Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a středních Čechách od Toma, Lucky, Vojty a Báry


RSS


Úvod > Naučné stezky > Naučné stezky v Praze > Naučná stezka Toulcův dvůr


Naučná stezka Toulcův dvůr

provozní budovy Toulcova dvora
Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 5)
Naše návštěva:
duben 2009
Komentáře:
5

Seznamuje s areálem Toulcova dvora, bývalou tvrzí a později významnou hospodářskou usedlostí, dnes sídlem Střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy, rozkládajícím se ve svahu nad potokem Botičem v Praze-Hostivaři. Krátká a příjemná trasa nás provede jednotlivými částmi areálu (zahrádka, sad, les, mokřad, louky atd.), dozvíme se o historii, fauně a flóře dvora a seznámíme se s životem v ekocentru, jeho cíli, posláním a programem.

Naučná stezka nemá určenu pevnou trasu, informační panely jsou rozmístěné po celém areálu, na každém je plánek s vyznačením aktuální i všech ostatních zastávek. Cesta vede lesními a travnatými pěšinami, v prostoru mokřadu po povalovém chodníku.

Celý areál Toulcova dvora je ideálním místem odpočinku a poučení, to vše na dosah MHD. Je volně přístupný denně od 8 do 18 hod. Nejlepší dobou k návštěvě jsou dny, kdy v Toulcově dvoře probíhá jedna z mnoha akcí pro veřejnost (v těchto dnech se platí vstupné). Na nádvoří naleznete rovněž naučnou stezku Problémy životního prostředí ve městě, a před Toulcovým dvorem začíná naučná stezka Povodím Botiče.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Správní obvod:
Praha 15
Začíná a končí:
PRAHA-HOSTIVAŘ, Doupovská ul., Toulcův dvůr
Délka:
cca 1,2 km
Zastávek:
18
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
původně cca 1999
Tvůrce stezky:
Toulcův dvůr – Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy, Martin Kačmar
Naše návštěva:
duben 2009
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

Zastávky ve skutečnosti nejsou číslované, uvedená čísla odpovídají orientačnímu plánku areálu na „9. zastávce“.

 1. Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr
 2. Historie Toulcova dvora
 3. Stará Hostivař
 4. Farma
 5. Zahrádka
 6. Nádrže, pec, polozemnice
 7. Les
 8. Sad
 9. Areál Toulcova dvora
 10. Včely
 11. Louky
 12. Políčka
 13. Mokřad
 14. Lužní les
 15. Živočichové
 16. Vyhlídka
 17. Školka, kotelna, kompost
 18. Koně

Informační náplň

Zastávka 1: Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr

 • poslání střediska ekologické výchovy v Toulcově dvoře
 • vznik ekocentra
 • organizace tvořící ekocentrum Toulcův dvůr
 • obnova a rekonstrukce Toulcova dvora
 • kdo byl František Toulec
Vyobrazení:
kontakt dětí a hospodářských zvířat; dožínky v Toulcově dvoře; srovnání stavu Toulcova dvora před rekonstrukcí a dnes; plánek Toulcova dvora

Zastávka 2: Historie Toulcova dvora

 • na stejném místě původně významný dvorec, sídlo rychtáře
 • později tvrz
 • historický a stavební vývoj tvrze
 • výstavba hospodářského dvora
 • od 60. let 20. století výrobna krmných směsí z potravinářských odpadů
 • v roce 1992 převod do vlastnictví města a vznik ekocentra
Vyobrazení:
pohled na dvůr od vedlejší brány (1926); František Toulec; pohled od vchodu do ubytovny (1925); pohled na Toulcův dvůr od Botiče (1936); pohlednice z Hostivaře (1903); gotický portál ve zdi špýcharu; od středověké tvrze k Toulcovu dvoru (půdorys)

Zastávka 3: Stará Hostivař

 • historické jádro Hostivaře
 • historický a stavební vývoj Hostivaře
 • památková zóna, přesto pokračující poškozování staveb původní vsi
Vyobrazení:
Hostivař na pohlednici z roku 1908; Hostivař na katastrální mapě z roku 1841; gotický portál ve zdi kostela s renesančním náhrobkem

Zastávka 4: Farma

 • cíle farmy na Toulcově dvoře
 • život našich zvířat
 • chováme původní česká plemena
Vyobrazení:
kozy jdoucí na pastvu; mláďata; dojení kozy

Zastávka 5: Zahrádka

 • důležité místo při školních výukových programech a akcích pro veřejnost
 • co a jak se zde pěstuje – základní druhy zeleniny a bylinek, ovoce, okrasné květiny
Vyobrazení:
celkový pohled na zahrádku; děti na zahrádce; záhony okrasných květin

Zastávka 6: Nádrže, pec, polozemnice

 • nádrže na dešťovou vodu – popis, funkce
 • altán
 • chlebová pec
 • replika slovanské polozemnice
Vyobrazení:
nádrže před dostavbou přístřešku; plán, podle kterého byly nádrže umístěny; detail dřevěných spojů přístřešku; chlebová pec; stavba polozemnice

Zastávka 7: Les

 • lesík na místě původního ovocného sadu – druhové složení
 • divočina za statkem
 • proč tu rostou javory a ne duby
Vyobrazení:
mrtvé dřevo; kostra zdejšího lesa; mapa – přírodní lesy v českých zemích; bezová javořina – současný les u Toulcova dvora; habrová doubrava – původní les na podobných místech

Zastávka 8: Sad

 • šlechtěné krajové odrůdy, přizpůsobené místním podmínkám
 • obnova sadu, výsadba nových stromků
 • vysokokmeny
Vyobrazení:
zvířata v sadu; Švehlův sad; indiánská sauna

Zastávka 9: Areál Toulcova dvora

 • popis areálu Toulcova dvora
 • dosazování rostlin
 • pastva
 • příroda mezi paneláky
 • orientační plán
Vyobrazení:
orientační plán areálu Toulcova dvora s vyznačením zastávek naučné stezky; práce v areálu; vývoj krajiny; Toulcův dvůr v roce 1936

Zastávka 10: Včely

 • naše úly
 • včely v Toulcově dvoře
 • akce pro veřejnost
 • včelařské rostliny
 • zajímavosti ze života včel
 • včelí obydlí
Vyobrazení:
prosklený úl; včela opilovává svazenku; veřejné medobraní; včelí společenstvo; kláty; včelí matka; plástev

Zastávka 11: Louky

 • suchá louka – botanicky nejcennější místo v okolí Toulcova dvora
 • luční hmyz
 • louka a člověk
 • vlhká louka
Vyobrazení:
změny barev louky podle toho, co právě kvete; modrásek jehlicový; kozí brada východní, kakost luční, rožec, zvonek rozkladitý, tužebník obecný, bukvice, hvozdík, jetel alpínský, jetel horský, mateřídouška, úzkolisté kostřavy, třezalka

Zastávka 12: Políčka

 • políčka na bývalé skládce
 • co se zde pěstuje
 • školka dřevin
 • nové pastviny
Vyobrazení:
políčka začátkem léta; červencové žně; sklizeň; kriticky ohrožený plevel koukol polní; úroda

Zastávka 13: Mokřad

 • jak dlouho je tu mokřad
 • význam mokřadu
 • vodní režim mokřadu
 • péče o mokřad
Vyobrazení:
kosatec žlutý; ekologický výukový program pro školy; plný stav vody na jaře a vyschlý mokřad v létě; kachna divoká, skokan zelený

Zastávka 14: Lužní les

 • co je to lužní les
 • lužní les u Toulcova dvora
 • dřeviny lužního lesa
Vyobrazení:
lilek potměchuť; křehkýš vodní; jarní zaplavená olšina; olše lepkavá; přirozené koryto Botiče

Zastávka 15: Živočichové

 • zvířata žijící ve velkoměstě
 • co město nabízí živočichům
 • živočichové v areálu Toulcova dvora
Vyobrazení:
užovka obojková s vajíčky; kos černý v sadu; zajíc polní v ohradě pro krávy

Zastávka 16: Vyhlídka

 • pohled z nejvýše položeného místa areálu
 • přírodní parky
 • přírodní park Hostivař–Záběhlice
Vyobrazení:
panoramatická fotografie s vyznačením význačných staveb

Zastávka 17: Školka, kotelna, kompost

 • kotelna Toulcova dvora, způsob vytápění
 • sluneční kolektory
 • kompost – co se do něj ukládá a jaké má využití
 • mateřská škola Semínko
 • přirozená ekologická výchova dětí v mateřské škole
Vyobrazení:
zadní část Toulcova dvora v roce 1993; myšky vyhrabané z kompostu; přehazování kompostu; činnosti dětí z mateřské školy v Toulcově dvoře

Zastávka 18: Koně

 • huculští koně – charakteristika plemene
 • zajímavosti o huculech
 • programy s koňmi v Toulcově dvoře
Vyobrazení:
ukázka dovednosti huculů; hiporehabilitace; slavnostní příjezd vozu při dožínkových slavnostech v Toulcově dvoře

Popis trasy

vstup do Toulcova dvora → areál Toulcova dvora → nádvoří

Naučná stezka prochází areálem Toulcova dvora, původně hospodářské usedlosti, dnes střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy. Tvoří jej komplex budov bývalého statku, dnes provozních prostor ekocentra, a rozsáhlé přírodní okolí ve stráni mezi sídlištěm Košík a potokem Botičem.

K Toulcovu dvoru se dostaneme nejlépe autobusem MHD ze stanice metra C „Opatov“, odkud je to asi pět stanic. Přímo před Toulcovým dvorem je stejnojmenná autobusová zastávka.

Do areálu Toulcova dvora (na nádvoří) vstoupíme brankou u vedlejších vrat ve směru od zastávky. Hned zkraje za dveřmi je po levé straně umístěn panel 1. zastávky (Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr). Odtud pokračujeme na nádvoří a dáme se vpravo podél budovy. V její půli po pravé straně nacházíme 2. zastávku (Historie Toulcova dvora). Od ní jdeme dál až k hlavní bráně, projdeme brankou vedle vrat a opustíme nádvoří směrem ke staré Hostivaři. Panel 3. zastávky (Stará Hostivař) je umístěn trochu neviditelně vlevo v rohu, u postranních vrat (vedle informačního panelu naučné stezky Povodím Botiče).

Odtud se vrátíme zpět brankou do Toulcova dvora, přejdeme nádvoří a v jeho půli zahneme vpravo dolů, a míříme do pravého rohu, kde projdeme mezi budovami a sestoupíme po schůdkách nebo po bezbariérovém chodníku k výběhům pro zvířata a zahrádce. Po pravé straně za chlévem se nachází 4. zastávka (Farma). Pokračujeme chodníčkem podél plaňkového plůtku, na jeho konci potkáváme 5. zastávku (Zahrádka), a o pár metrů dál po levé straně za píckou 6. zastávku (Nádrže, pec, polozemnice). Dál projdeme rovně kolem velké dřevěné přístavby, ohniště a odbočky k polozemnici na křižovatku cest, kde nalezneme 7. zastávku (Les). Zde odbočíme vpravo a pokračujeme širší cestou lesíkem. Za ním, naproti ohradě, je umístěna 8. zastávka (Sad). Jdeme dál rovně, na rohu kulatinového oplocení potkáváme 9. zastávku (Areál Toulcova dvora) s plánkem areálu a rozmístěném zastávek naučné stezky, a o pár metrů dál, těsně před schůdky klesajícími do spodní části areálu, 10. zastávku (Včely).

Sestoupíme po schůdkách, na jejich úpatí vpravo nalezneme 11. zastávku (Louky). Dál pokračujeme vyšlapanou pěšinou rovně na nízké návrší k panelu 12. zastávky (Políčka). Od něj se vrátíme zpět ke kulatinovému oplocení a zahneme vlevo podél něj travnatou cestou k rybníčku, u něhož se nachází 13. zastávka (Mokřad).

Za rybníčkem zahneme vpravo do lesíka po dřevěném povalovém chodníku. Ten se vine přes mokřad a podmáčeným lesem až k odbočce k vyhlídce na mokřadní jezírko – u odbočky nalezneme 14. zastávku (Lužní les). Po návratu z vyhlídkové plošiny přejdeme poslední metry dřevěného chodníku a pokračujeme pěšinou již mimo mokřad, vystoupáme několik schůdků k oplocení fotbalového hřiště, jdeme vpravo podél něj, za ním opět sestoupíme a po krátkém rovném úseku začneme stoupat do příkré stráně.

Nahoře se napojíme na již známou cestu v úseku mezi sedmou a osmou zastávkou, dáme se po ní vpravo směrem k ohradě pro krávy, ale hned za ní zahneme vlevo sadem do stráně, vstříc panelu 15. zastávky (Živočichové) umístěnému pod vysokou terénní hranou, na niž posléze vystoupáme po kamenném schodišti. Nahoře pokračujeme vlevo, po levé straně máme pak přírodní areál Toulcova dvora, vlevo nepřístupnou oplocenou plochu se záhony a zahradní technikou. Koridor mezi plotem a ohradou nás dovede na malou rozšířenou plochu, kde nalezneme 16. zastávku (Vyhlídka). Za ní pokračujeme rovně mezi výběhy pro koně k zadní části budov Toulcova dvora. Na konci ohrady vlevo nacházíme 17. zastávku (Školka, kotelna, kompost). Nescházíme ale cestou dolů, ale naopak zahneme vpravo, stále podél výběhů pro koně. U ohrady, za malou plošinou pro nasedání, je umístěna poslední, 18. zastávka (Koně). Odtud pak se směrem rovně a poté vlevo kolem budovy dostaneme do výchozího místa na nádvoří Toulcova dvora.

Externí odkazy

Publikováno dne 17. 05. 2009 v rubrikách Naučné stezky, Naučné stezky v Praze, , .

Komentáře

 • koumák naučných stezek
  9. 5. 2010, 9:31 hod.

  V blízkosti se nachází nová naučná stezka. Panely má například v Toulcově dvoře, na Hostivařském naměstí nebo u hradiště Hostivař. Je značena (docela dostatečně) šipkami na svých rozcestích. Myslím že se jmenuje městskou částí Praha 15. Doporučuji navštívit.

  Odpovědět
  • Tom
   11. 5. 2010, 23:33 hod.

   Děkujeme za upozornění, přiznávám, že je to pro mě novinka. Až budeme mít cestu kolem, mrkneme na to.

   Odpovědět
  • Tom
   20. 6. 2010, 22:22 hod.

   Tak ta naučná stezka se jmenuje Stezka historií Hostivaře, stavili jsme se tam na skok v sobotu večer, zatím máme dva panely ve staré Hostivaři, v nejbližší době se ji chystáme projít celou. Vypadá vážně moc pěkně.

   Odpovědět
 • Rickr
  2. 3. 2011, 20:07 hod.

  Dobrý den,
  dnes jsem byl navštívit stezku Toulcův dvůr v Praze a byl jsem zaskočen stavem dřevěného chodníčku přes mokřad. Můstky jsou na velkém úseku poničené a stezka je tak neprůchozí – od zastávky Mokřad je nutno se vrátit a napojit se na zastávce 15 – Živočichové. Více než popis je vše vidět na fotografii – podotýkám, že po rozmrznutí ledu bude i část, ze které je foceno, nepřístupná – mostky volně plavou na hladině. Viz foto1 a foto2. Současně na stezce chybí zcela panel 16 – vyhlídka, zbyl jen kovový rám pro jeho osazení.

  Odpovědět
  • Tom
   3. 3. 2011, 22:25 hod.

   Dobrý den, děkujeme za aktuální postřeh z naučné stezky. Doufejme, že bude povalový můstek na jaře opraven a stezka zprovozněna v plném rozsahu. Mimochodem, už při návštěvě Toulcova dvora loni v červnu jsme si všimli, že se o stezku moc nepečuje – panely byly poměrně dost vybledlé.

   Odpovědět

Vložit komentář

Vložit komentářKam dál?


Na začátek stránky ↑Na začátek stránky ↑


Vyhledávání

Vyhledávání

Nejnovější komentáře

 • Rickr u článku Naučná stezka Prahy 14: Zastávka 5 je uprostřed hráze retenční nádrže a věnuje se její výstavbě v 70.letech a revitalizaci v nedávné době. Pozor, má trochu odlišný design od „starších̶ 0; tabulí. Odtud je třeba v rozporu se staršími plánky přejít hráz na vzdálenější...
 • pid u článku Naučná stezka Povodím Botiče: I v Zimě je stezka zajímavá
 • Petr u článku Naučná stezka na Medníku: Info tabule vypadají překvapivě jako nové. Ale jinak trasa je velmi špatně značena v obou směrech. Nelze se bohužel spolehnout ani na vyšlapané stezky, zejména úseku dolů z Medníku a v traverzu kolem přístřešku se stezka ztrácí v hromadách listí, větví a...
 • Radek u článku Naučná stezka Říčansko: Cesta je výborně značena.pak tedy dělejte procházky po městě tam se neztratíte.nebo snad chodte podle navigace
 • Radek u článku Naučná stezka Votočnice: Pokud lidi věci soustavně ničí každého to otraví neustále opravovat.ani se nedivím že to u čsop vzdali.jednou se budete brouzdat měsíční krajinou.příroda je již tak narušená że pár biotopů už nic nezachránï.nechápu co lidi nutí pořád něco rozbíjet a ničit.
 • Belana u článku Lesní stezka Penčický okruh: Parada, je to fakt krasne, ale je potreba hlidat znacky.
 • Miloslav Klvač u článku Vyhlídková stezka Křivoklát: stav:říjen 2018 V místě je přeznačena,zřejmě kvůli nové rozhledně Velká Buková,červená trasa KČT.Je vedena od hradu Křivoklát vzdušnou čarou 0,5 km blíže k Velké Bukové(dobře vidět na mapy.cz).Naučná stezka není značena červenobíle,ale...
 • Tom u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Tak to mě mrzí, že jste bloudili. S možností, že vlak přijede mimořádně na druhou stranu, jsem nepočítal 🙂
 • Ludmila u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Dne 22.9.2018 jsme si naplánovali projít stezku. Přijeli jsme vlakem na klánovické nádraží a poslušně podle popisu podešli trať. Dál jsme si však začali připadat jako v Matrixu. Nic podle popisu nesedělo – i když hned blízko nádraží byl...
 • Zuzka u článku Stříbrná stezka – severní okruh: Moc děkuju za tyhle stránky.Jseme pravidelnými čtenáři, „jen“ jsme ještě nepodceňovali… Tyto informace nikde jinde na netu nenalezame, mockrát DĚKUJEME! Čechovi
 • Tonda u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Pracovní listy: http://kokorinsko.oc hranaprirody.cz/res/ archive/135/017930.p df?seek=1378738009
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Vážená paní, sice jsem tam nebyl v poslední době, ale na Častoboř jsme od r. 1981 do r. 2004 jezdívali často s oddílem i se třídami, na soustředění (opět děti a mládež) a na NS jsme chodili vždy. Je náročná, ale lze zvládnout, není...
 • Mlok u článku Naučná stezka Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem: Hezká odpočinková procházka, dětem se líbili sochy, zejména sovy. Kaple s pramenem je moc hezká a voda znamenitá.
 • Josef Čermák u článku Naučná stezka Dubeč – Uhříněves: Stezku jsem s kamarádkou prošel 2.7.2018. Celá cesta je vedena po modré. Všechny panely jsme našli. Našli jsme i panel č.3, který je v předešlých recenzích zmiňován (v předešlých recenzích je uvedeno, že není k nalezení). Procházka po naučné...
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Zdravím mladá paní, také vám to jako procházku s malými dětmi nedoporučuji, terén je opravdu dost drsný a uhlídat dva malé kluky je tam dost těžké.

RSS Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

 • Naučná stezka Údolím Šembery u Českého Brodu byla slavnostně otevřena
  V sobotu 10. září 2011 jsme se zúčastnili oficiálního otevření naučné stezky Údolím Šembery v Českém Brodě. Tato akce byla doplněna bohatým celodenním programem pro děti i dospělé v okolí hradu Šember, kde naučná stezka končí. Zdroj
 • Pozvánka na otevření naučné stezky Údolím Šembery u Českého Brodu
  V sobotu 10. září 2011 v 9 hodin se u městského pivovaru v Českém Brodě uskuteční slavnostní otevření nové naučné stezky Údolím Šembery. Více informací vám nabízíme v krátkém článku. Zdroj
 • V pražském Milíčovském lese můžete navštívit netradiční naučnou stezku
  Netradiční naučná stezka „Milíčovský les“, která je v provozu od začátku června tohoto roku, chce zaujmout zejména mladší návštěvníky. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Milíčovského lesa. Od září 2011 budou tyto informace dostupné nejen v českém, ale i anglickém a německém jazyce. Zdroj
 • V pražských lesích vzniknou netradiční naučné stezky
  Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., zahájil v lednu 2011 projekt „Interaktivní naučné stezky v pražských lesích“, jehož cílem je zvýšit informovanost pražské veřejnosti, zejména pak mladých lidí o důležitosti a významu přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách vybraných pražských lesů, ale také o problémech, které jsou způsobeny jejich rekreačním využíváním, a to prostřednictvím netradičních interaktivních (beetaggových) naučných stezek. Zdroj
 • Naučná stezka Hradešín
  Krátká naučná stezka seznamující s historií a současností obce Hradešín u Českého Brodu, rozkládající se na svazích stejnojmenného vrchu Hradešín. Nejpozoruhodnějším místem na trase je kostelík sv. Jiří na vrcholu Hradešína, zajímavý slepenec několika historických stavebních slohů. Zdroj

Naučnou stezkou.cz

Certifikát WebArchivu

tomas-vanek.cz

Licence Creative CommonsTextový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.

Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | RSS | Kontakt | Reklama
Používáme WordPress a Hosting WEDOS