Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a středních Čechách od Toma, Lucky, Vojty a Báry


RSS


Úvod > Naučné stezky > Naučné stezky ve středních Čechách > Naučné stezky v okrese Rakovník > Vyhlídková stezka Křivoklát


Vyhlídková stezka Křivoklát

informační panel vyhlídkové stezky Křivoklát
Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 2)
Naše návštěva:
květen 2004
Komentáře:
zatím žádný

Vyhlídková stezka Křivoklát prochází západním okolím obce Křivoklát. Její trasa nabízí několik neobvyklých pohledů na hrad Křivoklát (národní kulturní památku) z protějšího zalesněného svahu údolí Rakovnického potoka, z míst položených výše než hrad samotný. Na jejích dvou zastávkách se dozvíme informace o hradu a obci.

Trasa stezky vede zpočátku po silnici, pak prudce stoupá po lesní cestě a dál vede po vrstevnici úzkou pěšinou zaříznutou v příkrém lesnatém svahu; není tedy vhodná pro kočárky ani handicapované. Je značena značkou naučných stezek, ale v červeno-bílém provedení. Původně navazovala na Školní naučnou stezku Křivoklát, ale po její rekonstrukci se s napojením na ni již nepočítá a spojovací trasa mezi oběma stezkami zpustla. Vyhlídkovou stezku je samozřejmě možné projít i samostatně – viz popis trasy, kde je uvedena jak samostatná, tak spojená varianta.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Rakovník
Začíná:
obec KŘIVOKLÁT; původně navazovala na Školní naučnou stezku Křivoklát, s níž tak tvořila jedinou trasu. Po obnově školní naučné stezky a zpustnutí spojovacího úseku na ni ztratila oficiální napojení
Končí:
obec Křivoklát
Délka:
1,7 km
Zastávek:
2
Značení trasy:
červenobílá značka naučných stezek
Vznikla:
1997
Tvůrce stezky:
Spolek pro obnovu Křivoklátu
Naše návštěva:
květen 2004
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
oba panely v pořádku, ve spojovacím úseku ke školní naučné stezce Křivoklát se neobnovuje značení, ani není jinak udržován

Seznam zastávek

 • Hrad Křivoklát
 • Obec Křivoklát

Informační náplň

Zastávka: Hrad Křivoklát

 • jediná národní kulturní památka v okrese Rakovník
 • stručné informace o vybudování hradu a jeho účelu
 • rozvoj hradu a okolního kraje za Václava I., Václava IV., Jagellonců, úpadek za Habsburků
 • požáry v letech 1597 a 1643
 • přechod panství do vlastnictví Fürstenberků a jeho následný rozkvět
 • přechod do vlastnictví státu v 1. polovině 20. století
 • zpřístupnění hradu veřejnosti, stručná charakteristika expozic
Vyobrazení:
hrad Křivoklát od malíře Jana Kroupy z roku 1850; průjezd na druhé hradní nádvoří z 13. století s otevřenou přízemní lodžií z 15. století; okenní vitráž se sv. Václavem z presbytáře hradní kaple – přelom 15. a 16. století; apoštol Jidáš z hradní kaple – kolem roku 1495; dvouocasý lev, znak českých králů – detail kamenného erbu nad první hradní bránou; apoštol sv. Jan z hradní kaple – kolem r. 1495; okenní vitráž se sv. Jiřím z presbytáře hradní kaple (přelom 15. a 16. století); první hradní brána v Prochodité věži byla vystavěna koncem 15. století za Vladislava II. Jagellonského

Zastávka: Obec Křivoklát

 • historie obce spjata s dějinami hradu
 • založení a rozvoj obce
 • dnešní čtvrtě Budy a Amalín
 • správní celek Křivoklát
 • kulturní a přírodní památky v obci a okolí
 • současnost obce Křivoklát
Vyobrazení:
novogotický kostel sv. Petra v Amalíně po přestavbě v letech 1880–1885; původní kostel sv. Petra z roku 1522 zobrazený malířem Karlem Liebscherem v 19. století; pohled na obec a hrad od jihozápadu počátkem 19. století na rytině pocházející z výučního listu; socha sv. Petra nad portálem stejnojmenného kostela v Amalíně po přestavbě v druhé polovině 19. století; kaplička sv. Eustacha z roku 1697; Panna Marie s Jezulátkem z kapličky postavené v r. 1769 v Budech; novogotický pomník knížete Karla Egona II. z Fürstenberka byl postaven v letech 1858–1860 zaměstnanci křivoklátského panství – autorem bysty je sochař Emanuel Max; kapličku Panny Marie vystavěl v Budech roku 1769 bukovský sedlák Václav Kratina

Popis trasy

Vyhlídková stezka Křivoklát původně navazovala na školní naučnou stezku Křivoklát. Nová verze školní stezky již s touto možností nepočítá, a spojovací cesta mezi oběma stezkami není udržovaná. Přesto byla v době naší návštěvy relativně schůdná, zachované bylo i značení, ač rychle podléhá vlivu počasí. V následujícím textu uvádíme jak možnost projít si vyhlídkovou stezku samostatně, tak původní variantu (tedy absolvovat zároveň školní i vyhlídkovou stezku).

Pouze vyhlídková stezka

Z centra obce Křivoklát vyrážíme k severu po silnici směr Rakovník. Na okraji obce, zhruba na úrovni ústí železničního tunelu, odbočujeme ze silnice vlevo lesní cestou po červené turistické značce. Prudce stoupáme, pak projdeme serpentinou. O něco výše nacházíme 1. zastávku vyhlídkové stezky (Obec Křivoklát). Dále stoupáme, posléze stezka opouští červenou turistickou značku a odbočuje po vrstevnici vlevo, úzkou pěšinou značenou značkami naučných stezek v červenobílém provedení.

Nyní jdeme výhradně po této pěšině. Vede již většinou po rovině, a je zařízlá ve velmi prudkém svahu. V místě, kde se mezi stromy otevře vyhlídka na hrad, je 2. zastávka (Hrad Křivoklát). Pokračujeme dále stejnou cestou. Překonáme po lávce úzkou strž. Nakonec přijdeme na křižovatku s širší cestou. Po ní pokračujeme vlevo, a zpočátku mírně, později prudčeji klesáme. Postupně sestoupíme svahem až k okraji zástavby obce Křivoklát, a pěšinou podél zdí a pak prolukou mezi domy vyjdeme na hlavní ulici ve spodní části obce.

Spojená varianta (školní + vyhlídková stezka)

Ke školní stezce zde uvádíme pouze stručný popis – pro podrobnější informace viz přímo školní naučnou stezku Křivoklát.

Školní stezka začíná naproti základní škole na okraji Křivoklátu. Její trasa pak příkře stoupá lesní cestou podél toku potoka. Stezka končí po východu z lesa na okraji svažité louky.

Odtud se vrátíme kousek zpátky do lesa, a dáváme pozor, abychom nepřehlédli poněkud zpustlou odbočku vlevo do úzké rokle, jíž protéká potok. Je označena již nevýraznými značkami naučných stezek v červenobílém provedení.

Pěšina sestoupí šikmo svahem k potoku, který překoná po lávce, a za ním začne velmi příkře stoupat do protilehlého svahu. Jakmile vystoupáme na rovnou plošinu, míříme zde směrem vlevo. Vcházíme do chatové osady. Napojíme se na vozovou cestu vedoucí po jejím okraji – jdeme po ní vlevo. Posléze mezi živým plotem dojdeme k další vozové cestě. Zahýbáme po ní vpravo (značky v tomto úseku nacházíme namalované na poklopech kanálů).

Nyní mírně klesáme touto štěrkovou vozovou cestou na rozhraní chatové osady a louky k lesu. V lese se změní spíše v pěšinu. Klesáme dále, ale dáváme velký pozor, abychom nepřehlédli velmi nevýraznou odbočující pěšinku označenou šipkou s červenobílou značkou. Jakmile ji najdeme, máme vyhráno, a odbočíme na ni. Nyní již jdeme po vyhlídkové stezce Křivoklát. Její popis naleznete výše pod nadpisem „Pouze vyhlídková stezka“, s tím rozdílem, že ji nyní jdeme v opačném směru.


Vložit komentář

Vložit komentářKam dál?


Na začátek stránky ↑Hlavní navigace

Prosba – naučná stezka Okolím Okoře

Sháníme brožurku ke zrušené naučné stezce Okolím Okoře, která údajně vedla před více než deseti lety údolím Zákolanského potoka mezi obcemi Noutonice a Kováry na Kladensku.

Kontaktovali jsme mimo jiné obecní úřady v okolí, školy, turistické oddíly, knihovny, bohužel bez úspěchu. Vlastníte-li tuto publikaci, prosíme, kontaktujte nás. Rádi bychom o této naučné stezce publikovali článek, ale je k ní minimum informací. Děkujeme!

infopanely.cz

Na začátek stránky ↑


Vyhledávání

Vyhledávání

Nejnovější komentáře


RSS Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

 • Naučná stezka Údolím Šembery u Českého Brodu byla slavnostně otevřena
  V sobotu 10. září 2011 jsme se zúčastnili oficiálního otevření naučné stezky Údolím Šembery v Českém Brodě. Tato akce byla doplněna bohatým celodenním programem pro děti i dospělé v okolí hradu Šember, kde naučná stezka končí. Zdroj
 • Pozvánka na otevření naučné stezky Údolím Šembery u Českého Brodu
  V sobotu 10. září 2011 v 9 hodin se u městského pivovaru v Českém Brodě uskuteční slavnostní otevření nové naučné stezky Údolím Šembery. Více informací vám nabízíme v krátkém článku. Zdroj
 • V pražském Milíčovském lese můžete navštívit netradiční naučnou stezku
  Netradiční naučná stezka „Milíčovský les“, která je v provozu od začátku června tohoto roku, chce zaujmout zejména mladší návštěvníky. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Milíčovského lesa. Od září 2011 budou tyto informace dostupné nejen v českém, ale i anglickém a německém jazyce. Zdroj
 • V pražských lesích vzniknou netradiční naučné stezky
  Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., zahájil v lednu 2011 projekt „Interaktivní naučné stezky v pražských lesích“, jehož cílem je zvýšit informovanost pražské veřejnosti, zejména pak mladých lidí o důležitosti a významu přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách vybraných pražských lesů, ale také o problémech, které jsou způsobeny jejich rekreačním využíváním, a to prostřednictvím netradičních interaktivních (beetaggových) naučných stezek. Zdroj
 • Naučná stezka Hradešín
  Krátká naučná stezka seznamující s historií a současností obce Hradešín u Českého Brodu, rozkládající se na svazích stejnojmenného vrchu Hradešín. Nejpozoruhodnějším místem na trase je kostelík sv. Jiří na vrcholu Hradešína, zajímavý slepenec několika historických stavebních slohů. Zdroj

Naučnou stezkou.cz

Certifikát WebArchivu

tomas-vanek.cz

Licence Creative CommonsTextový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.

Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | RSS | Kontakt | Reklama
Používáme WordPress a Hosting WEDOS