Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a středních Čechách od Toma, Lucky, Vojty a Báry


RSS


Úvod > Naučné stezky > Naučné stezky v Praze > Naučná stezka Městská část Praha 9 – jihovýchodní stezka


Naučná stezka Městská část Praha 9 – jihovýchodní stezka

informační panel naučné stezky Městské části Praha 8 - jihovýchodní stezky
Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 5)
Naše návštěva:
duben 2011
Komentáře:
11

Jihovýchodní větev vlastivědných stezek Městské části Praha 9 spojuje pražské obecní části VysočanyHrdlořezy. Přestože naučná stezka začíná i končí v rušných ulicích města, vede pak převážně mimo ně zeleným pásem podél potoka Rokytky. Seznamuje s historií, současností a zajímavostmi obou původně samostatných obcí a území rozkládajícího se mezi nimi.

Trasa vede vedlejšími ulicemi města nebo asfaltkami, cestami a pěšinami podél Rokytky, mimo jiné za bývalými průmyslovými areály (Praga, ČKD atd.), které se dnes mění v obytné čtvrti a místa aktivního odpočinku. Vede taktéž v blízkosti dvou chráněných území – přírodní památky Pražský zlom (mimo trasu – viz naučná stezka Prahy 14) a přírodního parku Smetanka. Je téměř vzorně značena zelenobílými značkami naučných stezek. Nechcete-li ji jít naráz, je možné ji zhruba v polovině – v Hloubětíně – přerušit.

Naučná stezka je velmi povedená a má zajímavou informační náplň, přesto k ní máme několik výhrad. Některé zastávky např. popisují konkrétní stavby, aniž sdělí, kde se nacházejí (hala č. 19 továrny Praga, Jiránkova vila), jiné nás zase upozorňují na zajímavosti, které jsme dávno minuli a museli bychom se k nim stovky metrů vracet (např. svatyně Krista Krále – 450 metrů tam a 450 metrů zpět). Dřevěné panely mají nevhodně řešenou střechu – i osoby běžného vzrůstu je mohou číst pouze z velmi nepohodlného předklonu. Zásadním problémem je konec stezky – poslední, 17. zastávka je umístěna na pozemku botanické zahrady střední odborné školy, kam je možné vstoupit pouze v pracovní dny od 7 do 18 hod., o víkendu se můžete podívat maximálně skrz vrata na zadní stěnu informačního panelu. Neznalý návštěvník se tak ani nedozví, že zde naučná stezka končí.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Správní obvod:
Praha 9
Začíná:
PRAHA 9-VYSOČANY, stanice metra linky B „Vysočanská“, náměstí OSN, u výlezu z podchodu naproti Galerii Fénix
Končí:
PRAHA 9-HRDLOŘEZY, ulice Pod Táborem, botanická zahrada Střední odborné školy
Délka:
cca 6 km
Zastávek:
17
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
březen 2011
Tvůrce stezky:
Městská část Praha 9
Naše návštěva:
duben 2011
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Vlastivědné stezky Městské části Praha 9
 2. Náměstí OSN – zvonička – křížek
 3. Komplex funkcionalistických škol ve Špitálské ulici
 4. Sokol Vysočany
 5. Svatyně Krista Krále, pivovar a Lidový dům
 6. Pomníček u Rokytky
 7. Ragbyové hřiště RC Praga Rugby
 8. Továrna Praga – hala č. 19
 9. Kolonie Čína a obecní kolonie Za Aero
 10. Kejřův mlýn
 11. Pražský zlom
 12. Přírodní park Smetanka, Hořejší rybník a vrch Smetanka
 13. Bitva u Štěrbohol
 14. Jiránkova vila
 15. Hrdlořezská výsadní krčma a zvonička
 16. Vrch Tábor a Jiráskova vila
 17. Zahradnická škola

Informační náplň

Zastávka 1: Vlastivědné stezky Městské části Praha 9

Vyobrazení:
mapa tras obou stezek

Zastávka 2: Náměstí OSN – zvonička – křížek

 • původní historická podoba náměstí OSN
 • současná podoba náměstí – Galerie Fénix a kongresový hotel Clarion
 • křížek a zvonička z bývalé vysočanské tvrze
Vyobrazení:
Clarion Congress Hotel Prague a Galerie Fénix; křížek z bývalé vysočanské tvrze; replika zvoničky z bývalé vysočanské tvrze; plánek naučné stezky

Zastávka 3: Komplex funkcionalistických škol ve Špitálské ulici

 • komplex škol na jihovýchodní straně náměstí OSN
 • školní prostory v minulosti a dnes
 • gymnázium a základní škola ve Špitálské ulici (popis staveb)
Vyobrazení:
gymnázium ve Špitálské ulici; základní škola ve Špitálské ulici; plánek naučné stezky

Zastávka 4: Sokol Vysočany

 • historie Sokola ve Vysočanech
 • Tyršovo cvičiště
 • vysočanští sokolové za protektorátu a heydrichiády
 • pomníček obětí heydrichiády, spojeneckého náletu v březnu 1945 a Pražského povstání 1945
Vyobrazení:
Tyršovo cvičiště (30. léta 20. století); pomníček obětí heydrichiády, spojeneckého náletu v březnu 1945 a Pražského povstání 1945 (foto 2010); plánek naučné stezky

Zastávka 5: Svatyně Krista Krále, pivovar a Lidový dům

 • Svatyně Krista Krále – okolnosti vzniku a podoby kostela, vnitřní výzdoba
 • historický a stavební vývoj vysočanského pivovaru, původně špitálu
 • zahrada za pivovarem
 • současné využití objektu pivovaru
 • Lidový dům – důvody vzniku, historie a současnost objektu
Vyobrazení:
plánek s vyznačením popsaných objektů; interiér Svatyně Krista Krále (foto 2010); vysočanský pivovar po poslední rekonstrukci (foto 2010); Lidový dům ve Vysočanech (60. léta 20. století); plánek naučné stezky

Zastávka 6: Pomníček u Rokytky

 • pomníček Ladislavu Hindlovi, který zahynul v boji proti německým okupantům 7. května 1945
 • dramatické události ve Vysočanech na konci druhé světové války
Vyobrazení:
pomníček Ladislavu Hindlovi na břehu Rokytky; barikáda na Harfě v květnu 1945; plánek naučné stezky

Zastávka 7: Ragbyové hřiště RC Praga Rugby

 • jak vznikla hra ragby
 • počátek hraní ragby v Čechách díky Ondřeji Sekorovi, který přeložil pravidla do češtiny a vytvořil české názvosloví
 • historie a současnost ragbyového týmu Praga
Vyobrazení:
momentka ze zápasu Praga Rugby–Sparta Praha (současnost); momentka ze zápasu (70. léta 20. století); znak RC Praga Rugby; plánek naučné stezky

Zastávka 8: Továrna Praga – hala č. 19

 • architektonická podoba haly
 • pozdější sídlo továrny Praga, výroba automobilů
 • místo vzniku „Dopisu 99 pragováků“
Vyobrazení:
interiér a exteriér haly č. 19 (3 fotky ze současnosti); plánek naučné stezky

Zastávka 9: Kolonie Čína a obecní kolonie Za Aero

 • vznik dvou nouzových kolonií mezi dnešní Kolbenovou ulicí a Rokytkou v 2. polovině 20. let
 • kolonie Čína – původ názvu, podoba, rozvoj
 • kolonie Za Aero – podoba
 • občanská vybavenost, život v koloniích
Vyobrazení:
obecní kolonie Za Aero (foto z 60. let 20. století); děti v jeslích v kolonii Čína (foto z let před druhou světovou válkou); plánek naučné stezky

Zastávka 10: Kejřův mlýn

 • založení a první majitelé mlýna
 • historie mlýna a okolních pozemků
 • stavební úpravy za posledního majitele, mlynáře Josefa Kejře
 • současná podoba Kejřova mlýna – bytový komplex o 75 bytech
Vyobrazení:
současná podoba Kejřova mlýna; průhled branou do areálu Kejřova mlýna (foto ze 70. let 20. století); plánek naučné stezky

Zastávka 11: Pražský zlom

 • významná porucha zemské kůry
 • vyhlášení přírodní památky
 • fauna a flóra lokality
Vyobrazení:
cesta podél Rokytky k Pražskému zlomu (foto ze 70. let 20. století); plánek s vyznačením lokality; plánek naučné stezky

Zastávka 12: Přírodní park Smetanka, Hořejší rybník a vrch Smetanka

 • důvody vyhlášení přírodního parku Smetanka, předmět ochrany, vymezení oblasti
 • Hořejší rybník – údaje o rozloze apod., podoba rybníka a jeho okolí, fauna
 • vrch Smetanka – charakteristika, fauna
Vyobrazení:
Hořejší rybník (současné foto); vrch Smetanka (foto z 60. let 20. století); plánek naučné stezky

Zastávka 13: Bitva u Štěrbohol

 • jedna z nejkrvavějších bitev sedmileté války (1756–1763)
 • podrobný popis průběhu bitvy
Vyobrazení:
mapa postavení vojenských jednotek z roku 1757; rekonstrukce bitvy; plánek naučné stezky

Zastávka 14: Jiránkova vila

 • historie a využití vily
 • bratři Jiránkové
 • vila v majetku firem Orion a Nestlé
 • současná rekonstrukce vily
 • pseudorenesanční altán a arboretum
Vyobrazení:
Jiránkova vila před rekonstrukcí (foto ze 70. let 20. století); pseudorenesanční altán; zeď okolo terasovité zahrady; plánek naučné stezky

Zastávka 15: Hrdlořezská výsadní krčma a zvonička

 • nejstarší historie Hrdlořez
 • původní podoba hrdlořezské hospody
 • majitelé krčmy
 • zvonička z původní návsi v Hrdlořezích
 • zvon s figurálním reliéfem
Vyobrazení:
hrdlořezská hospoda; zvonička a vrch Smetanka v pozadí; detail zvonu s figurálním reliéfem; plánek naučné stezky

Zastávka 16: Vrch Tábor a Jiráskova vila

 • vrch Tábor – nejvyšší místo zdejšího okolí
 • místo rozhodujících bojů v bitvě u Šterbohol
 • historický a stavební vývoj Jiráskovy vily (Malešického zámečku)
 • park kolem vily – založení, současnost
 • botanická zahrada Integrované střední školy zahradnické
Vyobrazení:
cesta v botanické zahradě na jaře (foto 2008); Jiráskova vila v zimě (foto 2008); plánek naučné stezky

Zastávka 17: Zahradnická škola

nachází se na oploceném pozemku, který je přístupný pouze ve všední dny, takže jsme se k ní nedostali

Popis trasy

metro Vysočanská → náměstí OSN → Rokytka → Kejřův mlýn → Hořejší rybník → Hrdlořezy → zahradnická škola

Naučnou stezku zahájíme na stanici metra B Vysočanská, na náměstí OSN, u stanice autobusů MHD směr Prosek (naproti Galerii Fénix). Přímo u výstupu z podchodu, na okraji parku, je umístěna 1. zastávka (Vlastivědné stezky Městské části Praha 9).

Od ní míříme přes park, kolmo od hlavní Freyovy ulice. Na opačném okraji parku v zatáčce Prouzovy ulice je 2. zastávka (Náměstí OSN – zvonička – křížek).

Pokračujeme rovně Prouzovou ulicí ke křižovatce se Špitálskou, kde si naproti na plotě školního pozemku povšimneme 3. zastávky (Komplex funkcionalistických škol ve Špitálské ulici).

Dále jdeme vlevo Špitálskou ulicí a pak zahneme vpravo do Zákostelní. Na jejím konci, těsně před křižovatkou s Nemocniční, je na plotě 4. zastávka (Sokol Vysočany).

Zahneme vpravo do Nemocniční, na jejím konci uděláme malé pravotočivé esíčko a pokračujeme protilehlou úzkou asfaltkou se zákazem vjezdu (ulice Za Lidovým domem) směrem k parku. Mineme nové bytovky po levé straně a těsně před křižovatkou s ulicí U Lidového domu potkáme 5. zastávku (Svatyně Krista Krále, pivovar a Lidový dům).

Pokračujeme v přímém směru k Rokytce. V zatáčce cesty u ní nacházíme 6. zastávku (Pomníček u Rokytky).

Dále jdeme asfaltkou a poté cestou stále proti proudu Rokytky. Po necelém půlkilometru, u zadních vrat na ragbyové hřiště, nacházíme hned dvě zastávky těsně za sebou, a to 7. zastávku (Ragbyové hřiště RC Praga Rugby)8. zastávku (Továrna Praga – hala č. 19).

Pokračujeme cestou podél Rokytky; po necelém kilometru u menšího splavu nacházíme 9. zastávku (Kolonie Čína a obecní kolonie Za Aero).

Dále nás cesta trochu zpustlým úsekem dovede k dvojitému betonovému tunelovému mostu, jímž společně s Rokytkou projdeme. Za ním se cesta změní spíše v úzkou pěšinu, která nakonec vyústí u Poděbradské ulice. Ještě před ní ale vystoupáme vlevo po schodech na původně železniční most, kudy dnes vede cyklostezka. Po mostě přejdeme přes širokou Poděbradskou ulici, na druhé straně opět po schodech sestoupíme vpravo dolů z mostu a zahneme pod něj k již viditelné 10. zastávce (Kejřův mlýn).

Za ní odbočíme vlevo na parkoviště před Kejřovým mlýnem. Pozor, zde je stezka dost špatně značená – jednak chybí jasně vyznačená odbočka, a i v následujícím úseku značek moc není. V každém případě za parkovištěm přejdeme potok a dáme se přes holou betonovou plochu jakoby šikmo vlevo. Projdeme vegetací a narazíme na můstek přes Rokytku, který přejdeme, a dál pokračujeme opět proti jejímu proudu po břehu. Hned za můstkem potkáváme 11. zastávku (Pražský zlom).

Jdeme stále podél Rokytky. Po asi 600 metrech dorazíme k Hořejšímu rybníku, a po dalších 200 metrech stejnou cestou k 12. zastávce (Přírodní park Smetanka, Hořejší rybník a vrch Smetanka).

Cesta nás dovede na louku, po níž míříme k vysokému železničnímu viaduktu s několika oblouky, který spolu s Rokytkou podejdeme. Kousek za ním pak dorazíme k 13. zastávce (Bitva u Štěrbohol).

Dále následuje rovný úsek vozové cesty mezi Rokytkou po pravé straně a domky se zahradami po levé. Po asi 800 metrech, u lávky, potkáváme 14. zastávku (Jiránkova vila).

Původně hliněná vozová cesta se změní v asfaltku ulice Pod Smetankou, jíž vstoupíme do Hrdlořez. Zde přejdeme po silničním mostě Rokytku a na křižovatce pokračujeme vlevo Hrdlořezskou ulicí podél nových bytovek. Za zatáčkou naproti nim se pak všimneme 15. zastávky (Hrdlořezská výsadní krčma a zvonička).

Hrdlořezská ulice nás dále dovede na velmi frekventovanou Českobrodskou ulici, po níž jdeme vlevo. Zde upozorňujeme, že stezka sice ještě pokračuje asi 400 metrů ulicí Pod Táborem k 16. a 17. zastávce, ale 17. zastávka se nepochopitelně nachází na oploceném pozemku botanické zahrady zahradnické školy, kam je volný vstup pouze v pracovních dnech 7–18 hod. Zastávka 16 je přístupná, umístěna na vratech této školy. Odtud je pak stejně třeba se nejlépe vrátit zpět na Českobrodskou ulici k autobusové zastávce MHD.

Pokud ale naučnou stezku procházíte ve všední den, nebo si ji prostě chcete projít celou, pokračujeme po Českobrodské ulici od křižovatky s Hrdlořezskou na křižovatku s ulicemi Pod Táborem a U Smetanky, přejdeme ulici U Smetanky (od Lidlu) a vzápětí přejdeme vpravo Českobrodskou a pokračujeme rovně ulicí Pod Táborem. Po asi 300 metrech dorazíme k vratům Střední odborné školy stavební a zahradnické, na nichž je umístěna 16. zastávka (Vrch Tábor a Jiráskova vila). Zastávku 17 (Zahradnická škola) nalezneme pak hned za vraty školního pozemku, na počátku místní botanické zahrady. Pokud jsme zde ale o víkendu, vrata jsou zamčená, a nám nezbývá než tím naučnou stezku ukončit a vrátit se dolů na Českobrodskou ulici, na autobusovou zastávku.


Komentáře

 • Jan Škoda
  13. 7. 2011, 9:28 hod.

  Stezku jsem prošel 26.6., chybí panel č. 3 (visí tam jen bílá deska). Svatyně Krista Krále je otevřena jen o nedělních bohoslužbách a zvenčí není kromě nápisu nic vidět, tudíž se tam nemá smysl vracet.
  Pozor – panel č. 13 je oboustranný!

  Odpovědět
  • Tom
   16. 7. 2011, 22:37 hod.

   Děkuji za aktuální info a za doplnění k té svatyni Krista Krále. My jsme se k ní při procházení stezky už nevraceli. Pro představu o její neobvyklé poloze odkaz na ortofotomapu

   Odpovědět
 • Jan Škoda
  22. 7. 2011, 9:57 hod.

  Texty všech panelů jsou zde:
  http://www.praha9.cz/ii.-jihov%C3%BDchodn%C3%AD-stezka.html

  Odpovědět
 • Danda
  21. 4. 2015, 13:04 hod.

  Přidávám informaci o průjezdnosti s kočárem. Trasa je sjízdná bez problémů. Akorát pro překonání Poděbradské je třeba vyjít a zase sejít schody.Jsou tam bohužel jen kolejnice pro kolo, nikoliv pro kočár. Možná by se to dalo nějak obejít, ale žádný přechod jsem v dohledné vzdálenosti neviděla.

  Odpovědět
  • Petr
   10. 5. 2015, 1:55 hod.

   Přechod pro chodce je zhruba 100m vlevo i v pravo. Tyto přechody řídí semafor.

   Odpovědět
  • Karel
   24. 8. 2016, 20:51 hod.

   Mimochodem, na tom mostě je vyznačena stezka pro cyklisty, takže pěšky ani s kočárkem tam nikdo ani nesmí.

   Odpovědět
 • Martin
  11. 6. 2015, 18:57 hod.

  Panel c. 5 poničen a tabule s textem úplne chybi:(

  Odpovědět
 • Anonym
  7. 7. 2017, 15:48 hod.

  Délka snad 11km

  Odpovědět

Vložit komentář

Vložit komentářKam dál?


Na začátek stránky ↑Hlavní navigace

Prosba – naučná stezka Okolím Okoře

Sháníme brožurku ke zrušené naučné stezce Okolím Okoře, která údajně vedla před více než deseti lety údolím Zákolanského potoka mezi obcemi Noutonice a Kováry na Kladensku.

Kontaktovali jsme mimo jiné obecní úřady v okolí, školy, turistické oddíly, knihovny, bohužel bez úspěchu. Vlastníte-li tuto publikaci, prosíme, kontaktujte nás. Rádi bychom o této naučné stezce publikovali článek, ale je k ní minimum informací. Děkujeme!

infopanely.cz

Na začátek stránky ↑


Vyhledávání

Vyhledávání

Jarní bavlněné čepice


Nejnovější komentáře

 • Ivka u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Moc pěkné, místy docela náročné, ale dá se zvládnout. Super výlet. 😀
 • Petr u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Stezku jsme teď o víkendu šli opačným směrem než dle popisu (po směru hodinových ručiček), s malým dítětem v krosničce. Bludiště jsme nakonec prošli i s tou krosničkou, akorát jsme ho šli proti směru hodinových ručiček (tj. dle popisu tady)....
 • Jaroslava Frantíková u článku Naučná stezka Votočnice: Votočnice v hrozném stavu, rozpadlé zábradlí na vyhlídce, zarostlé, nic není vidět. Hrůza. Nic horšího jsme při našem putování neviděli.
 • Háňa u článku Naučná stezka Dubeč – Uhříněves: NS jsem si prošla. Jen mě trochu zmátl začátek naučné stezky – nenašla jsem správný začátek stezky a tak jsem se trochu motala a ptala se lidí. Moje „trasa“ tedy začala až od druhé zastávky. Procházka je to pěkná, jen bych...
 • Eva u článku Naučná stezka Roztocký háj – Tiché údolí: Bezva trasa, skoro celá podél Unětického potoka, který vytváří příjemnou kulisu pro pěší procházku. V závěru je dobrá restaurace, kde jsem zahnala žízeň a dala si dobrý boršč. Popis trasy mi velmi pomohl.
 • Ríša a Jarka u článku Naučná stezka Svatojánské proudy: Trošku neplánovaně jsme se vydali využít volný čas na radu majitele pizzerie ve Štěchovicích právě na stezku. Bez nějakého outdoor vybavení. Byla to nádhera , příroda a dramatické scenérie skal , tunely , chaty ma místech , kde bych si je...
 • Anonymous u článku Naučná stezka Městská část Praha 9 – jihovýchodní stezka: Délka snad 11km
 • Václav Fuksa u článku Naučná stezka Roudný: Stezka byla před několika lety obnovena, vizte např. http://www.csopvlasi m.cz/aktuality/detai l/904
 • Vladik u článku Naučná stezka Svatojánské proudy: klobouk dolů? spíš toho cyklistu!
 • Kazan u článku Naučná stezka Prahy 14: Dobrý den, panely 5 a 6 na stezce byly obnoveny, i když najít panel č. 6 je detektivka. Neodpovídá ani váš popis (nebo jsem byl úplně jinde), ani trasa na Mapy.cz, a v podstatě i mapka na panelech je natolik vágní, že člověk šel skutečně spíš po...
 • Zdeněk Pilný u článku Naučná stezka Svatojánské proudy: Svatojánské proudy jsem šel z Třebenic do Štěchovic v polovině května 2017 a je to hodně zajímavý výlet. Jen jsem se trochu přecenil a neuvědomil si, že ve věku 77 roků to nebude asi žádná legrace. Dopadlo to tak, že poslední 2 km jsem...
 • JanaVi u článku Fotogalerie naučné stezky Oppidum Závist: Včera jsme naučnou stezku navštívili a panely jsou tam zcela jiné než na zdejších fotografiích. Škoda, ty původní se mi zdály zajímavější pro laiky a děti. Ovšem bylo tam krásně 🙂
 • JP u článku Naučná stezka Hostivické rybníky: INFO: KOČÁREK ANO. Trasu z ulice K Rybníku – U Sádek – dále po cestě – U Ovčína a pak celý okruh NS prošli s kočárkem a žádná větší potíž. Pokud máte kočárek s většími nafukovacími koly a ne golfky, tak kočárek doporučuji.
 • pavkadrb u článku Naučná stezka Mníšek pod Brdy: cedule 1 je přesně jak bylo popsáno nahoře – tedy v dolní části náměstí – pod kostelem.
 • pavkadrb u článku Naučná stezka Mníšek pod Brdy: Hajnovna a lesovna jsou ve stavu zakonzervovaných ruin v areálu Skalka nad Mníškem.

RSS Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

 • Naučná stezka Údolím Šembery u Českého Brodu byla slavnostně otevřena
  V sobotu 10. září 2011 jsme se zúčastnili oficiálního otevření naučné stezky Údolím Šembery v Českém Brodě. Tato akce byla doplněna bohatým celodenním programem pro děti i dospělé v okolí hradu Šember, kde naučná stezka končí.
 • Pozvánka na otevření naučné stezky Údolím Šembery u Českého Brodu
  V sobotu 10. září 2011 v 9 hodin se u městského pivovaru v Českém Brodě uskuteční slavnostní otevření nové naučné stezky Údolím Šembery. Více informací vám nabízíme v krátkém článku.
 • V pražském Milíčovském lese můžete navštívit netradiční naučnou stezku
  Netradiční naučná stezka „Milíčovský les“, která je v provozu od začátku června tohoto roku, chce zaujmout zejména mladší návštěvníky. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Milíčovského lesa. Od září 2011 budou tyto informace dostupné nejen v českém, ale i anglickém a německém jazyce.
 • V pražských lesích vzniknou netradiční naučné stezky
  Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., zahájil v lednu 2011 projekt „Interaktivní naučné stezky v pražských lesích“, jehož cílem je zvýšit informovanost pražské veřejnosti, zejména pak mladých lidí o důležitosti a významu přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách vybraných pražských lesů, ale také o problémech, které jsou způsobeny jejich rekreačním využíváním, a to prostřednictvím netradičních interaktivních (beetaggových) naučných stezek.
 • Naučná stezka Hradešín
  Krátká naučná stezka seznamující s historií a současností obce Hradešín u Českého Brodu, rozkládající se na svazích stejnojmenného vrchu Hradešín. Nejpozoruhodnějším místem na trase je kostelík sv. Jiří na vrcholu Hradešína, zajímavý slepenec několika historických stavebních slohů.

Naučnou stezkou.cz

Certifikát WebArchivu

tomas-vanek.cz

Licence Creative CommonsTextový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.

Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | RSS | Kontakt | Reklama
Používáme WordPress a Hosting WEDOS