Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a středních Čechách od Toma, Lucky, Vojty a Báry


RSS


Úvod > Nefunkční a zrušené naučné stezky > Nefunkční a zrušené naučné stezky v Praze > Naučná stezka Housle (původní verze)


Naučná stezka Housle (původní verze)

Hodnocení naučné stezky:
(zatím nikdo nehodnotil)
Naše návštěva:
srpen 2003, srpen 2010
Komentáře:
zatím žádný

původní verze naučné stezky, nahrazená novou verzí

Naučná stezka procházela územím přírodní památky Housle, úzkou pískovcovou roklí a jejím okolím v městské části Lysolaje na severozápadním okraji Prahy. Stezka seznamovala s faunou, flórou, geologickým vývojem chráněného území, historickým osídlováním Prahy, ochranou životního prostředí a zdravým životním stylem. Trasa byla krátká a nenáročná.

Naučnou stezku jsme procházeli prvně v srpnu 2003 (tehdejší podobě odpovídá popis na této stránce). Při opětovné návštěvě v srpnu 2010 jsme zjistili, že bylo upraveno umístění některých zastávek a dvě byly zcela odstraněny (nebo byly v době naší návštěvy zničené – bohužel se to nedá poznat, protože jednotlivé zastávky nejsou v terénu číslované). Bez náhrady zmizela původní druhá zastávka „Přírodní památka Housle“ téměř na začátku stezky. O pár metrů dál byla naopak nově umístěna zastávka „Voda jako živel – eroze“, která byla původně až jako čtvrtá v pořadí (na jejím dřívějším místě v lese za bývalou pískovnou dnes není nic). Dále byla zrušena (?) zastávka „Introdukované dřeviny“, původně jedenáctá v pořadí (opět bez náhrady). Podrobnější informace o nové verzi naučné stezky

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Správní obvod:
Praha 6
Začínala i končila:
PRAHA-LYSOLAJE, pod zastávkou autobusu MHD „Lysolaje“, studánka u kapličky
Délka:
cca 2,5 km
Zastávek:
12
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
2001
Tvůrce stezky:
ZČHB Kandík
Naše návštěva:
srpen 2003, srpen 2010
Stav naučné stezky:
původní verze stezky, nahrazená novou verzí

Seznam zastávek

ve skutečnosti nebyly číslované, zde jen pro přehlednost

 • (1) Zázračná studánka
 • (2) Přírodní památka Housle
 • (3) Pískovna – těžba nerostného bohatství
 • (4) Voda jako živel – eroze
 • (5) Osídlení Prahy a přírodní divadlo
 • (6) Geologický profil rokle
 • (7) Sukcese
 • (8) Fauna
 • (9) Houževnatost rostlin
 • (10) Křoviny Houslí
 • (11) Introdukované dřeviny
 • (12) Ptáci

Informační náplň

Zastávka (1): Zázračná studánka

 • vodní režim v rokli, studánky a jejich zánik
 • vznik pramenů
 • spotřeba vody člověkem, průmyslové využití
 • šetření vodou

Zastávka (2): Přírodní památka Housle

 • základní údaje o přírodní památce Housle
 • hlavní předmět ochrany
 • cíle ochrany rokle
 • negativní vlivy a možnosti dalšího ohrožení
 • informace o naučné stezce

Zastávka (3): Pískovna – těžba nerostného bohatství

 • těžba nerostných surovin
 • spotřeba surovin na jednoho člověka
 • pozitiva těžby rud
 • příklady míst, kde dřívější těžba přispěla k atraktivitě či neobvyklosti lokality
 • rekultivace lomů
 • současnost zdejší bývalé pískovny

Zastávka (4): Voda jako živel – eroze

 • vznik rokle Housle působením vody
 • tok řeky a její vliv na krajinu (rozděleno na horní, střední a dolní tok)
Vyobrazení:
meandrující říční tok

Zastávka (5): Osídlení Prahy a přírodní divadlo

 • pravěké osídlení území dnešní Prahy a okolí (starší a střední doba kamenná, mladší doba kamenná, pozdní doba kamenná)
 • Keltové
 • Praha významným centrem Čech
 • rozvoj Prahy až do současnosti
 • náplň života Pražanů v minulosti
 • informace o přírodním divadle v rokli
 • tradice ochotnictví, jeho útlum po nástupu televize
 • vliv televizních pořadů na děti, souvislost násilí v televizi s nárůstem zločinnosti

Zastávka (6): Geologický profil rokle

 • stručné shrnutí informací o přírodní památce Housle
 • stručně popsaný vznik rokle a motiv ochrany
 • podrobně popsaný vývoj rokle Housle v jednotlivých geologických epochách
 • typy hornin
 • zarůstání rokle
Vyobrazení:
geologické podmínky Prahy (mapa)

Zastávka (7): Sukcese

 • přirozený vývoj v přírodě
 • mechy a kapraďorosty v rokli
Vyobrazení:
dvouhrotec, měřík

Zastávka (8): Fauna

 • význam přírodní památky pro živočichy
 • bezobratlí
 • mravenci
 • živočichové okrajů lesa, polí a luk (bělozubka, rejsek)
 • liška obecná

Zastávka (9): Houževnatost rostlin

 • zarůstání strže a rozrušování hornin
 • nepůvodní problematické dřeviny (trnovník akát, smrk ztepilý)
 • stavba stromu
 • typy zakořenění

Zastávka (10): Křoviny Houslí

 • zalesňování okolí rokle
 • bez černý
 • význam a funkce křovin

Zastávka (11): Introdukované dřeviny

 • zalesňování okolí rokle nepůvodními dřevinami
 • trnovník akát
 • dub červený
 • modřín opadavý
 • smrk ztepilý
Vyobrazení:
trnovník akát, dub červený, dub letní

Zastávka (12): Ptáci

 • ochrana ptactva
 • ptáci vyskytující se na území PP Housle
 • lovná zvěř
 • myslivost

Popis trasy

Praha-Lysolaje → rokle Housle → Praha-Lysolaje

Naučnou stezku jsme zahájili v Praze-Lysolajích, na zastávce autobusu MHD „Lysolaje“. Od autobusového obratiště jsme sešli asfaltovým chodníkem dolů k okrouhlé studánce a potoku. Zde jsme odbočili vpravo a šli (stále po asfaltovém chodníku) ke kapličce. Za ní jsme nalezli úvodní zastávku Zázračná studánka.

Pokračovali jsme dál asi 50 metrů k zastávce Přírodní památka Housle. Zde se cesta rozdvojovala, my jsme šli tou napravo. Prošli jsme krátkým lesním úsekem a na jeho okraji, před travnatou kotlinkou, jsme nalezli zastávku Pískovna – těžba nerostného bohatství. Dále jsme prošli kotlinkou (bývalá pískovna) a znovu vstoupili do lesa. Nyní vedla stezka stále rovně dnem rokle až na její konec a postupně míjela zastávky Voda jako živel – eroze, Osídlení Prahy a přírodní divadlo, Geologický profil rokle, Sukcese, Fauna, a Houževnatost rostlin.

Na konci rokle jsme se obrátili a šli stejnou cestou zpátky, ale ještě před návratem do bývalé pískovny se stezka stáčela v úhlu 180° vpravo a začala stoupat úbočím rokle. Dál vedla po okraji srázu nad roklí. Minuli jsme turistickou orientaci „Housle“ a kousek za ní, kde se cesta rozděluje, jsme šli vlevo k zastávce Křoviny Houslí. Odtud jsme šli vozovou cestou vlevo opět podél rokle, a vraceli se jakoby zpět k Lysolajím. Po asi 200 metrech jsme dorazili k zastávce Introdukované dřeviny. V následující pravotočivé zatáčce pak byla poslední zastávka Ptáci.

Dále jsme stoupali vpravo cestou k poli, na jeho okraji jsme odbočili vlevo a šli jsme na rozhraní lesa a pole. Tuto část stezky zjevně nikdo neprocházel ani neudržoval, byla zpustlá, zarostlá kopřivami a značení bylo také nevýrazné. Těsně před malým sadem stezka nevýrazně odbočovala vlevo do lesa, zcela neznatelnou cestou. Šli jsme prakticky pořád nedaleko okraje srázu, klesali a prodírali se porostem. V závěru jsme klesali prudčeji a nakonec sestoupili do bývalé pískovny, kde jsme se znovu napojili na hlavní cestu a vrátili se po ní vpravo do Lysolají.


Vložit komentář

Vložit komentářKam dál?


Na začátek stránky ↑Na začátek stránky ↑


Vyhledávání

Vyhledávání

Nejnovější komentáře

 • Rickr u článku Naučná stezka Prahy 14: Zastávka 5 je uprostřed hráze retenční nádrže a věnuje se její výstavbě v 70.letech a revitalizaci v nedávné době. Pozor, má trochu odlišný design od „starších̶ 0; tabulí. Odtud je třeba v rozporu se staršími plánky přejít hráz na vzdálenější...
 • pid u článku Naučná stezka Povodím Botiče: I v Zimě je stezka zajímavá
 • Petr u článku Naučná stezka na Medníku: Info tabule vypadají překvapivě jako nové. Ale jinak trasa je velmi špatně značena v obou směrech. Nelze se bohužel spolehnout ani na vyšlapané stezky, zejména úseku dolů z Medníku a v traverzu kolem přístřešku se stezka ztrácí v hromadách listí, větví a...
 • Radek u článku Naučná stezka Říčansko: Cesta je výborně značena.pak tedy dělejte procházky po městě tam se neztratíte.nebo snad chodte podle navigace
 • Radek u článku Naučná stezka Votočnice: Pokud lidi věci soustavně ničí každého to otraví neustále opravovat.ani se nedivím že to u čsop vzdali.jednou se budete brouzdat měsíční krajinou.příroda je již tak narušená że pár biotopů už nic nezachránï.nechápu co lidi nutí pořád něco rozbíjet a ničit.
 • Belana u článku Lesní stezka Penčický okruh: Parada, je to fakt krasne, ale je potreba hlidat znacky.
 • Miloslav Klvač u článku Vyhlídková stezka Křivoklát: stav:říjen 2018 V místě je přeznačena,zřejmě kvůli nové rozhledně Velká Buková,červená trasa KČT.Je vedena od hradu Křivoklát vzdušnou čarou 0,5 km blíže k Velké Bukové(dobře vidět na mapy.cz).Naučná stezka není značena červenobíle,ale...
 • Tom u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Tak to mě mrzí, že jste bloudili. S možností, že vlak přijede mimořádně na druhou stranu, jsem nepočítal 🙂
 • Ludmila u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Dne 22.9.2018 jsme si naplánovali projít stezku. Přijeli jsme vlakem na klánovické nádraží a poslušně podle popisu podešli trať. Dál jsme si však začali připadat jako v Matrixu. Nic podle popisu nesedělo – i když hned blízko nádraží byl...
 • Zuzka u článku Stříbrná stezka – severní okruh: Moc děkuju za tyhle stránky.Jseme pravidelnými čtenáři, „jen“ jsme ještě nepodceňovali… Tyto informace nikde jinde na netu nenalezame, mockrát DĚKUJEME! Čechovi
 • Tonda u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Pracovní listy: http://kokorinsko.oc hranaprirody.cz/res/ archive/135/017930.p df?seek=1378738009
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Vážená paní, sice jsem tam nebyl v poslední době, ale na Častoboř jsme od r. 1981 do r. 2004 jezdívali často s oddílem i se třídami, na soustředění (opět děti a mládež) a na NS jsme chodili vždy. Je náročná, ale lze zvládnout, není...
 • Mlok u článku Naučná stezka Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem: Hezká odpočinková procházka, dětem se líbili sochy, zejména sovy. Kaple s pramenem je moc hezká a voda znamenitá.
 • Josef Čermák u článku Naučná stezka Dubeč – Uhříněves: Stezku jsem s kamarádkou prošel 2.7.2018. Celá cesta je vedena po modré. Všechny panely jsme našli. Našli jsme i panel č.3, který je v předešlých recenzích zmiňován (v předešlých recenzích je uvedeno, že není k nalezení). Procházka po naučné...
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Zdravím mladá paní, také vám to jako procházku s malými dětmi nedoporučuji, terén je opravdu dost drsný a uhlídat dva malé kluky je tam dost těžké.

RSS Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

 • Naučná stezka Údolím Šembery u Českého Brodu byla slavnostně otevřena
  V sobotu 10. září 2011 jsme se zúčastnili oficiálního otevření naučné stezky Údolím Šembery v Českém Brodě. Tato akce byla doplněna bohatým celodenním programem pro děti i dospělé v okolí hradu Šember, kde naučná stezka končí. Zdroj
 • Pozvánka na otevření naučné stezky Údolím Šembery u Českého Brodu
  V sobotu 10. září 2011 v 9 hodin se u městského pivovaru v Českém Brodě uskuteční slavnostní otevření nové naučné stezky Údolím Šembery. Více informací vám nabízíme v krátkém článku. Zdroj
 • V pražském Milíčovském lese můžete navštívit netradiční naučnou stezku
  Netradiční naučná stezka „Milíčovský les“, která je v provozu od začátku června tohoto roku, chce zaujmout zejména mladší návštěvníky. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Milíčovského lesa. Od září 2011 budou tyto informace dostupné nejen v českém, ale i anglickém a německém jazyce. Zdroj
 • V pražských lesích vzniknou netradiční naučné stezky
  Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., zahájil v lednu 2011 projekt „Interaktivní naučné stezky v pražských lesích“, jehož cílem je zvýšit informovanost pražské veřejnosti, zejména pak mladých lidí o důležitosti a významu přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách vybraných pražských lesů, ale také o problémech, které jsou způsobeny jejich rekreačním využíváním, a to prostřednictvím netradičních interaktivních (beetaggových) naučných stezek. Zdroj
 • Naučná stezka Hradešín
  Krátká naučná stezka seznamující s historií a současností obce Hradešín u Českého Brodu, rozkládající se na svazích stejnojmenného vrchu Hradešín. Nejpozoruhodnějším místem na trase je kostelík sv. Jiří na vrcholu Hradešína, zajímavý slepenec několika historických stavebních slohů. Zdroj

Naučnou stezkou.cz

Certifikát WebArchivu

tomas-vanek.cz

Licence Creative CommonsTextový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.

Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | RSS | Kontakt | Reklama
Používáme WordPress a Hosting WEDOS