Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a středních Čechách od Toma, Lucky, Vojty a Báry


RSS


Úvod > Naučné stezky > Naučné stezky v Praze > Naučná stezka Povodím Botiče


Naučná stezka Povodím Botiče

odkvetlé koniklece na Pitkovické stráni v údolí Botiče
Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 15)
Naše návštěva:
duben 2009
Komentáře:
5

Spojuje městské části Hostivař, Petrovice a Pitkovice na jihovýchodním okraji Prahy. Seznamuje s cennými fragmenty zachovalé přírody a chráněnými územími v povodí potoka Botiče a Pitkovického potoka (přírodní park Hostivař–Záběhlice, přírodní park Botič–Milíčov, přírodní památka Meandry Botiče, a nejcennější území na trase stezky, přírodní památka Pitkovická stráň). Vede rovněž podél Hostivařské přehrady a navštěvuje hradiště Šance na ostrohu Kozinec nad přehradou.

Stezka je vedena převážně po kvalitních cestách různého typu. Značena je klasickými zelenobílými značkami naučných stezek, v době naší poslední návštěvy (duben 2009) nedostatečně, ale dle tvrzení tvůrců je dnes (květen 2012) již vše v pořádku. Na každém panelu je plánek stezky s vyznačením aktuální zastávky. Oproti předchozí verzi byla naučná stezka zkrácena, nevede již k Milíčovskému lesu a Milíčovským rybníkům, ale končí v Pitkovicích. Trasa se tak z původních 11 kilometrů zkrátila téměř na polovinu a zjednodušila.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy | Externí odkazy

Základní údaje

Správní obvod:
Praha 15, Praha 11, Praha 22
Začíná:
PRAHA-HOSTIVAŘ, Doupovská ulice, před Toulcovým dvorem (zastávka autobusu MHD „Toulcův dvůr“)
Končí:
PRAHA-PITKOVICE, místní část Pitkovičky, Ryzcová ulice
Délka:
6,5 km
Zastávek:
13
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
1980 (v původní trase), tato verze 2008
Tvůrce stezky:
4. ZO ČSOP Botič–Rokytka
Naše návštěva:
duben 2009
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
stezka kompletní, některé panely počmárané

Seznam zastávek

 1. Toulcův dvůr
 2. PP Meandry Botiče
 3. Hradiště Šance na Kozinci
 4. Hostivařská přehrada
 5. Pod Kozincem
 6. Petrovice
 7. Nový most
 8. Dobrá voda
 9. Soutok
 10. Údolí Pitkovického potoka
 11. Pitkovická stráň
 12. Výhled na rekultivovanou skládku
 13. Pitkovičky

Informační náplň

Zastávka 1: Toulcův dvůr

 • informace o naučné stezce
 • místa, která naučná stezka navštěvuje
 • Toulcův dvůr
Vyobrazení:
plánek naučné stezky, seznam zastávek

Zastávka 2: PP Meandry Botiče

 • charakteristika toku Botiče
 • popis chráněného území, důvod ochrany
 • porosty podél břehů a v nivě potoka
Vyobrazení:
schéma tvorby meandrů; olše lepkavá (perokresba), křídlatka japonská (foto); plánek naučné stezky

Zastávka 3: Hradiště Šance na Kozinci

 • popis hradiště Šance, historický a stavební vývoj
 • výchozy křemence na strmém severním srázu
Vyobrazení:
plánek hradiště; hradiště na snímku z roku 1930; výchozy křemenců; plánek naučné stezky

Zastávka 4: Hostivařská přehrada

 • informace o přehradě, popis krajiny před jejím vybudováním
 • růst sinic a řas ve vodě v důsledku splachu hnojiv z okolních polí
 • ryby zde žijící
Vyobrazení:
lín obecný, karas obecný; příklady mikroskopických modrozelených sinic (Oscillatoria limosa) a zelených řas (Pleurococcus vulgaris); plánek naučné stezky

Zastávka 5: Pod Kozincem

 • výchoz skalního podloží
 • geologický vývoj okolí Hostivařské přehrady
 • prvohorní zkameněliny
 • nevhodné porosty na svahu nad přehradou
Vyobrazení:
trilobit rodu Odontochile; dub letní, dub červený, habr obecný, jilm vaz (perokresby); plánek naučné stezky

Zastávka 6: Petrovice

 • mokřad vzniklý zde po naplnění Hostivařské přehrady
 • fauna, flóra
 • objekt bývalé čističky odpadních vod
 • kostel sv. Jakuba Většího v Petrovicích
Vyobrazení:
orobinec širolistý, rákos obecný, šišák vroubkovaný; rákosník velký, kachna divoká; ropucha obecná; plánek naučné stezky

Zastávka 7: Nový most

 • vstup do přírodního parku Botič–Milíčov
 • důsledky stavby silnice a mostu
 • rumištní flóra
 • betonová jímka před mostem
 • zachované zbytky mlýnského náhonu
Vyobrazení:
čekanka obecná, komonice lékařská, měrnice černá, kuklík městský; brhlík lesní; plánek naučné stezky

Zastávka 8: Dobrá voda

 • původ názvu Dobrá voda
 • zdejší mlýny, rozvaliny Fantova mlýna
 • dvě retenční nádrže pro zachycení přívalových dešťů
 • sídliště kultury vypíchané keramiky, dnes zastavěno
Vyobrazení:
konopka obecná, stehlík obecný, zvonek zelený; kakost luční, třezalka tečkovaná, netýkavka malokvětá; příklad vypíchané keramiky; plánek naučné stezky

Zastávka 9: Soutok

 • soutok Botiče a Pitkovického potoka
 • erozivní činnost vodního toku
 • flóra, fauna
Vyobrazení:
křivatec žlutý, orsej jarní, podbílek šupinatý, ptačinec velkokvětý; skokan hnědý; pstruh potoční; plánek naučné stezky

Zastávka 10: Údolí Pitkovického potoka

 • stručný popis toku Pitkovického potoka
 • vývoj porostů v údolí
 • kulturní kosené louky, flóra
Vyobrazení:
pcháč šedý, pcháč zelinný, bolševník obecný; ledňáček říční; průřez údolím Pitkovického potoka; plánek naučné stezky

Zastávka 11: Pitkovická stráň

 • nejcennější lokalita na naučné stezce
 • geologická stavba ostrohu Pitkovické stráně
 • důvod ochrany, vzácná flóra
 • údržba stráně a péče o ni
Vyobrazení:
koniklec luční český, křivatec český, chrpa chlumní; plánek naučné stezky

Zastávka 12: Výhled na rekultivovanou skládku

 • problematika odpadů
 • historie skládky a její revitalizace a přeměna na současný stav
 • dravci a sovy
Vyobrazení:
skládka Tingl v roce 1982 po navezení ornice; káně lesní, kalous ušatý, poštolka obecná; plánek naučné stezky

Zastávka 13: Pitkovičky

 • konec naučné stezky, rozloučení tvůrců stezky
 • informace o naučné stezce pro ty, co ji jdou opačně
Vyobrazení:
plánek naučné stezky, seznam zastávek

Popis trasy

Hostivař → Hostivařská přehrada → Petrovice → Pitkovická stráň → Pitkovice

Naučnou stezku zahájíme v Praze-Hostivaři před Toulcovým dvorem (zastávka autobusu MHD „Toulcův dvůr“ – autobusem č. 177 je to od stanice metra trasy C „Opatov“ asi čtyři nebo pět stanic). V Toulcově dvoře (bývalý statek) dnes sídlí Ekologické centrum hlavního města Prahy – jeho návštěvu doporučujeme rovněž, objektem a jeho okolím prochází krátká naučná stezka.

Od autobusové zastávky jdeme k Toulcovu dvoru a zprava ho obejdeme. Z boku ve směru od staré Hostivaře nalezneme hlavní vchod (vrata s brankou). U zdi vpravo od vrat je u vedlejších vrat umístěn panel 1. zastávky (Toulcův dvůr).

Od Toulcova dvora vyrážíme dolů po schodech do staré Hostivaře. Sejdeme do Kozinovy ulice, z níž ale hned odbočujeme vpravo do Selské. Ta nás přivede ke kostelu Stětí sv. Jana Křtitele, za nímž stezka odbočuje Domkářskou ulicí vlevo, a hned šikmo vpravo úzkou uličkou ke schodišti s železným zábradlím. Sejdeme pár schůdků k potoku Botiči a pokračujeme vpravo cestou po jeho břehu. Brzy přijdeme na hlavní ulici, kterou opatrně přejdeme (velký provoz!) a dál jdeme, i když se tomu nechce příliš věřit, naproti na parkoviště u hotelu Selský dvůr, ač působí dojmem soukromého pozemku. Obejdeme závoru parkoviště a za hotelem pokračujeme lávkou přes Botič a dále pěšinkou napříč travnatou loukou.

Na konci louky přijdeme do ulice U Břehu, kterou jdeme vpravo, stále poblíž potoka, vlevo je vilová zástavba se zahradami. Zde se k nám přidá červená turistická značka. Po cca 0,5 kilometru nacházíme panel 2. zastávky (PP Meandry Botiče).

Jdeme dál stejnou ulicí (U Břehu), stále podél Botiče. Za parkovištěm a restaurací se ulice zúží, změní se v asfaltovou komunikaci pro chodce a cyklisty a pokračuje dál lesem. Po dalším necelém půlkilometru, v místě, kde vpravo vede cesta k malé nádrži pod Hostivařskou přehradou, odbočujeme ostře vlevo panelovou cestou vzhůru do svahu. Po asi sto metrech prudkého výstupu přijdeme na okraj travnaté plochy, kde nalezneme panel 3. zastávky (Hradiště Šance na Kozinci).

Odtud se vrátíme stejnou cestou zpět dolů na křižovatku a pokračujeme vlevo, v původním směru. Po asi 100 metrech přijdeme k hrázi Hostivařské přehrady. O pár metrů dále směrem podél přehrady nalezneme 4. zastávku (Hostivařská přehrada).

Dál pokračujeme asfaltkou nad břehem (vodní plochu máme po pravé ruce). Po asi kilometru, v ohybu přehradního jezera, kousek za protáhlým poloostrovem, nalézáme 5. zastávku (Pod Kozincem). Jdeme stejnou cestou dál, po dalším cca kilometru, za objektem bývalé čistírny odpadních vod, nalézáme vlevo u plotu 6. zastávku (Petrovice).

Odtud pokračujeme dál rovně do centra obce. Zde narazíme na hlavní ulici (Edisonova), po níž odbočujeme vlevo a spolu s ní se stáčíme vpravo, ale brzy z ní odbočíme vpravo do vedlejší ulice Grammovy, stále po červené značce. Jdeme rovně vstříc zarostlé louce, vpravo míjíme velké rugbyové hřiště. Vyjdeme zcela mimo zástavbu a míříme k tělesu vysokého silničního náspu. Před ním zahneme vpravo a kolem nevzhledné betonové nádrže míříme k impozantnímu betonovému portálu silničního mostu. Před ním je 7. zastávka (Nový most). Spolu s Botičem podejdeme most a pokračujeme pěšinou opět podél potoka.

Posléze mineme nový kamenný jez, za ním pak vede cesta výše nad potokem. Dojdeme k dalšímu jezu a vyústění trubky, kde se od potoka odkloníme a pěšinou míříme k betonovým retenčním nádržím. Zde se cesta změní v děravou panelovku. Od dělicí hráze nádrží jdeme po panelovce vpravo. Za levotočivým ohybem přijdeme na křižovatku panelových cest, kde odbočujeme vpravo. Před sebou vidíme můstek přes Botič a panel 8. zastávky (Dobrá voda). Můstek ale nepřecházíme, místo toho pokračujeme cestou stále po stejném břehu Botiče, po zelené značce (opustíme tedy červenou značku).

Cesta se dál odklání od potoka a vede po okraji pole k lesu. Po krátké cestě lesíkem přijdeme k 9. zastávce (Soutok), která se nachází u soutoku Botiče a Pitkovického potoka.

Odtud se stáčíme vlevo, opouštíme koryto Botiče a jdeme odteď již podél Pitkovického potoka. Zakrátko vyjdeme z lesa na protáhlou louku. Držíme se pěšiny podél jejího levého okraje. Po asi půl kilometru, v místě, kde se louka zužuje, neboť se k cestě zprava přidruží meandr Pitkovického potoka, je 10. zastávka (Údolí Pitkovického potoka). POZOR – tabule je zcela skrytá vlevo v keřích, vede k ní ulička mezi nimi a pokud o ní nevíme, naprosto ji mineme!

Pěšina se dál mírně stáčí vpravo, stále podél potoka, pak vstoupí do lesa. Na rozcestí nás výrazné směrovky upozorní, že ze dvou směrově téměř shodných cest máme zvolit tu vlevo. Ta nás po pár desítkách metrů dovede k dřevěnému kulatinovému oplocení přírodní památky Pitkovická stráň. Zde se dáme krátce VPRAVO dolů, kde nalezneme 11. zastávku (Pitkovická stráň). Od ní se vrátíme zpět a pokračujeme vzhůru kamenitou pěšinkou do svahu podél oplocení. Za okrajem přírodní památky projdeme řídkým lesíkem a za ním pokračujeme pěšinou na rozhraní pole a hrany svahu. V místě výhledu do údolí Pitkovického potoka najdeme 12. zastávku (Výhled na rekultivovanou skládku).

Dál pokračujeme pěšinkou klesající vpravo do údolí a k okrajovým domům Pitkovic. Na okraji zástavby vstoupíme do Ryzcové ulice, která nás dovede k silničnímu mostu přes Pitkovický potok, před nímž nalezneme poslední 13. zastávku (Pitkovičky). Odtud pak přejdeme most a pokračujeme vpravo do středu obce, kde nalezneme zastávku autobusu MHD „Pitkovice“, nebo jdeme dál do Pitkovic, ulicí V Pitkovičkách, poté vlevo do ulice Žampionové, kde nalezneme zastávku autobusu MHD („Hříbková“) jiné linky. Z obou stanic se dostaneme na stanici metra C „Háje“.


Komentáře

 • pitrs
  27. 12. 2009, 18:57 hod.

  nejkrasnejsi priroda kolem hostivare a hlavne v lete super prochazky a koupanicko,doporucuji vsem co nemaji co delat tak si naplanovat prochazkovou stezku,jako vikendovou prochazku… doporucuji

  Odpovědět
 • Rickr
  6. 3. 2011, 20:31 hod.

  Při návštěvě 4.3.2011 stezka v pořádku, pouze panel na zastávce Pod Kozincem částečně vytržen z podkladu. Doporučuji aktuálně k návštěvě-po 50 letech je vypuštěna Hostivařská přehrada a na dně je kromě výtokových tunelů vidět základy starého mlýna a náhonu k němu, zaniklého při stavbě přehrady.
  Ještě doporučuji na Hradišti Šance pokračovat od zastávky stále v přímém směru po hradišti, asi po 300m je velmi pěkný model hradiště a detailnější povídání – součást zastavení stezky Starou Hostivaří.

  Odpovědět
 • Dr. Zdeněk Prášil
  31. 5. 2012, 9:35 hod.

  Žádáme autora předchozích řádek, aby změnil svou kritiku ohledně značení této NS, protože už roky je značení této NS podle našeho názoru velmi dobré. Výbor 4. ZO ČSOP \“Botič-Rokytka\“

  Odpovědět
 • pid
  2. 12. 2018, 18:33 hod.

  I v Zimě je stezka zajímavá

  Odpovědět

Vložit komentář

Vložit komentářKam dál?


Na začátek stránky ↑Na začátek stránky ↑


Vyhledávání

Vyhledávání

Nejnovější komentáře

 • Rickr u článku Naučná stezka Prahy 14: Zastávka 5 je uprostřed hráze retenční nádrže a věnuje se její výstavbě v 70.letech a revitalizaci v nedávné době. Pozor, má trochu odlišný design od „starších̶ 0; tabulí. Odtud je třeba v rozporu se staršími plánky přejít hráz na vzdálenější...
 • pid u článku Naučná stezka Povodím Botiče: I v Zimě je stezka zajímavá
 • Petr u článku Naučná stezka na Medníku: Info tabule vypadají překvapivě jako nové. Ale jinak trasa je velmi špatně značena v obou směrech. Nelze se bohužel spolehnout ani na vyšlapané stezky, zejména úseku dolů z Medníku a v traverzu kolem přístřešku se stezka ztrácí v hromadách listí, větví a...
 • Radek u článku Naučná stezka Říčansko: Cesta je výborně značena.pak tedy dělejte procházky po městě tam se neztratíte.nebo snad chodte podle navigace
 • Radek u článku Naučná stezka Votočnice: Pokud lidi věci soustavně ničí každého to otraví neustále opravovat.ani se nedivím že to u čsop vzdali.jednou se budete brouzdat měsíční krajinou.příroda je již tak narušená że pár biotopů už nic nezachránï.nechápu co lidi nutí pořád něco rozbíjet a ničit.
 • Belana u článku Lesní stezka Penčický okruh: Parada, je to fakt krasne, ale je potreba hlidat znacky.
 • Miloslav Klvač u článku Vyhlídková stezka Křivoklát: stav:říjen 2018 V místě je přeznačena,zřejmě kvůli nové rozhledně Velká Buková,červená trasa KČT.Je vedena od hradu Křivoklát vzdušnou čarou 0,5 km blíže k Velké Bukové(dobře vidět na mapy.cz).Naučná stezka není značena červenobíle,ale...
 • Tom u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Tak to mě mrzí, že jste bloudili. S možností, že vlak přijede mimořádně na druhou stranu, jsem nepočítal 🙂
 • Ludmila u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Dne 22.9.2018 jsme si naplánovali projít stezku. Přijeli jsme vlakem na klánovické nádraží a poslušně podle popisu podešli trať. Dál jsme si však začali připadat jako v Matrixu. Nic podle popisu nesedělo – i když hned blízko nádraží byl...
 • Zuzka u článku Stříbrná stezka – severní okruh: Moc děkuju za tyhle stránky.Jseme pravidelnými čtenáři, „jen“ jsme ještě nepodceňovali… Tyto informace nikde jinde na netu nenalezame, mockrát DĚKUJEME! Čechovi
 • Tonda u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Pracovní listy: http://kokorinsko.oc hranaprirody.cz/res/ archive/135/017930.p df?seek=1378738009
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Vážená paní, sice jsem tam nebyl v poslední době, ale na Častoboř jsme od r. 1981 do r. 2004 jezdívali často s oddílem i se třídami, na soustředění (opět děti a mládež) a na NS jsme chodili vždy. Je náročná, ale lze zvládnout, není...
 • Mlok u článku Naučná stezka Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem: Hezká odpočinková procházka, dětem se líbili sochy, zejména sovy. Kaple s pramenem je moc hezká a voda znamenitá.
 • Josef Čermák u článku Naučná stezka Dubeč – Uhříněves: Stezku jsem s kamarádkou prošel 2.7.2018. Celá cesta je vedena po modré. Všechny panely jsme našli. Našli jsme i panel č.3, který je v předešlých recenzích zmiňován (v předešlých recenzích je uvedeno, že není k nalezení). Procházka po naučné...
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Zdravím mladá paní, také vám to jako procházku s malými dětmi nedoporučuji, terén je opravdu dost drsný a uhlídat dva malé kluky je tam dost těžké.

RSS Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

 • Naučná stezka Údolím Šembery u Českého Brodu byla slavnostně otevřena
  V sobotu 10. září 2011 jsme se zúčastnili oficiálního otevření naučné stezky Údolím Šembery v Českém Brodě. Tato akce byla doplněna bohatým celodenním programem pro děti i dospělé v okolí hradu Šember, kde naučná stezka končí. Zdroj
 • Pozvánka na otevření naučné stezky Údolím Šembery u Českého Brodu
  V sobotu 10. září 2011 v 9 hodin se u městského pivovaru v Českém Brodě uskuteční slavnostní otevření nové naučné stezky Údolím Šembery. Více informací vám nabízíme v krátkém článku. Zdroj
 • V pražském Milíčovském lese můžete navštívit netradiční naučnou stezku
  Netradiční naučná stezka „Milíčovský les“, která je v provozu od začátku června tohoto roku, chce zaujmout zejména mladší návštěvníky. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Milíčovského lesa. Od září 2011 budou tyto informace dostupné nejen v českém, ale i anglickém a německém jazyce. Zdroj
 • V pražských lesích vzniknou netradiční naučné stezky
  Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., zahájil v lednu 2011 projekt „Interaktivní naučné stezky v pražských lesích“, jehož cílem je zvýšit informovanost pražské veřejnosti, zejména pak mladých lidí o důležitosti a významu přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách vybraných pražských lesů, ale také o problémech, které jsou způsobeny jejich rekreačním využíváním, a to prostřednictvím netradičních interaktivních (beetaggových) naučných stezek. Zdroj
 • Naučná stezka Hradešín
  Krátká naučná stezka seznamující s historií a současností obce Hradešín u Českého Brodu, rozkládající se na svazích stejnojmenného vrchu Hradešín. Nejpozoruhodnějším místem na trase je kostelík sv. Jiří na vrcholu Hradešína, zajímavý slepenec několika historických stavebních slohů. Zdroj

Naučnou stezkou.cz

Certifikát WebArchivu

tomas-vanek.cz

Licence Creative CommonsTextový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.

Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | RSS | Kontakt | Reklama
Používáme WordPress a Hosting WEDOS