Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a středních Čechách od Toma, Lucky, Vojty a Báry


RSS


Úvod > Naučné stezky > Naučné stezky ve středních Čechách > Naučné stezky v okrese Beroun > Přírodní stezka Údolí ticha


Přírodní stezka Údolí ticha

Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 6)
Naše návštěva:
červenec 2010
Komentáře:
zatím žádný

Přírodní stezka vede územím podél Pařezového a Kublovského (Lučního) potoka, které je součástí chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Údolí potoka je zprvu široké a lučinaté, s rekreačními chatami, ale postupně se zužuje a zahlubuje. Na příkladu této konkrétní malé lokality stezka seznamuje s faunou, flórou a přírodními poměry Křivoklátska.

Naučná stezka je vedena po cestách různého typu, zprvu travnatou vozovou, posléze lesní vozovou cestou až pěšinou, někdy zařízlou ve svahu nad potokem. Asi na dvou místech bylo v době naší návštěvy třeba přebrodit (přeskákat) velmi mělký potůček – je třeba s tím počítat a nevypravovat se sem v době zvýšeného průtoku. Trasa není značena (až v druhé polovině vede po žluté turistické značce), a na panelech chybí jakékoli orientační údaje (čísla a názvy zastávek, popis trasy k další zastávce, plánek stezky apod.), což zbytečně komplikuje její absolvování (návštěvník netuší, kudy má vlastně jít). Dalším negativem stezky je její horší dostupnost – začíná u silnice mimo obec a končí uprostřed lesa, odkud je nutno se dostat někam do civilizace, případně se stejnou cestou vrátit k výchozímu místu. Informační náplň zastávek je povedená, texty jsou srozumitelné a doplněné pěknými ilustracemi přímo od autora textů.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Beroun
Začíná:
odbočka u Stroupínského mlýna ze silnice mezi obcemi Točník a Hředle
Končí:
rozcestí Pod Kamencem, na trase žluté turistické značky v lese u obce Kublov
Délka:
cca 3 km
Zastávek:
11
Značení trasy:
bez vlastního značení, v druhé polovině vede po žluté turistické značce
Vznikla:
2001, obnovena 2008
Tvůrce stezky:
ing. Pavel Votruba, Emil Šnaidauf
Naše návštěva:
červenec 2010
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

(ve skutečnosti nejsou pojmenované ani číslované, v tomto seznamu je pouze zmíněna jejich hlavní náplň)

 1. úvodní
 2. údolí potoků obecně, údolí Lučního potoka
 3. louky
 4. okolí potoků, zachování druhové rozmanitosti
 5. živočichové potoka
 6. trampská osada Ricatado
 7. obecně informativní, nástupní pro druhou polovinu stezky
 8. geologický podklad území Lučního potoka, flóra vlhké půdy kolem potoka
 9. lesy na Křivoklátsku a v okolí Lučního potoka
 10. živočichové v okolí Lučního potoka

Informační náplň

Zastávka (1)

 • uvítání na naučné stezce
 • základní informace o trase a náplni stezky
Vyobrazení:
turistická mapa; čáp černý

Zastávka (2)

 • charakteristika údolí potoků a význam těchto území
 • funkce kamenných hrází na Lučním potoce
 • fauna okolí potoků
Vyobrazení:
bělopásek dvouřadý, skokan hnědý, užovka obojková

Zastávka (3)

 • charakteristika luk a lučních porostů
 • luční společenstva
 • péče o louky
 • nejhojnější druhy
Vyobrazení:
krvavec toten, kohoutek luční, netýkavka nedůtklivá, kostival lékařský

Zastávka (4)

 • charakteristika okolí potoků
 • nutnost ochrany stanovišť pro zachování druhové rozmanitosti
 • soustava chráněných území evropského významu Natura 2000
 • oblasti ochrany ptactva
Vyobrazení:
ledňáček říční

Zastávka (5)

 • živočichové přizpůsobení k životu v potoce
 • korýši
 • ryby
 • hmyz
Vyobrazení:
blešivec, larva chrostíka, larva motýlice, motýlice lesklá, vranka obecná

Zastávka (6)

 • trampská osada Ricatado
 • historie trampingu v údolí
 • současnost osady
Vyobrazení:
turistická mapa okolí

Zastávka (7)

 • přírodní charakteristika Údolí ticha
 • informace o trase naučné stezky
 • zásady chování člověka v přírodě
Vyobrazení:
bělásek řeřichový, konipas horský; pstroček dvoulistý, šťavel kyselý

Zastávka (8)

 • geologický podklad území kolem Lučního potoka
 • flóra vlhké půdy kolem potoka
Vyobrazení:
porostnice mnohotvárná, kyčelnice cibulkonosná, osladič obecný, mokrýš střídavolistý

Zastávka (9)

 • charakteristika lesů na Křivoklátsku
 • důvod zachovalých lesních porostů
 • nejhojnější druhy stromů
 • funkce dřevin v okolí Lučního potoka
Vyobrazení:
olše lepkavá, javor klen, javor mléč, buk lesní

Zastávka (10)

 • živočichové Lučního potoka a jeho okolí
 • skorec vodní
 • čolek horský
 • rak kamenáč
 • čáp černý
Vyobrazení:
pstruh obecný, skorec vodní, čolek horský

Zastávka (11)

 • přírodní charakteristika Údolí ticha
 • informace o trase naučné stezky
 • zásady chování člověka v přírodě
Vyobrazení:
bělásek řeřichový, konipas horský; pstroček dvoulistý, šťavel kyselý

Popis trasy

výchozí místo u Stroupínského mlýna → Údolí ticha → Pod Kamencem

Naučná stezka začíná v ostré zatáčce silnice z obce Hředle směrem na obec Točník, za Stroupínským mlýnem, u odbočky vpravo hned za mostem přes Pařezový potok; úvodní panel je již ze silnice vidět. Autobusová zastávka zřejmě nikde poblíž není, ale u výchozího místa je dostatečná možnost parkování.

Od úvodního panelu jdeme hliněnou vozovou cestou ve směru od silnice, a dále travnatou vozovou cestou po pravé straně louky. Stezka není v tomto úseku nijak značena, její infopanely se většinou ukrývají v kopřivách a další vegetaci vždy po pravé straně – je třeba je pečlivě hledat. Poměrně brzy potkáme 2. zastávku, pak mineme novější dřevěné chaty, a brzy za nimi 3. zastávku. Pokračujeme dále po okraji louky, další, 4. zastávka je opět skrytá v kopřivách – v době naší návštěvy k ní byla prosekaná cesta. Zakrátko po ní se po pravé straně opět objeví větší množství chat – zahneme k nim, přejdeme po mostku potok a pokračujeme vozovou cestou vlevo po jeho druhém břehu. Po asi 250 metrech potkáváme 5. zastávku. Za ní se k nám zleva přidá žlutá turistická značka, která nás bude provázet až do konce stezky.

Jdeme dál podél louky s chatami, na jejím konci přejdeme lávku přes potok a pokračujeme opět po jeho pravém břehu. Za několika chatami vstoupíme do lesa, kde brzy potkáme 6. zastávku, a za ní rozcestník Údolí ticha.

Přejdeme po mostku, jdeme lesem, dorazíme ke kvalitnější štěrkové vozové cestě. Přejdeme přes lávku pod splavem, vyjdeme na štěrkovou cestu, ale hned vzápětí z ní odbočíme vpravo na úzkou pěšinu vedoucí nedaleko potoka. Vzápětí potkáme 7. zastávku. Následně dvakrát za sebou překonáme vodní tok – nejdříve přeskákáme hlavní potok, podruhé buď přeskočíme nebo přejdeme po improvizované lávce menší potůček. Dále pak vede stezka poměrně zarostlým úsekem, žluté značení je sice dostatečné, ale je přesto třeba ho velmi pečlivě sledovat. Jdeme stále nedaleko potoka, nyní po jeho levém břehu (máme ho po levé ruce). Projdeme úzké místo u skalní stěny a za ní přicházíme k 8. zastávce. Za ní se cesta od potoka na čas vzdálí, jdeme lesem, překonáme vedlejší stoku opět po improvizované lávce, dále pak nevelkou proláklinu. Posléze potkáme 9. zastávku.

Opět se přiblížíme k potoku, a jdeme pak krkolomnou pěšinou ve svahu nad ním. Dále mineme vysoký kamenný splav a za ním přijdeme k 10. zastávce. Ještě naposled prudce sestoupíme k potoku, ale pak se již od něj definitivně odkloníme, cesta projde mladou javořinou a začne mírně stoupat do svahu. Posléze vystoupá na křižovatku se širokou vozovou štěrkovou cestou, kde naučná stezka končí (je zde 11. zastávka, stejný panel jako na 7. zastávce s obecnými informacemi o stezce). Zde máme na výběr, kam dále pokračovat. Pokud jsme u výchozího místa zanechali auto, nezbývá nám než se stejnou cestou po trase stezky vrátit zpět.


Vložit komentář

Vložit komentářKam dál?


Na začátek stránky ↑Na začátek stránky ↑


Vyhledávání

Vyhledávání

Související články


Nejnovější komentáře

 • Rickr u článku Naučná stezka Prahy 14: Zastávka 5 je uprostřed hráze retenční nádrže a věnuje se její výstavbě v 70.letech a revitalizaci v nedávné době. Pozor, má trochu odlišný design od „starších̶ 0; tabulí. Odtud je třeba v rozporu se staršími plánky přejít hráz na vzdálenější...
 • pid u článku Naučná stezka Povodím Botiče: I v Zimě je stezka zajímavá
 • Petr u článku Naučná stezka na Medníku: Info tabule vypadají překvapivě jako nové. Ale jinak trasa je velmi špatně značena v obou směrech. Nelze se bohužel spolehnout ani na vyšlapané stezky, zejména úseku dolů z Medníku a v traverzu kolem přístřešku se stezka ztrácí v hromadách listí, větví a...
 • Radek u článku Naučná stezka Říčansko: Cesta je výborně značena.pak tedy dělejte procházky po městě tam se neztratíte.nebo snad chodte podle navigace
 • Radek u článku Naučná stezka Votočnice: Pokud lidi věci soustavně ničí každého to otraví neustále opravovat.ani se nedivím že to u čsop vzdali.jednou se budete brouzdat měsíční krajinou.příroda je již tak narušená że pár biotopů už nic nezachránï.nechápu co lidi nutí pořád něco rozbíjet a ničit.
 • Belana u článku Lesní stezka Penčický okruh: Parada, je to fakt krasne, ale je potreba hlidat znacky.
 • Miloslav Klvač u článku Vyhlídková stezka Křivoklát: stav:říjen 2018 V místě je přeznačena,zřejmě kvůli nové rozhledně Velká Buková,červená trasa KČT.Je vedena od hradu Křivoklát vzdušnou čarou 0,5 km blíže k Velké Bukové(dobře vidět na mapy.cz).Naučná stezka není značena červenobíle,ale...
 • Tom u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Tak to mě mrzí, že jste bloudili. S možností, že vlak přijede mimořádně na druhou stranu, jsem nepočítal 🙂
 • Ludmila u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Dne 22.9.2018 jsme si naplánovali projít stezku. Přijeli jsme vlakem na klánovické nádraží a poslušně podle popisu podešli trať. Dál jsme si však začali připadat jako v Matrixu. Nic podle popisu nesedělo – i když hned blízko nádraží byl...
 • Zuzka u článku Stříbrná stezka – severní okruh: Moc děkuju za tyhle stránky.Jseme pravidelnými čtenáři, „jen“ jsme ještě nepodceňovali… Tyto informace nikde jinde na netu nenalezame, mockrát DĚKUJEME! Čechovi
 • Tonda u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Pracovní listy: http://kokorinsko.oc hranaprirody.cz/res/ archive/135/017930.p df?seek=1378738009
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Vážená paní, sice jsem tam nebyl v poslední době, ale na Častoboř jsme od r. 1981 do r. 2004 jezdívali často s oddílem i se třídami, na soustředění (opět děti a mládež) a na NS jsme chodili vždy. Je náročná, ale lze zvládnout, není...
 • Mlok u článku Naučná stezka Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem: Hezká odpočinková procházka, dětem se líbili sochy, zejména sovy. Kaple s pramenem je moc hezká a voda znamenitá.
 • Josef Čermák u článku Naučná stezka Dubeč – Uhříněves: Stezku jsem s kamarádkou prošel 2.7.2018. Celá cesta je vedena po modré. Všechny panely jsme našli. Našli jsme i panel č.3, který je v předešlých recenzích zmiňován (v předešlých recenzích je uvedeno, že není k nalezení). Procházka po naučné...
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Zdravím mladá paní, také vám to jako procházku s malými dětmi nedoporučuji, terén je opravdu dost drsný a uhlídat dva malé kluky je tam dost těžké.

RSS Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

 • Naučná stezka Údolím Šembery u Českého Brodu byla slavnostně otevřena
  V sobotu 10. září 2011 jsme se zúčastnili oficiálního otevření naučné stezky Údolím Šembery v Českém Brodě. Tato akce byla doplněna bohatým celodenním programem pro děti i dospělé v okolí hradu Šember, kde naučná stezka končí. Zdroj
 • Pozvánka na otevření naučné stezky Údolím Šembery u Českého Brodu
  V sobotu 10. září 2011 v 9 hodin se u městského pivovaru v Českém Brodě uskuteční slavnostní otevření nové naučné stezky Údolím Šembery. Více informací vám nabízíme v krátkém článku. Zdroj
 • V pražském Milíčovském lese můžete navštívit netradiční naučnou stezku
  Netradiční naučná stezka „Milíčovský les“, která je v provozu od začátku června tohoto roku, chce zaujmout zejména mladší návštěvníky. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Milíčovského lesa. Od září 2011 budou tyto informace dostupné nejen v českém, ale i anglickém a německém jazyce. Zdroj
 • V pražských lesích vzniknou netradiční naučné stezky
  Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., zahájil v lednu 2011 projekt „Interaktivní naučné stezky v pražských lesích“, jehož cílem je zvýšit informovanost pražské veřejnosti, zejména pak mladých lidí o důležitosti a významu přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách vybraných pražských lesů, ale také o problémech, které jsou způsobeny jejich rekreačním využíváním, a to prostřednictvím netradičních interaktivních (beetaggových) naučných stezek. Zdroj
 • Naučná stezka Hradešín
  Krátká naučná stezka seznamující s historií a současností obce Hradešín u Českého Brodu, rozkládající se na svazích stejnojmenného vrchu Hradešín. Nejpozoruhodnějším místem na trase je kostelík sv. Jiří na vrcholu Hradešína, zajímavý slepenec několika historických stavebních slohů. Zdroj

Naučnou stezkou.cz

Certifikát WebArchivu

tomas-vanek.cz

Licence Creative CommonsTextový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.

Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | RSS | Kontakt | Reklama
Používáme WordPress a Hosting WEDOS