Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a středních Čechách od Toma, Lucky, Vojty a Báry


RSS


Úvod > Naučné stezky > Naučné stezky ve středních Čechách > Naučné stezky v okrese Benešov > Lesní stezka Ferdinanda d’Este


Lesní stezka Ferdinanda d’Este

Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 4)
Naše návštěva:
říjen 2006
Komentáře:
5

Naučná stezka prochází přírodní zalesněnou částí areálu zámeckého přírodně krajinářského parku u zámku Konopiště (národní kulturní památky), nedaleko města Benešov. Seznamuje s dobou Františka Ferdinanda d’Este, historií a současností zámeckého parku, lesem ve všech jeho podobách, myslivostí, lesním hospodařením a různorodou flórou a faunou lesa.

Lesní stezka se nachází dál od zámku; pro návštěvníky zámku je nejvhodnější zamířit k rozcestí u sochy Neptuna, kam se od zámku dostaneme přímou cestou od barokní brány (u výběhu s medvědy) směrem k Benešovu (k rozcestí je to cca 200 metrů). Zde na rozcestí si povšimneme ukazatele se značkou naučné stezky a siluetou bažanta, jimiž je lesní stezka vyznačena (zároveň ale vede po části místního procházkového okruhu značeného červeno-bílým čtvercem). Výchozí místo lesní stezky je odtud vzdáleno cca 300 metrů směrem vlevo dolů. Stezka pak končí u vstupní brány zámeckého parku ve směru od Benešova, odkud je možné se hlavní promenádní cestou vrátit zpět k zámku (viz plánek zámeckého parku s vyznačením tras naučných stezek).

Stezka je nenáročná a příjemná, vedoucí lesními cestami a pěšinami (není 100% bezbariérová). Podél trasy jsou na několika místech lavičky.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Benešov
Začíná:
zámecký park u zámku KONOPIŠTĚ; pro návštěvníky zámku je nejvhodnějším výchozím místem rozcestí u sochy Neptuna, cca 200 metrů od zámku promenádní cestou směrem k Benešovu
Končí:
vstupní brána do konopišťského zámeckého parku od Benešova (u silnice na Tábor)
Délka:
cca 1,5 km
Zastávek:
12 (značené písmeny A–L)
Značení trasy:
bez vlastního značení, vede po části procházkového okruhu značeného červenobílým úhlopříčně rozděleným čtvercem, začátek a konec stezky je označen ukazatelem se značkou naučné stezky a siluetou bažanta
Vznikla:
duben 2006
Tvůrce stezky:
ZO ČSOP Benešov, Lesy ČR, s. p., lesní závod Konopiště, Českomoravská myslivecká jednota, Okresní myslivecký spolek Benešov
Naše návštěva:
říjen 2006
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Přátelé lesa (o myslivosti)
 2. Vznešenost králů (o savcích)
 3. Zpěv lesa (o ptácích)
 4. Sousedé pod lupou (o drobných živočiších)
 5. Podivná stvoření (o houbách a vyšších rostlinách)
 6. Lesní stezka Ferdinanda d’Este (základní panel naučné stezky)
 7. Kouzelný dům (o ekosystému lesa)
 8. Schované krásky (o bylinách)
 9. Domov mezi listy (o keřích)
 10. Strážci klidu (o jehličnanech)
 11. Šeptající koruny (o listnáčích)
 12. Od semínka k oblakům (o hospodaření v lese)

Informační náplň

Zastávka A: Přátelé lesa (o myslivosti)

 • František Ferdinand d’Este a jeho vášeň pro lov
 • historie myslivosti
 • pomoc zvířat při myslivosti (psi, dravci)
 • myslivecké tradice a zvyky
 • význam myslivosti
 • práce myslivců
Vyobrazení:
tématické fotografie

Zastávka B: Vznešenost králů (o savcích)

 • lovecký revír panství Konopiště, obora
 • jelen lesní
 • daněk skvrnitý
 • srnec obecný
 • muflon
 • prase divoké
 • ježek západní
 • zajíc polní
 • liška obecná
Vyobrazení:
jelen lesní, daněk skvrnitý, srnec obecný, muflon, prase divoké, ježek západní, zajíc polní, liška obecná

Zastávka C: Zpěv lesa (o ptácích)

 • bažantnictví na Konopišti – minulost a současnost
 • bažant obecný
 • sojka obecná
 • červenka obecná
 • puštík obecný
 • kachna divoká
 • poštolka obecná
 • ostříž lesní
Vyobrazení:
bažantnice, bažant obecný, sojka obecná, červenka obecná, puštík obecný, kachna divoká, poštolka obecná, ostříž lesní

Zastávka D: Sousedé pod lupou (o drobných živočiších)

 • bezobratlí živočichové v lese, obratlovci
 • měkkýši – hlemýžď zahradní
 • pavoukovci – křižák obecný
 • roztoči – klíště obecné
 • hmyz – komár pisklavý
 • hmyz – mravenec lesní
 • obojživelníci – ropucha obecná
 • plazi – ještěrka obecná
 • plazi – slepýš křehký
 • ryby – pstruh obecný
Vyobrazení:
hlemýžď zahradní, křižák obecný, klíště obecné, komár pisklavý, mravenec lesní, ropucha obecná, ještěrka obecná, slepýš křehký, pstruh obecný

Zastávka E: Podivná stvoření (o houbách a vyšších rostlinách)

 • HOUBY – dělení, způsob rozmnožování, sběr hub
 • bedla vysoká
 • suchohřib žlutomasý
 • muchomůrka červená
 • troudnatec kopytovitý
 • LIŠEJNÍKY – vznik, výskyt
 • mapovník zeměpisný
 • pukléřka bublinatá
 • MECHOROSTY – stavba, výskyt
 • rašeliník
 • KAPRAĎOROSTY – stavba, výskyt
 • pérovník pštrosí
 • hasivka orličí
Vyobrazení:
bedla vysoká, suchohřib žlutomasý, muchomůrka červená, troudnatec kopytovitý; mapovník zeměpisný, pukléřka bublinatá; rašeliník; pérovník pštrosí, hasivka orličí

Zastávka F: Lesní stezka Ferdinanda d’Este (základní panel naučné stezky)

 • informace o náplni naučné stezky
 • konopišťské panství a František Ferdinand d’Este
 • zámecký park a zámek v období 20. století
 • současnost zámku a zámeckého parku
 • vybudování naučné stezky Historie a příroda konopišťského zámeckého parku a Lesní stezky Ferdinanda d’Este
 • tvůrci Lesní stezky
 • informace o organizacích podílejících se na vzniku stezky – ZO ČSOP Benešov, Lesy ČR – Lesní závod Konopiště, Okresní myslivecký spolek Benešov
Vyobrazení:
tématické fotografie, velký plánek zámeckého parku s vyznačením všech tras naučných stezek

Zastávka G: Kouzelný dům (o ekosystému lesa)

 • založení přírodně novokrajinářského parku na Konopišti
 • stavba stromu
 • půda
 • rozkladači
 • patra lesa – půdní, mechové, bylinné, keřové, stromové
 • význam lesa pro živočichy a krajinu
Vyobrazení:
tématické fotografie lesa, lesní patra

Zastávka H: Schované krásky (o bylinách)

 • byliny – základní rozdělení a informace
 • prvosenka jarní
 • blatouch bahenní
 • konvalinka vonná
 • sasanka hajní
 • jaterník trojlaločný
 • kopytník evropský
 • bledule jarní
 • plicník lékařský
Vyobrazení:
prvosenka jarní, blatouch bahenní, konvalinka vonná, sasanka hajní, jaterník trojlaločný, kopytník evropský, bledule jarní, plicník lékařský

Zastávka I: Domov mezi listy (o keřích)

 • keře v parku – základní informace
 • růže šípková
 • trnka obecná
 • bez černý
 • bez hroznatý
 • ostružiník křovitý
 • ostružiník maliník
 • brusnice borůvka
 • brusnice brusinka
Vyobrazení:
růže šípková, trnka obecná, bez černý, bez hroznatý, ostružiník křovitý, ostružiník maliník, brusnice borůvka, brusnice brusinka

Zastávka J: Strážci klidu (o jehličnanech)

 • jehličnany v parku, základní informace, výskyt, co jim škodí
 • smrk ztepilý
 • borovice lesní
 • jedle bělokorá
 • modřín opadavý
 • tis červený
 • jmelí bílé
Vyobrazení:
smrk ztepilý, borovice lesní, jedle bělokorá, modřín opadavý, tis červený, jmelí bílé

Zastávka K: Šeptající koruny (o listnáčích)

 • listnaté stromy v parku, staré stromy, okrasné aleje
 • dub letní, dub zimní
 • javor mléč, javor klen, javor babyka
 • bříza bělokorá
 • lípa srdčitá
 • jírovec maďal
 • buk lesní
Vyobrazení:
dub, javor, bříza bělokorá, lípa srdčitá, jírovec maďal, buk lesní

Zastávka L: Od semínka k oblakům (o hospodaření v lese)

 • nejstarší písemná zpráva o zastoupení dřevin na Benešovsku
 • špatný stav lesů za vlády Marie Terezie
 • počátky lesního hospodaření
 • péče o les a jeho obnova, hospodaření v lese
 • funkce lesa
 • rozloha lesů v ČR
 • rozdíl mezi monokulturami a přirozenými lesy
 • škůdci lesa
Vyobrazení:
tématické fotografie

Popis trasy

zámecký park, rozcestí u Neptuna → rozcestí U Parkoviště → vstup do parku od Benešova

Naučná stezka se nachází v zámeckém parku v prostoru mezi zámkem a městem Benešov.

Pro návštěvníky zámku je nejvhodnějším výchozím místem rozcestí u sochy Neptuna, kam se od zámku dostaneme přímou cestou od barokní brány (u výběhu s medvědy) směrem k Benešovu (k rozcestí je to cca 200 metrů).

Zde na rozcestí si povšimneme ukazatele se značkou naučné stezky a siluetou bažanta, jimiž je lesní stezka (alespoň na začátku a konci) vyznačena (zároveň ale vede po části místního procházkového okruhu značeného červenobílým čtvercem).

Z rozcestí u Neptuna zahýbáme vlevo a začneme mírně klesat asfaltovou silničkou lemovanou břehy zpevněnými podezdívkou. Silnička se postupně stáčí vlevo. Níže vyjdeme ze stromořadí a po pravé straně se nám otevře výhled na louku. Na jeho konci, na počátku kaštanové aleje, již začíná lesní stezka – opouští zde silničku a sestupuje z jejího náspu vpravo dolů k viditelnému prvnímu panelu zastávky A (odbočka ze silničky je rovněž značena ukazatelem Lesní stezky, ale je obrácen na druhou stranu, ve směru od nedalekého parkoviště).

Lesní stezka vede zpočátku neznatelnou pěšinkou, spíše travnatým úsekem, podél asfaltky. Později je pěšina lépe znatelná.

Stáčíme se pozvolna vpravo, podél silnice po levé straně, která se postupně zdvihá na kamenný násep. Zakrátko mineme branku a vrata v něm. V těchto místech je už zcela zřetelná pěšina. U rozcestí U Parkoviště se nachází zastávka B. Jdeme dále po rozšiřující se pěšině, na následující mýtince s lavičkou je zastávka C.

Po dalších pár desítkách metrů potkáváme zastávku D, a posléze E. Poté nás cesta vyvede na prostranství u rybníčku, s lavičkami, kde nacházíme základní panel Lesní stezky. U něj zahýbáme dočasně vlevo po žluté značce a začneme mírně stoupat vzhůru, asi 200 metrů, skoro až k silnici. Zde se nachází zastávka G. Od ní se vrátíme zpět na prostranství u rybníčku a pokračujeme vlevo.

Vede nás širší pěšina, postupně potkáváme zastávky H, I, J, K a L. Nakonec nás cesta dovede až k bráně do zámeckého parku od Benešova, kde naučná Lesní stezka končí. Zbytek výletu již závisí na naší fantazii. Protože se zde u brány zároveň napojíme na naučnou stezku Historie a příroda konopišťského zámeckého parku, můžeme se po ní vrátit k zámku – buď přímo promenádní cestou, anebo oklikou kolem Zámeckého rybníka (viz panel 12. zastávky u brány zámku, na němž je vyobrazen přehledný plánek zámeckého parku).


Komentáře

 • Lucka
  27. 12. 2011, 12:32 hod.

  Prošli jsme včera, pěkná krátká procházka. Perfektně jsme našli podle popisu na těchto stránkách, v mobilu 🙂 Kromě zastávek A, B a myslím D většina tabulí ovšem chybí, po cestě jsou jen prázdné dřevěné stojany…

  Odpovědět
  • Tom
   28. 12. 2011, 13:43 hod.

   Dobrý den, jsem rád, že se vám náš text hodil 🙂 Doufejme, že na jaře dojde k rozsáhlejší opravě nejen lesní stezky. Už v létě jsme zahlédli z auta, že je zničený hlavní panel naučné stezky Konopišťským zámeckým parkem na začátku parku ve směru od Benešova (u táborské silnice), což je pro návštěvníky zámku, kteří přijedou vlakem, docela škoda. :-/

   Odpovědět
 • hfo
  27. 6. 2013, 19:01 hod.

  Dobrý den, navštívili jsme minulý týden a tabule jsou již opravené a v pořádku. pěkně zpracované zejména informace o lesním hospodaření, myslivostI 🙂

  Odpovědět
 • Václav Hlavatý
  11. 4. 2014, 9:22 hod.

  František Ferdinand dÉste si žádnou úctu milovníků přírody nezaslouží. V roce 1892 se vydal na cestu kolem světa, kdy hlavním cílem bylo vraždění zvířat. Ve svých zápiscích se chlubí, že zabíjel vzácnou zvěř, která je před vyhynutím. Například pštrosy emu. Zabíjel i medvídky koala. V národním parku v USA, kde tohoto barbara nevpustili se zbraněmi utloukl několik veverek holemi. Při návratu lodí spatřil verliby, litoval, že nejede na své válůečné lodi, že by se stal průkopníkem lovení velryb z válečné lodi. Takový jednoduchý člověk nám tady měl vládnout….

  Odpovědět
  • Veronika
   11. 7. 2016, 9:17 hod.

   verliba? to jako myslíte vážně? 😀

   Odpovědět

Vložit komentář

Vložit komentářKam dál?


Na začátek stránky ↑Na začátek stránky ↑


Vyhledávání

Vyhledávání

Nejnovější komentáře

 • Rickr u článku Naučná stezka Prahy 14: Zastávka 5 je uprostřed hráze retenční nádrže a věnuje se její výstavbě v 70.letech a revitalizaci v nedávné době. Pozor, má trochu odlišný design od „starších̶ 0; tabulí. Odtud je třeba v rozporu se staršími plánky přejít hráz na vzdálenější...
 • pid u článku Naučná stezka Povodím Botiče: I v Zimě je stezka zajímavá
 • Petr u článku Naučná stezka na Medníku: Info tabule vypadají překvapivě jako nové. Ale jinak trasa je velmi špatně značena v obou směrech. Nelze se bohužel spolehnout ani na vyšlapané stezky, zejména úseku dolů z Medníku a v traverzu kolem přístřešku se stezka ztrácí v hromadách listí, větví a...
 • Radek u článku Naučná stezka Říčansko: Cesta je výborně značena.pak tedy dělejte procházky po městě tam se neztratíte.nebo snad chodte podle navigace
 • Radek u článku Naučná stezka Votočnice: Pokud lidi věci soustavně ničí každého to otraví neustále opravovat.ani se nedivím že to u čsop vzdali.jednou se budete brouzdat měsíční krajinou.příroda je již tak narušená że pár biotopů už nic nezachránï.nechápu co lidi nutí pořád něco rozbíjet a ničit.
 • Belana u článku Lesní stezka Penčický okruh: Parada, je to fakt krasne, ale je potreba hlidat znacky.
 • Miloslav Klvač u článku Vyhlídková stezka Křivoklát: stav:říjen 2018 V místě je přeznačena,zřejmě kvůli nové rozhledně Velká Buková,červená trasa KČT.Je vedena od hradu Křivoklát vzdušnou čarou 0,5 km blíže k Velké Bukové(dobře vidět na mapy.cz).Naučná stezka není značena červenobíle,ale...
 • Tom u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Tak to mě mrzí, že jste bloudili. S možností, že vlak přijede mimořádně na druhou stranu, jsem nepočítal 🙂
 • Ludmila u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Dne 22.9.2018 jsme si naplánovali projít stezku. Přijeli jsme vlakem na klánovické nádraží a poslušně podle popisu podešli trať. Dál jsme si však začali připadat jako v Matrixu. Nic podle popisu nesedělo – i když hned blízko nádraží byl...
 • Zuzka u článku Stříbrná stezka – severní okruh: Moc děkuju za tyhle stránky.Jseme pravidelnými čtenáři, „jen“ jsme ještě nepodceňovali… Tyto informace nikde jinde na netu nenalezame, mockrát DĚKUJEME! Čechovi
 • Tonda u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Pracovní listy: http://kokorinsko.oc hranaprirody.cz/res/ archive/135/017930.p df?seek=1378738009
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Vážená paní, sice jsem tam nebyl v poslední době, ale na Častoboř jsme od r. 1981 do r. 2004 jezdívali často s oddílem i se třídami, na soustředění (opět děti a mládež) a na NS jsme chodili vždy. Je náročná, ale lze zvládnout, není...
 • Mlok u článku Naučná stezka Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem: Hezká odpočinková procházka, dětem se líbili sochy, zejména sovy. Kaple s pramenem je moc hezká a voda znamenitá.
 • Josef Čermák u článku Naučná stezka Dubeč – Uhříněves: Stezku jsem s kamarádkou prošel 2.7.2018. Celá cesta je vedena po modré. Všechny panely jsme našli. Našli jsme i panel č.3, který je v předešlých recenzích zmiňován (v předešlých recenzích je uvedeno, že není k nalezení). Procházka po naučné...
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Zdravím mladá paní, také vám to jako procházku s malými dětmi nedoporučuji, terén je opravdu dost drsný a uhlídat dva malé kluky je tam dost těžké.

RSS Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

 • Naučná stezka Údolím Šembery u Českého Brodu byla slavnostně otevřena
  V sobotu 10. září 2011 jsme se zúčastnili oficiálního otevření naučné stezky Údolím Šembery v Českém Brodě. Tato akce byla doplněna bohatým celodenním programem pro děti i dospělé v okolí hradu Šember, kde naučná stezka končí. Zdroj
 • Pozvánka na otevření naučné stezky Údolím Šembery u Českého Brodu
  V sobotu 10. září 2011 v 9 hodin se u městského pivovaru v Českém Brodě uskuteční slavnostní otevření nové naučné stezky Údolím Šembery. Více informací vám nabízíme v krátkém článku. Zdroj
 • V pražském Milíčovském lese můžete navštívit netradiční naučnou stezku
  Netradiční naučná stezka „Milíčovský les“, která je v provozu od začátku června tohoto roku, chce zaujmout zejména mladší návštěvníky. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Milíčovského lesa. Od září 2011 budou tyto informace dostupné nejen v českém, ale i anglickém a německém jazyce. Zdroj
 • V pražských lesích vzniknou netradiční naučné stezky
  Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., zahájil v lednu 2011 projekt „Interaktivní naučné stezky v pražských lesích“, jehož cílem je zvýšit informovanost pražské veřejnosti, zejména pak mladých lidí o důležitosti a významu přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách vybraných pražských lesů, ale také o problémech, které jsou způsobeny jejich rekreačním využíváním, a to prostřednictvím netradičních interaktivních (beetaggových) naučných stezek. Zdroj
 • Naučná stezka Hradešín
  Krátká naučná stezka seznamující s historií a současností obce Hradešín u Českého Brodu, rozkládající se na svazích stejnojmenného vrchu Hradešín. Nejpozoruhodnějším místem na trase je kostelík sv. Jiří na vrcholu Hradešína, zajímavý slepenec několika historických stavebních slohů. Zdroj

Naučnou stezkou.cz

Certifikát WebArchivu

tomas-vanek.cz

Licence Creative CommonsTextový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.

Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | RSS | Kontakt | Reklama
Používáme WordPress a Hosting WEDOS