Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a středních Čechách od Toma, Lucky, Vojty a Báry


RSS


Úvod > Naučné stezky > Naučné stezky ve středních Čechách > Naučné stezky v okrese Kladno > Naučná stezka Slánská hora


Naučná stezka Slánská hora

Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 14)
Naše návštěva:
červen 2004, duben 2005, květen 2009
Komentáře:
1

Naučná stezka seznamuje s přírodní památkou Slánská hora – krajinnou dominantou a pozůstatkem dávné sopečné činnosti, ležícím nedaleko historického centra města Slaný. Stezka informuje o geologické stavbě bývalé sopky, její flóře a fauně, a také o historii a zajímavostech Slaného, na něž nabízí trasa několik krásných panoramatických pohledů, stejně jako do okolní krajiny.

Stezka vede po kamenitých lesních cestách a pěšinách. Převýšení trasy je dáno výstupem na vrchol Slánské hory, výstup ale není nijak dlouhý nebo náročný. V závěru stezka klesá příkřeji pěšinou vinoucí se mezi skalními výchozy. Značena je klasickými zelenobílými značkami naučných stezek. Za sněhu, náledí nebo jiných nepříznivých podmínek mohou být části trasy neschůdné.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Kladno
Začíná:
SLANÝ, ulice Pod Horou, poblíž napojení na ulici Na Vavřinci
Končí:
SLANÝ, Chadalíkova ulice
Délka:
cca 1,5 km
Zastávek:
11
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
původně 1984, tato verze 2008
Tvůrci stezky:
Lesy ČR, s. p., lesní správa Křivoklát, Město Slaný, Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna, o. p. s., Palaba, s. r. o., Středočeský kraj, Pavel Vychodil, Jana Hradcová, Jan Kašparec a Vlastivědné muzeum ve Slaném
Naše návštěva:
květen 2009
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Vítejte na naučné stezce Slánská hora
 2. Botanika
 3. Tři kříže
 4. Vyhlídka na průmyslovou část města
 5. Geologie
 6. Výsadba v lomu, dendrologie
 7. Motýli
 8. Vyhlídka na historické centrum města
 9. Archeologie Slánské hory
 10. Historie a současnost města
 11. Slánská hora se s vámi loučí trilkem

Informační náplň

Zastávka 1: Vítejte na naučné stezce Slánská hora

 • historie naučné stezky
 • tvůrci stezky, spolupracovníci, autoři fotografií
 • důvod vyhlášení přírodní památky Slánská hora
Vyobrazení:
plánek naučné stezky s vyznačením zastávek; ilustrační fotografie Slánské hory

Zastávka 2: Botanika

 • přírodní památka Slánská hora
 • tři botanické biotopy na Slánské hoře – lesní společenstvo, vegetace skalních výchozů, louka u bývalého lomu
 • flóra jednotlivých biotopů
Vyobrazení:
tařice skalní, mochna nátržník, rozchodník ostrý, kakost luční, hvozdík kartouzek, modřenec, rožec rolní, mateřídouška, čičorka pestrá, lomikámen zrnatý; plánek naučné stezky

Zastávka 3: Tři kříže

 • původ tří křížů
 • Bernard Ignác z Martinic
 • barokní kresba Slánské hory
Vyobrazení:
historická barokní kresba Slánské hory; kaple Božího hrobu; plánek naučné stezky

Zastávka 4: Vyhlídka na průmyslovou část města

 • průmyslová zóna
 • větrné elektrárny
 • plochodrážní stadion
 • letiště
 • Kladno
 • Vinařická hora
 • zámek ve Smečně
Vyobrazení:
panoramatická fotografie vyhlídky; průmyslová oblast v roce 1948; zámek ve Smečně; Vinařická hora; plánek naučné stezky

Zastávka 5: Geologie

 • geologická minulost Slánské hory
 • zaniklé prameny slané vody
 • těžba čediče
Vyobrazení:
ilustrační fotografie; plánek naučné stezky

Zastávka 6: Výsadba v lomu, dendrologie

 • 450 kusů listnatých stromů a keřů vysázených v roce 1999
Vyobrazení:
srna obecná, zajíc polní; javor, habr, hrušeň, jabloň, líska, vrba; ilustrační fotografie; plánek naučné stezky

Zastávka 7: Motýli

 • významné refugium pro různé druhy motýlů
 • variabilita prostředí
Vyobrazení:
otakárek fenyklový, okáč bojínkový, okáč rosičkový, bělásek zelný, ohniváček černokřídlý, babočka bodláková, babočka kopřivová, bělásek zelný (housenky), otakárek fenyklový (housenka), babočka admirál, modrásek, otakárek ovocný, bechyně zlatořitná, ostruháček ostružinový; plánek naučné stezky

Zastávka 8: Vyhlídka na historické centrum města

 • slánská radnice
 • piaristická kolej
 • Velvarská brána
 • židovská synagoga
 • Okresní dům
 • slánský hřbitov
 • lesopark Háje
 • městská hvězdárna
 • františkánský klášter
 • České středohoří a Říp
 • sloup vinařů a rybářů
 • kostel sv. Václava v Ovčárech
Vyobrazení:
slánská radnice, piaristická kolej, velvarská brána, františkánský klášter, České středohoří a Říp, sloup vinařů a rybářů, kostel sv. Václava v Ovčárech; plánek naučné stezky

Zastávka 9: Archeologie Slánské hory

 • nejstarší osídlení Slánské hory – kultura nálekových pohárů
 • „obětní kámen“
 • „obětní mísa“
Vyobrazení:
rozmístění archeologických nálezů na Slánské hoře; plánek naučné stezky

Zastávka 10: Historie a současnost města

 • založení města na důležité obchodní cestě
 • Slaný v době husitské
 • rozvoj města v průběhu staletí
 • současnost
Vyobrazení:
J. Willenberg – Slaný (kresba, 1602), J. Šembera – Jižní fortna (1823), Černá bašta, J. Šembera – Pražská brána (1823); plánek naučné stezky

Zastávka 11: Slánská hora se s vámi loučí trilkem

 • ptactvo Slánské hory
 • Záchranná stanice pro handicapované živočichy AVES v Kladně – Čabárně
Vyobrazení:
drozd zpěvný (+ vejce), kos černý, strakapoud velký, sýkora koňadra, rorýs obecný, pěnice hnědokřídlá, pěnkava obecná, pěnice pokřovní, strnad obecný, žluna zelená; plánek naučné stezky

Popis trasy

Slaný → Slánská hora → Slaný

Naučnou stezku zahájíme ve Slaném v ulici Pod Horou, na jejím horním konci téměř až u křižovatky s ulicí Na Vavřinci (ulice Pod Horou zde opustí sevřenou zástavbu a stáčí se vpravo k sídlištím). Zhruba v těchto místech odbočuje průchodem mezi zídkami zpevňujícími svah několika schůdky na první pohled nepříliš výrazná cesta kolmo do svahu Slánské hory. Zde rovněž začíná značení klasickými zelenobílými značkami naučných stezek.

Schodiště vystoupá několik metrů k panelu 1. zastávky (Vítejte na naučné stezce Slánská hora). Dále pokračuje lesní pěšina zpočátku rovně, později začne mírně stoupat sem a tam v několika serpentinách. Zhruba v polovině svahu potkáváme 2. zastávku (Botanika).

Serpentiny se zkrátí, dále stoupáme podél skalní stěny a později po značkách pěšinou s kamennými stupni vinoucí se mezi skalními výchozy. Posléze vyjdeme na plošinku se zábradlím nad lomem, vpravo od nás jsou tři kříže. Tabule 3. zastávky (Tři kříže) je přímo před námi za zábradlím.

Odtud pokračujeme vlevo a hned poté vpravo podél zábradlí nad lomem. Přijdeme na travnatou plošinku na vrcholu hory, kde za zábradlím nacházíme 4. zastávku (Vyhlídka na průmyslovou část města). Od ní pokračujeme v původním směru stále nedaleko zábradlí. Na konci plošinky začneme klesat lesíkem, ale velmi brzy narazíme na odbočku vpravo, přímo k okraji lomu. Z vyhlídky se zábradlím je výhled na hlavní lomovou stěnu. Zde na vyhlídce je 5. zastávka (Geologie).

Vrátíme se na cestu a pokračujeme vpravo dolů. U východu z lesa na louku nacházíme 6. zastávku (Výsadba v lomu, dendrologie). Za ní odbočíme vpravo na louku a jdeme v trávě vyšlapanou cestou několik desítek metrů mezi nově zasazenými stromy k 7. zastávce (Motýli). Od tohoto panelu se vrátíme stejnou cestou zpět 6. zastávce a pak až na vrchol Slánské hory, ale hned zkraje, ještě před příchodem na travnatou plošinu na vrcholu, opustíme cestu podél zábradlí a odbočíme pěšinou šikmo vpravo. Ta nás dovede na protilehlou stranu vrcholové plošiny. Jdeme podél jejího okraje, a těsně předtím, než začneme znovu sestupovat, nalézáme 8. zastávku (Vyhlídka na historické centrum města).

Dál sestupujeme pěšinou zařezávající se do svahu. Posléze sklesneme až do skalní kotlinky, kde míříme vpravo dolů, poté vlevo mezi skalními bloky a dále, až k odbočce vpravo na malou plošinku, kde se nachází 9. zastávka (Archeologie Slánské hory). Vrátíme se na cestu a klesáme dál. Zakrátko opět odbočujeme vpravo na malou plošinku se zábradlím a lavičkou, kde nacházíme 10. zastávku (Historie a současnost města). Dále klesáme v mnoha ostrých serpentinách dolů až téměř na okraj zástavby, kde nalezneme poslední, 11. zastávku (Slánská hora se s vámi loučí trilkem). Zde pak zahneme vlevo dolů a sklesneme podél oplocení zahrady do Chadalíkovy ulice. Odtud pak zamíříme vlevo směrem k centru města.


Komentáře

 • Niki
  16. 6. 2018, 15:15 hod.

  Navštívili jsme a už víckrát ne.. neudržované a nachytali jsme tolik klíšťat jako za celý svůj život ne a to je mi 30 let.. hrozné

  Odpovědět

Vložit komentář

Vložit komentářKam dál?


Na začátek stránky ↑Hlavní navigace

Prosba – naučná stezka Okolím Okoře

Sháníme brožurku ke zrušené naučné stezce Okolím Okoře, která údajně vedla před více než deseti lety údolím Zákolanského potoka mezi obcemi Noutonice a Kováry na Kladensku.

Kontaktovali jsme mimo jiné obecní úřady v okolí, školy, turistické oddíly, knihovny, bohužel bez úspěchu. Vlastníte-li tuto publikaci, prosíme, kontaktujte nás. Rádi bychom o této naučné stezce publikovali článek, ale je k ní minimum informací. Děkujeme!

infopanely.cz

Na začátek stránky ↑


Vyhledávání

Vyhledávání

Nejnovější komentáře

 • Petr u článku Naučná stezka na Medníku: Info tabule vypadají překvapivě jako nové. Ale jinak trasa je velmi špatně značena v obou směrech. Nelze se bohužel spolehnout ani na vyšlapané stezky, zejména úseku dolů z Medníku a v traverzu kolem přístřešku se stezka ztrácí v hromadách listí, větví a...
 • Radek u článku Naučná stezka Říčansko: Cesta je výborně značena.pak tedy dělejte procházky po městě tam se neztratíte.nebo snad chodte podle navigace
 • Radek u článku Naučná stezka Votočnice: Pokud lidi věci soustavně ničí každého to otraví neustále opravovat.ani se nedivím že to u čsop vzdali.jednou se budete brouzdat měsíční krajinou.příroda je již tak narušená że pár biotopů už nic nezachránï.nechápu co lidi nutí pořád něco rozbíjet a ničit.
 • Belana u článku Lesní stezka Penčický okruh: Parada, je to fakt krasne, ale je potreba hlidat znacky.
 • Miloslav Klvač u článku Vyhlídková stezka Křivoklát: stav:říjen 2018 V místě je přeznačena,zřejmě kvůli nové rozhledně Velká Buková,červená trasa KČT.Je vedena od hradu Křivoklát vzdušnou čarou 0,5 km blíže k Velké Bukové(dobře vidět na mapy.cz).Naučná stezka není značena červenobíle,ale...
 • Tom u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Tak to mě mrzí, že jste bloudili. S možností, že vlak přijede mimořádně na druhou stranu, jsem nepočítal 🙂
 • Ludmila u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Dne 22.9.2018 jsme si naplánovali projít stezku. Přijeli jsme vlakem na klánovické nádraží a poslušně podle popisu podešli trať. Dál jsme si však začali připadat jako v Matrixu. Nic podle popisu nesedělo – i když hned blízko nádraží byl...
 • Zuzka u článku Stříbrná stezka – severní okruh: Moc děkuju za tyhle stránky.Jseme pravidelnými čtenáři, „jen“ jsme ještě nepodceňovali… Tyto informace nikde jinde na netu nenalezame, mockrát DĚKUJEME! Čechovi
 • Tonda u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Pracovní listy: http://kokorinsko.oc hranaprirody.cz/res/ archive/135/017930.p df?seek=1378738009
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Vážená paní, sice jsem tam nebyl v poslední době, ale na Častoboř jsme od r. 1981 do r. 2004 jezdívali často s oddílem i se třídami, na soustředění (opět děti a mládež) a na NS jsme chodili vždy. Je náročná, ale lze zvládnout, není...
 • Mlok u článku Naučná stezka Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem: Hezká odpočinková procházka, dětem se líbili sochy, zejména sovy. Kaple s pramenem je moc hezká a voda znamenitá.
 • Josef Čermák u článku Naučná stezka Dubeč – Uhříněves: Stezku jsem s kamarádkou prošel 2.7.2018. Celá cesta je vedena po modré. Všechny panely jsme našli. Našli jsme i panel č.3, který je v předešlých recenzích zmiňován (v předešlých recenzích je uvedeno, že není k nalezení). Procházka po naučné...
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Zdravím mladá paní, také vám to jako procházku s malými dětmi nedoporučuji, terén je opravdu dost drsný a uhlídat dva malé kluky je tam dost těžké.
 • jark u článku Naučná stezka Městská část Praha 9 – jihovýchodní stezka: Navštíveno 23.6.2018, příjemná procházka, ale špatné značení, několikrát jde člověk jen náhodně správně. Někdy chybí na tabulích bližší určení popisovaných objektů (Jiránkovu vilu jsme nenašli:-(). Jinak ale dobrý krok...
 • Myspule u článku Naučná stezka Vodní park Čabárna: Hruuuuuza a děs!!!! To je to jediné co můžu napsat po návštěvě v pátek 15.6.2018. Byla jsem tam s dětmi, v králičí kleci mrtvá holatka, asi zakousnuta samcem,který se pokoušel znovu obskocit ramlici, vsude puch,výkaly v kleci u lišky,nikde nikdo...

RSS Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

 • Naučná stezka Údolím Šembery u Českého Brodu byla slavnostně otevřena
  V sobotu 10. září 2011 jsme se zúčastnili oficiálního otevření naučné stezky Údolím Šembery v Českém Brodě. Tato akce byla doplněna bohatým celodenním programem pro děti i dospělé v okolí hradu Šember, kde naučná stezka končí. Zdroj
 • Pozvánka na otevření naučné stezky Údolím Šembery u Českého Brodu
  V sobotu 10. září 2011 v 9 hodin se u městského pivovaru v Českém Brodě uskuteční slavnostní otevření nové naučné stezky Údolím Šembery. Více informací vám nabízíme v krátkém článku. Zdroj
 • V pražském Milíčovském lese můžete navštívit netradiční naučnou stezku
  Netradiční naučná stezka „Milíčovský les“, která je v provozu od začátku června tohoto roku, chce zaujmout zejména mladší návštěvníky. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Milíčovského lesa. Od září 2011 budou tyto informace dostupné nejen v českém, ale i anglickém a německém jazyce. Zdroj
 • V pražských lesích vzniknou netradiční naučné stezky
  Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., zahájil v lednu 2011 projekt „Interaktivní naučné stezky v pražských lesích“, jehož cílem je zvýšit informovanost pražské veřejnosti, zejména pak mladých lidí o důležitosti a významu přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách vybraných pražských lesů, ale také o problémech, které jsou způsobeny jejich rekreačním využíváním, a to prostřednictvím netradičních interaktivních (beetaggových) naučných stezek. Zdroj
 • Naučná stezka Hradešín
  Krátká naučná stezka seznamující s historií a současností obce Hradešín u Českého Brodu, rozkládající se na svazích stejnojmenného vrchu Hradešín. Nejpozoruhodnějším místem na trase je kostelík sv. Jiří na vrcholu Hradešína, zajímavý slepenec několika historických stavebních slohů. Zdroj

Naučnou stezkou.cz

Certifikát WebArchivu

tomas-vanek.cz

Licence Creative CommonsTextový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.

Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | RSS | Kontakt | Reklama
Používáme WordPress a Hosting WEDOS