Podoba a texty panelů naučné stezky

Doba čtení asi 2 min. infopanel
Komentáře:
3

Informační panely jsou bezesporu nejviditelnější částí naučné stezky. Jejich prostřednictvím autoři stezky komunikují s návštěvníkem a snaží se ho zaujmout. V tomto článku se pokusíme stručně shrnout, jak by měl dle našeho názoru takový informační panel vypadat, a čemu se rozhodně vyhnout.

Co by mělo být na každém informačním panelu stezky?

Abychom návštěvníkovi usnadnili orientaci v terénu a na trase stezky, měl by každý panel na zastávce naučné stezky obsahovat následující:

 1. název naučné stezky (uvedený zřetelně v záhlaví),
 2. pořadové číslo a název zastávky (uvedené jako podtitul),
 3. plánek stezky s vyznačením trasy a umístění zastávky, u níž návštěvník právě stojí (na úvodním panelu by měl být podrobnější a větší plánek, na každém dalším panelu stačí menší, schematičtější).

Jak by měl vypadat text na informačních panelech?

Chce se vám to číst? Nestačily by obrázky? (text panelu naučné stezky Obora Hvězda)

V žádném případě by neměl mentorsky poučovat. Nepatří sem nezáživné bloky textu převzaté z odborné encyklopedie nebo vysokoškolských skript. Cílem naučné stezky by neměla být úporná snaha sdělit návštěvníkovi úplně všechno a zahltit jej údaji, které při letmém čtení není ani schopen plně vnímat, natož vstřebat. Text by měl naopak klást důraz na interakci, kontakt, komunikaci s návštěvníkem, nevtíravě se v něm snažit vzbudit zájem o danou problematiku.

Měl by být:

 • co nejkratší – tedy zbavený zbytečných přívlastků, složitých souvětí, bezvýznamných „výplňových“ vět; mluvit hned k věci, vyhnout se zdlouhavému blábolení a obšírným popisům,
 • sémanticky strukturovaný – tedy rozčleněn tak, aby se v něm návštěvník dokázal rychle zorientovat (tj. např. zřetelně vyznačit nadpisy různých úrovní, dlouhé „špalky“ textu rozčlenit mezinadpisy, používat odrážkové seznamy, klíčové údaje graficky zvýrazňovat),
 • srozumitelný – tj. bez cizích slov (pokud nejsou zároveň ihned vysvětlena), latinských názvů (pokud není např. zajímavou formou vysvětlen jejich původ, viz naučná stezka Mrákavy), novotvarů, neobvyklých slov, běžných slov v neobvyklém významu, žargonu specifického pro daný obor apod.,
 • pravopisně, stylisticky a typograficky správný – tj. bez pravopisných chyb, překlepů apod.

Za obecně nejvhodnější považujeme informační panely s minimem textu a s převahou fotografií a obrázků. Jsou na pohled poutavé, a přístupné nejširšímu spektru návštěvníků (dětem i dospělým). Pro představení fauny a flóry jsou nejvhodnější kvalitní fotografie, nejlépe pořízené přímo v konkrétní lokalitě, nebo velmi kvalitní kresby. Vše musí být co nejjednodušší a jasně pochopitelné.

Vzorové příklady informačních panelů

Jak zastávky v terénu umísťovat?

Nudný, nezajímavý panel naučné stezky Vymyšlenská pěšina

Jednotlivé zastávky je třeba umístit tak, aby se vysvětlující text ke konkrétnímu jevu vztahoval k danému místu, kde zastávka stojí, a byl zde jasně demonstrovatelný. Pokud tedy text popisuje významnou stavbu, panel musí stát přímo u ní. Je chybou text popisující naráz všechny význačné stavby ve městě, aniž je má návštěvník ihned možnost vidět (obzvlášť leží-li tyto stavby mimo trasu naučné stezky). Stejně tak pokud zastávka upozorňuje na výskyt určitého druhu rostliny, tato rostlina zde skutečně musí (ve větším množství) růst a návštěvník musí být schopen ji nalézt.

Je nutné používat informační panely?

Vůbec ne, už jenom kvůli jejich poměrně vysoké pořizovací hodnotě a relativně krátké životnosti, ať už přičiněním nepřízně počasí nebo vandalů. Naučnou stezku je možné realizovat i úspornou formou, tedy v terénu pouze vyznačit trasu a jednotlivá zastavení, a veškeré informace a naučné texty nabídnout ke stažení z internetu, nebo za úplatu v tištěné formě v infocentrech, stáncích s občerstvením, trafikách, hospodách, poštách, známkových místech apod. Tuto formu používá např. naučná stezka Hostivické rybníky.

(článek s drobnými úpravami publikován i na webu Naučnou stezkou.cz)

Publikováno dne 31. 05. 2009 v rubrice Obecně o stezkách.

Komentáře (celkem: 3)

 • Martin Kasla

  Publikováno hod.

  nejde o komentář jde jen o pokornou žádost. Jsem z eko.farmi z Mestečka u Benešova a máme velikou touhu udělat pro veřejnos naucnou stesku, na této stesce bude 13 tabulí, jako volská syla, zemědělský rok, mlyn, včely, byliny a jedna znich by mohla být broučci, hlavně ty chráněné, jsme nezisková organizace, jde nám jemn o vzdělíní veřejnosti a chledáme někoho kdo by nám mohl pomoci s touto tabuli. Znáte někoho? Děkujem

  Odpovědět
  • Tom

   Publikováno hod.

   [Martin Kasla]: Bohužel nikoho takového neznáme, ale pokud na Vaši prosbu bude někdo reagovat, rádi mu na Vás předáme kontakt.

   Odpovědět
 • Tereza Hejtmánková

  Publikováno hod.

  Dobrý den, nevím, zda vaše potřeba vytvoření stezky stále trvá, ale ráda pomohu. Kontakt na mě 608 047 390. Zdraví Tereza Hejtmánková

  Odpovědět

Vložit komentář

Vložit komentář

Kam dál?