Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a středních Čechách od Toma, Lucky, Vojty a Báry


RSS


Úvod > Naučné stezky > Naučné stezky ve středních Čechách > Naučné stezky v okrese Benešov > Naučná stezka Historie a příroda konopišťského zámeckého parku


Naučná stezka Historie a příroda konopišťského zámeckého parku

Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 15)
Naše návštěva:
duben 2005
Komentáře:
5

Naučná stezka prochází okolím zámku Konopiště (národní kulturní památka) a rozsáhlým areálem zámeckého přírodně krajinářského parku na okraji Benešova. Základní část naučné stezky seznamuje s historií parku a jeho jednotlivými částmi blíže zámku, druhá část pak s různorodými ekosystémy parku a jejich faunou a flórou.

Krátká trasa vede v bezprostředním okolí zámku a může sloužit jako příjemná procházka pro běžné návštěvníky zámku. Dlouhá trasa pak vede podél Zámeckého rybníka a do nejodlehlejších přírodních částí parku. Trasa je vedena převážně po kvalitních cestách, asfaltových nebo štěrkovaných. Úseky, které jsou hůře schůdné, obchází trasa speciálně upravená pro tělesně postižené (viz plánek zámeckého parku s vyznačením tras naučných stezek). Informační panely jsou vícejazyčné, kromě podrobného textu v češtině obsahují ještě stručnější shrnutí v angličtině a němčině.

Stezka je značena klasickými zelenobílými značkami naučných stezek. Mezi zastávkami 10 a 12 byla ale v době naší návštěvy trasa chybně vyznačena a zcela míjela zastávku 11 (viz popis trasy).

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Benešov
Začíná i končí:
parkoviště pod zámkem KONOPIŠTĚ u Benešova (je rovněž možné začít a skončit u vstupní brány do zámeckého parku od Benešova)
Délka:
2 km (krátká trasa, zastávky 1–7), 7 km (dlouhá trasa, zastávky 1–12)
Zastávek:
7 (krátká trasa), 12 (dlouhá trasa)
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
2004
Tvůrce stezky:
Český svaz ochránců přírody, Středočeský kraj, Lesy ČR, s. p., Město Benešov, VOŠ a SZeŠ Benešov
Naše návštěva:
duben 2005
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Zámek a park Konopiště
 2. Na hrázi Zámeckého rybníka
 3. Barokní terasy u sochy Diany
 4. Barokní brána u zámku
 5. Rozcestí u sochy Neptuna
 6. Růžová zahrada
 7. Vývoj parkových úprav kolem zámku
 8. Zámecký rybník
 9. Les na Tuškově
 10. Louky u sochy Sapfó
 11. Hájovna Šiberna
 12. Promenádní cesta

Informační náplň

Zastávka 1: Zámek a park Konopiště

 • státní zámek Konopiště (základní informace, doba vzniku, majitelé)
 • zámek a park v době, kdy jej vlastnil František Ferdinand d’Este
 • základní popis částí parku
 • osud parku a zámku ve 20. století
 • současnost (stav + expozice)
 • informace o naučné stezce
Vyobrazení:
plánek naučné stezky; ilustrační fotografie k jednotlivým zastávkám

Zastávka 2: Na hrázi Zámeckého rybníka

 • Konopišťský rybník a jeho význam pro zámek
 • historie rybníka a zajímavosti jeho nejbližšího okolí
 • Stará kovárna, Žižkův dub, bažantnice
 • kostel sv. Jakuba a Filipa na Velkém Chvojně
Vyobrazení:
plánek stezky; stavidlo Zámeckého rybníka, Žižkův dub, kostel sv. Jakuba a Filipa na Velkém Chvojně

Zastávka 3: Barokní terasy u sochy „Diany“

 • terasy
 • sochy na terasách
 • okolní rostlinstvo
 • svitel latnatý, jinan dvoulaločný
Vyobrazení:
plánek stezky; soška Putta, socha boha Iana, horní parter konopišťského zámku se sousoším Psovoda; svitel latnatý, jinan dvoulaločný

Zastávka 4: Barokní brána u zámku

 • barokní brána
 • sochy na bráně
 • parter vpravo od příjezdové cesty
 • osm barokních soch
 • ostatní sochy
 • medvědi v zámeckém příkopu
 • okolní dřeviny
 • talovín zimní, jesenec okrouhlolistý, vilín japonský
Vyobrazení:
plánek stezky; barokní brána; talovín zimní, jesenec okrouhlolistý, vilín japonský

Zastávka 5: Rozcestí u sochy Neptuna

 • hlavní křižovatka cest konopišťského parku
 • barokní fontána a její sochařská výzdoba
 • zaniklá stezka od fontány k okružní cestě
 • křížová cesta
 • stará Vrtbovská alej
 • aleje, tradice vysazování stromů podél komunikací, obnova alejí
Vyobrazení:
plánek stezky; socha Neptuna s trojzubcem; lípa malolistá a lípa velkolistá; alej vedoucí od Šiberny kolmo k Promenádní cestě, alej v dolní části parku od rybníčku k Promenádní cestě

Zastávka 6: Růžová zahrada

 • rozárium – historie, budování, počet vysázených růží
 • rekonstrukce Růžové zahrady v 90. letech
 • úprava obvodové části zahrady
 • korkový altánek
 • sochařská výzdoba
 • sněženka podsněžník, ladoňka dvoulistá
Vyobrazení:
plánek stezky; letecký pohled na Růžovou zahradu, pravidelný parter Růžové zahrady před rekonstrukcí, pravidelný parter Růžové zahrady po rekonstrukci 1991–1994; sněženka podsněžník a ladoňka dvoulistá

Zastávka 7: Vývoj parkových úprav kolem zámku

 • předěl mezi barokními pravidelnými parkovými úpravami parku a rozsáhlým parkem krajinářským a novokrajinářským
 • přírodní divadlo, původ kotvy, pláž, koupaliště
 • podrobná historie výstavby zámeckého parku
 • informace o naučné stezce a jejím rozdělení do dvou částí
Vyobrazení:
plánek stezky; pohled na zámek Konopiště od západu (na litografii A. B. Kunika z období kolem roku 1830), letecký pohled na pravidelnou barokní část konopišťského parku, letecký pohled na přírodně krajinářskou část konopišťského parku; rodina následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d’Este

Zastávka 8: Zámecký rybník

 • průběh pobřežní cesty
 • lávka přes přítok Konopišťského potoka
 • ekosystém tekoucích a stojatých vod (podrobné informace) – mokřady, vodní nádrže, rybníky, rybníkářství
 • fauna a flóra vázaná na vodu
 • jepice obecná
Vyobrazení:
plánek stezky; Žofiin most před přítokem Zámeckého rybníka (březen 1989), ostrov uprostřed Zámeckého rybníka s olšemi lepkavými a porostem svídy krvavé; sleziník severní; jepice obecná

Zastávka 9: Les na Tuškově

 • vrch Tuškov
 • porost vrchu Tuškov
 • úprava parku v místech „Za Tuškovem“
 • oddělení V Syrých
 • ekosystém les (podrobné informace)
 • myslivost na Konopišti
 • lovecká sezóna
Vyobrazení:
plánek stezky; dvojice převislých forem buků lesních v různých ročních obdobích, kultivar buku lesního; slavnostní výřad ulovené drobné zvěře na konci honu; kaplička sv. Anny

Zastávka 10: Louky u sochy Sapfó

 • oddělení V Syrých
 • socha Sapfó
 • louky a pastviny (podrobná charakteristika ekosystému)
 • meze, rokle, okolí cest a vodotečí + význam jejich zarůstání
Vyobrazení:
plánek stezky; hájovna Frýdek; louka s kopretinami; babočka paví oko; pýr plazivý, jílek vytrvalý, kostřava luční, srha laločnatá

Zastávka 11: Hájovna Šiberna

 • hájovna Šiberna – historie
 • původní umístění soch od zámku a z Růžové zahrady
 • stará Vrtbovská alej
 • lesnické hospodaření
 • vztahy mezi prostředím a organismy v přírodním lese, lesní typy
 • vývoj lesních typů
 • obnova lesa (přirozená; ovlivněná člověkem)
 • období umělého vysazování lesa
 • péče o les, vysazování zvěře
 • lýkožrout smrkový
Vyobrazení:
plánek stezky; Vrtbovská alej vedoucí od Šiberny k rozcestí u Neptuna; semenáčky nejběžnějších dřevin konopišťského parku; lýkožrout smrkový

Zastávka 12: Promenádní cesta

 • promenádní cesta a okolí (porost)
 • parkové úpravy
 • okolní dřeviny
Vyobrazení:
plánek stezky; ilustrační fotografie k jednotlivým zastávkám

Popis trasy

parkoviště → zámek Konopiště → rozcestí u Neptuna → Zámecký rybník → Tuškov → Šiberna → zámek Konopiště

Naučnou stezku zahájíme na parkovišti pod zámkem Konopiště (druhou možností je vstup do zámeckého parku od Benešova – to pokud se do města dopravíme vlakem. V takovém případě je nám úvodním panelem zastávka 12, která se nachází hned u vstupu do parku).

Naučná stezka je značena klasickými zelenobílými značkami naučných stezek.

Z parkoviště vyrazíme cestou směrem k zámku – přejdeme silnici a začneme mírně stoupat lesem asfaltovou silničkou k první křižovatce, kde se nachází 1. zastávka. Rovně sice vede vedlejší cesta přímo k zámku, ale my zahneme vpravo po asfaltce a pokračujeme dál asi 300 metrů, kolem restaurantu Stará myslivna a dalších domů, až k Zámeckému rybníku, u něhož se nachází 2. zastávka. U ní opustíme cestu podél břehu a zahneme vlevo prudce vzhůru k zámku a výše do levotočivé serpentiny. Naučná stezka nevede až ke vstupu do zámku, ale ještě pod ním odbočuje cestou vpravo (odbočka není ovšem dobře značena) a vede pak rovnoběžně se stěnou zámku. Zde krátce za odbočkou nalezneme 3. zastávku (panel není jako u ostatních zastávek stezky, ale je přizpůsoben informačním panelům zámku). Pokud zde odbočku stezky mineme, není problém se sem vrátit po prohlídce zámku.

Projdeme podél terasy a ještě kousek dál za ni, a při nejbližší příležitosti zahneme vlevo vzhůru, směrem k zámku. Asfaltový chodníček nás dovede k bráně zámku a výběhu pro medvědy. Přetneme příjezdovou cestou k zámku, projdeme rovnoběžně podél výběhu, po pravé straně mineme malé parkové prostranství se sochami a za ním krátce sestoupíme vpravo dolů – zde nacházíme 4. zastávku.

Od ní se vrátíme zpět k medvědímu výběhu a přímo u něj zahneme vlevo cestou protínající kruh soch. Dále projdeme skrz zídku se dvěma kamennými lvy a pokračujeme rovně navazující asfaltovou cestou. Ta nás asi po 150 metrech dovede na rozcestí několika cest (tzv. rozcestí u sochy Neptuna). Zde, naproti přes hlavní cestu od zámku, nacházíme 5. zastávku.

Na této křižovatce odbočíme vpravo – ze tří cest, které tím směrem vedou, zvolíme tu nejvíce vlevo (tedy ani ne hlavní cestu k zámku, ani ne užší chodník vlevo od ní, ale širokou asfaltku, která odtud jediná začíná klesat.

Sklesneme na širší asfaltové prostranství, kde nalezneme 6. zastávku (Růžová zahrada, o níž pojednává, je vlevo od nás). Za 6. zastávkou pokračujeme dál rovně, mírně se stáčíme vpravo, podcházíme zámek a vracíme se zpět k Zámeckému rybníku. Těsně před ním ale širokou asfaltku opustíme a zahneme šikmo vlevo užším štěrkovým chodníčkem. Při příchodu k rybníku se napojíme na cestu, která dál vede stále po jeho břehu. Zahneme po ní vlevo. Na následující křižovatce na rohu rybníka (7. zastávka) zahýbáme vpravo a pokračujeme dál cestou po jeho břehu. (7. zastávkou zároveň končí první okruh naučné stezky v bezprostředním okolí zámku.)

V úseku odtud až ke konci rybníka (asi 700 metrů) žádné zastávky nejsou, vede tu užší asfaltová, později obyčejná cesta. Chůzi nám zde poměrně dost znepříjemňují cyklisté, před nimiž je třeba neustále uskakovat. Cesta se zvolna stáčí vlevo, kopírujíc břeh rybníka, až na konec vodní plochy do míst jeho přítoku. Zde nacházíme 8. zastávku. U ní břeh rybníka opustíme a zahneme vlevo lesní pěšinou vedoucí mělkou úžlabinou vzhůru do svahu.

Zprvu stoupáme prudce, výše o něco mírněji. Po asi 200 metrech od rybníka se napojíme na další lesní cestu, po níž zahýbáme vpravo. Dále již jdeme zcela po rovině, zprvu ještě lesem, později vyjdeme na travnaté prostranství. Zde na kraji lesa nacházíme 9. zastávku.

Následným delším úsekem (asi 1,5 km) jdeme stále rovně přímou cestou, navzdory všem křižovatkám a tomu, že mnohde zcela chybí značení. V druhé polovině tohoto úseku potkáme 10. zastávku. Posléze nás přímá cesta vyvede na silnici.

POZOR – následující část trasy je v terénu značena jinudy, než by podle plánku stezky měla vést, a zcela míjí zastávku 11! Pokud se vám ale nechce (jako nám) věci komplikovat, pokračujte dál značenou trasou po silnici, jako jsme šli my; nemějte strach, k zastávce 11 vás rovněž zavedeme :-).

Z křižovatky tedy jdeme vlevo po silnici a začneme mírně stoupat. O něco výše míjíme vpravo komplex hotelu Konopiště. Kousek za ním odbočujeme ze silnice vlevo do lesa, asfaltkou se zákazem vjezdu. Ta se krátce nato na křižovatce stáčí vlevo, ale naučná stezka zde odbočuje vpravo. My tu na chvíli opustíme značenou trasu a pokračujeme rovně po asfaltce. Ta nás po asi 50–100 metrech zavede k hájovně Šiberna, u níž se nachází zapomenutá 11. zastávka, kterou bychom jinak minuli.

Od ní se vrátíme zpět na místo, kde jsme značenou trasu opustili, a již zase po značkách pokračujeme vlevo, obyčejnou lesní cestou. Stezka dál pokračuje poněkud divočejším úsekem prakticky nedaleko hranice parku – za ohradní zdí slyšíme automobilový provoz na hlavní silnici Praha – Tábor. Po asi 300 metrech se napojíme na hlavní Promenádní cestu k zámku, která zde do parku vstupuje ve směru od Benešova (toto místo se tedy nabízí k zahájení naučné stezky, pokud do Benešova např. dorazíme vlakem). V tomto místě se nachází poslední, 12. zastávka.

Zde zahýbáme vlevo a Promenádní cestou míříme zpět k zámku. Okruh dokončíme na rozcestí u sochy Neptuna u 5. zastávky. Zde už záleží na naší fantazii, jak zbytek dne v zámku či jeho okolí strávíme. K parkovišti se dostaneme nejrychleji rovně „přes“ zámek a poté stejnou cestou, jakou jsme k zámku od parkoviště přišli.


Komentáře

 • tereza
  2. 3. 2013, 11:05 hod.

  Dobrý den , prosím vás , nutně potřebuji vědět , kdy vznikl rybník a za jakým účelem. Předem děkuji za jakékoliv informace.

  Odpovědět
  • Tom
   3. 3. 2013, 7:11 hod.

   Dobrý den, o době založení rybníka nemám nejmenší tušení. A za jakým účelem? Předpokládám že k chovu ryb 🙂

   Odpovědět
 • Jan Škoda
  30. 9. 2014, 20:33 hod.

  Zkusil jsem projít úsek mezi 10. a 11. zastávkou podle mapky a vůbec to není problém – na křižovatce pěšinou hned vedle od silnice šikmo vlevo a pořád rovně, až uvidíte střechy Šiberny. Stezka je (alespoň za sucha) dobře schůdná a je to i příjemnější, jelikož na rozdíl od značené silnice po ní nejezdí auta. (Mám dojem, že trasa po silnici byla míněna jako objížďka pro vozíčkáře, podobně jak úsek mezi 7. a 10. zastávkou.)

  Odpovědět
  • Tom
   1. 10. 2014, 15:31 hod.

   Dobrý den, děkuji za aktuální upřesnění. V době naší návštěvy (v tuto chvíli je to ale již před víc než devíti lety) jakási přímá cesta k Šiberně existovala, ale byla zcela zarostlá a neudržovaná – viz dobové foto, je to v místě červeného kruhu, a značení NS vedlo po silnici kolem hotelu Konopiště. Jestli je nyní cesta zprůchodněna a dá se jít přímo k Šiberně, je to rozhodně stokrát lepší – odpadá chůze po silnici mimo území parku a poté slepá odbočka k Šiberně.

   Odpovědět
   • Jan Škoda
    7. 10. 2014, 15:20 hod.

    Přesně tak, v tom místě začíná prošlapaná pěšina přímo k Šiberně.

    Odpovědět

Vložit komentář

Vložit komentářKam dál?


Na začátek stránky ↑Na začátek stránky ↑


Vyhledávání

Vyhledávání

Nejnovější komentáře

 • Rickr u článku Naučná stezka Prahy 14: Zastávka 5 je uprostřed hráze retenční nádrže a věnuje se její výstavbě v 70.letech a revitalizaci v nedávné době. Pozor, má trochu odlišný design od „starších̶ 0; tabulí. Odtud je třeba v rozporu se staršími plánky přejít hráz na vzdálenější...
 • pid u článku Naučná stezka Povodím Botiče: I v Zimě je stezka zajímavá
 • Petr u článku Naučná stezka na Medníku: Info tabule vypadají překvapivě jako nové. Ale jinak trasa je velmi špatně značena v obou směrech. Nelze se bohužel spolehnout ani na vyšlapané stezky, zejména úseku dolů z Medníku a v traverzu kolem přístřešku se stezka ztrácí v hromadách listí, větví a...
 • Radek u článku Naučná stezka Říčansko: Cesta je výborně značena.pak tedy dělejte procházky po městě tam se neztratíte.nebo snad chodte podle navigace
 • Radek u článku Naučná stezka Votočnice: Pokud lidi věci soustavně ničí každého to otraví neustále opravovat.ani se nedivím že to u čsop vzdali.jednou se budete brouzdat měsíční krajinou.příroda je již tak narušená że pár biotopů už nic nezachránï.nechápu co lidi nutí pořád něco rozbíjet a ničit.
 • Belana u článku Lesní stezka Penčický okruh: Parada, je to fakt krasne, ale je potreba hlidat znacky.
 • Miloslav Klvač u článku Vyhlídková stezka Křivoklát: stav:říjen 2018 V místě je přeznačena,zřejmě kvůli nové rozhledně Velká Buková,červená trasa KČT.Je vedena od hradu Křivoklát vzdušnou čarou 0,5 km blíže k Velké Bukové(dobře vidět na mapy.cz).Naučná stezka není značena červenobíle,ale...
 • Tom u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Tak to mě mrzí, že jste bloudili. S možností, že vlak přijede mimořádně na druhou stranu, jsem nepočítal 🙂
 • Ludmila u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Dne 22.9.2018 jsme si naplánovali projít stezku. Přijeli jsme vlakem na klánovické nádraží a poslušně podle popisu podešli trať. Dál jsme si však začali připadat jako v Matrixu. Nic podle popisu nesedělo – i když hned blízko nádraží byl...
 • Zuzka u článku Stříbrná stezka – severní okruh: Moc děkuju za tyhle stránky.Jseme pravidelnými čtenáři, „jen“ jsme ještě nepodceňovali… Tyto informace nikde jinde na netu nenalezame, mockrát DĚKUJEME! Čechovi
 • Tonda u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Pracovní listy: http://kokorinsko.oc hranaprirody.cz/res/ archive/135/017930.p df?seek=1378738009
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Vážená paní, sice jsem tam nebyl v poslední době, ale na Častoboř jsme od r. 1981 do r. 2004 jezdívali často s oddílem i se třídami, na soustředění (opět děti a mládež) a na NS jsme chodili vždy. Je náročná, ale lze zvládnout, není...
 • Mlok u článku Naučná stezka Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem: Hezká odpočinková procházka, dětem se líbili sochy, zejména sovy. Kaple s pramenem je moc hezká a voda znamenitá.
 • Josef Čermák u článku Naučná stezka Dubeč – Uhříněves: Stezku jsem s kamarádkou prošel 2.7.2018. Celá cesta je vedena po modré. Všechny panely jsme našli. Našli jsme i panel č.3, který je v předešlých recenzích zmiňován (v předešlých recenzích je uvedeno, že není k nalezení). Procházka po naučné...
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Zdravím mladá paní, také vám to jako procházku s malými dětmi nedoporučuji, terén je opravdu dost drsný a uhlídat dva malé kluky je tam dost těžké.

RSS Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

 • Naučná stezka Údolím Šembery u Českého Brodu byla slavnostně otevřena
  V sobotu 10. září 2011 jsme se zúčastnili oficiálního otevření naučné stezky Údolím Šembery v Českém Brodě. Tato akce byla doplněna bohatým celodenním programem pro děti i dospělé v okolí hradu Šember, kde naučná stezka končí. Zdroj
 • Pozvánka na otevření naučné stezky Údolím Šembery u Českého Brodu
  V sobotu 10. září 2011 v 9 hodin se u městského pivovaru v Českém Brodě uskuteční slavnostní otevření nové naučné stezky Údolím Šembery. Více informací vám nabízíme v krátkém článku. Zdroj
 • V pražském Milíčovském lese můžete navštívit netradiční naučnou stezku
  Netradiční naučná stezka „Milíčovský les“, která je v provozu od začátku června tohoto roku, chce zaujmout zejména mladší návštěvníky. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Milíčovského lesa. Od září 2011 budou tyto informace dostupné nejen v českém, ale i anglickém a německém jazyce. Zdroj
 • V pražských lesích vzniknou netradiční naučné stezky
  Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., zahájil v lednu 2011 projekt „Interaktivní naučné stezky v pražských lesích“, jehož cílem je zvýšit informovanost pražské veřejnosti, zejména pak mladých lidí o důležitosti a významu přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách vybraných pražských lesů, ale také o problémech, které jsou způsobeny jejich rekreačním využíváním, a to prostřednictvím netradičních interaktivních (beetaggových) naučných stezek. Zdroj
 • Naučná stezka Hradešín
  Krátká naučná stezka seznamující s historií a současností obce Hradešín u Českého Brodu, rozkládající se na svazích stejnojmenného vrchu Hradešín. Nejpozoruhodnějším místem na trase je kostelík sv. Jiří na vrcholu Hradešína, zajímavý slepenec několika historických stavebních slohů. Zdroj

Naučnou stezkou.cz

Certifikát WebArchivu

tomas-vanek.cz

Licence Creative CommonsTextový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.

Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | RSS | Kontakt | Reklama
Používáme WordPress a Hosting WEDOS