Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a středních Čechách od Toma, Lucky, Vojty a Báry


RSS


Úvod > Naučné stezky > Naučné stezky v Praze > Naučná stezka Přírodním areálem Botanické zahrady Praha


Naučná stezka Přírodním areálem Botanické zahrady Praha

informační panely naučné stezky Přírodním areálem Botanické zahrady Praha
Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 6)
Naše návštěva:
červen 2007
Komentáře:
zatím žádný

Naučná stezka prochází územím ve správě Botanické zahrady mezi pražskými částmi TrojaBohnice, ve svahu tzv. trojské kotliny. Stezka krom stručného představení venkovních expozic Botanické zahrady seznamuje s chráněnými územími na trase (přírodní památka Salabka, přírodní památka Havránka, přírodní památka Velká skála), a také obecně s historií trojské kotliny (pastevectví, vinařství).

Vede převážně po kvalitních vozových či lesních cestách, místy pěšinách. Na trase jsou dvě větší stoupání – jednak výstup z Troje k Bohnicím, a dále z údolí potoka Haltýře k Velké skále. Příjemná procházka je doplněna instalacemi výtvarníka Lukáše Gavlovského – dětské hřiště, zvukové objekty.

Stezka je značena klasickými zelenobílými značkami naučných stezek, bohužel před 5. zastávkou není zamalována šipka značení starší verze stezky, a zbytečně tak mate návštěvníky.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Správní obvod:
Praha 7
Začíná:
PRAHA-TROJA, Nádvorní ulice, nedaleko vchodu do Botanické zahrady Praha
Končí:
PRAHA-TROJA, křižovatka ulic Trojská a Pod Havránkou
Délka:
3 km
Zastávek:
11
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
2006 (jako rekonstrukce starší verze)
Tvůrce stezky:
Botanická zahrada hl. m. Prahy
Naše návštěva:
červen 2007
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
zastávka 11 nenalezena

Seznam zastávek

 1. Úvod
 2. Co je za plotem?
 3. Pískovna
 4. Salabka
 5. Les nad dětským hřištěm
 6. Haltýř
 7. Velká skála
 8. Protierozní opatření na Pusté vinici
 9. Pustá vinice – panorama
 10. Pustá vinice
 11. Trojská vinice

Informační náplň

Zastávka 1: Úvod

 • uvítání na naučné stezce
 • stručný popis trasy a náplně stezky, instalace výtvarníka Lukáše Gavlovského
 • údržba a přístupnost stezky
 • výtah z návštěvního řádu
Vyobrazení:
plánek stezky, tématické fotografie z trasy stezky

Zastávka 2: Co je za plotem?

 • informace o připravovaných venkovních expozicích Botanické zahrady
 • zpřístupněné a provozní části Botanické zahrady
Vyobrazení:
mokřad v zásobní zahradě, pivoňková louka; plánek stezky, generel Botanické zahrady

Zastávka 3: Pískovna

 • sedimentační činnost bývalého řečiště Vltavy
 • pískovna – geologická minulost
 • areál dětského hřiště v podobě keltského oppida
 • Lukáš Gavlovský o dětském hřišti
 • výtah z návštěvního řádu
Vyobrazení:
5 časosběrných fotografií výstavby dětského hřiště; výtvarník Lukáš Gavlovský; plánek stezky

Zastávka 4: Salabka

 • geologický podklad Salabky
 • vřesoviště Salabka – flóra
 • cílené vypásání Salabky ovcemi a kozami
 • vinice a usedlost Salabka
 • Pazderka
 • výtah z návštěvního řádu
Vyobrazení:
vřes obecný, válečka prapořitá, ovsíř luční, hlaváč bledožlutý, štírovník růžkatý, metlička křivolaká, máčka ladní; usedlost Salabka a okolí na historické mapě; usedlost Salabka na historické fotografii; plánek stezky

Zastávka 5: Les nad dětským hřištěm

 • přírodní areál Botanické zahrady
 • z jaké doby pocházejí zdejší lesy, jak vypadala krajina předtím
 • druhové složení lesa
 • poznávání druhů stromů
 • instalace „Les plný zvuků“ Lukáše Gavlovského – xylofon, zvukovod
Vyobrazení:
les nad dětským hřištěm, jeden z prvních návrhů na xylofon; 3 časosběrné fotografie výroby xylofonu; historická mapa Troje; historické fotografie Troje (práce na poli); plánek stezky

Zastávka 6: Haltýř

 • údolí Haltýře, prameniště
 • mokřadní vegetace
 • možnost přerušit zde chůzi po naučné stezce
Vyobrazení:
lilek potměchuť, kopřiva dvoudomá, devětsil bílý, přeslička bahenní, tužebník jilmový, vrbovka chlupatá; údolí nad prameništěm Haltýře (foto), prameniště Haltýř (akvarel, Radka Josková); historická mapa (výřez z indikační skici stabilního katastru 1840); plánek stezky

Zastávka 7: Velká skála

 • geologicky nejzajímavější a nejvýše položené místo na trase naučné stezky
 • geologická minulost a složení Velké skály
 • vegetace Velké skály
Vyobrazení:
vrcholové partie Velké skály, 4 časosběrné letecké snímky Velké skály demonstrující postupný rozvoj okolní zástavby (z let 1953, 1975, 1996 a 2004); plánek stezky

Zastávka 8: Protierozní opatření na Pusté vinici

 • erozní rýha způsobená neukázněnými cyklisty
 • realizace protierozních opatření
Vyobrazení:
erozní rýha na vřesovišti Pustá vinice způsobená neukázněnými cyklisty a jezdci na koních (4 tématické fotografie); plánek stezky

Zastávka 9: Pustá vinice – panorama

 • Stromovka
 • Trojský statek
 • zahrady trojského zámku
 • zámek Trója
 • vinice svaté Kláry
 • Pustá vinice
Vyobrazení:
viditelné panorama s popisem význačných staveb

Zastávka 10: Pustá vinice

 • součást přírodní památky Havránka
 • původně vinice, dnes vřesoviště
 • flóra vřesoviště
 • výhled z Pusté vinice
 • usedlost Havránka
Vyobrazení:
vřes obecný, metlička křivolaká, jestřábník chlupáček, řebříček obecný, zvonek okrouhlolistý, paličkovec šedavý, máčka ladní; pasoucí se stádo; Pustá vinice na výřezu z indikační skici stabilního katastru (z r. 1840), panorama na Pusté vinici v době pastvy; plánek stezky

Zastávka 11: Trojské vinice

v místě, kde měla být, jsme ji nenalezli

Popis trasy

Praha-Troja → Salabka → Velká skála → Praha-Troja

Naučná stezka začíná v Nádvorní ulici, nedaleko vstupu do venkovních expozic Botanické zahrady. Dostaneme se sem nejlépe autobusem MHD od stanice metra trasy C „Nádraží Holešovice“ k zoologické zahradě, a poté Trojskou ulicí vzhůru podle ukazatelů směr „Venkovní expozice“.

Úvodní panely stezky nalezneme v Nádvorní ulici nedaleko od křižovatky s Trojskou, v místě, kde z ulice odbočuje vlevo vzhůru vozová cesta. Právě touto cestou vzápětí začneme stoupat hlubokým úvozem. Po asi 100 metrech přijdeme k vratům, kde nacházíme 2. zastávku.

Zde se stezka stáčí vlevo a dále asi 300–400 metrů stoupá zahloubeným úvozem, až k netradičně pojatému dětskému hřišti v podobě keltského oppida vybudovanému v bývalé pískovně. Ještě před hřištěm opustíme vozovou cestu a zahneme vlevo. Zde nacházíme 3. zastávku. Za ní odbočujeme znovu vlevo do lesa a pokračujeme užší asfaltovou cestou. Ta nás po asi 200 metrech dovede na okraj přírodní památky Salabka (stráň vlevo pod námi), kde nacházíme 4. zastávku (je zde rovněž stolek s lavicí).

Pokračujeme dál vzhůru asfaltovou cestou. Pozor: po cca 100 metrech, před příchodem ke křižovatce, za níž vidíme další panel naučné stezky, je chybně umístěna šipka naučné stezky ukazující vlevo. Tato šipka patřila k dřívější verzi této stezky, a omylem nebyla zamalována. Stezka dál vede rovně!

Za křižovatkou tedy přicházíme k 5. zastávce, která je v okolí doplněna několika zajímavými objekty z dílny výtvarníka Lukáše Gavlovského: jednak „vzorkovnicí“ určenou k poznávání druhů stromů podle dřeva, a také tzv. zvukovými objekty instalace „Les plný zvuků“ (dřevěný xylofon, a o kus dál zvukovod a hlásná trouba). Zastavte se a pohrajte si! 🙂

Pokračujeme dál rovně až na křižovatku u oplocení, kde odbočujeme vlevo. Na další křižovatce po asi 50 metrech se stáčíme vpravo. Po dalších asi 50 metrech, v místě, kde asfaltová cesta zatáčí vlevo, pokračujeme rovně širokou pěšinou, vedoucí jakoby po okraji terénní vlny, která nás v přímém směru dovede až k pokladně a parkovišti areálu Sever Botanické zahrady. Zde se sice ztratí značení naučné stezky, nicméně trasa vede stále rovně, tzn. obejde budku pokladny a pokračuje za ni užším koridorem mezi vysokým valem okraje parkoviště po levé straně a oplocením po pravé. Na konci tohoto úseku je v oplocení branka s nápisem „Průchod na trasu naučné stezky“. Projdeme jí tedy, a pokračujeme rovně dolů úzkou pěšinkou mezi keři (za tabuli přírodní památky). Sestoupíme do nehluboké rokle a pokračujeme jí vpravo dolů.

Po asi 150–200 metrech sestoupíme až k prameništi potoka Haltýř, nad nímž je umístěna 6. zastávka (k prameništi můžeme odbočit vpravo dolů a pak se sem vrátit). Za zastávkou pokračujeme cestou rovně, která nyní začíná prudce stoupat do úbočí rokle. Po výstupu z ní na rozhraní vysokého lesa odbočujeme vlevo. Dále, nyní již mírněji, stoupáme, až k chatové osadě, po jejímž okraji dorazíme na malé prostranství, kde nacházíme 7. zastávku. Samotná Velká skála, o níž informuje, je za lesíkem přímo před námi ve směru příchodu ke křižovatce, s označením přírodní památky. Pokud tedy chcete tuto pamětihodnost zhlédnout, stačí projít kolem křovin a pokračovat pár desítek metrů lesem k severu, pěšinou odbočující vpravo ze zelené turistické značky. Svah se mírně zvedá až k samotnému skalnatému vrcholku. Výstup není dlouhý ani obtížný.

U zastávky 7 zahýbáme (od původního směru příchodu sem) vpravo, uzounkou vyšlapanou pěšinkou na rozhraní lesa a volné plochy. Dále se pěšina rozšíří v mírně zpustlou vozovou cestu a začne klesat. Na křižovatce níže vede rovně, posléze se napojí na panelovku (ulice Pod Havránkou). Po ní míří vpravo dolů, ale brzy odbočuje kamenitou vozovou cestou vpravo. Hned za křižovatkou se nachází 8. zastávka. Za ní jdeme několik metrů k oplocení z kulatiny, jímž projdeme vlevo a zamíříme vyšlapanou cestou k okraji vřesoviště na Pusté vinici. Je odtud nádherný výhled na trojskou kotlinu, od Holešovic přes Stromovku a trojský zámek k vinici svaté Kláry. Výhled je doplněn informačním panelem s viditelným panoramatem a popisem nejvýznačnějších objektů. Třebaže má panel odlišný vzhled od ostatních panelů naučné stezky, je uváděn jako její 9. zastávka.

Od vyhlídky se vrátíme zpět na vozovou cestu a začneme klesat. Vozová cesta se posléze změní ve vinoucí se pěšinu, později zpevněnou stupni. Nakonec sestoupíme až do ulice Pod Havránkou. Hned při vyústění schodiště do této ulice nacházíme 10. zastávku.

Pokračujeme vpravo ulicí Pod Havránkou, která nás dovede až dolů na křizovatku s Trojskou ulicí. Zde by se měl nacházet ještě poslední panel 11. zastávky, ale nenašli jsme ho ani při opakované návštěvě.

Zde stezka končí. K výchozímu místu před zoologickou zahradou se dostaneme směrem vpravo podél zdi zahrady trojského zámku.

Externí odkazy


Vložit komentář

Vložit komentářKam dál?


Na začátek stránky ↑Hlavní navigace

Prosba – naučná stezka Okolím Okoře

Sháníme brožurku ke zrušené naučné stezce Okolím Okoře, která údajně vedla před více než deseti lety údolím Zákolanského potoka mezi obcemi Noutonice a Kováry na Kladensku.

Kontaktovali jsme mimo jiné obecní úřady v okolí, školy, turistické oddíly, knihovny, bohužel bez úspěchu. Vlastníte-li tuto publikaci, prosíme, kontaktujte nás. Rádi bychom o této naučné stezce publikovali článek, ale je k ní minimum informací. Děkujeme!

infopanely.cz

Na začátek stránky ↑


Vyhledávání

Vyhledávání

Jarní bavlněné čepice


Nejnovější komentáře

 • Ivka u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Moc pěkné, místy docela náročné, ale dá se zvládnout. Super výlet. 😀
 • Petr u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Stezku jsme teď o víkendu šli opačným směrem než dle popisu (po směru hodinových ručiček), s malým dítětem v krosničce. Bludiště jsme nakonec prošli i s tou krosničkou, akorát jsme ho šli proti směru hodinových ručiček (tj. dle popisu tady)....
 • Jaroslava Frantíková u článku Naučná stezka Votočnice: Votočnice v hrozném stavu, rozpadlé zábradlí na vyhlídce, zarostlé, nic není vidět. Hrůza. Nic horšího jsme při našem putování neviděli.
 • Háňa u článku Naučná stezka Dubeč – Uhříněves: NS jsem si prošla. Jen mě trochu zmátl začátek naučné stezky – nenašla jsem správný začátek stezky a tak jsem se trochu motala a ptala se lidí. Moje „trasa“ tedy začala až od druhé zastávky. Procházka je to pěkná, jen bych...
 • Eva u článku Naučná stezka Roztocký háj – Tiché údolí: Bezva trasa, skoro celá podél Unětického potoka, který vytváří příjemnou kulisu pro pěší procházku. V závěru je dobrá restaurace, kde jsem zahnala žízeň a dala si dobrý boršč. Popis trasy mi velmi pomohl.
 • Ríša a Jarka u článku Naučná stezka Svatojánské proudy: Trošku neplánovaně jsme se vydali využít volný čas na radu majitele pizzerie ve Štěchovicích právě na stezku. Bez nějakého outdoor vybavení. Byla to nádhera , příroda a dramatické scenérie skal , tunely , chaty ma místech , kde bych si je...
 • Anonymous u článku Naučná stezka Městská část Praha 9 – jihovýchodní stezka: Délka snad 11km
 • Václav Fuksa u článku Naučná stezka Roudný: Stezka byla před několika lety obnovena, vizte např. http://www.csopvlasi m.cz/aktuality/detai l/904
 • Vladik u článku Naučná stezka Svatojánské proudy: klobouk dolů? spíš toho cyklistu!
 • Kazan u článku Naučná stezka Prahy 14: Dobrý den, panely 5 a 6 na stezce byly obnoveny, i když najít panel č. 6 je detektivka. Neodpovídá ani váš popis (nebo jsem byl úplně jinde), ani trasa na Mapy.cz, a v podstatě i mapka na panelech je natolik vágní, že člověk šel skutečně spíš po...
 • Zdeněk Pilný u článku Naučná stezka Svatojánské proudy: Svatojánské proudy jsem šel z Třebenic do Štěchovic v polovině května 2017 a je to hodně zajímavý výlet. Jen jsem se trochu přecenil a neuvědomil si, že ve věku 77 roků to nebude asi žádná legrace. Dopadlo to tak, že poslední 2 km jsem...
 • JanaVi u článku Fotogalerie naučné stezky Oppidum Závist: Včera jsme naučnou stezku navštívili a panely jsou tam zcela jiné než na zdejších fotografiích. Škoda, ty původní se mi zdály zajímavější pro laiky a děti. Ovšem bylo tam krásně 🙂
 • JP u článku Naučná stezka Hostivické rybníky: INFO: KOČÁREK ANO. Trasu z ulice K Rybníku – U Sádek – dále po cestě – U Ovčína a pak celý okruh NS prošli s kočárkem a žádná větší potíž. Pokud máte kočárek s většími nafukovacími koly a ne golfky, tak kočárek doporučuji.
 • pavkadrb u článku Naučná stezka Mníšek pod Brdy: cedule 1 je přesně jak bylo popsáno nahoře – tedy v dolní části náměstí – pod kostelem.
 • pavkadrb u článku Naučná stezka Mníšek pod Brdy: Hajnovna a lesovna jsou ve stavu zakonzervovaných ruin v areálu Skalka nad Mníškem.

RSS Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

 • Naučná stezka Údolím Šembery u Českého Brodu byla slavnostně otevřena
  V sobotu 10. září 2011 jsme se zúčastnili oficiálního otevření naučné stezky Údolím Šembery v Českém Brodě. Tato akce byla doplněna bohatým celodenním programem pro děti i dospělé v okolí hradu Šember, kde naučná stezka končí.
 • Pozvánka na otevření naučné stezky Údolím Šembery u Českého Brodu
  V sobotu 10. září 2011 v 9 hodin se u městského pivovaru v Českém Brodě uskuteční slavnostní otevření nové naučné stezky Údolím Šembery. Více informací vám nabízíme v krátkém článku.
 • V pražském Milíčovském lese můžete navštívit netradiční naučnou stezku
  Netradiční naučná stezka „Milíčovský les“, která je v provozu od začátku června tohoto roku, chce zaujmout zejména mladší návštěvníky. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Milíčovského lesa. Od září 2011 budou tyto informace dostupné nejen v českém, ale i anglickém a německém jazyce.
 • V pražských lesích vzniknou netradiční naučné stezky
  Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., zahájil v lednu 2011 projekt „Interaktivní naučné stezky v pražských lesích“, jehož cílem je zvýšit informovanost pražské veřejnosti, zejména pak mladých lidí o důležitosti a významu přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách vybraných pražských lesů, ale také o problémech, které jsou způsobeny jejich rekreačním využíváním, a to prostřednictvím netradičních interaktivních (beetaggových) naučných stezek.
 • Naučná stezka Hradešín
  Krátká naučná stezka seznamující s historií a současností obce Hradešín u Českého Brodu, rozkládající se na svazích stejnojmenného vrchu Hradešín. Nejpozoruhodnějším místem na trase je kostelík sv. Jiří na vrcholu Hradešína, zajímavý slepenec několika historických stavebních slohů.

Naučnou stezkou.cz

Certifikát WebArchivu

tomas-vanek.cz

Licence Creative CommonsTextový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.

Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | RSS | Kontakt | Reklama
Používáme WordPress a Hosting WEDOS