 • úskalí stavby železnice údolím Sázavy
 • úseky stavby
 • význam železnice
 • rozšíření tzv. skalních stepí a zdejší flóra
Vyobrazení:
bělozářka liliovitá; samec ještěrky zelené

Zastávka 6

byla v době naší návštěvy zničená

Zastávka 7

byla v době naší návštěvy zničená

Zastávka 8

byla v době naší návštěvy zničená

Zastávka 9

byla v době naší návštěvy zničená

Zastávka 10

 • potůček v údolí Jezevčin a jeho význam pro vývoj larev mloka skvrnitého
 • mlok skvrnitý
 • brhlík lesní
Vyobrazení:
mlok skvrnitý, brhlík obecný

Zastávka 11

 • smrk a jedle
 • pozůstatky po rýžování zlata
 • popis dvou variant trasy naučné stezky
 • datlovití ptáci
 • veverka obecná
Vyobrazení:
plodná větévka jedle, plodná větévka smrku

Zastávka 12

byla v době naší návštěvy zničená

Zastávka 13

 • smrková monokultura
 • negativa smrkových monokultur
 • houbové choroby
 • hmyzí kalamity
Vyobrazení:
plodnice choroše heterobasidion annosus, původce červené hniloby smrku; požerek lýkožrouta smrkového

Zastávka 14

 • říční terasa Sázavy
 • unikátní rostlina kandík psí zub
Vyobrazení:
šoupálek krátkoprstý a schéma jeho pohybu při hledání potravy na stromech; kandík psí zub

Zastávka 15

 • kaňonovité údolí Sázavy
 • chatová zástavba a její negativní důsledky
Vyobrazení:
martináček bukový; květina – popisek zničen

Zastávka 16

 • rostliny dolního Posázaví
Vyobrazení:
skalník celokrajný (větvička s plody), jeřáb muk (větvička s plody)

Popis trasy

(Petrov u Prahy ČD →) Pikovice → Posázavská stezka → sedlo pod Medníkem → Pikovice (→ Petrov u Prahy ČD)

Naučná stezka začínala i končila na okraji lesa u Pikovic, praktické bylo začít a skončit na železniční zastávce Petrov u Prahy ležící na trati Posázavského pacifiku. Odtud se sešlo k řece Sázavě, přes most a pak vlevo po červené značce záplavovým územím proti proudu řeky do asi kilometr vzdálené chatové osady a skrz ni do výchozího místa. Zde jsme našli úvodní panel stezky, s jejím plánkem. Panel byl už bohužel notně omšelý.

Stezka byla značena klasickými zelenobílými značkami, které většinou doplňovaly i barevné turistické značky. V první asi třetině trasy vedla po Posázavské stezce podél řeky. Zde a dále jsme bohužel nacházeli jen zničené tabule, až na výjimku v podobě 5. zastávky, která se v tomto návštěvnicky velmi exponovaném úseku jako jediná překvapivě zachovala. Po asi dvou kilometrech trasa opouštěla Posázavskou stezku i řeku a začala stoupat vpravo do příkrého svahu. Na malé plošince nad chatou se nacházel panel 10. zastávky, a o asi 50 metrů dále ve svahu 11. zastávka.

Odtud stezka stále stoupala listnatým lesem. Po asi 300 metrech jsme narazili na již zničenou 12. zastávku – zde jsme se mohli rozhodnout, jestli půjdeme dále po cestě, nebo odbočíme vpravo přímo do svahu a lesem po okraji srázu vystoupáme na vrchol Malého Medníku – tento úsek nebyl nijak značen, značky naučné stezky vedly po cestě. Výstup je prudký, ale relativně není dlouhý. Z vrcholu pak směrem vlevo vede mírně klesající pěšinka, která nás přivedla opět na trasu stezky a k panelu 13. zastávky (asi po 100–200 metrech). Zde jsme se rovněž napojili na zelenou turistickou značku.

Odtud stezka klesala vpravo širokou lesní cestou. Asi půl kilometru níže odbočovala stezka vpravo do asi půlkilometrové odbočky – tato odbočka byla označena trochu netypickou zelenobílou šipkou, která byla sice výrazná, ale přesto se dala snadno minout (přestože jsme ji při příchodu jasně viděli, vůbec nás nenapadlo, že je to odbočka NS). Kousek za odbočkou byla 14. zastávka, a dále na skalní vyhlídce nad sázavským kaňonem 15. zastávka.

Odtud návrat zpět na cestu, která nás přivedla z mednického sedla, a pokračování vpravo. Cca 200 metrů dál byla poslední, 16. zastávka. Dále následoval prudký sestup zpět k řece, chatové osadě a výchozímu místu stezky, odkud jsme se vrátili stejnou cestou na železniční zastávku Petrov u Prahy.


Komentáře

 • martin
  8. 1. 2009, 11:59 hod.

  Doporučuji neukončit výlet v Pikovicích, ale vystoupat z Pikovic na Hradištko, kde je zámek(sloužící jako obecní úřad) jsou v 1. patře nádherné stropní malby a popsaná historie obcí Hradištka, Pikovic Rajchardova a Brunšova v době 2. sv. války

  Odpovědět
 • Dvorak
  3. 8. 2009, 11:40 hod.

  Právo 3.8.2009. Bývalé velitelství SS může skrývat cennosti Dosud prakticky neznámá část velitelství jednotek SS v samém centru obce Hradišťko, kde za války měli esesáci výcvikový prostor a kde se podle dosud žijících pamětníků nacházel přísně střežený objekt vězení, včetně cel pro samotné esesáky, může skrývat ještě nejedno tajemství. … „Tady na ploty u cesty Němci nechali zaživa ukřižovat kolem pěti desítek zajatců a vězňů. Pro výstrahu, aby ostatní nechtěli utíkat…“

  Odpovědět
 • Zuzka
  6. 8. 2009, 20:30 hod.

  Naučnou stezku jsme chtěli projít tuto neděli. Výlet byl báječný, ale z naučné stezky jsme našly jednu značku a dve polozničené informační tabule. Nakonec jsme prošli mnohem delší trasu, ale neochudili se alespoň o báječné tři vyhlídky na Sázavu a taky zastávka v Bufetu u Raisovy vyhlídky lze jedině doporučit.

  Odpovědět
  • Tom
   9. 8. 2009, 16:48 hod.

   [Zuzka]: Děkujeme za zprávu o aktuálním stavu naučné stezky. NS Medník je ve špatném stavu již několik let, naštěstí se v brzké době plánuje její rekonstrukce, snad k ní dojde. Návštěva Medníku a údolí Sázavy za to ale rozhodně stojí i tak.

   Odpovědět
 • Tom
  29. 8. 2009, 10:00 hod.

  Ještě doplním k té rekonstrukci stezky, že podle nejnovějších informací by měly být na podzim instalovány nové panely, a během zimy by mělo být provedeno vyznačení trasy.

  Odpovědět
 • Tom
  25. 10. 2009, 21:48 hod.

  V úterý 27. října 2009 v 10:15 se na železniční stanici Petrov u Prahy koná slavnostní otevření rekonstruované naučné stezky. Stezka je nově dlouhá cca 5 km a má 14 zastávek. Obnovilo ji Centrum ekologické výchovy Zvoneček z Vraného nad Vltavou.

  Odpovědět
 • Nina Havlová
  2. 11. 2009, 16:53 hod.

  V neděli 1.11.09 jsme prošly s kamarádkami tuto naučnou stezku. Je skutečně perfektně zrekonstruovaná, podzim neskutečně „namaloval“ stomy, fotografie z těchto míst dopadly nádherně, i když nám nesvítilo sluníčko.
  Trasa je asi od poloviny hodně do kopce a potom hodně z kopce. Kdo má potíže s klouby (já), bude mít druhý den potíže. Ale stálo to za to :-))

  Odpovědět

Vložit komentář

Vložit komentářKam dál?


Na začátek stránky ↑Hlavní navigace

Prosba – naučná stezka Okolím Okoře

Sháníme brožurku ke zrušené naučné stezce Okolím Okoře, která údajně vedla před více než deseti lety údolím Zákolanského potoka mezi obcemi Noutonice a Kováry na Kladensku.

Kontaktovali jsme mimo jiné obecní úřady v okolí, školy, turistické oddíly, knihovny, bohužel bez úspěchu. Vlastníte-li tuto publikaci, prosíme, kontaktujte nás. Rádi bychom o této naučné stezce publikovali článek, ale je k ní minimum informací. Děkujeme!

infopanely.cz

Na začátek stránky ↑


Vyhledávání

Vyhledávání

Nejnovější komentáře


RSS Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

 • Naučná stezka Údolím Šembery u Českého Brodu byla slavnostně otevřena
  V sobotu 10. září 2011 jsme se zúčastnili oficiálního otevření naučné stezky Údolím Šembery v Českém Brodě. Tato akce byla doplněna bohatým celodenním programem pro děti i dospělé v okolí hradu Šember, kde naučná stezka končí. Zdroj
 • Pozvánka na otevření naučné stezky Údolím Šembery u Českého Brodu
  V sobotu 10. září 2011 v 9 hodin se u městského pivovaru v Českém Brodě uskuteční slavnostní otevření nové naučné stezky Údolím Šembery. Více informací vám nabízíme v krátkém článku. Zdroj
 • V pražském Milíčovském lese můžete navštívit netradiční naučnou stezku
  Netradiční naučná stezka „Milíčovský les“, která je v provozu od začátku června tohoto roku, chce zaujmout zejména mladší návštěvníky. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Milíčovského lesa. Od září 2011 budou tyto informace dostupné nejen v českém, ale i anglickém a německém jazyce. Zdroj
 • V pražských lesích vzniknou netradiční naučné stezky
  Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., zahájil v lednu 2011 projekt „Interaktivní naučné stezky v pražských lesích“, jehož cílem je zvýšit informovanost pražské veřejnosti, zejména pak mladých lidí o důležitosti a významu přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách vybraných pražských lesů, ale také o problémech, které jsou způsobeny jejich rekreačním využíváním, a to prostřednictvím netradičních interaktivních (beetaggových) naučných stezek. Zdroj
 • Naučná stezka Hradešín
  Krátká naučná stezka seznamující s historií a současností obce Hradešín u Českého Brodu, rozkládající se na svazích stejnojmenného vrchu Hradešín. Nejpozoruhodnějším místem na trase je kostelík sv. Jiří na vrcholu Hradešína, zajímavý slepenec několika historických stavebních slohů. Zdroj

Naučnou stezkou.cz

Certifikát WebArchivu

tomas-vanek.cz

Licence Creative CommonsTextový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.

Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | RSS | Kontakt | Reklama
Používáme WordPress a Hosting WEDOS