Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a středních Čechách od Toma, Lucky, Vojty a Báry


RSS


Úvod > Naučné stezky > Naučné stezky ve středních Čechách > Naučné stezky v okrese Praha-západ > Stezka odvahy Psáry – Dolní Jirčany


Stezka odvahy Psáry – Dolní Jirčany

Stezka odvahy Psáry - Dolní Jirčany
Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 2)
Naše návštěva:
leden 2013
Komentáře:
2

Stezku odvahy tvoří dvanáct informačních tabulek porůznu rozmístěných v ulicích dvou sousedících obcí, Psár a Dolních Jirčan, a to jak v původní zástavbě, tak ve vznikajících novodobých předměstích. Zastávky obsahují odborné na texty na téma rozšiřování obytné zástavby, vzniku satelitních čtvrtí, suburbanizace, sídelní kaše a negativních jevů s tím spojených.

Stezka odvahy není v pravém slova smyslu „stezkou“, tedy předem určenou, značenou trasou, ale jde o tabule stojící samostatně na poměrně rozlehlé ploše, bez jakýchkoliv navigačních prvků (značení, ukazatele apod.). Jedním ze dvou zdrojů informací o umístění zastávek je centrální infopanel před obecním úřadem, kde je sice uveden jejich seznam a místa, kde je najdeme, ale zároveň je na něm pouze nepoužitelný obrysový plánek obce bez uliční sítě. Druhým zdrojem je tištěný prospekt vydaný ke stezce, který obsahuje dva plánky, jednak zmiňovaný obrysový, a naštěstí také plánek s naznačenou uliční sítí (který pro základní zorientování postačí). Prospekt lze získat na obecním úřadě, který je ovšem otevřen pouze ve všední dny.

Naše zvolená trasa, kterou jsme všechny zastávky obešli, vedla většinou po chodnících se zámkovou dlažbou nebo ulicemi, které jsou buď dlážděné, nebo asfaltované, místy pouze štěrkové. K zastávce 7 vede z Psár poměrně křivolaká vozová cesta, kterou se pak i vracíme zpět. S kočárkem se stezka projet dá, ale je nutno místy počítat s horším terénem, převýšením a minimální možností odpočinku (na trase jsme nepotkali snad ani jedinou lavičku).

Potenciálně zajímavé téma naučné stezky se tvůrcům podařilo pohřbít nevhodně zvolenou formou prezentace. Ať už to byl záměr nebo ne, informační tabule působí chladně, přezíravě, nekomunikují s okolím, tvůrci se ani nesnaží člověka zaujmout a získat pro danou problematiku. Otázkou je, koho vlastně oslovit chtěli, zda odbornou veřejnost a studenty stavebních fakult, nebo obyčejné lidi, místní obyvatele, běžné návštěvníky naučných stezek. Pro laika mají texty na panelech v podstatě nulový vzdělávací efekt – jde pouze o citace z odborných publikací, často spíše filozofické, bez uvedení do kontextu, bez kritického zhodnocení, bez vysvětlení, proč ten který text je umístěn zrovna na tom konkrétním místě, zda je pravdivý či ne, jestli je zmíněný jev přímo v Psárech/Dolních Jirčanech demonstrovatelný nebo se zde potvrdila jeho platnost apod. U citátů není uveden zdroj, tuto informaci nalezneme pouze na centrálním panelu a ve zmíněném prospektu.

Pokud bychom měli Stezku odvahy nějak obecně zhodnotit, tak má jistě potenciál pro odborné exkurze a jako výukový prostor studentů urbanismu, ale běžnému člověku neřekne naprosto nic. Je spíše do jisté míry konceptuálním uměním, pseudointelektuálním produktem, který neplní funkci, kterou by mohl (tj. zaujmout co nejširší skupinu lidí), ale místo toho demonstruje snad všechny nešvary, kterých se tvůrci naučných stezek dopouštějí. Z tohoto pohledu jde pro nás o jednu z nejhorších naučných stezek, co jsme kdy navštívili.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Praha-západ
Začíná a končí:
PSÁRY-DOLNÍ JIRČANY, Pražská ulice, před budovou obecního úřadu (pošty)
Délka:
cca 11 km
Zastávek:
12
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
listopad 2012
Tvůrce stezky:
Matěj Al Ali, Petr Dub, Tomáš Moravec
Naše návštěva:
leden 2013
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Sídelní kaše
 2. Demografie
 3. Vize
 4. Dopravní obslužnost
 5. Legislativa
 6. Funkce
 7. Development
 8. Motiv
 9. Optimální řešení
 10. Plánování
 11. Historie
 12. Sociální síť

Informační náplň

Zastávka 1: Sídelní kaše

 • zdroj citace: Suburbanizace pražského okolí: dopady na sociální prostředí a krajinu (autoři Miroslav Baše, Václav Cílek, 2005)

Zastávka 2: Demografie

 • zdroj citace: Sídelní kaše. Otázky k suburbánní výstavbě rodinných domů (autor Pavel Hnilička, 2005)

Zastávka 3: Vize

 • zdroj citace: Staveniště Evropy (autor Rudolf Schwarz, 1936)

Zastávka 4: Dopravní obslužnost

 • zdroj citace: Sídelní kaše. Otázky k suburbánní výstavbě rodinných domů (autor Pavel Hnilička, 2005)

Zastávka 5: Legislativa

 • zdroj citace: Analýza aktérů suburbánního rozvoje (autoři Petra Špačková, Marie Feřtrová, Martin Ouředníček, 2011)

Zastávka 6: Funkce

 • zdroj citace: Sídelní kaše. Otázky k suburbánní výstavbě rodinných domů (autor Pavel Hnilička, 2005)

Zastávka 7: Development

 • zdroj citace: Analýza aktérů suburbánního rozvoje (autoři Petra Špačková, Marie Feřtrová, Martin Ouředníček, 2011)

Zastávka 8: Motiv

 • zdroj citace: Sídelní kaše. Otázky k suburbánní výstavbě rodinných domů (autor Pavel Hnilička, 2005)

Zastávka 9: Optimální řešení

 • zdroj citace: Suburbanizace pražského okolí: dopady na sociální prostředí a krajinu (autoři Miroslav Baše, Václav Cílek, 2005)

Zastávka 10: Plánování

 • zdroj citace: Analýza aktérů suburbánního rozvoje (autoři Petra Špačková, Marie Feřtrová, Martin Ouředníček, 2011)

Zastávka 11: Historie

 • zdroj citace: Suburbanizace pražského okolí: dopady na sociální prostředí a krajinu (autoři Miroslav Baše, Václav Cílek, 2005)

Zastávka 12: Sociální síť

 • zdroj citace: Sídelní kaše. Otázky k suburbánní výstavbě rodinných domů (autor Pavel Hnilička, 2005)

Popis trasy

výchozí místo → okruh Dolními Jirčany → výchozí místo → okruh Psáry → návrat k výchozímu místu


Zvětšit mapu

Naučná stezka nemá určenu trasu, není nijak značena a panely jsou umístěny v různých ulicích na celé ploše obou obcí. Místo obvyklého textového popisu trasy zde proto uvádíme pouze odkaz na upravený plánek s vyznačením zastávek (jde o sken z tištěného prospektu, čísla zastávek jsme doplnili my). Doporučujeme jej v každém případě vytisknout a vzít s sebou, pro poctivé projití celé stezky je naprosto nezbytný.


Komentáře

 • Petr Dub
  9. 1. 2013, 13:12 hod.

  Dobrý den,

  upřímně nás těší zájem o náš projekt a rádi bychom touto cestou poděkovali za Vaši pozornost i publikaci této recenze.

  Váš komentář je ve skutečnosti velmi trefným a pro jeho dokreslení je snad jen třeba doplnit, že cílem „Stezky odvahy“ nikdy nebylo vytvoření klasické naučné stezky, ale umělecká intervence. Vybrané texty na jednotlivých zastaveních reprezentují především přenos odborných textů do veřejného prostoru, kdy naším cílem bylo upozornit na zásadní rozpory mezi urbanistickou teorií a výslednou praxí. Stezka je ve své podstatě reflexí mechanismu vzniku satelitních předměstí, kterého se účasní různé sociální skupiny a to často s odlišnými cíli. Vámi zmiňovaný „chlad a přezíravost“ je ponejvíce spojen se snahou o vytvoření univerzálního formátu, který je možné přenést na různá místa. Jakkoli jsou Psáry a Dolní Jirčany svým charakterem „typickým českým satelitem“, nebylo naším záměrem nijak hodnotit konkrétní místo, ale především poukázat na šíři celé problematiky. Současně je třeba dodat, že stezka je součástí projektu CULBURB, který v roce 2012 organizoval intervence v různých městech po celé střední Evropě. V samotných Psárech se jednalo celkem pět projektů. Více info. naleznete na: http://www.culburb.eu.

  Za tým výše jmenovaných autorů,
  Petr Dub

  Odpovědět
  • Tom
   10. 1. 2013, 20:05 hod.

   Dobrý den, děkuji za vaši reakci na článek, za doplnění, i za to, že nás automaticky nenapadáte a nehádáte se s námi jen proto, že máme odlišný pohled na věc, jak je u jiných tvůrců naučných stezek dobrým zvykem, kdykoli jim něco zkritizujeme. Věřím, že z našeho článku vyplývá, že se projekt Stezky odvahy nesnažíme ztrhat za každou cenu, ale pokoušíme se na něm najít i něco z našeho pohledu pozitivního, případně stezku nějak subjektivně ukotvit (přestože nesplňuje naše kritéria, která na naučné stezky po desetiletých zkušenostech klademe, a z tohoto pohledu JE opravdu jednou z těch nejhorších).

   I proto jsme se navzdory kritice vzdali možnosti přiřadit stezce hvězdičkové hodnocení (a čekáme, jak ji budou hodnotit jiní návštěvníci), protože už po projití její části v Dolních Jirčanech jsme (navzdory – přiznávám – zklamání a frustraci z ní) pochopili, že se tomuto typu hodnocení vymyká, že jde opravdu spíše o umělecký projekt než klasickou naučnou stezku. Přesto jsme byli nuceni ji vzhledem k zaměření našich stránek hodnotit naší optikou a dle našich kritérií, stejně jako bychom hodnotili (a zkritizovali) kteroukoli jinou naučnou stezku – jako „naučná stezka“ je Stezka odvahy ostatně označována i v tiskové zprávě Zahájení provozu Stezky odvahy.

   Přesto, navzdory vyhraněnému názoru na ni, jsme ji poctivě zmapovali a po dlouhém rozmýšlení zhodnotili. Věřím tomu, že je pro vás náš názor na ni (třebaže negativní) mnohem cennější než články o ní různě po internetu od lidí, kteří možná viděli úvodní panel a dvě tři zastávky, které ani nečetli, a pak jen napsali pochvalný text, aniž se nad projektem hlouběji zamysleli. Přiznám se, že mě osobně Stezka odvahy naštvala a zklamala, ale také mě přiměla k vyhledání nějakých informací k tématu, a k delšímu i hlubšímu zamyšlení, než se podařilo 90 % jiných naučných stezek. Věřím, že i to bylo jejím účelem.

   Odpovědět

Vložit komentář

Vložit komentářKam dál?


Na začátek stránky ↑Na začátek stránky ↑


Vyhledávání

Vyhledávání

Související články


Nejnovější komentáře

 • Rickr u článku Naučná stezka Prahy 14: Zastávka 5 je uprostřed hráze retenční nádrže a věnuje se její výstavbě v 70.letech a revitalizaci v nedávné době. Pozor, má trochu odlišný design od „starších̶ 0; tabulí. Odtud je třeba v rozporu se staršími plánky přejít hráz na vzdálenější...
 • pid u článku Naučná stezka Povodím Botiče: I v Zimě je stezka zajímavá
 • Petr u článku Naučná stezka na Medníku: Info tabule vypadají překvapivě jako nové. Ale jinak trasa je velmi špatně značena v obou směrech. Nelze se bohužel spolehnout ani na vyšlapané stezky, zejména úseku dolů z Medníku a v traverzu kolem přístřešku se stezka ztrácí v hromadách listí, větví a...
 • Radek u článku Naučná stezka Říčansko: Cesta je výborně značena.pak tedy dělejte procházky po městě tam se neztratíte.nebo snad chodte podle navigace
 • Radek u článku Naučná stezka Votočnice: Pokud lidi věci soustavně ničí každého to otraví neustále opravovat.ani se nedivím že to u čsop vzdali.jednou se budete brouzdat měsíční krajinou.příroda je již tak narušená że pár biotopů už nic nezachránï.nechápu co lidi nutí pořád něco rozbíjet a ničit.
 • Belana u článku Lesní stezka Penčický okruh: Parada, je to fakt krasne, ale je potreba hlidat znacky.
 • Miloslav Klvač u článku Vyhlídková stezka Křivoklát: stav:říjen 2018 V místě je přeznačena,zřejmě kvůli nové rozhledně Velká Buková,červená trasa KČT.Je vedena od hradu Křivoklát vzdušnou čarou 0,5 km blíže k Velké Bukové(dobře vidět na mapy.cz).Naučná stezka není značena červenobíle,ale...
 • Tom u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Tak to mě mrzí, že jste bloudili. S možností, že vlak přijede mimořádně na druhou stranu, jsem nepočítal 🙂
 • Ludmila u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Dne 22.9.2018 jsme si naplánovali projít stezku. Přijeli jsme vlakem na klánovické nádraží a poslušně podle popisu podešli trať. Dál jsme si však začali připadat jako v Matrixu. Nic podle popisu nesedělo – i když hned blízko nádraží byl...
 • Zuzka u článku Stříbrná stezka – severní okruh: Moc děkuju za tyhle stránky.Jseme pravidelnými čtenáři, „jen“ jsme ještě nepodceňovali… Tyto informace nikde jinde na netu nenalezame, mockrát DĚKUJEME! Čechovi
 • Tonda u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Pracovní listy: http://kokorinsko.oc hranaprirody.cz/res/ archive/135/017930.p df?seek=1378738009
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Vážená paní, sice jsem tam nebyl v poslední době, ale na Častoboř jsme od r. 1981 do r. 2004 jezdívali často s oddílem i se třídami, na soustředění (opět děti a mládež) a na NS jsme chodili vždy. Je náročná, ale lze zvládnout, není...
 • Mlok u článku Naučná stezka Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem: Hezká odpočinková procházka, dětem se líbili sochy, zejména sovy. Kaple s pramenem je moc hezká a voda znamenitá.
 • Josef Čermák u článku Naučná stezka Dubeč – Uhříněves: Stezku jsem s kamarádkou prošel 2.7.2018. Celá cesta je vedena po modré. Všechny panely jsme našli. Našli jsme i panel č.3, který je v předešlých recenzích zmiňován (v předešlých recenzích je uvedeno, že není k nalezení). Procházka po naučné...
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Zdravím mladá paní, také vám to jako procházku s malými dětmi nedoporučuji, terén je opravdu dost drsný a uhlídat dva malé kluky je tam dost těžké.

RSS Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

 • Naučná stezka Údolím Šembery u Českého Brodu byla slavnostně otevřena
  V sobotu 10. září 2011 jsme se zúčastnili oficiálního otevření naučné stezky Údolím Šembery v Českém Brodě. Tato akce byla doplněna bohatým celodenním programem pro děti i dospělé v okolí hradu Šember, kde naučná stezka končí. Zdroj
 • Pozvánka na otevření naučné stezky Údolím Šembery u Českého Brodu
  V sobotu 10. září 2011 v 9 hodin se u městského pivovaru v Českém Brodě uskuteční slavnostní otevření nové naučné stezky Údolím Šembery. Více informací vám nabízíme v krátkém článku. Zdroj
 • V pražském Milíčovském lese můžete navštívit netradiční naučnou stezku
  Netradiční naučná stezka „Milíčovský les“, která je v provozu od začátku června tohoto roku, chce zaujmout zejména mladší návštěvníky. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Milíčovského lesa. Od září 2011 budou tyto informace dostupné nejen v českém, ale i anglickém a německém jazyce. Zdroj
 • V pražských lesích vzniknou netradiční naučné stezky
  Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., zahájil v lednu 2011 projekt „Interaktivní naučné stezky v pražských lesích“, jehož cílem je zvýšit informovanost pražské veřejnosti, zejména pak mladých lidí o důležitosti a významu přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách vybraných pražských lesů, ale také o problémech, které jsou způsobeny jejich rekreačním využíváním, a to prostřednictvím netradičních interaktivních (beetaggových) naučných stezek. Zdroj
 • Naučná stezka Hradešín
  Krátká naučná stezka seznamující s historií a současností obce Hradešín u Českého Brodu, rozkládající se na svazích stejnojmenného vrchu Hradešín. Nejpozoruhodnějším místem na trase je kostelík sv. Jiří na vrcholu Hradešína, zajímavý slepenec několika historických stavebních slohů. Zdroj

Naučnou stezkou.cz

Certifikát WebArchivu

tomas-vanek.cz

Licence Creative CommonsTextový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.

Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | RSS | Kontakt | Reklama
Používáme WordPress a Hosting WEDOS