stezky.info

Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a středních Čechách od Toma, Lucky, Vojty a Báry


RSS


Úvod > Stránka 6


Úvod: Co zde naleznete?

Postupně doplňovaný přehled naučných stezek v Praze a středních Čechách – základní informace o stezkách, informační náplň a popisy tras, u některých i fotografie z naší návštěvy. Více o nás, Co je naučná stezka

Fotogalerie Dvořákovy naučné stezky v rubrikách Fotogalerie naučných stezek, Fotogalerie naučných stezek v okrese Mělník, Fotogalerie naučných stezek ve středních Čechách

Dvořákova naučná stezka spojovala Kralupy nad VltavouNelahozevsí, kde se narodil hudební skladatel Antonín Dvořák (v obci je zpřístupněn jeho rodný dům). [Číst dál →]


Vznikla nová naučná stezka Kunickou přírodou v rubrikách Novinky z regionu

otevření naučné stezky Kunickou přírodou

V říjnu 2011 byla ve sportovním areálu a jeho bezprostředním okolí u zámku BerchtoldKunicích (v okrese Praha-východ, nedaleko Velkých Popovic) otevřena nová dětská naučná stezka Kunickou přírodou. [Číst dál →]


Naučná turistická trasa městem Nymburk v rubrikách Naučné stezky, Naučné stezky v okrese Nymburk, Naučné stezky ve středních Čechách

městské hradby v Nymburku

Naučnou turistickou trasu tvoří 68 kovových tabulek rozmístěných převážně v centru Nymburka nebo jeho blízkém okolí. Jejich prostřednictvím se seznámíme s nejvýznačnějšími stavbami města (historickými i současnými), významnými rodáky nebo místy spjatými s pobytem známých osobností kulturního a společenského života z různých dob. [Číst dál →]


Fotogalerie Naučné turistické trasy městem Nymburk v rubrikách Fotogalerie naučných stezek, Fotogalerie naučných stezek v okrese Nymburk, Fotogalerie naučných stezek ve středních Čechách

Naučnou turistickou trasu tvoří 68 kovových tabulek, jejichž prostřednictvím se seznámíme s nejvýznačnějšími stavbami města, významnými rodáky nebo místy spjatými s pobytem známých osobností kulturního a společenského života. [Číst dál →]


Naučná stezka Kounická cesta v rubrikách Naučné stezky, Naučné stezky v okrese Nymburk, Naučné stezky ve středních Čechách

otevřena zatím první část naučné stezky

Naučná stezka seznamuje (bude seznamovat) s památkami a zajímavostmi městyse Kounice u Českého Brodu a okolní přírodou a krajinou. V první fázi stezky byly zatím realizovány tři zastávky, trasa vede z centra Kounic krajinou proti proudu Kounického potoka k rybníku Cihelna, kde prozatím končí. V budoucnu by měla ještě pokračovat k pozůstatkům vsi Týnice zaniklé za třicetileté války a okruhem se vrátit zpět do Kounic. [Číst dál →]


Fotogalerie naučné stezky Kounická cesta v rubrikách Fotogalerie naučných stezek, Fotogalerie naučných stezek v okrese Nymburk, Fotogalerie naučných stezek ve středních Čechách

Naučná stezka seznamuje s památkami a zajímavostmi městyse Kounice u Českého Brodu a okolní přírodou a krajinou. [Číst dál →]


Naučná stezka Nespery – Buchov v rubrikách Naučné stezky, Naučné stezky v okrese Benešov, Naučné stezky ve středních Čechách

Naučná stezka vznikla jako součást projektu Nová stará cesta, jehož cílem bylo obnovit historickou polní cestu spojující obec Nespery ležící mezi Voticemi a Vlašimí s osadou Buchov – právě po této cestě naučná stezka vede. Její zaměření je ale zcela odlišné – seznamuje obecně s živočichy, které můžeme spatřit v zemědělské krajině. [Číst dál →]


Fotogalerie naučné stezky Nespery – Buchov v rubrikách Fotogalerie naučných stezek, Fotogalerie naučných stezek v okrese Benešov, Fotogalerie naučných stezek ve středních Čechách

Naučná stezka vznikla jako součást projektu Nová stará cesta, jehož cílem bylo obnovit historickou polní cestu spojující obec Nespery s osadou Buchov. [Číst dál →]


Naučná stezka K hradu Zvěřinci v rubrikách Naučné stezky, Naučné stezky v okrese Příbram, Naučné stezky ve středních Čechách

Naučná stezka vede z osady Zadní Boudy u obce Jesenice na Sedlčansku k pozůstatkům středověkého hradu Zvěřinec na nedalekém kopci. Stezka seznamuje s pověstmi o hradu, jeho historií a s pobytem básníka a prozaika Karla Hynka Máchy, jehož předkové pocházeli z okolního kraje a který má na hradě Zvěřinci i pamětní desku. [Číst dál →]


Fotogalerie naučné stezky K hradu Zvěřinci v rubrikách Fotogalerie naučných stezek, Fotogalerie naučných stezek v okrese Příbram, Fotogalerie naučných stezek ve středních Čechách

Naučná stezka vede ke zřícenině hradu Zvěřinec. Seznamuje s jeho historií, a s pobytem básníka a prozaika Karla Hynka Máchy, který má na hradě pamětní desku. [Číst dál →]


Naučná stezka Na jesenickou Kalvárii v rubrikách Naučné stezky, Naučné stezky v okrese Příbram, Naučné stezky ve středních Čechách

Naučná stezka spojuje obec Jesenice na Sedlčansku s blízkým vrchem Kalvárie, na nějž vede obnovená křížová cesta. Stezka seznamuje s historií kostela Nejsvětější Trojice v obci, všestranným farářem Antonínem Legem (1839–1901), který v Jesenici 20 let působil na sklonku svého života, a s křížovou cestou, v jejíž trase naučná stezka vede. [Číst dál →]


Fotogalerie naučné stezky Na jesenickou Kalvárii v rubrikách Fotogalerie naučných stezek, Fotogalerie naučných stezek v okrese Příbram, Fotogalerie naučných stezek ve středních Čechách

Naučná stezka spojuje obec Jesenice s nedalekým vrchem Kalvárie. Seznamuje s historií kostela v obci, všestranným farářem Antonínem Legem a místní křížovou cestou. [Číst dál →]


Naučná stezka Údolím Šembery v rubrikách Naučné stezky, Naučné stezky v okrese Kolín, Naučné stezky ve středních Čechách

Naučná stezka vede údolím říčky Šembery od pivovaru v Českém Brodě přes osadu Zahrady až k rozcestí Na Šembeře, kde následuje menší okruh balvanitým kaňonem Šembery k hradišti Staré zámky u Doubravčic a pozůstatkům hrádku Šember. Kromě dvou panelů o pivovaru a hradišti má stezka obecně lesnické zaměření – seznamuje s lesním hospodařením, myslivostí apod. [Číst dál →]


Fotogalerie naučné stezky Údolím Šembery v rubrikách Fotogalerie naučných stezek, Fotogalerie naučných stezek v okrese Kolín, Fotogalerie naučných stezek ve středních Čechách

Naučná stezka vede údolím říčky Šembery z Českého Brodu k hradišti Staré zámky u Doubravčic a pozůstatkům hrádku Šember. [Číst dál →]


Naučná stezka Skanzen výroby dřevěného uhlí Lhota v rubrikách Nefunkční a zrušené naučné stezky, Nefunkční a zrušené naučné stezky v okrese Kladno, Nefunkční a zrušené naučné stezky ve středních Čechách

skanzen i naučná stezka zrušeny

Naučná stezka byla vybudována v areálu soukromé výrobny dřevěného uhlí a zároveň skanzenu u obce Lhota na Kladensku. Stezka seznamovala se vším, co souviselo s dávnou tradicí i dnešní podobou tohoto řemesla nejen na Křivoklátsku – složením zdejších lesů, původní i novodobou technologií výroby, typy milířů a moderních pecí, způsobem života původních uhlířů apod. [Číst dál →]


Fotogalerie naučné stezky Skanzen výroby dřevěného uhlí Lhota v rubrikách Fotogalerie naučných stezek, Fotogalerie naučných stezek v okrese Kladno, Fotogalerie naučných stezek ve středních Čechách

Již neexistující naučná stezka se nacházela v areálu soukromé výrobny dřevěného uhlí a zároveň tematického skanzenu u obce Lhota na Kladensku. [Číst dál →]


Přírodní stezka Údolí ticha v rubrikách Naučné stezky, Naučné stezky v okrese Beroun, Naučné stezky ve středních Čechách

Přírodní stezka vede územím podél Pařezového a Kublovského (Lučního) potoka, které je součástí chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Údolí potoka je zprvu široké a lučinaté, s rekreačními chatami, ale postupně se zužuje a zahlubuje. Na příkladu této konkrétní malé lokality stezka seznamuje s faunou, flórou a přírodními poměry Křivoklátska. [Číst dál →]


Fotogalerie přírodní stezky Údolí ticha v rubrikách Fotogalerie naučných stezek, Fotogalerie naučných stezek v okrese Beroun, Fotogalerie naučných stezek ve středních Čechách

Přírodní stezka Údolí ticha na příkladu této konkrétní malé lokality seznamuje s faunou, flórou a přírodními poměry Křivoklátska. [Číst dál →]


Naučná stezka Vinařická hora v rubrikách Naučné stezky, Naučné stezky v okrese Kladno, Naučné stezky ve středních Čechách

Naučná stezka seznamuje s přírodní památkou Vinařická hora, bývalou sopkou na okraji obce Vinařice u Kladna. Informuje o geologické stavbě Vinařické hory, přírodních poměrech a zdejší zajímavé flóře a fauně. Z vrcholu hory je krásný výhled do krajiny, mimo jiné i na další bývalé sopky – horu Říp, České středohoří nebo blízkou Slánskou horu, kde vede rovněž naučná stezka. [Číst dál →]


Fotogalerie naučné stezky Vinařická hora (nová verze 2008) v rubrikách Fotogalerie naučných stezek, Fotogalerie naučných stezek v okrese Kladno, Fotogalerie naučných stezek ve středních Čechách

Naučná stezka seznamuje s přírodní památkou Vinařická hora, bývalou sopkou u obce Vinařice u Kladna. Z vrcholu hory je krásný výhled do krajiny, mimo jiné i na další bývalé sopky – horu Říp a České středohoří. [Číst dál →]


« NovějšíStarší »


Na začátek stránky ↑Hlavní navigace

Prosba – naučná stezka Okolím Okoře

Sháníme brožurku ke zrušené naučné stezce Okolím Okoře, která údajně vedla před více než deseti lety údolím Zákolanského potoka mezi obcemi Noutonice a Kováry na Kladensku.

Kontaktovali jsme mimo jiné obecní úřady v okolí, školy, turistické oddíly, knihovny, bohužel bez úspěchu. Vlastníte-li tuto publikaci, prosíme, kontaktujte nás. Rádi bychom o této naučné stezce publikovali článek, ale je k ní minimum informací. Děkujeme!

infopanely.cz

Na začátek stránky ↑


Vyhledávání

Vyhledávání

Nejnovější komentáře


RSS Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

 • Naučná stezka Údolím Šembery u Českého Brodu byla slavnostně otevřena
  V sobotu 10. září 2011 jsme se zúčastnili oficiálního otevření naučné stezky Údolím Šembery v Českém Brodě. Tato akce byla doplněna bohatým celodenním programem pro děti i dospělé v okolí hradu Šember, kde naučná stezka končí.
 • Pozvánka na otevření naučné stezky Údolím Šembery u Českého Brodu
  V sobotu 10. září 2011 v 9 hodin se u městského pivovaru v Českém Brodě uskuteční slavnostní otevření nové naučné stezky Údolím Šembery. Více informací vám nabízíme v krátkém článku.
 • V pražském Milíčovském lese můžete navštívit netradiční naučnou stezku
  Netradiční naučná stezka „Milíčovský les“, která je v provozu od začátku června tohoto roku, chce zaujmout zejména mladší návštěvníky. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Milíčovského lesa. Od září 2011 budou tyto informace dostupné nejen v českém, ale i anglickém a německém jazyce.
 • V pražských lesích vzniknou netradiční naučné stezky
  Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., zahájil v lednu 2011 projekt „Interaktivní naučné stezky v pražských lesích“, jehož cílem je zvýšit informovanost pražské veřejnosti, zejména pak mladých lidí o důležitosti a významu přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách vybraných pražských lesů, ale také o problémech, které jsou způsobeny jejich rekreačním využíváním, a to prostřednictvím netradičních interaktivních (beetaggových) naučných stezek.
 • Naučná stezka Hradešín
  Krátká naučná stezka seznamující s historií a současností obce Hradešín u Českého Brodu, rozkládající se na svazích stejnojmenného vrchu Hradešín. Nejpozoruhodnějším místem na trase je kostelík sv. Jiří na vrcholu Hradešína, zajímavý slepenec několika historických stavebních slohů.

Naučnou stezkou.cz

Certifikát WebArchivu

tomas-vanek.cz

Licence Creative CommonsTextový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.

Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | RSS | Kontakt | Reklama
Používáme WordPress a Hosting WEDOS