Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a středních Čechách od Toma, Lucky, Vojty a Báry


RSS


Úvod > Naučná stezka Kačinským zámeckým parkem


Naučná stezka Kačinským zámeckým parkem

Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 8)
Naše návštěva:
červenec 2004, červen 2009
Komentáře:
3

Naučná stezka prochází přírodně krajinářským parkem kolem zámku KačinaKutné Hory. Seznamuje s historií parku, jeho budováním, údržbou, způsoby obnovy, faunou a flórou, a také s životem rodiny Chotků, která park a zámek nechala vybudovat. Rovněž se zmiňuje o dalších chotkovských zámeckých parcích (např. ve Veltrusích), stejně jako o zahradní architektuře a údržbě parků obecně.

Stezka není náročná, vede v bezprostředním okolí zámku a je vhodným doplněním prohlídkového okruhu uvnitř.

Trasa není značená, je vedena po cestách či pěšinách. V zadní části parku vedla užším vysekaným pruhem ve vysoké trávě – předpokládáme tedy, že se trasa průběžně udržuje.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Kutná Hora
Začíná a končí:
obec SVATÝ MIKULÁŠ u Kutné Hory, zámek KAČINA
Délka:
cca 2 km
Zastávek:
15
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
???
Tvůrce stezky:
???
Naše návštěva:
červenec 2004, červen 2009
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Historie parku
 2. Proměny kačinského parku
 3. Kompozice kačinského parku
 4. Rostlinná skladba parku
 5. Živočišstvo žijící v parku
 6. Krajinářské úpravy Chotků
 7. Zahradní architektura
 8. Zaniklé chotkovské parky
 9. Ostatní chotkovské parky
 10. Voda v parku
 11. Metody obnovy parku
 12. Způsoby využití parku
 13. Zakládání parku
 14. Údržba parku
 15. Zahradnictví na Kačině

Informační náplň

Zastávka 1: Historie parku

 • zakládání parku
 • příprava a dovoz dřevin pro park
 • autor projektu parku
Vyobrazení:
Jan Karel Chotek; Jan Rudolf Chotek; busta F. N. Jacquina; chotkovská knihovna

Zastávka 2: Proměny kačinského parku

 • postupné úpravy parku pod vlivem romantismu
 • obměna vegetace
 • křoviny
 • přestavba čestného dvora a další úpravy
Vyobrazení:
šeřík; indikační skica z r. 1838; letecký snímek Kačiny a jejího okolí; řešení parteru před zámkem

Zastávka 3: Kompozice kačinského parku

 • původní kompozice parku a jeho okolí
 • změny a zaniklé prvky parku
 • současné plány na rekonstrukci parku
Vyobrazení:
kačinský zámek s parkovou úpravou centrálního dvorce; pohledy do kačinského parku

Zastávka 4: Rostlinná skladba parku

 • rozloha parku, podíl jednotlivých rostlinných typů
 • stromy
 • keře
 • trávníky
Vyobrazení:
jedlovec kanadský, dřezovec trojtrnný, jírovec maďal, zerav západní, líska turecká, katalpa trubačovitá, šeřík čínský, pustoryl vonný, svída krvavá, brslen evropský, štědřenec odvislý

Zastávka 5: Živočišstvo žijící v parku

 • živočichové v parku – obecně
 • jednotlivé druhy
 • význam kačinského parku pro živočichy
Vyobrazení:
prase divoké, jestřáb s mláďaty na hnízdě, králík divoký, pěnice hnědokřídlá, bažant polní, kachna březňačka

Zastávka 6: Krajinářské úpravy Chotků

 • krajinářské úpravy nejen na Kačině, ale i na dalších chotkovských sídlech
 • vliv vybudování kačinského zámku a rozlehlého parku na okolní krajinu
 • nedaleký vrch Kaňk
Vyobrazení:
pohled na Nové Dvory alejí od severu; památník havířských bouří na Kaňku; pozdější pohled na okolí stejného památníku; neutěšený pohled na holé stráně Kaňku; nezalesněný vrch Kaňk, pozůstatek po staletém dolování – na kresbě z 16. století

Zastávka 7: Zahradní architektura

 • romantické stavby v parku – význam
 • chrámek Templ, vyhlídkový altán, kaplička, ozdobná váza, novogotická umělá zřícenina atd.
 • další romantické stavby
 • užitné stavby
 • rybářské chaty na ostrovech v Mikulášském rybníku
Vyobrazení:
chrámek Templ; pavilon Kamajka na Vilemínině pahorku u Rohozce; železná váza s růžicí cest; platanový můstek přes hlavní vodní kanál

Zastávka 8: Zaniklé chotkovské parky

 • Nové Dvory
 • Třebešice
 • Hlízov
Vyobrazení:
zrušené chotkovské zahrady v Nových Dvorech, Třebešicích a Hlízově; Sidoniin les s rybníky a zahradními pavilony; zahradnické pomůcky a nářadí

Zastávka 9: Ostatní chotkovské parky

 • Veltrusy
 • Velké Březno
 • Bělušice
 • Jemniště, Volšov
Vyobrazení:
zámek Veltrusy s parkem; parter veltruského zámku; plán veltruského parku; zámek Krásné Březno s parkem; současný vzhled zámku Krásné Březno

Zastávka 10: Voda v parku

 • estetický a hospodářský význam vody v parku
 • vodotrysky, kanály, vodní nádrže, působení vodní hladiny apod.
 • zánik těchto prvků na Kačině
Vyobrazení:
mapa kačinského parku a okolí s vyznačením vodního systému; zbytky výpusti pod původním trkačem; pozůstatek můstku nad vodním kanálem; podzemí Templu; můstek nad vodním kanálem; zbytky hráze rybníka Templu; dobová kresba Kačiny a rybníčku Templu

Zastávka 11: Metody obnovy parku

 • úskalí obnovy historických parků
 • částečné rekonstrukce kačinského parku v minulosti
 • zásady důležité pro rekonstrukci historického parku
 • základní cíle rekonstrukcí přírodně krajinářských historických parků
Vyobrazení:
vstup do borového parku (1967); tentýž pohled v r. 1998; akáty před zámeckou knihovnou (1967); tentýž pohled v r. 1998

Zastávka 12: Způsoby využití parku

 • úloha zámeckých parků v životě šlechty
 • kratochvíle rodiny Chotků v zámeckém parku a jeho okolí
 • hony
 • zemědělské činnosti v parku
Vyobrazení:
projížďka po zámeckém vodním kanále; parforsní hon; rohozecká hájovna; letní idyla v zámeckém parku; kačinský zámecký park se zámkem

Zastávka 13: Zakládání parku

 • bodový přehled procesu zakládání parku
Vyobrazení:
sázení stromků; výsadba živého plotu; pozemky parku na vojenském plánu z 60. let 18. století; kaplička na Vojanském kopečku

Zastávka 14: Údržba parku

 • důležitost údržby parku
 • jednotlivé potřebné úkony
 • údržba parku v minulosti
Vyobrazení:
prořezávání větví a zastřihávání živých plotů; podzimní ukládání choulostivých exotických rostlin; krytá hala pro přezimování parkových rostlin; zahradnické práce v zámecké zahradě

Zastávka 15: Zahradnictví na Kačině

 • význam zahradnictví pro zámek
 • květiny, plodiny, dřeviny
 • důvody pro založení zahradnictví přímo na Kačině
Vyobrazení:
pěstování zeleniny v zámecké zahradě; sklizeň zelí; podzimní práce na zahradě; ukládání rostlin k přezimování; budova kačinského zahradnictví (1998); tentýž objekt v současnosti

Popis trasy

vstup do parku → blízké okolí zámku → zahradnictví → zámek

Naučnou stezku zahájíme vstupem do zámeckého parku od obce Svatý Mikuláš. Za vraty jdeme lesíkem příchozí cestou směrem k zámku. 1. zastávka naučné stezky se nachází hned při východu z lesa po levé straně na kraji trávníku. Zde opustíme cestu k zámku a pokračujeme volnou travnatou plochou podél lesa, žádná viditelná cesta či pěšina tudy nevede.

Ujdeme asi 200 metrů (směrem před hlavní průčelí zámku) a potkáme 2. zastávku. Za ní pokračujeme ve stejném směru a poblíž rohu zámku nacházíme 3. zastávku. Směr neměníme ani nadále, jdeme širokým travnatým pruhem. Na příští křižovatce zahýbáme vpravo a přicházíme ke 4. zastávce.

Za ní zahýbáme doleva travnatou lesní cestou, pak jdeme rovně, krátce poté zatáčíme doprava, přejdeme nízký pahorek, na jeho druhé straně sestoupíme opět dolů, stočíme se vlevo a téměř při příchodu na louku před námi je 5. zastávka. Dál vyjdeme na louku a pokračujeme dál, až se zezadu zleva opět přiblížíme k zámku. Jdeme nicméně rovně přes louku a brzy se napojíme na písčitou vozovou cestu, u níž je 6. zastávka.

Cesta nás zavede před zadní část zámku – tam se napojíme na kamenitou vozovou cestu, po níž pokračujeme vlevo. Po pravé straně mineme kapličku; před sebou spatříme branku v oplocení. Hned za kapličkou je 7. zastávka. Dál míříme stejnou cestou k vrátkům, u nichž stezka zatáčí vpravo podél oplocení. Hned za odbočkou je 8. zastávka. Za ní se cesta stáčí mírně na pravou stranu, pak spatříme v průseku zadní část zámku. Naproti je 9. zastávka. U dalšího průseku s vyhlídkou přímo na zadní průčelí zámku je 10. zastávka. Projdeme lesíkem a u dalšího průhledu na zámek potkáme 11. zastávku. Pokračujeme houštinkami a travnatými úseky, a stáčíme se již pomalu po bok Kačiny. Na kraji další louky je 12. zastávka.

U 12. zastávky opouštíme cestu, zahýbáme vpravo a začneme stoupat travnatou loukou, jakoby k boční části zámku. Po asi 50 metrech je 13. zastávka. Dále stoupáme mezi stromy ke 14. zastávce. Pokračujeme cestou až téměř k zámku a hned u studny je 15. zastávka. Stezku zakončíme na prostranství před zámeckým průčelím.


Komentáře

 • Veronika
  24. 3. 2010, 13:10 hod.

  Velmi příjemná procházka pro rodiny s dětmi i s kočárkem.

  Odpovědět
  • Tom
   28. 3. 2010, 14:37 hod.

   Doplním, že v okolí zámku Kačina vede ještě naučná stezka Zámeckou oborou – začíná za zámkem na trase stezky Kačinským zámeckým parkem, je asi 2 kilometry dlouhá, vede většinou lesními pěšinami bývalé kačinské obory.

   Odpovědět
 • Pepík
  24. 7. 2012, 17:27 hod.

  Celý park prochází obrovskou rekonstrukcí, informační tabule naučné stezky jsou podle sdělení dámy v pokladně zámku odstraněny.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vložit komentářKam dál?


Na začátek stránky ↑Hlavní navigace

Prosba – naučná stezka Okolím Okoře

Sháníme brožurku ke zrušené naučné stezce Okolím Okoře, která údajně vedla před více než deseti lety údolím Zákolanského potoka mezi obcemi Noutonice a Kováry na Kladensku.

Kontaktovali jsme mimo jiné obecní úřady v okolí, školy, turistické oddíly, knihovny, bohužel bez úspěchu. Vlastníte-li tuto publikaci, prosíme, kontaktujte nás. Rádi bychom o této naučné stezce publikovali článek, ale je k ní minimum informací. Děkujeme!

infopanely.cz

Na začátek stránky ↑


Vyhledávání

Vyhledávání

Rodinný fotoateliér v Kolíně


Nejnovější komentáře

 • F.Kopecký u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Vážený kolego, ve Slovenském ráji jsem několikrát byl a prošel většinu těch nádherných roklin (Velký Sokol, Suchá Belá, …). Proto mohu zodpovědně prohlásit, že zde jsou některé úseky nebezpečnější než tam. Mgr.F.Kopecký
 • F.Kopecký u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Vážená paní, je to tam moc pěkné, ale cestu se dvěma malými dětmi doporučit nemohu. Bylo by to příliš nebezpečné. A není opravdu možnost cestu ukončit kdekoliv. Mgr.F.Kopecký
 • mike u článku Naučná stezka Industriální cesta Vojtěšskou hutí: Dobrý den, bohužel má stezka asi tak trochu své nejlepší za sebou. Chtělo se mi napsat, že je mrtvá, ale i tak je to poutavé místo. Jinak poničené panely, když už jsou přístupné. Některé jsme nedohledali. Škoda. určitě bych se sem...
 • daja u článku Naučná stezka Dubeč – Uhříněves: Je možné stezku projet na kole?
 • Karin u článku Naučná stezka Modřanská rokle: Dobrý den, Chtěla bych se zeptat zda-li je stezka vhodná k projetí na bruslích. Děkuji za odpověď Kufová
 • Tereza u článku Co je naučná stezka: Dobrý den, chtela jsem se jen zeptat, pomalu nic moc nevim o tom, kdyz by clovek chtel zalozit naucnou stezku, jak to vubec funguje a celkove jak by mel treba zacit a hlavne kde zacit? Jsem z male vesnice a objevila jsem byvalou cestu ( temer uz zarostlou)...
 • Já Adam u článku Naučná stezka Městská část Praha 9 – jihovýchodní stezka: Potvrzuju hrozný bahno.
 • Kateřina u článku Lesní stezka Penčický okruh: Navštíveno 27.1.2018 ,byla to krásná cesta,jen těsně za Aldašínem je po vichřici spousty spadaných stromů v kterých se stezka ztrácí.Polom je tak hustý že je nutno ho obejít.
 • Rickr u článku Naučná stezka Městská část Praha 9 – jihovýchodní stezka: Stezka v lednu 2018 kompletní. Od panelu 6 po Poděbradskou ulici a opět potom od 11 po 13 panel je ale skoro neprůchozí – bahenní galeje. Doporučuji zejména od 11 panelu vrátit se zpět na cyklostezku a Hořejší...
 • Ivka u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Moc pěkné, místy docela náročné, ale dá se zvládnout. Super výlet. 😀
 • Petr u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Stezku jsme teď o víkendu šli opačným směrem než dle popisu (po směru hodinových ručiček), s malým dítětem v krosničce. Bludiště jsme nakonec prošli i s tou krosničkou, akorát jsme ho šli proti směru hodinových ručiček (tj. dle popisu tady)....
 • Jaroslava Frantíková u článku Naučná stezka Votočnice: Votočnice v hrozném stavu, rozpadlé zábradlí na vyhlídce, zarostlé, nic není vidět. Hrůza. Nic horšího jsme při našem putování neviděli.
 • Háňa u článku Naučná stezka Dubeč – Uhříněves: NS jsem si prošla. Jen mě trochu zmátl začátek naučné stezky – nenašla jsem správný začátek stezky a tak jsem se trochu motala a ptala se lidí. Moje „trasa“ tedy začala až od druhé zastávky. Procházka je to pěkná, jen bych...
 • Eva u článku Naučná stezka Roztocký háj – Tiché údolí: Bezva trasa, skoro celá podél Unětického potoka, který vytváří příjemnou kulisu pro pěší procházku. V závěru je dobrá restaurace, kde jsem zahnala žízeň a dala si dobrý boršč. Popis trasy mi velmi pomohl.
 • Ríša a Jarka u článku Naučná stezka Svatojánské proudy: Trošku neplánovaně jsme se vydali využít volný čas na radu majitele pizzerie ve Štěchovicích právě na stezku. Bez nějakého outdoor vybavení. Byla to nádhera , příroda a dramatické scenérie skal , tunely , chaty ma místech , kde bych si je...

RSS Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

 • Naučná stezka Údolím Šembery u Českého Brodu byla slavnostně otevřena
  V sobotu 10. září 2011 jsme se zúčastnili oficiálního otevření naučné stezky Údolím Šembery v Českém Brodě. Tato akce byla doplněna bohatým celodenním programem pro děti i dospělé v okolí hradu Šember, kde naučná stezka končí.
 • Pozvánka na otevření naučné stezky Údolím Šembery u Českého Brodu
  V sobotu 10. září 2011 v 9 hodin se u městského pivovaru v Českém Brodě uskuteční slavnostní otevření nové naučné stezky Údolím Šembery. Více informací vám nabízíme v krátkém článku.
 • V pražském Milíčovském lese můžete navštívit netradiční naučnou stezku
  Netradiční naučná stezka „Milíčovský les“, která je v provozu od začátku června tohoto roku, chce zaujmout zejména mladší návštěvníky. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Milíčovského lesa. Od září 2011 budou tyto informace dostupné nejen v českém, ale i anglickém a německém jazyce.
 • V pražských lesích vzniknou netradiční naučné stezky
  Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., zahájil v lednu 2011 projekt „Interaktivní naučné stezky v pražských lesích“, jehož cílem je zvýšit informovanost pražské veřejnosti, zejména pak mladých lidí o důležitosti a významu přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách vybraných pražských lesů, ale také o problémech, které jsou způsobeny jejich rekreačním využíváním, a to prostřednictvím netradičních interaktivních (beetaggových) naučných stezek.
 • Naučná stezka Hradešín
  Krátká naučná stezka seznamující s historií a současností obce Hradešín u Českého Brodu, rozkládající se na svazích stejnojmenného vrchu Hradešín. Nejpozoruhodnějším místem na trase je kostelík sv. Jiří na vrcholu Hradešína, zajímavý slepenec několika historických stavebních slohů.

Naučnou stezkou.cz

Certifikát WebArchivu

tomas-vanek.cz

Licence Creative CommonsTextový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.

Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | RSS | Kontakt | Reklama
Používáme WordPress a Hosting WEDOS