Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a středních Čechách od Toma, Lucky, Vojty a Báry


RSS


Úvod > Naučné stezky > Naučné stezky ve středních Čechách > Naučné stezky v okrese Příbram > Naučná stezka Vymyšlenská pěšina


Naučná stezka Vymyšlenská pěšina

Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 11)
Naše návštěva:
duben 2007
Komentáře:
zatím žádný

Naučná stezka sestupuje od rozhledny na Veselém vrchu u obce Mokrsko do osady Kobylníky na břehu Slapské přehrady. Seznamuje s faunou, flórou a přírodními poměry přírodní rezervace Vymyšlenská pěšina rozkládající se na příkrých lesnatých svazích vltavského kaňonu. Krom toho informuje např. o způsobech obnovy lesa, a připomíná voraře, kteří se kaňonem plavili v době před vybudováním přehrad vltavské kaskády.

Naučná stezka vede pouze po okraji rezervace, zpočátku lesní cestou, poté většinu trasy úzkou asfaltkou. Je značena klasickými zelenobílými značkami naučných stezek, ne vždy dostatečně. V první části trasy vede navíc souběžně s naučnou stezkou Zlaté Psí hory, přičemž se do sebe míchá značení obou stezek. Trasa prakticky celou dobu klesá. Z cílového místa v osadě Kobylníky je pak nutno se stejnou cestou vrátit zpět.

Typický příklad zbytečné naučné stezky vedoucí odnikud nikam, sdělující na své několikakilometrové trase to, co by dokázal shrnout jeden velký informační panel u tabulky přírodní rezervace.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Příbram
Začíná:
MOKRSKO, Veselý vrch, 100 metrů pod rozhlednou
Končí:
osada Kobylníky
Délka:
cca 4 km
Zastávek:
10
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
1999
Tvůrce stezky:
obec Chotilsko, Svaz ochrany přírody a krajiny Louňovice pod Blaníkem, Lesy České republiky, s. p., lesní závod Dobříš
Naše návštěva:
duben 2007
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
úvodní tabule zničena

Seznam zastávek

(nejsou číslované, zde jen pro přehlednost)

 1. ???
 2. Ptáci
 3. Stopy zvěře
 4. Flóra
 5. Přírodní rezervace Vymyšlenská pěšina
 6. Voroplavba
 7. Lesní zvěř
 8. Lesní dřeviny
 9. Hospodaření v lese
 10. Úvodní / závěrečná

Informační náplň

Zastávka 1: ???

byla v době naší návštěvy zničená

Zastávka 2: Ptáci

 • dlask tlustozobý
 • sedmihlásek hajní
 • střízlík obecný
 • drozd zpěvný
 • linduška lesní
 • budníček lesní
 • výr velký
 • sýček obecný
 • orel mořský
 • kalous ušatý
 • krkavec velký
 • puštík obecný
Vyobrazení:
dlask tlustozobý, sedmihlásek hajní, střízlík obecný, drozd zpěvný, linduška lesní, budníček lesní, výr velký, sýček obecný, orel mořský, kalous ušatý, krkavec velký, puštík obecný

Zastávka 3: Stopy zvěře

 • co jde vyčíst ze stop
 • kde jsou stopy nejlépe pozorovatelné
Vyobrazení:
stopy myšice lesní, stopy lišky obecné, stopy veverky obecné, stopy jezevce lesního, stopy prasete divokého, stopy zajíce polního, stopy srnce obecného, stopy králíka divokého

Zastávka 4: Flóra

 • zimostrázek nízký
 • černýš hajní
 • jetel chlumní
 • hruštice jednostranná
 • okrotice dlouholistá
 • vrbka úzkolistá
 • bělozářka větvitá
 • samorostlík klasnatý
 • starček vejčitý (Fuchsův)
 • vrbovka chlupatá
 • pryšec chvojka
Vyobrazení:
zimostrázek nízký, černýš hajní, jetel chlumní, hruštice jednostranná, okrotice dlouholistá, vrbka úzkolistá, bělozářka větvitá, samorostlík klasnatý, starček vejčitý (Fuchsův), vrbovka chlupatá, pryšec chvojka

Zastávka 5: Přírodní rezervace Vymyšlenská pěšina

 • informace o přírodní rezervaci – datum vyhlášení, předmět ochrany, geologie, flóra, fauna
 • jeřáb muk, jeřáb břek, červenka obecná, šoupálek dlouhoprstý, plšík lískový
Vyobrazení:
jeřáb muk, jeřáb břek, červenka obecná, šoupálek dlouhoprstý, plšík lískový

Zastávka 6: Voroplavba

 • život ve středním Povltaví
 • vorařství
 • dochované památky
 • nářadí ke stavbě vorů
 • ryby a rybáři
 • dřevěná rozhledna na Besedné
Vyobrazení:
jednotlivé části voru, nářadí k přípravě a vázání voru, tématické obrázky

Zastávka 7: Lesní zvěř

 • zdánlivě opuštěná mláďata
 • srnčí zvěř
 • černá zvěř
 • další zvěř
 • šelmy
Vyobrazení:
srnec evropský, liška obecná, tchoř světlý, prase divoké, zajíc polní

Zastávka 8: Lesní dřeviny

 • smrk ztepilý
 • jedle bělokorá
 • borovice lesní
 • douglaska tisolistá
 • modřín opadavý
 • jalovec obecný
 • dub zimní
 • habr obecný
 • olše černá
 • buk lesní
 • lípa srdčitá
 • líska obecná
Vyobrazení:
vyjmenované druhy dřevin

Zastávka 9: Hospodaření v lese

 • vývoj hospodaření v lesích
 • výběrný hospodářský způsob
 • podrostní hospodářský způsob
 • holosečný hospodářský způsob
Vyobrazení:
vyjmenované způsoby hospodaření v lese

Zastávka 10: Naučná stezka Vymyšlenská pěšina

 • informace o naučné stezce
 • plánovaná těžba zlata na Veselém vrchu u Mokrska
 • památkové stavby v okolí
Vyobrazení:
mapa naučné stezky a okolí

Popis trasy

Veselý vrch → PR Vymyšlenská pěšina → osada Kobylníky

Naučná stezka začíná (případně končí, pokud ji jdeme v opačném směru) cca 100 metrů pod rozhlednou na Veselém vrchu u obce Mokrsko, u závory na hlavní příchozí cestě k vrcholu (k němu se z Mokrska dostaneme podle ukazatelů k rozhledně). Zde se nachází úvodní (závěrečný) panel, v době naší návštěvy zničený.

Odtud jdeme lesní cestou vedoucí „za panel“, ve směru od sestupu z rozhledny tedy vpravo. Mírně klesáme nebo jdeme po rovině, cesta se stáčí na pravou stranu po obvodu Veselého vrchu pod rozhlednou. Těsně před příchodem k rozcestí, kde se napojíme na žlutou turistickou značku, se nachází 2. zastávka (Ptáci).

Dál pokračujeme vlevo po žluté a mírně klesáme. Na rozcestí tvaru trojúhelníku se k nám zleva přidá trasa naučné stezky Zlaté Psí hory, souběžně s níž jdeme následující cca 1 km (a potkáváme rovněž její informační panely. Je značena zelenobílými značkami naučných stezek s písmenem Z, a zelenobílým „psaníčkem“.). Po pár stovkách metrů dorazíme na rozcestí Pod Veselým kopcem, kde opustíme hlavní cestu a odbočujeme šikmo vpravo, stále po žluté, na užší lesní pěšinu. Zakrátko dorazíme na další rozcestí, kde se napojíme na travnatou vozovou cestu. Zde se nachází 3. zastávka (Stopy zvěře).

Odbočujeme vpravo po vozové cestě a začneme dále mírně klesat. Po několika desítkách až stovkách metrů se od nás odpojí trasa NS Zlaté Psí hory – odbočí vpravo. My pokračujeme rovně po žluté. Brzy potkáme 4. zastávku (Flóra), a dorazíme na rozcestí Nad Sejckou hájovnou.

Stezka vede dál rovně, spíš úzkou pěšinou, kterou dále klesá, až se napojí na asfaltku, jíž se budeme v přímém směru držet až do konce stezky. U tohoto napojení je 5. zastávka (Přírodní rezervace Vymyšlenská pěšina).

Dále postupně míjíme 6. zastávku (Voroplavba) u sochy sv. Jana Nepomuckého a vyhlídky na hladinu Slapské přehrady (rozcestí Svatý Jan), dále 7. zastávku (Lesní zvěř), a u odbočky na naučnou stezku prof. PhDr. Františka Drtiny (Drtinovu stezku) 8. zastávku (Lesní dřeviny). Na této křižovatce opouštíme žlutou turistickou značku, a dál pokračujeme stále rovně asfaltkou, ale nyní již jen po značkách naučné stezky.

Dále asfaltka začíná mírně, posléze více klesat. Potkáváme 9. zastávku (Hospodaření v lese), a dále výrazně klesáme až do osady Kobylníky, na jejímž okraji se nachází 10. zastávka (úvodní, pokud stezku zahajujeme zde). Zde stezka končí, a protože v osadě není moc co dělat, nezbývá nám než se otočit a vydat se zpátky stejnou cestou do kopce směr Mokrsko, případně alespoň cca 1,5 km k odbočce Drtinovy stezky a po ní do Živohoště.


Vložit komentář

Vložit komentářKam dál?


Na začátek stránky ↑Na začátek stránky ↑


Vyhledávání

Vyhledávání

Související články


Nejnovější komentáře

 • Rickr u článku Naučná stezka Prahy 14: Zastávka 5 je uprostřed hráze retenční nádrže a věnuje se její výstavbě v 70.letech a revitalizaci v nedávné době. Pozor, má trochu odlišný design od „starších̶ 0; tabulí. Odtud je třeba v rozporu se staršími plánky přejít hráz na vzdálenější...
 • pid u článku Naučná stezka Povodím Botiče: I v Zimě je stezka zajímavá
 • Petr u článku Naučná stezka na Medníku: Info tabule vypadají překvapivě jako nové. Ale jinak trasa je velmi špatně značena v obou směrech. Nelze se bohužel spolehnout ani na vyšlapané stezky, zejména úseku dolů z Medníku a v traverzu kolem přístřešku se stezka ztrácí v hromadách listí, větví a...
 • Radek u článku Naučná stezka Říčansko: Cesta je výborně značena.pak tedy dělejte procházky po městě tam se neztratíte.nebo snad chodte podle navigace
 • Radek u článku Naučná stezka Votočnice: Pokud lidi věci soustavně ničí každého to otraví neustále opravovat.ani se nedivím že to u čsop vzdali.jednou se budete brouzdat měsíční krajinou.příroda je již tak narušená że pár biotopů už nic nezachránï.nechápu co lidi nutí pořád něco rozbíjet a ničit.
 • Belana u článku Lesní stezka Penčický okruh: Parada, je to fakt krasne, ale je potreba hlidat znacky.
 • Miloslav Klvač u článku Vyhlídková stezka Křivoklát: stav:říjen 2018 V místě je přeznačena,zřejmě kvůli nové rozhledně Velká Buková,červená trasa KČT.Je vedena od hradu Křivoklát vzdušnou čarou 0,5 km blíže k Velké Bukové(dobře vidět na mapy.cz).Naučná stezka není značena červenobíle,ale...
 • Tom u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Tak to mě mrzí, že jste bloudili. S možností, že vlak přijede mimořádně na druhou stranu, jsem nepočítal 🙂
 • Ludmila u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Dne 22.9.2018 jsme si naplánovali projít stezku. Přijeli jsme vlakem na klánovické nádraží a poslušně podle popisu podešli trať. Dál jsme si však začali připadat jako v Matrixu. Nic podle popisu nesedělo – i když hned blízko nádraží byl...
 • Zuzka u článku Stříbrná stezka – severní okruh: Moc děkuju za tyhle stránky.Jseme pravidelnými čtenáři, „jen“ jsme ještě nepodceňovali… Tyto informace nikde jinde na netu nenalezame, mockrát DĚKUJEME! Čechovi
 • Tonda u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Pracovní listy: http://kokorinsko.oc hranaprirody.cz/res/ archive/135/017930.p df?seek=1378738009
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Vážená paní, sice jsem tam nebyl v poslední době, ale na Častoboř jsme od r. 1981 do r. 2004 jezdívali často s oddílem i se třídami, na soustředění (opět děti a mládež) a na NS jsme chodili vždy. Je náročná, ale lze zvládnout, není...
 • Mlok u článku Naučná stezka Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem: Hezká odpočinková procházka, dětem se líbili sochy, zejména sovy. Kaple s pramenem je moc hezká a voda znamenitá.
 • Josef Čermák u článku Naučná stezka Dubeč – Uhříněves: Stezku jsem s kamarádkou prošel 2.7.2018. Celá cesta je vedena po modré. Všechny panely jsme našli. Našli jsme i panel č.3, který je v předešlých recenzích zmiňován (v předešlých recenzích je uvedeno, že není k nalezení). Procházka po naučné...
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Zdravím mladá paní, také vám to jako procházku s malými dětmi nedoporučuji, terén je opravdu dost drsný a uhlídat dva malé kluky je tam dost těžké.

RSS Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

 • Naučná stezka Údolím Šembery u Českého Brodu byla slavnostně otevřena
  V sobotu 10. září 2011 jsme se zúčastnili oficiálního otevření naučné stezky Údolím Šembery v Českém Brodě. Tato akce byla doplněna bohatým celodenním programem pro děti i dospělé v okolí hradu Šember, kde naučná stezka končí. Zdroj
 • Pozvánka na otevření naučné stezky Údolím Šembery u Českého Brodu
  V sobotu 10. září 2011 v 9 hodin se u městského pivovaru v Českém Brodě uskuteční slavnostní otevření nové naučné stezky Údolím Šembery. Více informací vám nabízíme v krátkém článku. Zdroj
 • V pražském Milíčovském lese můžete navštívit netradiční naučnou stezku
  Netradiční naučná stezka „Milíčovský les“, která je v provozu od začátku června tohoto roku, chce zaujmout zejména mladší návštěvníky. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Milíčovského lesa. Od září 2011 budou tyto informace dostupné nejen v českém, ale i anglickém a německém jazyce. Zdroj
 • V pražských lesích vzniknou netradiční naučné stezky
  Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., zahájil v lednu 2011 projekt „Interaktivní naučné stezky v pražských lesích“, jehož cílem je zvýšit informovanost pražské veřejnosti, zejména pak mladých lidí o důležitosti a významu přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách vybraných pražských lesů, ale také o problémech, které jsou způsobeny jejich rekreačním využíváním, a to prostřednictvím netradičních interaktivních (beetaggových) naučných stezek. Zdroj
 • Naučná stezka Hradešín
  Krátká naučná stezka seznamující s historií a současností obce Hradešín u Českého Brodu, rozkládající se na svazích stejnojmenného vrchu Hradešín. Nejpozoruhodnějším místem na trase je kostelík sv. Jiří na vrcholu Hradešína, zajímavý slepenec několika historických stavebních slohů. Zdroj

Naučnou stezkou.cz

Certifikát WebArchivu

tomas-vanek.cz

Licence Creative CommonsTextový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.

Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | RSS | Kontakt | Reklama
Používáme WordPress a Hosting WEDOS