Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a středních Čechách od Toma, Lucky, Vojty a Báry


RSS


Úvod > Obecně o stezkách > Co je naučná stezka


Co je naučná stezka

naučná stezka Pod stromy
Komentáře:
16

Naučná stezka je předem určená turistická trasa, vedoucí např. chráněnými územími, lesy, lesoparky, okolími měst, městy, městskými parky, zámeckými parky, zemědělskou krajinou apod., která si klade za cíl vzdělat, resp. přinést informace lidem, kteří ji procházejí. Využívá k tomuto účelu buď informační panely, nebo tištěné průvodce, nebo jinou (originálnější) formu.

Zastávky naučné stezky

informační panel naučné stezky Kolem Votic za poznáním

Informační panely (zastávky naučné stezky) bývají většinou rovnoměrně rozmístěné po celé délce trasy, obvykle vzestupně číslované od výchozího ke konečnému místu.

Každá zastávka se obvykle zabývá jedním tématem, tématickým okruhem nebo jevem, který je na trase (ideálně přímo na konkrétním místě, kde zastávka stojí) možné pozorovat či demonstrovat. Na informačním panelu konkrétní zastávky tedy naleznete vysvětlující text k danému jevu, a často i související obrázky, schémata apod. (Příklad: zastávka u mokřadu informuje o funkci mokřadů v krajině, fauně a flóře mokřadů atd.)

K některým stezkám jsou k dispozici informační panely i tištěný průvodce – na panelech je tématika popsána jen stručně, a v průvodci podrobněji. S tištěnými průvodci ale bývá často problém v jejich sehnání – ne každé město má infocentrum, a ne každé ho má otevřené o víkendu. Je tedy lépe si je opatřit předem. Naštěstí někteří tvůrci stezek začínají objevovat internet, a nabízejí tyto materiály ke stažení v elektronické podobě.

Značení trasy naučné stezky

různorodé značení turistických tras

Naučné stezky se značí obvykle bílým čtvercem velikosti 10×10 cm s úhlopříčným zeleným pruhem vedeným z levého horního do pravého dolního rohu (tzv. smluvenou značkou pro naučné stezky). Některé stezky mohou být ale značeny jinak – např. tzv. místním psaníčkem, svým specifickým značením (třeba značkou s logem), ukazateli, nebo mohou vést po stávající turisticky značené trase. Velkým nešvarem poslední doby je buď zcela chybějící značení, nebo naprosto nedostatečné.

(Na obrázku jsou shora: červená a žlutá klasická turistická značka, červenobílé místní značení (tzv. psaníčko) a zelenobílé značení naučné stezky.)

Nejčastější tématika naučných stezek

lesnické
– stezka vede většinou příměstským lesem či lesoparkem, a seznamuje souhrnně s faunou a flórou lesa, lesnickým hospodářstvím, těžbou dřeva apod. (příklady stezek s lesnickou tématikou)
hornické
– vedou regionem, který v minulosti proslul jako význačné naleziště nerostných surovin, drahých kovů apod., které se zde těžily. Stezka navštěvuje místa se zachovanými pozůstatky historické těžby, odvaly, zabezpečené vstupy do štol apod. (příklady hornických stezek)
geologické
– seznamují s významnými geologickými lokalitami, skalními odkryvy, starými lomy, nalezišti minerálů, nalezišti zkamenělin (příklady stezek geologicky pozoruhodnými lokalitamipaleontologickými nalezišti)
vlastivědné
– stezky, které souhrnně seznamují s krajinou, kterou procházejí, a zajímavostmi na trase (Zásmuky–Kouřim, Dubeč–Uhříněves, Kolem Votic za poznáním, Novostrašecko, Přírodou a historií Nového Strašecí a Pecínova atd.)
přírodně ochranářské
– zpravidla takové, které komplexně seznamují s jedním určitým chráněným územím, tedy jeho faunou, flórou apod., s tím, že každému tématu je většinou věnován jeden panel (Medník, Karlštejn, Housle atd.)
městské
– vedou obvykle historickým centrem města nebo obce a jeho bezprostředním okolím, seznamují se stavebními a jinými památkami (kostely, původní městská zástavba, pomníky, technické památky), zajímavou architekturou, městským opevněním (hradby, brány) apod. (Středověké opevnění města Kouřimi, Dolní Počernice, Praha 14, Dobřichovická naučná stezka atd.)
sportovní
– objevují se většinou v příměstských lesích nebo lesoparcích. Sestávají z několika sportovišť a informačních panelů s doporučenými cviky (Neleníme v zeleni)

Životnost naučné stezky

zničená naučná stezka Chloumek

O naučnou stezku se obvykle někdo stará, udržuje její trasu, vysekává kopřivy, opravuje chodníky, obnovuje značení, nahrazuje zničené panely. Neplatí to ale vždy. Problém naučných stezek je v jejich trvanlivosti. Kromě nepříznivého počasí a nedostatku údržby se na nich ve velké míře podepisují vandalové. Stezka tak bohužel může být velmi poničena už krátce po svém otevření.

(článek s drobnými úpravami publikován i na webu Naučnou stezkou.cz)

Publikováno dne 31. 05. 2009 v rubrice Obecně o stezkách.

Komentáře

 • Hanka
  18. 10. 2008, 10:46 hod.

  Měla bych otázku, je možné mít sebou na procházku naučnou stezkou psa?

  Odpovědět
  • Tom
   18. 10. 2008, 22:08 hod.

   [Hanka]: Dobrý den, samozřejmě, naučná stezka je běžnou veřejnou cestou, která se od jiných značených cest liší jen tím, že jsou na ní (většinou) instalované informační panely. Výjimkou může být jen, pokud naučná stezka prochází např. zámeckým parkem apod., kam mohou mít psi výslovně vstup zakázán.

   Odpovědět
 • koumák naučných stezek
  31. 7. 2010, 18:59 hod.

  Máte pravdu s tím, že většina naučných stezek má někde start a někde konec, ale některé naučné stezky mají panely různě zpřeházené a vůbec na nich není jasné, kde se má začít a kudy se má jít(viz Kunratický les).
  Také máte pravdu, že poměrně hodně naučných stezek má různé zajímavé a prapodivné značení. Např. v německém NP Bavorský Les jsou všechny stezky(naučné i obyčejné) značeny obrázky rostlin a zvířat.
  A ještě něco. Podle mě by na každém panelu všech naučných stezek měla být mapka kudy k další zastávce(viz Prokopské Údolí), protože to je přehlednější.

  Odpovědět
  • Tom
   11. 8. 2010, 21:50 hod.

   Můžu jenom souhlasit. Jak tak po sobě ten článek čtu (psal jsem ho už hooodně dávno), máte pravdu, že se tam moc nezmiňuju o těch chaotických naučných „stezkách“, které v poslední době tak často vznikají (Kunraťák). Úplně nejnovějším příkladem může být nová „naučná stezka“ v Kamýku nad Vltavou. Na internetu (ale ne na stránkách Kamýku) je zpráva, že v obci byla vybudována naučná stezka. Ve skutečnosti jde o šest panelů nepropojených žádnou trasou, rozmístěných v obci i mimo ni. Na každém panelu je plánek s ostatními panely, které jsou na něm číslované (1-6), ale samotné panely v terénu žádné číslo nemají, ani nejsou označeny jako „naučná stezka“, pouze jako „Kamýk nad Vltavou“. Je to naučná stezka nebo není? 🙂

   Odpovědět
 • Pepa
  11. 10. 2011, 8:22 hod.

  A kde se jako dozvim, na jakejch strankach, kde najdu ty, jaky to vyrabej??? 🙁

  Odpovědět
  • Tom
   11. 10. 2011, 16:30 hod.

   Nevím, jestli jsem váš dotaz pochopil správně, ale pokud sháníte kontakt na výrobce/realizátory naučných stezek, u každé konkrétní stezky uvádíme jejího tvůrce – není pak nic snadnějšího než použít Google a najít si na něj kontakt sám.

   Odpovědět
 • Jan Škoda
  8. 11. 2011, 22:07 hod.

  Údajně byla otevřená nová NS Mydlovarský luh poblíž Lysé nad Labem o délce 3 km. Nikde ale nemohu najít podrobnější turistické informace, zejména kde začíná a končí.

  Odpovědět
  • Tom
   13. 11. 2011, 14:10 hod.

   Dobrý den, je to pravda, stezky byla otevřena někdy v září, ale stejně jako vám se nám bližší údaje objevit nepodařilo. Podle mého soudu začíná a končí někde na trase modré značky vedoucí ze Stratova do Kostomlat, pravděpodobně za obcí Ostrá u Labe (za jezerem), a končí u ústí Vlkavy do Labe – tato vzdálenost zhruba odpovídá těm zmiňovaným třem kilometrům.

   Odpovědět
   • Jan Škoda
    18. 11. 2013, 0:23 hod.

    Dnes jsem si NS Mydlovarský luh prošel, je vedena po modré značce od východního konce chatové kolonie u Ostré stále po břehu Labe proti proudu až po soutok s Vlkavou. Délka 2,7 km, celkem 7 zastávek (Úvod, Fauna, Flóra, Lužní lesy, Ochrana přírody, Historie hradu Mydlovar, Hydrologie + na závěr opět Úvod). Velké panely s poměrně stručným textem (přečetl jsem ho i bez brýlí), ovšem u toho hradu Mydlovar neuvěřitelné množství chyb (a návštěvník se přitom ani nedozví, že to jediný středověký cihlový hrad u nás).

    Odpovědět
 • Dana
  3. 1. 2012, 13:05 hod.

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda je nějaká naučná stezka v Moravskoslezském kraji, v okolí obce Řeka. Moc děkuji.

  Odpovědět
 • Jan Škoda
  28. 2. 2012, 10:20 hod.

  Na katastrech obcí Babice, Březí, Dobročovice, Křenice, Květnice, Stupice, Sibřina, Sluštice, Škvorec, Třebohostice a Zlatá (okres Praha-východ) vznikla jakási naučná megastezka (či spíše komplex dílčích stezek) „Cesty, které nás spojují“ s 42 tabulemi nejrůznějšího obsahu a zaměření (rozlišeno podle průvodců – např. voják, kronikář, farář, statkář…), u nichž je místy nainstalováno i rekreační, sportovní nebo pro děti herní zařízení.
  Viz: http://www.cestyspoluprace.eu

  Odpovědět
 • Hanáková Hana
  27. 12. 2012, 17:14 hod.

  Reaguji na vaši prosbu ohledně staršího průvodce a cestách v okolí Okoře. Mám Kamenického toulky pražským okolím z roku 1946, kde vámi udaná cesta je částečně zmiňována. Máte-li zájem o kopii článku, dejte mi prosím vědět. Hanáková

  Odpovědět
  • Tom
   28. 12. 2012, 12:20 hod.

   Dobrý den, vážím si Vašeho zájmu o naše stránky, ale bohužel, tento materiál není vzhledem ke svému stáří to, co sháníme. Týká se zřejmě obecně cest v okolí Okoře, nikoliv naučné stezky, která vznikla dle našeho odhadu až někdy v 80. letech 20. století.

   Odpovědět
 • Radka
  21. 2. 2013, 12:51 hod.

  Ahoj chci se zeptat, zda jste informace, které tu jsou na webu čerpali z nějaké literatury?? Píšu ted do školy o NS a nemužu sehnat moc podkladů (na netu jich je hodne ale potrebuju knížky) Děkuji 😉

  Odpovědět
  • Tom
   25. 2. 2013, 19:51 hod.

   Dobrý den, toto jsou víceméně vlastní myšlenky, vycházející z našich nyní již desetiletých zkušeností s návštěvami naučných stezek. Jedním z nejlepších knižních zdrojů (i když do jisté míry zastaralým) je kniha „Stezky k přírodě“ autorů Jana Čeřovského a Aleše Záveského. Možná se vám ji podaří sehnat v knihovně nebo antikvariátu, vyšla již poměrně dávno, tuším v roce 1982.

   Odpovědět

Vložit komentář

Vložit komentářKam dál?


Na začátek stránky ↑Hlavní navigace

Prosba – naučná stezka Okolím Okoře

Sháníme brožurku ke zrušené naučné stezce Okolím Okoře, která údajně vedla před více než deseti lety údolím Zákolanského potoka mezi obcemi Noutonice a Kováry na Kladensku.

Kontaktovali jsme mimo jiné obecní úřady v okolí, školy, turistické oddíly, knihovny, bohužel bez úspěchu. Vlastníte-li tuto publikaci, prosíme, kontaktujte nás. Rádi bychom o této naučné stezce publikovali článek, ale je k ní minimum informací. Děkujeme!

infopanely.cz

Na začátek stránky ↑


Vyhledávání

Vyhledávání

Jarní bavlněné čepice


Nejnovější komentáře

 • Ivka u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Moc pěkné, místy docela náročné, ale dá se zvládnout. Super výlet. 😀
 • Petr u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Stezku jsme teď o víkendu šli opačným směrem než dle popisu (po směru hodinových ručiček), s malým dítětem v krosničce. Bludiště jsme nakonec prošli i s tou krosničkou, akorát jsme ho šli proti směru hodinových ručiček (tj. dle popisu tady)....
 • Jaroslava Frantíková u článku Naučná stezka Votočnice: Votočnice v hrozném stavu, rozpadlé zábradlí na vyhlídce, zarostlé, nic není vidět. Hrůza. Nic horšího jsme při našem putování neviděli.
 • Háňa u článku Naučná stezka Dubeč – Uhříněves: NS jsem si prošla. Jen mě trochu zmátl začátek naučné stezky – nenašla jsem správný začátek stezky a tak jsem se trochu motala a ptala se lidí. Moje „trasa“ tedy začala až od druhé zastávky. Procházka je to pěkná, jen bych...
 • Eva u článku Naučná stezka Roztocký háj – Tiché údolí: Bezva trasa, skoro celá podél Unětického potoka, který vytváří příjemnou kulisu pro pěší procházku. V závěru je dobrá restaurace, kde jsem zahnala žízeň a dala si dobrý boršč. Popis trasy mi velmi pomohl.
 • Ríša a Jarka u článku Naučná stezka Svatojánské proudy: Trošku neplánovaně jsme se vydali využít volný čas na radu majitele pizzerie ve Štěchovicích právě na stezku. Bez nějakého outdoor vybavení. Byla to nádhera , příroda a dramatické scenérie skal , tunely , chaty ma místech , kde bych si je...
 • Anonymous u článku Naučná stezka Městská část Praha 9 – jihovýchodní stezka: Délka snad 11km
 • Václav Fuksa u článku Naučná stezka Roudný: Stezka byla před několika lety obnovena, vizte např. http://www.csopvlasi m.cz/aktuality/detai l/904
 • Vladik u článku Naučná stezka Svatojánské proudy: klobouk dolů? spíš toho cyklistu!
 • Kazan u článku Naučná stezka Prahy 14: Dobrý den, panely 5 a 6 na stezce byly obnoveny, i když najít panel č. 6 je detektivka. Neodpovídá ani váš popis (nebo jsem byl úplně jinde), ani trasa na Mapy.cz, a v podstatě i mapka na panelech je natolik vágní, že člověk šel skutečně spíš po...
 • Zdeněk Pilný u článku Naučná stezka Svatojánské proudy: Svatojánské proudy jsem šel z Třebenic do Štěchovic v polovině května 2017 a je to hodně zajímavý výlet. Jen jsem se trochu přecenil a neuvědomil si, že ve věku 77 roků to nebude asi žádná legrace. Dopadlo to tak, že poslední 2 km jsem...
 • JanaVi u článku Fotogalerie naučné stezky Oppidum Závist: Včera jsme naučnou stezku navštívili a panely jsou tam zcela jiné než na zdejších fotografiích. Škoda, ty původní se mi zdály zajímavější pro laiky a děti. Ovšem bylo tam krásně 🙂
 • JP u článku Naučná stezka Hostivické rybníky: INFO: KOČÁREK ANO. Trasu z ulice K Rybníku – U Sádek – dále po cestě – U Ovčína a pak celý okruh NS prošli s kočárkem a žádná větší potíž. Pokud máte kočárek s většími nafukovacími koly a ne golfky, tak kočárek doporučuji.
 • pavkadrb u článku Naučná stezka Mníšek pod Brdy: cedule 1 je přesně jak bylo popsáno nahoře – tedy v dolní části náměstí – pod kostelem.
 • pavkadrb u článku Naučná stezka Mníšek pod Brdy: Hajnovna a lesovna jsou ve stavu zakonzervovaných ruin v areálu Skalka nad Mníškem.

RSS Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

 • Naučná stezka Údolím Šembery u Českého Brodu byla slavnostně otevřena
  V sobotu 10. září 2011 jsme se zúčastnili oficiálního otevření naučné stezky Údolím Šembery v Českém Brodě. Tato akce byla doplněna bohatým celodenním programem pro děti i dospělé v okolí hradu Šember, kde naučná stezka končí.
 • Pozvánka na otevření naučné stezky Údolím Šembery u Českého Brodu
  V sobotu 10. září 2011 v 9 hodin se u městského pivovaru v Českém Brodě uskuteční slavnostní otevření nové naučné stezky Údolím Šembery. Více informací vám nabízíme v krátkém článku.
 • V pražském Milíčovském lese můžete navštívit netradiční naučnou stezku
  Netradiční naučná stezka „Milíčovský les“, která je v provozu od začátku června tohoto roku, chce zaujmout zejména mladší návštěvníky. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Milíčovského lesa. Od září 2011 budou tyto informace dostupné nejen v českém, ale i anglickém a německém jazyce.
 • V pražských lesích vzniknou netradiční naučné stezky
  Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., zahájil v lednu 2011 projekt „Interaktivní naučné stezky v pražských lesích“, jehož cílem je zvýšit informovanost pražské veřejnosti, zejména pak mladých lidí o důležitosti a významu přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách vybraných pražských lesů, ale také o problémech, které jsou způsobeny jejich rekreačním využíváním, a to prostřednictvím netradičních interaktivních (beetaggových) naučných stezek.
 • Naučná stezka Hradešín
  Krátká naučná stezka seznamující s historií a současností obce Hradešín u Českého Brodu, rozkládající se na svazích stejnojmenného vrchu Hradešín. Nejpozoruhodnějším místem na trase je kostelík sv. Jiří na vrcholu Hradešína, zajímavý slepenec několika historických stavebních slohů.

Naučnou stezkou.cz

Certifikát WebArchivu

tomas-vanek.cz

Licence Creative CommonsTextový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.

Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | RSS | Kontakt | Reklama
Používáme WordPress a Hosting WEDOS