Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a středních Čechách od Toma, Lucky, Vojty a Báry


RSS


Úvod > Naučné stezky > Naučné stezky ve středních Čechách > Naučné stezky v okrese Praha-východ > Naučná stezka Klokočná (nová verze)


Naučná stezka Klokočná (nová verze)

Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 5)
Naše návštěva:
(červen 2003, leden 2011), červenec 2011
Komentáře:
2

Naučná stezka prochází rozsáhlým polesím Klokočná nedaleko Říčan, mezi obcemi Tehovec, Tehov, Klokočná a Svojetice. Seznamuje s typy lesa a přírodě blízkými způsoby lesního hospodaření, které se zde uplatňují a zkoumá se jejich přínos pro kvalitu lesních porostů. Tzv. demonstrační objekt Klokočná slouží i k výuce a odborným exkurzím.

Začátek naučné stezky se nachází poblíž vedlejší silnice, která mezi Říčany a Tehovcem odbočuje z hlavní silnice č. 2 Praha–Kutná Hora do Tehova. Asi 50 metrů za touto křižovatkou odbočíme vlevo do lesa na úzkou asfaltku, značenou žlutou turistickou značkou. Úvodní informační panely (s plánkem naučné stezky) jsou pak umístěny po asi 100 metrech chůze po ní. Naučná stezka vede téměř až na svůj konec po téže asfaltce po žluté značce. Končí uprostřed lesa poblíž rozcestí Jedlice. Pozor, zastávka B10 je opravdu velmi dobře ukrytá, viz popis trasy. Trasa je nenáročná, až na krátký úsek mezi rozcestím Jedlice a zastávkou B10 bezbariérová, s mírným převýšením.

Oproti původní verzi naučné stezky má tato mnohem jednodušší a jednoznačnější trasu, tabule jsou zajímavější a na pohled poutavější, což stezce jednoznačně prospělo.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Praha-východ
Začíná:
poblíž obce TEHOVEC-VOJKOV, počátek žluté turistické značky na silnici Praha–Kutná Hora (nedaleko zastávky autobusu PID „Tehovec, Vojkov“)
Končí:
les u obce KLOKOČNÁ, poblíž turistického rozcestí Jedlice
Délka:
cca 3 km
Zastávek:
tabule Mapa, tabule A (obě vždy společně na více místech) + 10 panelů označených B (B1 až B10) + tabule C
Značení trasy:
bez vlastního značení, vede po žluté turistické značce (až na krátký závěrečný úsek)
Vznikla:
původně ???, tato verze v roce 2011
Tvůrce stezky:
Lesy České republiky, s. p. – Lesní závod Konopiště – Polesí Říčany – Lesnický úsek Klokočná
Naše návštěva:
(červen 2003, leden 2011), červenec 2011
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 • Mapa
 • A. (Úvodní)
 • B1. Pokročilá fáze převodu na přírodě bližší, bezpasečný způsob hospodaření
 • B2. Výzkum a působení lesnické a dřevařské fakulty ČZU Praha v rámci demonstračního objektu Klokočná
 • B3. Těžba dřeva a její význam pro pěstování lesa
 • B4. Hospodářská úprava lesů
 • B5. Přirozená obnova jedle a její obhospodařování
 • B6. Doplňování přirozené obnovy lesa umělou dosadbou
 • B7. Převod na přírodě bližší, bezpasečný způsob hospodaření v porostech středně vzdálených stanovenému cíli
 • B8. Přirozená obnova lesních porostů
 • B9. Počáteční fáze převodu na přírodě bližší, bezpasečný způsob hospodaření
 • B10. Dříve uplatňovaný způsob holosečného hospodaření dle věkové struktury porostů
 • C. Objekty pro návštěvníky lesa Lesního závodu Konopiště

Informační náplň

Zastávka Mapa

 • mapa naučné stezky
 • seznam zastávek

Zastávka A

 • základní charakteristika zdejších porostů
 • uplatňování přírodě blízkého způsobu hospodaření
 • náplň naučné stezky
Vyobrazení:
ilustrační fotografie

Zastávka B1: Pokročilá fáze převodu na přírodě bližší, bezpasečný způsob hospodaření

 • charakteristika místního porostu a způsob jeho obhospodařování
 • současná druhová skladba a cílový stav
 • ochrana sazenic proti okusu zvěří
 • citace ze zákona (§ 3 zákona o ochraně přírody)
Vyobrazení:
ilustrační fotografie

Zastávka B2: Výzkum a působení lesnické a dřevařské fakulty ČZU Praha v rámci demonstračního objektu Klokočná

 • proč probíhá výzkum právě v polesí Klokočná
 • dosavadní výsledky výzkumu
 • využití demonstračního objektu Klokočná k výuce a odborným exkurzím
Vyobrazení:
ilustrační fotografie

Zastávka B3: Těžba dřeva a její význam pro pěstování lesa

 • důvody těžby dřeva
 • snaha o docílení a zachování „normality lesa“
 • výběrné těžby a jejich přínos pro kvalitu lesa
 • citace ze zákona (§ 19 zákona o lesích)
Vyobrazení:
ilustrační fotografie

Zastávka B4: Hospodářská úprava lesů

 • dlouhodobý charakter lesního hospodaření
 • nutnost promyšlené koncepce a pravidelné hodnocení vývoje stavu lesa
 • několikasetletá tradice hospodářské úpravy lesů u nás
Vyobrazení:
mapa porostů, tabulky lesní hospodářské evidence

Zastávka B5: Přirozená obnova jedle a její obhospodařování

 • mizení jedle z lesů ve střední Evropě v nedávné době
 • regenerace jedle v současnosti
 • hospodářská hodnota jedle a nutnost její ochrany
 • citace ze zákona (§ 20 zákona o lesích)
Vyobrazení:
ilustrační fotografie

Zastávka B6: Doplňování přirozené obnovy lesa umělou dosadbou

 • snaha o významné zvýšení zastoupení listnatých dřevin
 • požadavky na výběr uměle dosazovaných dřevin
 • způsob umělé výsadby závislý na zvoleném způsobu hospodaření
 • citace ze zákona (§ 11 zákona o lesích)
Vyobrazení:
ilustrační fotografie

Zastávka B7: Převod na přírodě bližší, bezpasečný způsob hospodaření v porostech středně vzdálených stanovenému cíli

 • složitý a dlouhodobý proces
 • charakteristika přechodných porostů
 • způsob provádění těžby výběrným způsobem v těchto typech porostu
Vyobrazení:
ilustrační fotografie

Zastávka B8: Přirozená obnova lesních porostů

 • snaha o maximální využívání a podporu přirozené obnovy dřevin z náletu semen
 • nutnost aktivního přístupu hospodáře při úpravě porostního prostředí
 • přínosy a klady přirozeného zmlazení
 • citace ze zákona (§ 31 zákona o lesích)
Vyobrazení:
ilustrační fotografie

Zastávka B9: Počáteční fáze převodu na přírodě bližší, bezpasečný způsob hospodaření

 • charakteristika těchto typů porostů
 • způsob hospodaření v tomto typu lesa
 • vodohospodářské účinky lesa
Vyobrazení:
ilustrační fotografie

Zastávka B10: Dříve uplatňovaný způsob holosečného hospodaření dle věkové struktury porostů

 • vznik stejnověkých monokultur
 • malá odolnost vůči kalamitám různého druhu
 • ukázka tohoto typu porostu u zastávky
Vyobrazení:
ilustrační fotografie

Zastávka C: Objekty pro návštěvníky lesa Lesního závodu Konopiště

 • vybudované lavice a různé druhy odpočinkových altánů
Vyobrazení:
čtyři altány v polesí Šiberna (u bývalého mlýna v oblasti Kožlí, u trosek hradu Kožlí, v Konopišťském parku na Tužkově, v Konopišťském parku u Promenádní cesty); altán u cesty mezi Komorním Hrádkem a Bělčicemi (polesí Komorní Hrádek); altán v blízkosti Posázavské stezky mezi Třebsínem a Hradištkem (polesí Tomkovka); altán u naučné stezky Klokočná (polesí Říčany); výhled z altánu v Konopišťském parku na zámek Konopiště; výhled z altánu v Konopišťském parku na chvojenský kostel

Popis trasy

Naučnou stezku zahájíme nejlépe na autobusové zastávce „Tehovec,Vojkov“ ve směru od Prahy. Odtud jdeme asi 200 metrů zpět rušnou silnicí Praha–Kutná Hora na křižovatku, kde odbočíme již mnohem klidnější silnicí vlevo. Po asi sto metrech odbočuje z této silnice vlevo lesní asfaltka, značená žlutou turistickou značkou (na tomto místě je také omezená možnost parkování). Po ní jdeme asi 100 metrů, než dorazíme k úvodním informačním panelům – jsou dva, jednak tabule Mapa (s plánkem naučné stezky), a také tabule A s uvítacím textem. Trasa naučné stezky je velice jednoduchá, vede prakticky neustále po téže asfaltové cestě, s výjimkou odbočky k odpočinkovému altánu, a pak krátkého úseku k poslední zastávce.

Vyrážíme tedy do velmi mírného kopce, cesta se mírně stáčí vpravo. Postupně potkáváme tabuli B1 (Pokročilá fáze převodu na přírodě bližší, bezpasečný způsob hospodaření), dále u křižovatky se závorou tabuli B2 (Výzkum a působení lesnické a dřevařské fakulty ČZU Praha v rámci demonstračního objektu Klokočná). Za závorou se již cesta téměř vyrovná a vede pak v přímém směru. Posléze potkáváme tabuli B3 (Těžba dřeva a její význam pro pěstování lesa). Dále pak dorazíme na výraznou křižovatku, kde si směrem vlevo asi 100 metrů od hlavní cesty povšimneme velkého odpočinkového altánu s několika informačními panely. Zamíříme k němu – po levé straně před altánem jsou opět umístěny tabule Mapa a úvodní tabule A, dále za altánem je skryta tabule C (Objekty pro návštěvníky lesa Lesního závodu Konopiště), a po pravé straně naproti altánu se nachází tabule B4 (Hospodářská úprava lesů).

Vrátíme se od altánu zpět na hlavní cestu a pokračujeme po ní vlevo, tedy v původním směru. Kousek za křižovatkou potkáváme tabuli B5 (Přirozená obnova jedle a její obhospodařování).

Dále vede stezka stále rovně. Postupně potkáváme tabuli B6 (Doplňování přirozené obnovy lesa umělou dosadbou), dále na křižovatce tabuli B7 (Převod na přírodě bližší, bezpasečný způsob hospodaření v porostech středně vzdálených stanovenému cíli) a pak ještě tabuli B8 (Přirozená obnova lesních porostů).

Nakonec sklesneme podél lesní tůně k širokému štěrkovému prostranství. Ve spodní části svahu na úrovni tůně nacházíme tabuli B9 (Počáteční fáze převodu na přírodě bližší, bezpasečný způsob hospodaření), dále pak na okraji prostranství u rozcestí Jedlice opět úvodní tabule – tabuli Mapatabuli A. Pozor, naučná stezka tím ještě nekončí, ještě nám zbývá tabule B10, která je dost skrytá, navíc z plánku to vypadá tak, jako by byla rovněž někde na prostranství. Najdeme ji tak, že z rozcestí pokračujeme rovně po žluté značce, ale jenom krátce, a ještě před přechodem potůčku odbočíme neznačenou cestou vpravo. Krátce poté vystoupáme k tabuli B10 (Dříve uplatňovaný způsob holosečného hospodaření dle věkové struktury porostů).

Tím naučná stezka končí, ale jsme uprostřed lesa, takže se vrátíme zpět na rozcestí Jedlice a zvolíme si za cíl některou z obcí v okolí, kde bude zastávka autobusu.


Komentáře

 • Mikka
  6. 3. 2013, 16:45 hod.

  Cca polovina panelů uprostřed stezky posprejovaná, nečitelná, ostatní v pořádku – stav březen 2013.

  Odpovědět
  • Tom
   10. 3. 2013, 23:43 hod.

   Dobrý den, děkujeme za aktuální informace. Snad dojde na jaře před začátkem nové turistické sezony k nápravě…

   Odpovědět

Vložit komentář

Vložit komentářKam dál?


Na začátek stránky ↑Na začátek stránky ↑


Vyhledávání

Vyhledávání

Nejnovější komentáře

 • Rickr u článku Naučná stezka Prahy 14: Zastávka 5 je uprostřed hráze retenční nádrže a věnuje se její výstavbě v 70.letech a revitalizaci v nedávné době. Pozor, má trochu odlišný design od „starších̶ 0; tabulí. Odtud je třeba v rozporu se staršími plánky přejít hráz na vzdálenější...
 • pid u článku Naučná stezka Povodím Botiče: I v Zimě je stezka zajímavá
 • Petr u článku Naučná stezka na Medníku: Info tabule vypadají překvapivě jako nové. Ale jinak trasa je velmi špatně značena v obou směrech. Nelze se bohužel spolehnout ani na vyšlapané stezky, zejména úseku dolů z Medníku a v traverzu kolem přístřešku se stezka ztrácí v hromadách listí, větví a...
 • Radek u článku Naučná stezka Říčansko: Cesta je výborně značena.pak tedy dělejte procházky po městě tam se neztratíte.nebo snad chodte podle navigace
 • Radek u článku Naučná stezka Votočnice: Pokud lidi věci soustavně ničí každého to otraví neustále opravovat.ani se nedivím že to u čsop vzdali.jednou se budete brouzdat měsíční krajinou.příroda je již tak narušená że pár biotopů už nic nezachránï.nechápu co lidi nutí pořád něco rozbíjet a ničit.
 • Belana u článku Lesní stezka Penčický okruh: Parada, je to fakt krasne, ale je potreba hlidat znacky.
 • Miloslav Klvač u článku Vyhlídková stezka Křivoklát: stav:říjen 2018 V místě je přeznačena,zřejmě kvůli nové rozhledně Velká Buková,červená trasa KČT.Je vedena od hradu Křivoklát vzdušnou čarou 0,5 km blíže k Velké Bukové(dobře vidět na mapy.cz).Naučná stezka není značena červenobíle,ale...
 • Tom u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Tak to mě mrzí, že jste bloudili. S možností, že vlak přijede mimořádně na druhou stranu, jsem nepočítal 🙂
 • Ludmila u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Dne 22.9.2018 jsme si naplánovali projít stezku. Přijeli jsme vlakem na klánovické nádraží a poslušně podle popisu podešli trať. Dál jsme si však začali připadat jako v Matrixu. Nic podle popisu nesedělo – i když hned blízko nádraží byl...
 • Zuzka u článku Stříbrná stezka – severní okruh: Moc děkuju za tyhle stránky.Jseme pravidelnými čtenáři, „jen“ jsme ještě nepodceňovali… Tyto informace nikde jinde na netu nenalezame, mockrát DĚKUJEME! Čechovi
 • Tonda u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Pracovní listy: http://kokorinsko.oc hranaprirody.cz/res/ archive/135/017930.p df?seek=1378738009
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Vážená paní, sice jsem tam nebyl v poslední době, ale na Častoboř jsme od r. 1981 do r. 2004 jezdívali často s oddílem i se třídami, na soustředění (opět děti a mládež) a na NS jsme chodili vždy. Je náročná, ale lze zvládnout, není...
 • Mlok u článku Naučná stezka Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem: Hezká odpočinková procházka, dětem se líbili sochy, zejména sovy. Kaple s pramenem je moc hezká a voda znamenitá.
 • Josef Čermák u článku Naučná stezka Dubeč – Uhříněves: Stezku jsem s kamarádkou prošel 2.7.2018. Celá cesta je vedena po modré. Všechny panely jsme našli. Našli jsme i panel č.3, který je v předešlých recenzích zmiňován (v předešlých recenzích je uvedeno, že není k nalezení). Procházka po naučné...
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Zdravím mladá paní, také vám to jako procházku s malými dětmi nedoporučuji, terén je opravdu dost drsný a uhlídat dva malé kluky je tam dost těžké.

RSS Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

 • Naučná stezka Údolím Šembery u Českého Brodu byla slavnostně otevřena
  V sobotu 10. září 2011 jsme se zúčastnili oficiálního otevření naučné stezky Údolím Šembery v Českém Brodě. Tato akce byla doplněna bohatým celodenním programem pro děti i dospělé v okolí hradu Šember, kde naučná stezka končí. Zdroj
 • Pozvánka na otevření naučné stezky Údolím Šembery u Českého Brodu
  V sobotu 10. září 2011 v 9 hodin se u městského pivovaru v Českém Brodě uskuteční slavnostní otevření nové naučné stezky Údolím Šembery. Více informací vám nabízíme v krátkém článku. Zdroj
 • V pražském Milíčovském lese můžete navštívit netradiční naučnou stezku
  Netradiční naučná stezka „Milíčovský les“, která je v provozu od začátku června tohoto roku, chce zaujmout zejména mladší návštěvníky. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Milíčovského lesa. Od září 2011 budou tyto informace dostupné nejen v českém, ale i anglickém a německém jazyce. Zdroj
 • V pražských lesích vzniknou netradiční naučné stezky
  Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., zahájil v lednu 2011 projekt „Interaktivní naučné stezky v pražských lesích“, jehož cílem je zvýšit informovanost pražské veřejnosti, zejména pak mladých lidí o důležitosti a významu přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách vybraných pražských lesů, ale také o problémech, které jsou způsobeny jejich rekreačním využíváním, a to prostřednictvím netradičních interaktivních (beetaggových) naučných stezek. Zdroj
 • Naučná stezka Hradešín
  Krátká naučná stezka seznamující s historií a současností obce Hradešín u Českého Brodu, rozkládající se na svazích stejnojmenného vrchu Hradešín. Nejpozoruhodnějším místem na trase je kostelík sv. Jiří na vrcholu Hradešína, zajímavý slepenec několika historických stavebních slohů. Zdroj

Naučnou stezkou.cz

Certifikát WebArchivu

tomas-vanek.cz

Licence Creative CommonsTextový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.

Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | RSS | Kontakt | Reklama
Používáme WordPress a Hosting WEDOS