Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a středních Čechách od Toma, Lucky, Vojty a Báry


RSS


Úvod > Naučné stezky > Naučné stezky ve středních Čechách > Naučné stezky v okrese Kolín > Železniční naučná stezka Za historií řepařské drážky a okolí


Železniční naučná stezka Za historií řepařské drážky a okolí

parní lokomotiva jezdící na kolínské řepařské drážce
Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 3)
Naše návštěva:
květen 2013
Komentáře:
zatím žádný

Naučná stezka seznamuje s historií úzkorozchodné řepařské drážky, která od konce 19. století sloužila pro dopravu cukrové řepy z polí a dvorů v okolí Kolína do dnes již zaniklého kolínského cukrovaru. V druhé polovině 20. století tato drážka zcela zanikla, a od roku 2000 je zásluhou nadšenců z Klubu pro obnovu kolínské řepařské drážky postupně obnovována a rozšiřována, včetně provozního zázemí v Kolíně-Sendražicích, kde naleznete malé nádražíčko s depem, odkud na trať vyrážejí výletní vláčky pro návštěvníky, tažené dieselovými nebo parními lokomotivami. V budově nádraží se nachází malá expozice zpracování cukrové řepy a výroby cukru.

Řepařská drážka je ideálním cílem rodinného výletu, nabízející svezení vyhlídkovým vláčkem kombinované s pěší turistikou. Návštěva je možná i s malými dětmi, část vagonů je uzpůsobena přepravě kočárků, vozíčkářů a jízdních kol.

Zatímco samotná řepařská drážka jako cíl výletu nemá chybu, její naučná stezka má k dokonalosti daleko. Jedním z jejích největších problémů (z hlediska turistické zajímavosti) je to, že její trasa nekopíruje těleso drážky, ale vede z valné části daleko od trati po nudných polních cestách. S drážkou se většinou setkává pouze v místech traťových výhyben (Černý most, Výrovna), kde jsou umístěny informační panely. Podél trati pak vede pouze v závěrečném úseku od Výrovny k prozatímní konečné stanici Mlýnek. Vhodnější je proto spíše pro cyklisty, pro nás pěší byly dlouhé úseky polních cest utrpením.

Nejzásadnějším problémem je, že trasa naučné stezky není značená, což přináší naprosto zbytečné problémy s orientací – např. hned v úvodu naučné stezky v areálu drážky, kde návštěvník z dostupných informací na infopanelech netuší, kam má z výchozího místa jít. Dalším neomluvitelným orientačním problémem jsou zastávky 4 a 5 u výhybny Černý most, které neobsahují orientační plánek ani popis trasy k další zastávce, a návštěvník je zanechán napospas uprostřed pole, aniž se dozví, kam má dále pokračovat. Doporučujeme vzít s sebou vytisknutý popis trasy.

Trasa stezky vede, jak už bylo zmíněno, po polních cestách, které jsou za sucha bez problémů sjízdné s kočárkem. Na trase není žádné převýšení. U zastávek je možnost posezení (lavice nebo zastřešený altán), doplněné dětskými herními prvky.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Kolín
Začíná:
KOLÍN-SENDRAŽICE, Ovčárecká ulice, u nádražní budovy v areálu Kolínské řepařské drážky
Končí:
výhybna Mlýnek
Délka:
4,7 km
Zastávek:
12
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
2010
Tvůrce stezky:
Klub pro obnovu kolínské řepařské drážky
Naše návštěva:
květen 2013
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Železniční naučná stezka Za historií řepařské drážky a okolí
 2. Historická řepařská drážka
 3. Vozový park historické řepařské drážky
 4. Černý most a dvůr Františkov
 5. Cukrová řepa a cukrovary v okolí
 6. Obce a osady v okolí řepařské drážky
 7. Fauna a flora v okolí drážky
 8. Bývalé úzkorozchodné železnice v Polabí
 9. František Xaverius Horský a jeho působení na Kolínsku
 10. Veithova vila, Adolf Richter a jeho vila
 11. Zámek Horkýsfeld a jeho majitelé
 12. Obec Býchory a okolí

Informační náplň

Zastávka 1: Železniční naučná stezka Za historií řepařské drážky a okolí

 • stručná historie novodobé výstavby a zprovoznění kolínské řepařské drážky, vybudování naučné stezky
Vyobrazení:
mapa drážky; mapa trasy naučné stezky, ilustrační fotka

Zastávka 2: Historická řepařská drážka

 • Horského cukrovar v Kolíně
 • stavba řepařské dráhy
 • tunel
 • poslední kampaň cukrovaru
Vyobrazení:
cukrovar; tunel; mapa historické drážky; historické fotografie

Zastávka 3: Vozový park historické řepařské drážky

 • lokomotivy
 • vozy
Vyobrazení:
historické fotografie nebo náčrty k jednotlivým typům lokomotiv a vagonů

Zastávka 4: Černý most a dvůr Františkov

 • Černý most
 • Dvůr Františkov (Franzenshof u Ovčár)
 • nálety na Kolín a řepařská drážka
Vyobrazení:
historické fotografie (Černý most; napájecí studna; dvůr Františkov; vlak opouští Sendražice; vlak směřuje k Černému mostu; vlak s lidmi stojí u Černého mostu; lokomotivy)

Zastávka 5: Cukrová řepa a cukrovary v okolí

 • cukrová řepa
 • historie cukrovarnictví
 • cukrovary v okolí
 • zakladatelé cukrovarů v Kolíně
 • současné cukrovary v ČR
Vyobrazení:
cukrová řepa; divoká řepa, předchůdce dnešní šlechtěné řepy; pohled na Společnou továrnu na cukr v Kolíně (historické foto); Horského cukrovar (historické foto); zakladatelé „akciového cukrovaru“ v Kolíně (historické foto); nádvoří Horského cukrovaru (historické foto); Rytíř František Xaverius Horský, zakladatel cukrovaru v Kolíně; další ilustrační současné a historické fotografie

Zastávka 6: Obce a osady v okolí řepařské drážky

 • Konárovice
 • Ovčáry
 • Tři Dvory
Vyobrazení:
ilustrační fotografie ze jmenovaných obcí; turistická mapa s vyznačením současné kolínské řepařské drážky

Zastávka 7: Fauna a flora v okolí drážky

 • fauna lesa, remízků a polí
 • co žije u rybníka na Písečném mlýnu a u Hlubokého potoka
 • co roste za stromy v blízkosti řepařské drážky
Vyobrazení:
zajíc polní, srnec obecný, prase divoké, liška obecná, koroptev polní, sojka obecná, strnad obecný, pěnkava obecná, špaček obecný, skřivan polní, babočka paví oko; lyska černá, kachna březňačka, ropucha obecná, skokan hnědý, rak říční, ještěrka obecná, vážka černořitná, šidélko brvonohé; olše lepkavá, topol šedý, vrba křehká, jasan ztepilý, dub červený, borovice lesní, javor klen, lípa malolistá, dub letní

Zastávka 8: Bývalé úzkorozchodné železnice v Polabí

 • Kolín
 • Vlkava
 • Libněves
 • Dymokury
 • Křinec (Rožďalovice)
 • Kopidlno
 • železničky v minulosti
 • ostatní malodráhy v okolí
Vyobrazení:
historické fotografie úzkorozchodných drážek v okolí jednotlivých měst a obcí; mapa – úzkorozchodné železnice na bývalé Severozápadní a České obchodní dráze; mapa – detail stezky mezi stanicemi Výrovna a Písečný Mlýn; lokomotiva BS 80, která jezdí na trati dnešní drážky

Zastávka 9: František Xaverius Horský a jeho působení na Kolínsku

 • Rytíř František Xaverius Horský „z Horkýsfeldu“ a jeho činnost na Kolínsku
 • rodinný život
 • nářadí a stroje pro malostatkáře, které vynalezl nebo zdokonalil
 • dvory Františka Horského
 • vlečka z Velkého Oseka do dvora Karolín
Vyobrazení:
František Horský; hrobka Františka Horského v Ovčárech; secí stroj na široko na obilí, ruční secí stroj na jetel, ostnatý válec, hřebenitel na naorávání hrůbků k bramborám, znamenák, tříradličná harka, prosekávač řepy, tříklečové obratlivé ruchadlo, dvojitý ježkový válec s truhlíkem na závaží; Eleonorenhof, Kaisersdorf, Karolinenhof, Hajka; mapa vlečky z Velkého Oseka do dvora Karolín

Zastávka 10: Veithova vila, Adolf Richter a jeho vila

 • Veithové
 • Veithova vila
 • osud panství po smrti Františka Horského
 • Adolf Eduard František Richter
 • Richterova vila v Býchorech
Vyobrazení:
Veithova vila před zbouráním (1949) a dnes; Adolf Eduard František Richter; Richterova vila (historie a současnost); Zdeňka Richterová

Zastávka 11: Zámek Horkýsfeld a jeho majitelé

 • zámek Horkýsfeld
 • majitelé zámku
 • Jan Kubelík
 • Rafael Jeroným Kubelík
Vyobrazení:
zámek Horkýsfeld; Jan Kubelík; pamětní deska Jana Kubelíka na zámku; větrný mlýn s domkem v zámecké zahradě; Fortuna – Spálenka; letohrádek – Homole; Jan Kubelík se synem Rafaelem; Rafael Jeroným Kubelík

Zastávka 12: Obec Býchory a okolí

 • historie Býchor
 • dvůr Eleonorov (Eleonorenhof)
 • významný krajinný prvek Mokřadní pramenště u Býchor
Vyobrazení:
ilustrační fotografie z Býchor; dvůr Eleonorov; mapa kolínské řepařské drážky; mapa – detail stezky mezi stanicemi Výrovna a Písečný Mlýn

Popis trasy

Kolín-Sendražice (areál kolínské řepařské drážky) → výhybna Černý most → výhybna Výrovna → výhybna Mlýnek


Zvětšit mapu

Naučnou stezku zahájíme v oploceném areálu kolínské řepařské drážky, na peronu u nádražní budovy, odkud odjíždějí vyhlídkové vláčky. Na nástupišti nalezneme hned tři informační panely, číslované jako samostatné zastávky – je tu tedy 1. zastávka (Železniční naučná stezka Za historií řepařské drážky a okolí), 2. zastávka (Historická řepařská drážka)3. zastávka (Vozový park historické řepařské drážky).

Dále areál opustíme hlavními vjezdovými vraty směrem k silnici, podél níž (po chodníku podél oplocení areálu) zahneme vlevo. Krátce za areálem pak ze silnice odbočíme kolmou štěrkovou polní cestou vlevo.

Jdeme rovně asi 300 metrů, poté přijdeme k odbočce polní cesty vlevo, na niž zahneme. Následuje další 600metrový úsek, na jehož konci dorazíme k železničnímu přejezdu a výhybně Černý most, kde nalezneme panely 4. zastávky (Černý most a dvůr Františkov)5. zastávky (Cukrová řepa a cukrovary v okolí).

Přejdeme trať a pokračujeme 400metrovým úsekem polní cesty, po němž zahneme vpravo, následuje 600metrový úsek, po němž opět zahneme vpravo, projdeme kolem zřejmě bývalého koupaliště, přejdeme potok, a za ním odbočíme vlevo.

Následuje rovný jednokilometrový úsek polní cesty, po němž zahneme vpravo, a po dalším 250metrovém úseku dorazíme opět k železniční trati – zde pozor, musíme opustit cestu a dát se nejprve vpravo podél trati ke 150 metrů vzdálené výhybně Výrovna, kde nalezneme panely 6. zastávky (Obce a osady v okolí řepařské drážky), 7. zastávky (Fauna a flora v okolí drážky)8. zastávky (Bývalé úzkorozchodné železnice v Polabí).

Odtud se vrátíme zpět k cestě, a pokračujeme rovně, tentokrát už podél trati, asi 800 metrů ke konci stezky, kde nalezneme nejprve 9. zastávku (František Xaverius Horský a jeho působení na Kolínsku)10. zastávku (Veithova vila, Adolf Richter a jeho vila), a o kus dál u výhybny pak 11. zastávku (Zámek Horkýsfeld a jeho majitelé)12. zastávku (Obec Býchory a okolí).

Tím naučná stezka končí, k návratu do výchozího místa v areálu řepařské drážky doporučujeme využít vyhlídkový vláček.


Vložit komentář

Vložit komentářKam dál?


Na začátek stránky ↑Na začátek stránky ↑


Vyhledávání

Vyhledávání

Související články

Rodinný fotoateliér v Kolíně


Nejnovější komentáře

 • Rickr u článku Naučná stezka Prahy 14: Zastávka 5 je uprostřed hráze retenční nádrže a věnuje se její výstavbě v 70.letech a revitalizaci v nedávné době. Pozor, má trochu odlišný design od „starších̶ 0; tabulí. Odtud je třeba v rozporu se staršími plánky přejít hráz na vzdálenější...
 • pid u článku Naučná stezka Povodím Botiče: I v Zimě je stezka zajímavá
 • Petr u článku Naučná stezka na Medníku: Info tabule vypadají překvapivě jako nové. Ale jinak trasa je velmi špatně značena v obou směrech. Nelze se bohužel spolehnout ani na vyšlapané stezky, zejména úseku dolů z Medníku a v traverzu kolem přístřešku se stezka ztrácí v hromadách listí, větví a...
 • Radek u článku Naučná stezka Říčansko: Cesta je výborně značena.pak tedy dělejte procházky po městě tam se neztratíte.nebo snad chodte podle navigace
 • Radek u článku Naučná stezka Votočnice: Pokud lidi věci soustavně ničí každého to otraví neustále opravovat.ani se nedivím že to u čsop vzdali.jednou se budete brouzdat měsíční krajinou.příroda je již tak narušená że pár biotopů už nic nezachránï.nechápu co lidi nutí pořád něco rozbíjet a ničit.
 • Belana u článku Lesní stezka Penčický okruh: Parada, je to fakt krasne, ale je potreba hlidat znacky.
 • Miloslav Klvač u článku Vyhlídková stezka Křivoklát: stav:říjen 2018 V místě je přeznačena,zřejmě kvůli nové rozhledně Velká Buková,červená trasa KČT.Je vedena od hradu Křivoklát vzdušnou čarou 0,5 km blíže k Velké Bukové(dobře vidět na mapy.cz).Naučná stezka není značena červenobíle,ale...
 • Tom u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Tak to mě mrzí, že jste bloudili. S možností, že vlak přijede mimořádně na druhou stranu, jsem nepočítal 🙂
 • Ludmila u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Dne 22.9.2018 jsme si naplánovali projít stezku. Přijeli jsme vlakem na klánovické nádraží a poslušně podle popisu podešli trať. Dál jsme si však začali připadat jako v Matrixu. Nic podle popisu nesedělo – i když hned blízko nádraží byl...
 • Zuzka u článku Stříbrná stezka – severní okruh: Moc děkuju za tyhle stránky.Jseme pravidelnými čtenáři, „jen“ jsme ještě nepodceňovali… Tyto informace nikde jinde na netu nenalezame, mockrát DĚKUJEME! Čechovi
 • Tonda u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Pracovní listy: http://kokorinsko.oc hranaprirody.cz/res/ archive/135/017930.p df?seek=1378738009
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Vážená paní, sice jsem tam nebyl v poslední době, ale na Častoboř jsme od r. 1981 do r. 2004 jezdívali často s oddílem i se třídami, na soustředění (opět děti a mládež) a na NS jsme chodili vždy. Je náročná, ale lze zvládnout, není...
 • Mlok u článku Naučná stezka Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem: Hezká odpočinková procházka, dětem se líbili sochy, zejména sovy. Kaple s pramenem je moc hezká a voda znamenitá.
 • Josef Čermák u článku Naučná stezka Dubeč – Uhříněves: Stezku jsem s kamarádkou prošel 2.7.2018. Celá cesta je vedena po modré. Všechny panely jsme našli. Našli jsme i panel č.3, který je v předešlých recenzích zmiňován (v předešlých recenzích je uvedeno, že není k nalezení). Procházka po naučné...
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Zdravím mladá paní, také vám to jako procházku s malými dětmi nedoporučuji, terén je opravdu dost drsný a uhlídat dva malé kluky je tam dost těžké.

RSS Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

 • Naučná stezka Údolím Šembery u Českého Brodu byla slavnostně otevřena
  V sobotu 10. září 2011 jsme se zúčastnili oficiálního otevření naučné stezky Údolím Šembery v Českém Brodě. Tato akce byla doplněna bohatým celodenním programem pro děti i dospělé v okolí hradu Šember, kde naučná stezka končí. Zdroj
 • Pozvánka na otevření naučné stezky Údolím Šembery u Českého Brodu
  V sobotu 10. září 2011 v 9 hodin se u městského pivovaru v Českém Brodě uskuteční slavnostní otevření nové naučné stezky Údolím Šembery. Více informací vám nabízíme v krátkém článku. Zdroj
 • V pražském Milíčovském lese můžete navštívit netradiční naučnou stezku
  Netradiční naučná stezka „Milíčovský les“, která je v provozu od začátku června tohoto roku, chce zaujmout zejména mladší návštěvníky. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Milíčovského lesa. Od září 2011 budou tyto informace dostupné nejen v českém, ale i anglickém a německém jazyce. Zdroj
 • V pražských lesích vzniknou netradiční naučné stezky
  Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., zahájil v lednu 2011 projekt „Interaktivní naučné stezky v pražských lesích“, jehož cílem je zvýšit informovanost pražské veřejnosti, zejména pak mladých lidí o důležitosti a významu přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách vybraných pražských lesů, ale také o problémech, které jsou způsobeny jejich rekreačním využíváním, a to prostřednictvím netradičních interaktivních (beetaggových) naučných stezek. Zdroj
 • Naučná stezka Hradešín
  Krátká naučná stezka seznamující s historií a současností obce Hradešín u Českého Brodu, rozkládající se na svazích stejnojmenného vrchu Hradešín. Nejpozoruhodnějším místem na trase je kostelík sv. Jiří na vrcholu Hradešína, zajímavý slepenec několika historických stavebních slohů. Zdroj

Naučnou stezkou.cz

Certifikát WebArchivu

tomas-vanek.cz

Licence Creative CommonsTextový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.

Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | RSS | Kontakt | Reklama
Používáme WordPress a Hosting WEDOS