Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a středních Čechách od Toma, Lucky, Vojty a Báry


RSS


Úvod > Naučné stezky > Naučné stezky ve středních Čechách > Naučné stezky v okrese Nymburk > Naučná přírodopisná stezka Loučeň


Naučná přírodopisná stezka Loučeň

Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 5)
Naše návštěva:
červenec 2003, listopad 2010
Komentáře:
1

Naučná přírodopisná stezka prochází částí bývalé obory rozprostírající se severně od městysu Loučeň (cca 10 km od Nymburka). Místa, kudy stezka vede, měl v oblibě skladatel Bedřich Smetana, když pobýval v nedalekých Jabkenicích. Zajímavostmi procházky „panskými lesy“ jsou bývalá hájovna Loučeňka, empírové pomníky HelmaMému Karlovi, a studánka Boží voda. Stezka seznamuje s faunou a flórou lesa.

Trasa je nenáročná, bez převýšení, vede výhradně po lesních cestách a pěšinách, většinou písčitých. Není moc dobře vyznačena – pouze místy jsou k nalezení ojedinělé kovové zelenobílé značky naučných stezek připevněné na stromech. Jako jistý orientační prvek slouží informační panely na zastávkách, které jsou vždy zhruba natočeny ve směru, kudy stezka dále pokračuje (např. pokud je panel umístěný po levé straně a kolmo k cestě, po které přicházíme, znamená to, že zde stezka odbočuje vlevo apod.)

Po této lesní procházce doporučujeme navštívit zámecký park s labyrintáriem u zámku Loučeň, kudy prochází taktéž naučná stezka.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Nymburk
Začíná a končí:
LOUČEŇ, počátek březové aleje u fotbalového hřiště, naproti hlavnímu vchodu do zámeckého parku
Délka:
cca 4 km
Zastávek:
úvodní + 8
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek, ale nepříliš dostatečně
Vznikla:
1986 (nebo 1982?), rekonstrukce 1996
Tvůrce stezky:
???
Naše návštěva:
červenec 2003, listopad 2010
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
texty v pořádku, i když jsou panely celkově omšelé

Seznam zastávek

 • Úvodní
 1. Lesy – naše přírodní bohatství
 2. Hlavní dřeviny – jehličnaté
 3. Hlavní dřeviny – listnaté; brouci a motýli
 4. Křovinaté houštiny
 5. Dravci
 6. Myslivost
 7. Smíšený les s pestrou druhovou skladbou
 8. Naši nejznámější lesní zpěvní ptáci

Informační náplň

Úvodní zastávka

 • průvodce naučnou přírodopisnou stezkou Loučeň
 • význam ochrany přírody
 • geologická minulost oblasti
 • osídlení krajiny
 • obora a zdejší lesy
 • hospodářská činnost v lesích
 • práva a povinnosti návštěvníků lesů
 • popis trasy a jednotlivých lokalit (umělá nora, hájovna Loučeňka, pomníček Helma, studánka Boží voda, chráněný dub, zámek a zámecký park)
 • desatero ochranářských zásad
Vyobrazení:
plánek stezky

Zastávka 1: Lesy – naše přírodní bohatství

 • význam lesů
 • lesní školky
 • rostliny rostoucí při okrajích lesních porostů
Vyobrazení:
koloběh vody v přírodě; rozrazil rezekvítek, rožec polní, pryskyřník prudký, rozrazil lékařský, šťavel kyselý, sasanka bílá, podběl obecný, popenec obecný

Zastávka 2: Hlavní dřeviny – jehličnaté

 • jehličnaté dřeviny
 • nejčastější škůdci stromů
Vyobrazení:
modřín opadavý, borovice lesní, smrk ztepilý; dub červený; tesařík smrkový, klikoroh borový, lýkohub borový, lýkožrout smrkový

Zastávka 3: Hlavní dřeviny – listnaté; brouci a motýli

 • listnaté dřeviny
 • tzv. hálky na listech
 • brouci a motýli
Vyobrazení:
dub letní, dub zimní, lípa širokolistá, lípa srdčitá, jeřáb obecný, topol osika, habr obecný; hálky žlabatky listové, kalichové, duběnkové a houbové; střevlík fialový, pestrokrovečník mravenčí, mravenec lesní, svižník lesní, krajník pižmový, páteříček sněhový, tesařík dubový, zlatohlávek zlatý, tesařík bukový, tesařík skvrnitý, chrobák velký

Zastávka 4: Křovinaté houštiny

 • křovinaté houštiny
 • datel a strakapoud
 • veverka
Vyobrazení:
datel černý, strakapoud velký; veverka obecná, myšice lesní; ptačí zob, krušinka olšová, dřín svída, buk lesní, růže šípková

Zastávka 5: Dravci

 • dravci
 • sovy
 • šelmy
Vyobrazení:
káně lesní, poštolka obecná, sýc obecný; siluety dravců v letu; kuna skalní a lesní, hranostaj, lasice kolčava, tchoř tmavý a světlý, jezevec lesní, liška obecná

Zastávka 6: Myslivost

 • myslivost
 • lovná zvěř zdejší oblasti
Vyobrazení:
srnec obecný, zajíc polní, bažant obecný, prase divoké, daněk skvrnitý (podoby + stopy)

Zastávka 7: Smíšený les s pestrou druhovou skladbou

 • zdejší a cizokrajné stromy
 • sběrači drobného hmyzu
 • ptáci
Vyobrazení:
bříza bradavičnatá, vrba jíva, borovice banksovka, borovice vejmutovka, trnovník akát; lejsek bělokrký, brhlík lesní, šoupálek dlouhoprstý, sojka obecná, havran obecný, vrána černá, straka obecná

Zastávka 8: Naši nejznámější lesní zpěvní ptáci

 • nejznámější zpěvní ptáci
 • ptačí budky
Vyobrazení:
sýkora koňadra, sýkora modřinka, sýkora uhelníček, sýkora babka, lejsek bělokrký, lejsek šedý, lejsek černohlavý, dlask tlustozobý, drozd zpěvný, žluva hajní; ptačí budky

Popis trasy

Loučeň → hájovna Loučeňka → studánka Boží voda → Loučeň

Naučná stezka začíná v Loučni u fotbalového hřiště naproti bráně do zámeckého parku, na počátku březové aleje, kde nalezneme úvodní panel s textem průvodce stezkou a plánkem stezky. Odtud jdeme alejí zpočátku po červené turistické značce k lesu. Na jeho okraji je vpravo 1. zastávka (Lesy – naše přírodní bohatství).

Jdeme dále širší lesní cestou, a asi po 100 metrech přijdeme ke 2. zastávce (Hlavní dřeviny – jehličnaté), vlevo od cesty. Zde opouštíme červenou značku a odbočujeme poměrně dost neznatelnou pěšinou vlevo do lesa, nijak neznačenou. Je jen mírně vyšlapaná, a až o kus dál se stává zřetelnější. Po asi 300 metrech dorazíme k příčné vozové cestě, kterou přejdeme a pokračujeme v přímém směru dál, nyní opět spíše nevýraznou pěšinou. Po dalších asi 350 metrech, těsně před napojením na další příčnou cestu, nacházíme hned dva panely – 3. zastávku (Hlavní dřeviny – listnaté; brouci a motýli) a 4. zastávku (Křovinaté houštiny).

Dále odbočujeme vpravo na kvalitní vozovou cestu. Ta nás po asi 450 metrech přivede ke křižovatce u oplocení pozemku kolem hájovny Loučeňka, kde nalezneme 5. zastávku (Dravci). Zde také odbočujeme vlevo a zleva obcházíme pozemek hájovny, nyní již opět po červené značce.

Obejdeme objekt a dál pokračujeme rovně. Asi 150 metrů za hájovnou pak odbočuje červená značka i naučná stezka z hlavní vozové cesty vlevo, vyšlapanou pěšinou mezi stromy. Po dalších asi 100 metrech se trasa stáčí po pěšině vpravo (stále spolu s červenou značkou). Po asi 300 metrech dorazíme k turistické orientaci a pomníku „Helma“. Dále cesta mírně klesá a posléze nás přivede ke zpevněné vozové cestě – tu přejdeme a v přímém směru míříme ke studánce kryté dřevěnou budkou, odpočinkovému altánku a skupině informačních panelů. Zde nalezneme pohromadě 6. zastávku (Myslivost) a kousek vedle 7. zastávku (Smíšený les s pestrou druhovou skladbou).

Od studánky jdeme poté vpravo (bráno od směru příchodu), šikmo širší cestou zpět k vozové cestě, kterou jsme předtím křížili. Přijdeme na křižovatku hlavních vozových cest – naučná stezka pokračuje poměrně dost výrazně (pokud jde o značení) protilehlou vedlejší cestou (tzn. opustí jakékoliv zpevněné vozové cesty a vychází z rohu jejich křížení jako osa úhlu, který spolu svírají). Cesta nejdříve mírně vystoupá, pak se stáčí vpravo a dál vede rovně. Posléze přijdeme k mohutnému dubu se sedátky kolem širokého kmene, za nímž je 8. zastávka (Naši nejznámější lesní zpěvní ptáci).

Pokračujeme stejnou cestou v přímém směru, křížení a odboček si nevšímáme. Nakonec se napojíme na velmi širokou zpevněnou cestu, kde už naše cesta v přímém směru dál nepokračuje. Zde odbočujeme vlevo a míříme k nedaleké hlavní silnici. Po ní pak jdeme vpravo, podél oplocení zámeckého parku, až k výchozímu místu naučné stezky na počátku březové aleje naproti bráně.


Komentáře

 • Rudolf
  4. 8. 2016, 12:37 hod.

  Navštívili jsme tuto stezku v létě 2016. Celkově příjemná procházka po rovině, povrch cest není rozbahněný ani v deštivém období. Vhodné i pro malé děti. Stezka je bohužel velmi špatně značena, zelenobílé cedulky místy zcela chybí, případné bílé pruhy, které je asi měly nahrazovat, vás zavedou neznámo kam do lesa mimo trasu vyznačenou na mapě. Bez GPS a offline mapy stěží průchodné bez bloudění. Stav některých infopanelů na jednotlivých zastávkách je tristní, panely jsou vyvrácené, dřevo tleje a text a obrázky jsou místy zcela nečitelné a smyté deštěm. Za pozornost stojí zejména loučeňská hájovna a její zahrada s okrasným jezírkem.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vložit komentářKam dál?


Na začátek stránky ↑Na začátek stránky ↑


Vyhledávání

Vyhledávání

Rodinný fotoateliér v Kolíně


Nejnovější komentáře

 • Rickr u článku Naučná stezka Prahy 14: Zastávka 5 je uprostřed hráze retenční nádrže a věnuje se její výstavbě v 70.letech a revitalizaci v nedávné době. Pozor, má trochu odlišný design od „starších̶ 0; tabulí. Odtud je třeba v rozporu se staršími plánky přejít hráz na vzdálenější...
 • pid u článku Naučná stezka Povodím Botiče: I v Zimě je stezka zajímavá
 • Petr u článku Naučná stezka na Medníku: Info tabule vypadají překvapivě jako nové. Ale jinak trasa je velmi špatně značena v obou směrech. Nelze se bohužel spolehnout ani na vyšlapané stezky, zejména úseku dolů z Medníku a v traverzu kolem přístřešku se stezka ztrácí v hromadách listí, větví a...
 • Radek u článku Naučná stezka Říčansko: Cesta je výborně značena.pak tedy dělejte procházky po městě tam se neztratíte.nebo snad chodte podle navigace
 • Radek u článku Naučná stezka Votočnice: Pokud lidi věci soustavně ničí každého to otraví neustále opravovat.ani se nedivím že to u čsop vzdali.jednou se budete brouzdat měsíční krajinou.příroda je již tak narušená że pár biotopů už nic nezachránï.nechápu co lidi nutí pořád něco rozbíjet a ničit.
 • Belana u článku Lesní stezka Penčický okruh: Parada, je to fakt krasne, ale je potreba hlidat znacky.
 • Miloslav Klvač u článku Vyhlídková stezka Křivoklát: stav:říjen 2018 V místě je přeznačena,zřejmě kvůli nové rozhledně Velká Buková,červená trasa KČT.Je vedena od hradu Křivoklát vzdušnou čarou 0,5 km blíže k Velké Bukové(dobře vidět na mapy.cz).Naučná stezka není značena červenobíle,ale...
 • Tom u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Tak to mě mrzí, že jste bloudili. S možností, že vlak přijede mimořádně na druhou stranu, jsem nepočítal 🙂
 • Ludmila u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Dne 22.9.2018 jsme si naplánovali projít stezku. Přijeli jsme vlakem na klánovické nádraží a poslušně podle popisu podešli trať. Dál jsme si však začali připadat jako v Matrixu. Nic podle popisu nesedělo – i když hned blízko nádraží byl...
 • Zuzka u článku Stříbrná stezka – severní okruh: Moc děkuju za tyhle stránky.Jseme pravidelnými čtenáři, „jen“ jsme ještě nepodceňovali… Tyto informace nikde jinde na netu nenalezame, mockrát DĚKUJEME! Čechovi
 • Tonda u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Pracovní listy: http://kokorinsko.oc hranaprirody.cz/res/ archive/135/017930.p df?seek=1378738009
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Vážená paní, sice jsem tam nebyl v poslední době, ale na Častoboř jsme od r. 1981 do r. 2004 jezdívali často s oddílem i se třídami, na soustředění (opět děti a mládež) a na NS jsme chodili vždy. Je náročná, ale lze zvládnout, není...
 • Mlok u článku Naučná stezka Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem: Hezká odpočinková procházka, dětem se líbili sochy, zejména sovy. Kaple s pramenem je moc hezká a voda znamenitá.
 • Josef Čermák u článku Naučná stezka Dubeč – Uhříněves: Stezku jsem s kamarádkou prošel 2.7.2018. Celá cesta je vedena po modré. Všechny panely jsme našli. Našli jsme i panel č.3, který je v předešlých recenzích zmiňován (v předešlých recenzích je uvedeno, že není k nalezení). Procházka po naučné...
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Zdravím mladá paní, také vám to jako procházku s malými dětmi nedoporučuji, terén je opravdu dost drsný a uhlídat dva malé kluky je tam dost těžké.

RSS Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

 • Naučná stezka Údolím Šembery u Českého Brodu byla slavnostně otevřena
  V sobotu 10. září 2011 jsme se zúčastnili oficiálního otevření naučné stezky Údolím Šembery v Českém Brodě. Tato akce byla doplněna bohatým celodenním programem pro děti i dospělé v okolí hradu Šember, kde naučná stezka končí. Zdroj
 • Pozvánka na otevření naučné stezky Údolím Šembery u Českého Brodu
  V sobotu 10. září 2011 v 9 hodin se u městského pivovaru v Českém Brodě uskuteční slavnostní otevření nové naučné stezky Údolím Šembery. Více informací vám nabízíme v krátkém článku. Zdroj
 • V pražském Milíčovském lese můžete navštívit netradiční naučnou stezku
  Netradiční naučná stezka „Milíčovský les“, která je v provozu od začátku června tohoto roku, chce zaujmout zejména mladší návštěvníky. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Milíčovského lesa. Od září 2011 budou tyto informace dostupné nejen v českém, ale i anglickém a německém jazyce. Zdroj
 • V pražských lesích vzniknou netradiční naučné stezky
  Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., zahájil v lednu 2011 projekt „Interaktivní naučné stezky v pražských lesích“, jehož cílem je zvýšit informovanost pražské veřejnosti, zejména pak mladých lidí o důležitosti a významu přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách vybraných pražských lesů, ale také o problémech, které jsou způsobeny jejich rekreačním využíváním, a to prostřednictvím netradičních interaktivních (beetaggových) naučných stezek. Zdroj
 • Naučná stezka Hradešín
  Krátká naučná stezka seznamující s historií a současností obce Hradešín u Českého Brodu, rozkládající se na svazích stejnojmenného vrchu Hradešín. Nejpozoruhodnějším místem na trase je kostelík sv. Jiří na vrcholu Hradešína, zajímavý slepenec několika historických stavebních slohů. Zdroj

Naučnou stezkou.cz

Certifikát WebArchivu

tomas-vanek.cz

Licence Creative CommonsTextový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.

Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | RSS | Kontakt | Reklama
Používáme WordPress a Hosting WEDOS