Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a středních Čechách od Toma, Lucky, Vojty a Báry


RSS


Úvod > Naučné stezky > Naučné stezky ve středních Čechách > Naučné stezky v okrese Praha-východ > Lesní stezka Penčický okruh


Lesní stezka Penčický okruh

Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 9)
Naše návštěva:
říjen 2003, duben 2007, květen 2012
Komentáře:
2

Naučná stezka prochází různorodým polesím v okolí Jevan a Kostelce nad Černými lesy, po okraji Voděradských bučin a Penčickým údolím podél Jevanského potoka. Seznamuje s lesnickými zajímavostmi Černokostelecka, zdejšími běžnými i neobvyklými dřevinami a činností Školního lesního podniku, který zdejší lesy a rybníky spravuje jako výukový a výzkumný prostor České zemědělské univerzity v Praze.

Lesní stezka navzdory názvu netvoří výhradně okruh, ale má tvar lasa, tzn. k okruhu vede od výchozího místa obousměrná příchozí cesta (asi 1,5 km), na níž jsou umístěny dvě zastávky (1, 2). To komplikuje nástup na stezku v jiném místě – oficiální výchozí místo u Kostelce je totiž hůře dostupné (viz popis trasy). Stezka vede převážně po lesních vozových cestách a pěšinách, které nejsou vhodné pro kočárek. Značena je značkami naučných stezek v červenobílém provedení. Na dvou místech (u silnice k Aldašínu, a na hrázi rybníka Šáchovec) je stezka vybavena lesním posezením – lavicemi se stolkem (případně s přístřeškem), doplněnými odpadkovým košem. Někde jsou samotné lavičky (jedna v údolí Bohumilského potoka, a tři u lesní cesty v úseku za Aldašínem.

Penčickým údolím vede lesní stezka krátkým úsekem společně s naučnou stezkou Voděradské bučiny.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Kolín
Začíná i končí:
2 km od KOSTELCE NAD ČERNÝMI LESY, u silnice Kostelec–Konojedy, na odbočce červené turistické značky
Délka:
11 km
Zastávek:
8
Značení trasy:
značky naučných stezek v červeno-bílém provedení
Vznikla:
???, tato verze 2011
Tvůrce stezky:
ČZU Praha – Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy
Naše návštěva:
říjen 2003, duben 2007, květen 2012
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
jednu zastávku jsme nenalezli
Hlavní zajímavosti na stezce:
výukový a výzkumný prostor České zemědělské univerzity v Praze; zaniklá ves Aldašín se zachovalým kostelem; Penčické údolí; rybník Šáchovec; obora černé zvěře

Seznam zastávek

 1. Lesní stezka Penčický okruh
 2. Černokostelecké lesy
 3. Introdukce dřevin
 4. Jedle bělokorá
 5. Posázavský smrk
 6. ???
 7. Rybník Šáchovec
 8. Péče o ptactvo

Informační náplň

Zastávka 1: Lesní stezka Penčický okruh

 • informace o naučné stezce, její náplni a vybavení
 • pokyny pro pobyt v lese
Vyobrazení:
ilustrační fotografie; mapa trasy naučné stezky

Zastávka 2: Černokostelecké lesy

 • územní vymezení černokosteleckých lesů, vznik a vývoj
 • zaniklé vsi a osady v okolí
 • původní a současná skladba porostů
 • základní údaje o černokostelecké oblasti
 • státem chráněný strom „Penčický smrk“
Vyobrazení:
fotografie „Penčického smrku“

Zastávka 3: Introdukce dřevin

 • jedle obrovská – charakteristika
 • zerav obrovský
 • douglaska tisolistá – charakteristika
Vyobrazení:
jedle obrovská, zerav obrovský, douglaska tisolistá

Zastávka 4: Jedle bělokorá

 • rozšíření v černokosteleckých lesích v minulosti a současnosti
 • důvody odumírání
 • nejstarší exempláře dochované v této oblasti
Vyobrazení:
výškový přírůst jedle

Zastávka 5: Posázavský smrk

 • přirozený výskyt smrku
 • netypičnost výskytu smrku na tomto stanovišti
 • charakteristika smrků ve zdejší oblasti
 • rodičovské stromy
Vyobrazení:
inverze vegetačních lesních stupňů

Zastávka 6: ???

nenalezli jsme

Zastávka 7: Rybník Šáchovec

 • soustava jevanských rybníků
 • hospodaření a rybolov na rybnících ve správě Školního lesního podniku
 • charakteristika rybníka Šáchovec
 • rozvoj populace chráněných druhů žab
 • evropsky významná lokalita Natura 2000
Vyobrazení:
čírka obecná, polák chocholačka, kachna divoká, kopřivka obecná, morčák velký, volavka popelavá, potápka roháč; plánek naučné stezky

Zastávka 8: Péče o ptactvo

 • činnost Školního lesního podniku, který spravuje zdejší lesy pro Českou zemědělskou univerzitu
 • vyvěšování ptačích budek studenty fakulty lesnické a dřevařské ČZÚ
 • demonstrační objekty sloužící výuce budoucích lesních inženýrů
 • podoba ptačích budek
Vyobrazení:
sýkorka hnízdící v ptačí budce; čáp bílý, čáp černý

Popis trasy

Kostelec nad Černými lesy → Aldašín → údolí Jevanského potoka → rybník Šáchovec → Kostelec nad Černými lesy


Zvětšit mapu

Z náměstí Smiřických v Kostelci nad Černými lesy vyrážíme po červené turistické značce hlavní Pražskou ulicí ve směru zpět na Prahu. Pár desítek metrů nad náměstím tato značka odbočuje vlevo do ulice Komenského a tudy táhle stoupá mezi domky ven z města. Posléze vyjdeme ze zástavby a pokračujeme ještě asi 100–200 metrů k hlavní silnici Praha–Kutná Hora (pozor, velký provoz). Přejdeme ji a pokračujeme protilehlou silnicí.

Po cca necelém kilometru přijdeme k lesu. Zde odbočuje červená značka vpravo ze silnice na polní vozovou cestu. Zde hned zkraje je 1. zastávka (Lesní stezka Penčický okruh). Od tohoto místa nás rovněž povede značení stezky – červenobílá značka naučné stezky.

Zpočátku jdeme písčitou polní cestou na rozhraní pole a lesa. V místě, kde les mizí směrem vlevo a cesta dál mírně klesá už jen mezi poli, je na rohu lesa 2. zastávka (Černokostelecké lesy).

Nijak neměníme směr a klesáme zarostlou úvozovou cestou mezi poli. Dole pěšinkou prokličkujeme mezi stromy a sejdeme k potůčku. Lávka zde není, jen panelový brod, musíme přeskočit. Dál jdeme vozovou lesní cestou. Po asi půl kilometru dorazíme na rozcestí Šemrincova lávka. Značení Penčického okruhu vede jak rovně, tak vpravo. My zde zahýbáme vpravo (zároveň po modré turistické značce), a z přímého směru se pak budeme pro projití okruhu vracet.

Cestu lemuje po levé straně mřížové oplocení obory černé zvěře. Po pár stovkách metrů míjíme za plotem soustavu rybníčků. Po dalších asi 200–300 metrech přijdeme k lesnímu posezení pro návštěvníky naučné stezky.

Po případném odpočinku dorazíme po pár metrech k silnici, po níž odbočujeme vlevo (zároveň i s modrou značkou). Jdeme necelý půl kilometr, až vpravo mineme lesní kostelík s hřbitovem. Jedná se pozůstatek zaniklé vsi Aldašín. Kousek za ním odbočuje vpravo asfaltová silnička do lesa. Zahneme na ni a zakrátko potkáváme 3. zastávku (Introdukce dřevin).

Asfaltka udělá u hřbitova esíčko a pak opět vede rovně. My ale asi 100 metrů za hřbitovem modrou značku opustíme a odbočíme vlevo do lesa. Dál pokračujeme jen po značkách stezky. Jdeme po zarostlé, málo využívané vozové cestě, míjíme několik nízkých laviček. Po asi 300 metrech narazíme na příčnou vozovou cestu, po níž zahýbáme vpravo. Ta míří rovně, až nás dovede na křižovatku prakticky rovnocenných vozových cest, kde zahýbáme vpravo a začneme mírně klesat. Posléze přijdeme na další křižovatku, kde odbočujeme vlevo a mírně klesáme. Asi 100 metrů pod křižovatkou narazíme na 4. zastávku (Jedle bělokorá).

Přímo u ní opět změníme směr – opustíme cestu, po které jsme k panelu přišli, a jdeme vlevo dolů přes nízkou kamennou hradbu. Přejdeme úzkou příležitostnou strouhu a pak jdeme po rovině lesem, mírně klesáme. Nakonec klesneme až k silnici Jevany–Stříbrná Skalice, kterou přejdeme (pozor, úzká, málo přehledná s větším provozem) a pokračujeme protilehlou vozovou cestou po hrázi menšího zarostlého rybníčku. Po 50 metrech přijdeme k rozcestí, kde odbočíme vlevo a pokračujeme dál vozovou lesní cestou. Přidá se k nám zde zelené značení naučných stezek – následujícím úsekem jdeme souběžně s naučnou stezkou Voděradské bučiny.

Jdeme lesní vozovou cestou zařízlou ve svahu údolí Jevanského potoka. Po asi půl kilometru se od nás naučná stezka Voděradskými bučinami odkloní vpravo vzhůru do svahu, ale my pokračujeme rovně, a stále mírně klesáme. Posléze narazíme na 5. zastávku (Posázavský smrk).

V těchto místech se značení bohužel místy ztrácí, ale jdeme stále cestou nejblíže k potoku. Posléze vyjdeme na vedlejší silnici (Penčice–Černé Voděrady). Jdeme po ní vpravo vzhůru, a po asi 50 metrech odbočujeme vlevo na vozovou cestu. Někde v následujícím úseku by se měla nacházet 6. zastávka, ale bohužel se nám ji nepodařilo objevit.

Pozor – po necelém kilometru, v místě, kde vlevo prořídne les a přijdeme na neznatelnou křižovatku travnatých pěšin, za níž vlevo začíná louka se stromořadím po obvodu, odbočujeme pěšinkou vlevo. Pěšinka vede po nevysokém náspu, pak přejdeme po lávce Jevanský potok a vstoupíme na hráz rybníka Šáchovec. Na hrázi vidíme další lesní posezení pro návštěvníky stezky a o kousek dál panel 7. zastávky (Rybník Šáchovec). Jdeme na konec hráze a opět narazíme na silnici (Jevany–Stříbrná Skalice).

Přejdeme silnici a pokračujeme vozovou cestou stáčející se vpravo, zároveň po červené turistické značce. Této cesty se nadále držíme, mineme několik chat. V místě, kde se k nám zleva připojí další vozová cesta a mřížové oplocení obory černé zvěře, je poslední, 8. zastávka (Péče o ptactvo).

Dál už se držíme výhradně stále oplocení obory, o pár stovek metrů dál projdeme kolem vjezdu do obory, a nakonec přijdeme opět k rozcestí Šemrincova lávka, kde pokračujeme rovně po červené značce zpět k výchozímu místu a do Kostelce nad Černými lesy.


Komentáře

 • Kateřina
  28. 1. 2018, 10:26 hod.

  Navštíveno 27.1.2018 ,byla to krásná cesta,jen těsně za Aldašínem je po vichřici spousty spadaných stromů v kterých se stezka ztrácí.Polom je tak hustý že je nutno ho obejít.

  Odpovědět
 • Belana
  27. 10. 2018, 19:15 hod.

  Parada, je to fakt krasne, ale je potreba hlidat znacky.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vložit komentářKam dál?


Na začátek stránky ↑Na začátek stránky ↑


Vyhledávání

Vyhledávání

Nejnovější komentáře

 • Rickr u článku Naučná stezka Prahy 14: Zastávka 5 je uprostřed hráze retenční nádrže a věnuje se její výstavbě v 70.letech a revitalizaci v nedávné době. Pozor, má trochu odlišný design od „starších̶ 0; tabulí. Odtud je třeba v rozporu se staršími plánky přejít hráz na vzdálenější...
 • pid u článku Naučná stezka Povodím Botiče: I v Zimě je stezka zajímavá
 • Petr u článku Naučná stezka na Medníku: Info tabule vypadají překvapivě jako nové. Ale jinak trasa je velmi špatně značena v obou směrech. Nelze se bohužel spolehnout ani na vyšlapané stezky, zejména úseku dolů z Medníku a v traverzu kolem přístřešku se stezka ztrácí v hromadách listí, větví a...
 • Radek u článku Naučná stezka Říčansko: Cesta je výborně značena.pak tedy dělejte procházky po městě tam se neztratíte.nebo snad chodte podle navigace
 • Radek u článku Naučná stezka Votočnice: Pokud lidi věci soustavně ničí každého to otraví neustále opravovat.ani se nedivím že to u čsop vzdali.jednou se budete brouzdat měsíční krajinou.příroda je již tak narušená że pár biotopů už nic nezachránï.nechápu co lidi nutí pořád něco rozbíjet a ničit.
 • Belana u článku Lesní stezka Penčický okruh: Parada, je to fakt krasne, ale je potreba hlidat znacky.
 • Miloslav Klvač u článku Vyhlídková stezka Křivoklát: stav:říjen 2018 V místě je přeznačena,zřejmě kvůli nové rozhledně Velká Buková,červená trasa KČT.Je vedena od hradu Křivoklát vzdušnou čarou 0,5 km blíže k Velké Bukové(dobře vidět na mapy.cz).Naučná stezka není značena červenobíle,ale...
 • Tom u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Tak to mě mrzí, že jste bloudili. S možností, že vlak přijede mimořádně na druhou stranu, jsem nepočítal 🙂
 • Ludmila u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Dne 22.9.2018 jsme si naplánovali projít stezku. Přijeli jsme vlakem na klánovické nádraží a poslušně podle popisu podešli trať. Dál jsme si však začali připadat jako v Matrixu. Nic podle popisu nesedělo – i když hned blízko nádraží byl...
 • Zuzka u článku Stříbrná stezka – severní okruh: Moc děkuju za tyhle stránky.Jseme pravidelnými čtenáři, „jen“ jsme ještě nepodceňovali… Tyto informace nikde jinde na netu nenalezame, mockrát DĚKUJEME! Čechovi
 • Tonda u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Pracovní listy: http://kokorinsko.oc hranaprirody.cz/res/ archive/135/017930.p df?seek=1378738009
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Vážená paní, sice jsem tam nebyl v poslední době, ale na Častoboř jsme od r. 1981 do r. 2004 jezdívali často s oddílem i se třídami, na soustředění (opět děti a mládež) a na NS jsme chodili vždy. Je náročná, ale lze zvládnout, není...
 • Mlok u článku Naučná stezka Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem: Hezká odpočinková procházka, dětem se líbili sochy, zejména sovy. Kaple s pramenem je moc hezká a voda znamenitá.
 • Josef Čermák u článku Naučná stezka Dubeč – Uhříněves: Stezku jsem s kamarádkou prošel 2.7.2018. Celá cesta je vedena po modré. Všechny panely jsme našli. Našli jsme i panel č.3, který je v předešlých recenzích zmiňován (v předešlých recenzích je uvedeno, že není k nalezení). Procházka po naučné...
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Zdravím mladá paní, také vám to jako procházku s malými dětmi nedoporučuji, terén je opravdu dost drsný a uhlídat dva malé kluky je tam dost těžké.

RSS Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

 • Naučná stezka Údolím Šembery u Českého Brodu byla slavnostně otevřena
  V sobotu 10. září 2011 jsme se zúčastnili oficiálního otevření naučné stezky Údolím Šembery v Českém Brodě. Tato akce byla doplněna bohatým celodenním programem pro děti i dospělé v okolí hradu Šember, kde naučná stezka končí. Zdroj
 • Pozvánka na otevření naučné stezky Údolím Šembery u Českého Brodu
  V sobotu 10. září 2011 v 9 hodin se u městského pivovaru v Českém Brodě uskuteční slavnostní otevření nové naučné stezky Údolím Šembery. Více informací vám nabízíme v krátkém článku. Zdroj
 • V pražském Milíčovském lese můžete navštívit netradiční naučnou stezku
  Netradiční naučná stezka „Milíčovský les“, která je v provozu od začátku června tohoto roku, chce zaujmout zejména mladší návštěvníky. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Milíčovského lesa. Od září 2011 budou tyto informace dostupné nejen v českém, ale i anglickém a německém jazyce. Zdroj
 • V pražských lesích vzniknou netradiční naučné stezky
  Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., zahájil v lednu 2011 projekt „Interaktivní naučné stezky v pražských lesích“, jehož cílem je zvýšit informovanost pražské veřejnosti, zejména pak mladých lidí o důležitosti a významu přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách vybraných pražských lesů, ale také o problémech, které jsou způsobeny jejich rekreačním využíváním, a to prostřednictvím netradičních interaktivních (beetaggových) naučných stezek. Zdroj
 • Naučná stezka Hradešín
  Krátká naučná stezka seznamující s historií a současností obce Hradešín u Českého Brodu, rozkládající se na svazích stejnojmenného vrchu Hradešín. Nejpozoruhodnějším místem na trase je kostelík sv. Jiří na vrcholu Hradešína, zajímavý slepenec několika historických stavebních slohů. Zdroj

Naučnou stezkou.cz

Certifikát WebArchivu

tomas-vanek.cz

Licence Creative CommonsTextový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.

Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | RSS | Kontakt | Reklama
Používáme WordPress a Hosting WEDOS