Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a středních Čechách od Toma, Lucky, Vojty a Báry


RSS


Úvod > Obecně o stezkách > Co je naučná stezka


Co je naučná stezka

naučná stezka Pod stromy
Komentáře:
18

Naučná stezka je předem určená turistická trasa, vedoucí např. chráněnými územími, lesy, lesoparky, okolími měst, městy, městskými parky, zámeckými parky, zemědělskou krajinou apod., která si klade za cíl vzdělat, resp. přinést informace lidem, kteří ji procházejí. Využívá k tomuto účelu buď informační panely, nebo tištěné průvodce, nebo jinou (originálnější) formu.

Zastávky naučné stezky

informační panel naučné stezky Kolem Votic za poznáním

Informační panely (zastávky naučné stezky) bývají většinou rovnoměrně rozmístěné po celé délce trasy, obvykle vzestupně číslované od výchozího ke konečnému místu.

Každá zastávka se obvykle zabývá jedním tématem, tématickým okruhem nebo jevem, který je na trase (ideálně přímo na konkrétním místě, kde zastávka stojí) možné pozorovat či demonstrovat. Na informačním panelu konkrétní zastávky tedy naleznete vysvětlující text k danému jevu, a často i související obrázky, schémata apod. (Příklad: zastávka u mokřadu informuje o funkci mokřadů v krajině, fauně a flóře mokřadů atd.)

K některým stezkám jsou k dispozici informační panely i tištěný průvodce – na panelech je tématika popsána jen stručně, a v průvodci podrobněji. S tištěnými průvodci ale bývá často problém v jejich sehnání – ne každé město má infocentrum, a ne každé ho má otevřené o víkendu. Je tedy lépe si je opatřit předem. Naštěstí někteří tvůrci stezek začínají objevovat internet, a nabízejí tyto materiály ke stažení v elektronické podobě.

Značení trasy naučné stezky

různorodé značení turistických tras

Naučné stezky se značí obvykle bílým čtvercem velikosti 10×10 cm s úhlopříčným zeleným pruhem vedeným z levého horního do pravého dolního rohu (tzv. smluvenou značkou pro naučné stezky). Některé stezky mohou být ale značeny jinak – např. tzv. místním psaníčkem, svým specifickým značením (třeba značkou s logem), ukazateli, nebo mohou vést po stávající turisticky značené trase. Velkým nešvarem poslední doby je buď zcela chybějící značení, nebo naprosto nedostatečné.

(Na obrázku jsou shora: červená a žlutá klasická turistická značka, červenobílé místní značení (tzv. psaníčko) a zelenobílé značení naučné stezky.)

Nejčastější tématika naučných stezek

lesnické
– stezka vede většinou příměstským lesem či lesoparkem, a seznamuje souhrnně s faunou a flórou lesa, lesnickým hospodářstvím, těžbou dřeva apod. (příklady stezek s lesnickou tématikou)
hornické
– vedou regionem, který v minulosti proslul jako význačné naleziště nerostných surovin, drahých kovů apod., které se zde těžily. Stezka navštěvuje místa se zachovanými pozůstatky historické těžby, odvaly, zabezpečené vstupy do štol apod. (příklady hornických stezek)
geologické
– seznamují s významnými geologickými lokalitami, skalními odkryvy, starými lomy, nalezišti minerálů, nalezišti zkamenělin (příklady stezek geologicky pozoruhodnými lokalitamipaleontologickými nalezišti)
vlastivědné
– stezky, které souhrnně seznamují s krajinou, kterou procházejí, a zajímavostmi na trase (Zásmuky–Kouřim, Dubeč–Uhříněves, Kolem Votic za poznáním, Novostrašecko, Přírodou a historií Nového Strašecí a Pecínova atd.)
přírodně ochranářské
– zpravidla takové, které komplexně seznamují s jedním určitým chráněným územím, tedy jeho faunou, flórou apod., s tím, že každému tématu je většinou věnován jeden panel (Medník, Karlštejn, Housle atd.)
městské
– vedou obvykle historickým centrem města nebo obce a jeho bezprostředním okolím, seznamují se stavebními a jinými památkami (kostely, původní městská zástavba, pomníky, technické památky), zajímavou architekturou, městským opevněním (hradby, brány) apod. (Středověké opevnění města Kouřimi, Dolní Počernice, Praha 14, Dobřichovická naučná stezka atd.)
sportovní
– objevují se většinou v příměstských lesích nebo lesoparcích. Sestávají z několika sportovišť a informačních panelů s doporučenými cviky (Neleníme v zeleni)

Životnost naučné stezky

zničená naučná stezka Chloumek

O naučnou stezku se obvykle někdo stará, udržuje její trasu, vysekává kopřivy, opravuje chodníky, obnovuje značení, nahrazuje zničené panely. Neplatí to ale vždy. Problém naučných stezek je v jejich trvanlivosti. Kromě nepříznivého počasí a nedostatku údržby se na nich ve velké míře podepisují vandalové. Stezka tak bohužel může být velmi poničena už krátce po svém otevření.

(článek s drobnými úpravami publikován i na webu Naučnou stezkou.cz)

Publikováno dne 31. 05. 2009 v rubrice Obecně o stezkách.

Komentáře

 • Hanka
  18. 10. 2008, 10:46 hod.

  Měla bych otázku, je možné mít sebou na procházku naučnou stezkou psa?

  Odpovědět
  • Tom
   18. 10. 2008, 22:08 hod.

   [Hanka]: Dobrý den, samozřejmě, naučná stezka je běžnou veřejnou cestou, která se od jiných značených cest liší jen tím, že jsou na ní (většinou) instalované informační panely. Výjimkou může být jen, pokud naučná stezka prochází např. zámeckým parkem apod., kam mohou mít psi výslovně vstup zakázán.

   Odpovědět
 • koumák naučných stezek
  31. 7. 2010, 18:59 hod.

  Máte pravdu s tím, že většina naučných stezek má někde start a někde konec, ale některé naučné stezky mají panely různě zpřeházené a vůbec na nich není jasné, kde se má začít a kudy se má jít(viz Kunratický les).
  Také máte pravdu, že poměrně hodně naučných stezek má různé zajímavé a prapodivné značení. Např. v německém NP Bavorský Les jsou všechny stezky(naučné i obyčejné) značeny obrázky rostlin a zvířat.
  A ještě něco. Podle mě by na každém panelu všech naučných stezek měla být mapka kudy k další zastávce(viz Prokopské Údolí), protože to je přehlednější.

  Odpovědět
  • Tom
   11. 8. 2010, 21:50 hod.

   Můžu jenom souhlasit. Jak tak po sobě ten článek čtu (psal jsem ho už hooodně dávno), máte pravdu, že se tam moc nezmiňuju o těch chaotických naučných „stezkách“, které v poslední době tak často vznikají (Kunraťák). Úplně nejnovějším příkladem může být nová „naučná stezka“ v Kamýku nad Vltavou. Na internetu (ale ne na stránkách Kamýku) je zpráva, že v obci byla vybudována naučná stezka. Ve skutečnosti jde o šest panelů nepropojených žádnou trasou, rozmístěných v obci i mimo ni. Na každém panelu je plánek s ostatními panely, které jsou na něm číslované (1-6), ale samotné panely v terénu žádné číslo nemají, ani nejsou označeny jako „naučná stezka“, pouze jako „Kamýk nad Vltavou“. Je to naučná stezka nebo není? 🙂

   Odpovědět
 • Pepa
  11. 10. 2011, 8:22 hod.

  A kde se jako dozvim, na jakejch strankach, kde najdu ty, jaky to vyrabej??? 🙁

  Odpovědět
  • Tom
   11. 10. 2011, 16:30 hod.

   Nevím, jestli jsem váš dotaz pochopil správně, ale pokud sháníte kontakt na výrobce/realizátory naučných stezek, u každé konkrétní stezky uvádíme jejího tvůrce – není pak nic snadnějšího než použít Google a najít si na něj kontakt sám.

   Odpovědět
 • Jan Škoda
  8. 11. 2011, 22:07 hod.

  Údajně byla otevřená nová NS Mydlovarský luh poblíž Lysé nad Labem o délce 3 km. Nikde ale nemohu najít podrobnější turistické informace, zejména kde začíná a končí.

  Odpovědět
  • Tom
   13. 11. 2011, 14:10 hod.

   Dobrý den, je to pravda, stezky byla otevřena někdy v září, ale stejně jako vám se nám bližší údaje objevit nepodařilo. Podle mého soudu začíná a končí někde na trase modré značky vedoucí ze Stratova do Kostomlat, pravděpodobně za obcí Ostrá u Labe (za jezerem), a končí u ústí Vlkavy do Labe – tato vzdálenost zhruba odpovídá těm zmiňovaným třem kilometrům.

   Odpovědět
   • Jan Škoda
    18. 11. 2013, 0:23 hod.

    Dnes jsem si NS Mydlovarský luh prošel, je vedena po modré značce od východního konce chatové kolonie u Ostré stále po břehu Labe proti proudu až po soutok s Vlkavou. Délka 2,7 km, celkem 7 zastávek (Úvod, Fauna, Flóra, Lužní lesy, Ochrana přírody, Historie hradu Mydlovar, Hydrologie + na závěr opět Úvod). Velké panely s poměrně stručným textem (přečetl jsem ho i bez brýlí), ovšem u toho hradu Mydlovar neuvěřitelné množství chyb (a návštěvník se přitom ani nedozví, že to jediný středověký cihlový hrad u nás).

    Odpovědět
 • Dana
  3. 1. 2012, 13:05 hod.

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda je nějaká naučná stezka v Moravskoslezském kraji, v okolí obce Řeka. Moc děkuji.

  Odpovědět
 • Jan Škoda
  28. 2. 2012, 10:20 hod.

  Na katastrech obcí Babice, Březí, Dobročovice, Křenice, Květnice, Stupice, Sibřina, Sluštice, Škvorec, Třebohostice a Zlatá (okres Praha-východ) vznikla jakási naučná megastezka (či spíše komplex dílčích stezek) „Cesty, které nás spojují“ s 42 tabulemi nejrůznějšího obsahu a zaměření (rozlišeno podle průvodců – např. voják, kronikář, farář, statkář…), u nichž je místy nainstalováno i rekreační, sportovní nebo pro děti herní zařízení.
  Viz: http://www.cestyspoluprace.eu

  Odpovědět
 • Hanáková Hana
  27. 12. 2012, 17:14 hod.

  Reaguji na vaši prosbu ohledně staršího průvodce a cestách v okolí Okoře. Mám Kamenického toulky pražským okolím z roku 1946, kde vámi udaná cesta je částečně zmiňována. Máte-li zájem o kopii článku, dejte mi prosím vědět. Hanáková

  Odpovědět
  • Tom
   28. 12. 2012, 12:20 hod.

   Dobrý den, vážím si Vašeho zájmu o naše stránky, ale bohužel, tento materiál není vzhledem ke svému stáří to, co sháníme. Týká se zřejmě obecně cest v okolí Okoře, nikoliv naučné stezky, která vznikla dle našeho odhadu až někdy v 80. letech 20. století.

   Odpovědět
 • Radka
  21. 2. 2013, 12:51 hod.

  Ahoj chci se zeptat, zda jste informace, které tu jsou na webu čerpali z nějaké literatury?? Píšu ted do školy o NS a nemužu sehnat moc podkladů (na netu jich je hodne ale potrebuju knížky) Děkuji 😉

  Odpovědět
  • Tom
   25. 2. 2013, 19:51 hod.

   Dobrý den, toto jsou víceméně vlastní myšlenky, vycházející z našich nyní již desetiletých zkušeností s návštěvami naučných stezek. Jedním z nejlepších knižních zdrojů (i když do jisté míry zastaralým) je kniha „Stezky k přírodě“ autorů Jana Čeřovského a Aleše Záveského. Možná se vám ji podaří sehnat v knihovně nebo antikvariátu, vyšla již poměrně dávno, tuším v roce 1982.

   Odpovědět
 • Alice T.
  2. 3. 2016, 11:33 hod.

  Dobrý den,
  píšu bakalářskou práci o naučných stezkách a měla bych na vás dotaz. Potřebuji odcitovat váš článek http://www.stezky.info/obecne-o-stezkach/co-je-naucna-stezka.htm a potřebovala bych vědět celé jméno autora textu.
  Moc děkuji za odpověď. Hezký den. Tomášková Alice

  Odpovědět
 • Tereza
  3. 4. 2018, 17:10 hod.

  Dobrý den, chtela jsem se jen zeptat, pomalu nic moc nevim o tom, kdyz by clovek chtel zalozit naucnou stezku, jak to vubec funguje a celkove jak by mel treba zacit a hlavne kde zacit? Jsem z male vesnice a objevila jsem byvalou cestu ( temer uz zarostlou) bylo by to hezke misto na prochazky atd. A temer by se dalo propojit jednu vesnici s druhou aniz by se muselo jit po silnici.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vložit komentářKam dál?


Na začátek stránky ↑Hlavní navigace

Prosba – naučná stezka Okolím Okoře

Sháníme brožurku ke zrušené naučné stezce Okolím Okoře, která údajně vedla před více než deseti lety údolím Zákolanského potoka mezi obcemi Noutonice a Kováry na Kladensku.

Kontaktovali jsme mimo jiné obecní úřady v okolí, školy, turistické oddíly, knihovny, bohužel bez úspěchu. Vlastníte-li tuto publikaci, prosíme, kontaktujte nás. Rádi bychom o této naučné stezce publikovali článek, ale je k ní minimum informací. Děkujeme!

infopanely.cz

Na začátek stránky ↑


Vyhledávání

Vyhledávání

Nejnovější komentáře

 • Petr u článku Naučná stezka na Medníku: Info tabule vypadají překvapivě jako nové. Ale jinak trasa je velmi špatně značena v obou směrech. Nelze se bohužel spolehnout ani na vyšlapané stezky, zejména úseku dolů z Medníku a v traverzu kolem přístřešku se stezka ztrácí v hromadách listí, větví a...
 • Radek u článku Naučná stezka Říčansko: Cesta je výborně značena.pak tedy dělejte procházky po městě tam se neztratíte.nebo snad chodte podle navigace
 • Radek u článku Naučná stezka Votočnice: Pokud lidi věci soustavně ničí každého to otraví neustále opravovat.ani se nedivím že to u čsop vzdali.jednou se budete brouzdat měsíční krajinou.příroda je již tak narušená że pár biotopů už nic nezachránï.nechápu co lidi nutí pořád něco rozbíjet a ničit.
 • Belana u článku Lesní stezka Penčický okruh: Parada, je to fakt krasne, ale je potreba hlidat znacky.
 • Miloslav Klvač u článku Vyhlídková stezka Křivoklát: stav:říjen 2018 V místě je přeznačena,zřejmě kvůli nové rozhledně Velká Buková,červená trasa KČT.Je vedena od hradu Křivoklát vzdušnou čarou 0,5 km blíže k Velké Bukové(dobře vidět na mapy.cz).Naučná stezka není značena červenobíle,ale...
 • Tom u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Tak to mě mrzí, že jste bloudili. S možností, že vlak přijede mimořádně na druhou stranu, jsem nepočítal 🙂
 • Ludmila u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Dne 22.9.2018 jsme si naplánovali projít stezku. Přijeli jsme vlakem na klánovické nádraží a poslušně podle popisu podešli trať. Dál jsme si však začali připadat jako v Matrixu. Nic podle popisu nesedělo – i když hned blízko nádraží byl...
 • Zuzka u článku Stříbrná stezka – severní okruh: Moc děkuju za tyhle stránky.Jseme pravidelnými čtenáři, „jen“ jsme ještě nepodceňovali… Tyto informace nikde jinde na netu nenalezame, mockrát DĚKUJEME! Čechovi
 • Tonda u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Pracovní listy: http://kokorinsko.oc hranaprirody.cz/res/ archive/135/017930.p df?seek=1378738009
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Vážená paní, sice jsem tam nebyl v poslední době, ale na Častoboř jsme od r. 1981 do r. 2004 jezdívali často s oddílem i se třídami, na soustředění (opět děti a mládež) a na NS jsme chodili vždy. Je náročná, ale lze zvládnout, není...
 • Mlok u článku Naučná stezka Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem: Hezká odpočinková procházka, dětem se líbili sochy, zejména sovy. Kaple s pramenem je moc hezká a voda znamenitá.
 • Josef Čermák u článku Naučná stezka Dubeč – Uhříněves: Stezku jsem s kamarádkou prošel 2.7.2018. Celá cesta je vedena po modré. Všechny panely jsme našli. Našli jsme i panel č.3, který je v předešlých recenzích zmiňován (v předešlých recenzích je uvedeno, že není k nalezení). Procházka po naučné...
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Zdravím mladá paní, také vám to jako procházku s malými dětmi nedoporučuji, terén je opravdu dost drsný a uhlídat dva malé kluky je tam dost těžké.
 • jark u článku Naučná stezka Městská část Praha 9 – jihovýchodní stezka: Navštíveno 23.6.2018, příjemná procházka, ale špatné značení, několikrát jde člověk jen náhodně správně. Někdy chybí na tabulích bližší určení popisovaných objektů (Jiránkovu vilu jsme nenašli:-(). Jinak ale dobrý krok...
 • Myspule u článku Naučná stezka Vodní park Čabárna: Hruuuuuza a děs!!!! To je to jediné co můžu napsat po návštěvě v pátek 15.6.2018. Byla jsem tam s dětmi, v králičí kleci mrtvá holatka, asi zakousnuta samcem,který se pokoušel znovu obskocit ramlici, vsude puch,výkaly v kleci u lišky,nikde nikdo...

RSS Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

 • Naučná stezka Údolím Šembery u Českého Brodu byla slavnostně otevřena
  V sobotu 10. září 2011 jsme se zúčastnili oficiálního otevření naučné stezky Údolím Šembery v Českém Brodě. Tato akce byla doplněna bohatým celodenním programem pro děti i dospělé v okolí hradu Šember, kde naučná stezka končí. Zdroj
 • Pozvánka na otevření naučné stezky Údolím Šembery u Českého Brodu
  V sobotu 10. září 2011 v 9 hodin se u městského pivovaru v Českém Brodě uskuteční slavnostní otevření nové naučné stezky Údolím Šembery. Více informací vám nabízíme v krátkém článku. Zdroj
 • V pražském Milíčovském lese můžete navštívit netradiční naučnou stezku
  Netradiční naučná stezka „Milíčovský les“, která je v provozu od začátku června tohoto roku, chce zaujmout zejména mladší návštěvníky. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Milíčovského lesa. Od září 2011 budou tyto informace dostupné nejen v českém, ale i anglickém a německém jazyce. Zdroj
 • V pražských lesích vzniknou netradiční naučné stezky
  Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., zahájil v lednu 2011 projekt „Interaktivní naučné stezky v pražských lesích“, jehož cílem je zvýšit informovanost pražské veřejnosti, zejména pak mladých lidí o důležitosti a významu přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách vybraných pražských lesů, ale také o problémech, které jsou způsobeny jejich rekreačním využíváním, a to prostřednictvím netradičních interaktivních (beetaggových) naučných stezek. Zdroj
 • Naučná stezka Hradešín
  Krátká naučná stezka seznamující s historií a současností obce Hradešín u Českého Brodu, rozkládající se na svazích stejnojmenného vrchu Hradešín. Nejpozoruhodnějším místem na trase je kostelík sv. Jiří na vrcholu Hradešína, zajímavý slepenec několika historických stavebních slohů. Zdroj

Naučnou stezkou.cz

Certifikát WebArchivu

tomas-vanek.cz

Licence Creative CommonsTextový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.

Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | RSS | Kontakt | Reklama
Používáme WordPress a Hosting WEDOS