Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a středních Čechách od Toma, Lucky, Vojty a Báry


RSS


Úvod > Naučné stezky > Naučné stezky ve středních Čechách > Naučné stezky v okrese Kutná Hora > Naučná stezka Kačinským zámeckým parkem


Naučná stezka Kačinským zámeckým parkem

Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 8)
Naše návštěva:
červenec 2004, červen 2009
Komentáře:
7

Naučná stezka prochází přírodně krajinářským parkem kolem zámku KačinaKutné Hory. Seznamuje s historií parku, jeho budováním, údržbou, způsoby obnovy, faunou a flórou, a také s životem rodiny Chotků, která park a zámek nechala vybudovat. Rovněž se zmiňuje o dalších chotkovských zámeckých parcích (např. ve Veltrusích), stejně jako o zahradní architektuře a údržbě parků obecně.

Stezka není náročná, vede v bezprostředním okolí zámku a je vhodným doplněním prohlídkového okruhu uvnitř.

Trasa není značená, je vedena po cestách či pěšinách. V zadní části parku vedla užším vysekaným pruhem ve vysoké trávě – předpokládáme tedy, že se trasa průběžně udržuje.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Kutná Hora
Začíná a končí:
obec SVATÝ MIKULÁŠ u Kutné Hory, zámek KAČINA
Délka:
cca 2 km
Zastávek:
15
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
???
Tvůrce stezky:
???
Naše návštěva:
červenec 2004, červen 2009
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Historie parku
 2. Proměny kačinského parku
 3. Kompozice kačinského parku
 4. Rostlinná skladba parku
 5. Živočišstvo žijící v parku
 6. Krajinářské úpravy Chotků
 7. Zahradní architektura
 8. Zaniklé chotkovské parky
 9. Ostatní chotkovské parky
 10. Voda v parku
 11. Metody obnovy parku
 12. Způsoby využití parku
 13. Zakládání parku
 14. Údržba parku
 15. Zahradnictví na Kačině

Informační náplň

Zastávka 1: Historie parku

 • zakládání parku
 • příprava a dovoz dřevin pro park
 • autor projektu parku
Vyobrazení:
Jan Karel Chotek; Jan Rudolf Chotek; busta F. N. Jacquina; chotkovská knihovna

Zastávka 2: Proměny kačinského parku

 • postupné úpravy parku pod vlivem romantismu
 • obměna vegetace
 • křoviny
 • přestavba čestného dvora a další úpravy
Vyobrazení:
šeřík; indikační skica z r. 1838; letecký snímek Kačiny a jejího okolí; řešení parteru před zámkem

Zastávka 3: Kompozice kačinského parku

 • původní kompozice parku a jeho okolí
 • změny a zaniklé prvky parku
 • současné plány na rekonstrukci parku
Vyobrazení:
kačinský zámek s parkovou úpravou centrálního dvorce; pohledy do kačinského parku

Zastávka 4: Rostlinná skladba parku

 • rozloha parku, podíl jednotlivých rostlinných typů
 • stromy
 • keře
 • trávníky
Vyobrazení:
jedlovec kanadský, dřezovec trojtrnný, jírovec maďal, zerav západní, líska turecká, katalpa trubačovitá, šeřík čínský, pustoryl vonný, svída krvavá, brslen evropský, štědřenec odvislý

Zastávka 5: Živočišstvo žijící v parku

 • živočichové v parku – obecně
 • jednotlivé druhy
 • význam kačinského parku pro živočichy
Vyobrazení:
prase divoké, jestřáb s mláďaty na hnízdě, králík divoký, pěnice hnědokřídlá, bažant polní, kachna březňačka

Zastávka 6: Krajinářské úpravy Chotků

 • krajinářské úpravy nejen na Kačině, ale i na dalších chotkovských sídlech
 • vliv vybudování kačinského zámku a rozlehlého parku na okolní krajinu
 • nedaleký vrch Kaňk
Vyobrazení:
pohled na Nové Dvory alejí od severu; památník havířských bouří na Kaňku; pozdější pohled na okolí stejného památníku; neutěšený pohled na holé stráně Kaňku; nezalesněný vrch Kaňk, pozůstatek po staletém dolování – na kresbě z 16. století

Zastávka 7: Zahradní architektura

 • romantické stavby v parku – význam
 • chrámek Templ, vyhlídkový altán, kaplička, ozdobná váza, novogotická umělá zřícenina atd.
 • další romantické stavby
 • užitné stavby
 • rybářské chaty na ostrovech v Mikulášském rybníku
Vyobrazení:
chrámek Templ; pavilon Kamajka na Vilemínině pahorku u Rohozce; železná váza s růžicí cest; platanový můstek přes hlavní vodní kanál

Zastávka 8: Zaniklé chotkovské parky

 • Nové Dvory
 • Třebešice
 • Hlízov
Vyobrazení:
zrušené chotkovské zahrady v Nových Dvorech, Třebešicích a Hlízově; Sidoniin les s rybníky a zahradními pavilony; zahradnické pomůcky a nářadí

Zastávka 9: Ostatní chotkovské parky

 • Veltrusy
 • Velké Březno
 • Bělušice
 • Jemniště, Volšov
Vyobrazení:
zámek Veltrusy s parkem; parter veltruského zámku; plán veltruského parku; zámek Krásné Březno s parkem; současný vzhled zámku Krásné Březno

Zastávka 10: Voda v parku

 • estetický a hospodářský význam vody v parku
 • vodotrysky, kanály, vodní nádrže, působení vodní hladiny apod.
 • zánik těchto prvků na Kačině
Vyobrazení:
mapa kačinského parku a okolí s vyznačením vodního systému; zbytky výpusti pod původním trkačem; pozůstatek můstku nad vodním kanálem; podzemí Templu; můstek nad vodním kanálem; zbytky hráze rybníka Templu; dobová kresba Kačiny a rybníčku Templu

Zastávka 11: Metody obnovy parku

 • úskalí obnovy historických parků
 • částečné rekonstrukce kačinského parku v minulosti
 • zásady důležité pro rekonstrukci historického parku
 • základní cíle rekonstrukcí přírodně krajinářských historických parků
Vyobrazení:
vstup do borového parku (1967); tentýž pohled v r. 1998; akáty před zámeckou knihovnou (1967); tentýž pohled v r. 1998

Zastávka 12: Způsoby využití parku

 • úloha zámeckých parků v životě šlechty
 • kratochvíle rodiny Chotků v zámeckém parku a jeho okolí
 • hony
 • zemědělské činnosti v parku
Vyobrazení:
projížďka po zámeckém vodním kanále; parforsní hon; rohozecká hájovna; letní idyla v zámeckém parku; kačinský zámecký park se zámkem

Zastávka 13: Zakládání parku

 • bodový přehled procesu zakládání parku
Vyobrazení:
sázení stromků; výsadba živého plotu; pozemky parku na vojenském plánu z 60. let 18. století; kaplička na Vojanském kopečku

Zastávka 14: Údržba parku

 • důležitost údržby parku
 • jednotlivé potřebné úkony
 • údržba parku v minulosti
Vyobrazení:
prořezávání větví a zastřihávání živých plotů; podzimní ukládání choulostivých exotických rostlin; krytá hala pro přezimování parkových rostlin; zahradnické práce v zámecké zahradě

Zastávka 15: Zahradnictví na Kačině

 • význam zahradnictví pro zámek
 • květiny, plodiny, dřeviny
 • důvody pro založení zahradnictví přímo na Kačině
Vyobrazení:
pěstování zeleniny v zámecké zahradě; sklizeň zelí; podzimní práce na zahradě; ukládání rostlin k přezimování; budova kačinského zahradnictví (1998); tentýž objekt v současnosti

Popis trasy

vstup do parku → blízké okolí zámku → zahradnictví → zámek

Naučnou stezku zahájíme vstupem do zámeckého parku od obce Svatý Mikuláš. Za vraty jdeme lesíkem příchozí cestou směrem k zámku. 1. zastávka naučné stezky se nachází hned při východu z lesa po levé straně na kraji trávníku. Zde opustíme cestu k zámku a pokračujeme volnou travnatou plochou podél lesa, žádná viditelná cesta či pěšina tudy nevede.

Ujdeme asi 200 metrů (směrem před hlavní průčelí zámku) a potkáme 2. zastávku. Za ní pokračujeme ve stejném směru a poblíž rohu zámku nacházíme 3. zastávku. Směr neměníme ani nadále, jdeme širokým travnatým pruhem. Na příští křižovatce zahýbáme vpravo a přicházíme ke 4. zastávce.

Za ní zahýbáme doleva travnatou lesní cestou, pak jdeme rovně, krátce poté zatáčíme doprava, přejdeme nízký pahorek, na jeho druhé straně sestoupíme opět dolů, stočíme se vlevo a téměř při příchodu na louku před námi je 5. zastávka. Dál vyjdeme na louku a pokračujeme dál, až se zezadu zleva opět přiblížíme k zámku. Jdeme nicméně rovně přes louku a brzy se napojíme na písčitou vozovou cestu, u níž je 6. zastávka.

Cesta nás zavede před zadní část zámku – tam se napojíme na kamenitou vozovou cestu, po níž pokračujeme vlevo. Po pravé straně mineme kapličku; před sebou spatříme branku v oplocení. Hned za kapličkou je 7. zastávka. Dál míříme stejnou cestou k vrátkům, u nichž stezka zatáčí vpravo podél oplocení. Hned za odbočkou je 8. zastávka. Za ní se cesta stáčí mírně na pravou stranu, pak spatříme v průseku zadní část zámku. Naproti je 9. zastávka. U dalšího průseku s vyhlídkou přímo na zadní průčelí zámku je 10. zastávka. Projdeme lesíkem a u dalšího průhledu na zámek potkáme 11. zastávku. Pokračujeme houštinkami a travnatými úseky, a stáčíme se již pomalu po bok Kačiny. Na kraji další louky je 12. zastávka.

U 12. zastávky opouštíme cestu, zahýbáme vpravo a začneme stoupat travnatou loukou, jakoby k boční části zámku. Po asi 50 metrech je 13. zastávka. Dále stoupáme mezi stromy ke 14. zastávce. Pokračujeme cestou až téměř k zámku a hned u studny je 15. zastávka. Stezku zakončíme na prostranství před zámeckým průčelím.


Komentáře

 • Veronika
  24. 3. 2010, 13:10 hod.

  Velmi příjemná procházka pro rodiny s dětmi i s kočárkem.

  Odpovědět
  • Tom
   28. 3. 2010, 14:37 hod.

   Doplním, že v okolí zámku Kačina vede ještě naučná stezka Zámeckou oborou – začíná za zámkem na trase stezky Kačinským zámeckým parkem, je asi 2 kilometry dlouhá, vede většinou lesními pěšinami bývalé kačinské obory.

   Odpovědět
 • Pepík
  24. 7. 2012, 17:27 hod.

  Celý park prochází obrovskou rekonstrukcí, informační tabule naučné stezky jsou podle sdělení dámy v pokladně zámku odstraněny.

  Odpovědět
  • Zbyněk
   9. 8. 2016, 15:15 hod.

   Dnes 9/9/2016 jsem byl za účelem procházce po naučné stezce na Kačině. Cedule stále chybí.

   Odpovědět
 • Zbyněk
  9. 8. 2016, 15:16 hod.

  Dnes 9/8/2016 cedule na naučné stezce stále chybí.

  Odpovědět
 • Zbyněk
  9. 8. 2016, 15:16 hod.

  Dnes 9/8/2016 cedule na naučné stezce stále chybí.

  Odpovědět
 • Zbyněk
  9. 8. 2016, 15:16 hod.

  Dnes 9/8/2016 cedule na naučné stezce stále chybí.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vložit komentářKam dál?


Na začátek stránky ↑Na začátek stránky ↑


Vyhledávání

Vyhledávání

Rodinný fotoateliér v Kolíně


Nejnovější komentáře

 • Rickr u článku Naučná stezka Prahy 14: Zastávka 5 je uprostřed hráze retenční nádrže a věnuje se její výstavbě v 70.letech a revitalizaci v nedávné době. Pozor, má trochu odlišný design od „starších̶ 0; tabulí. Odtud je třeba v rozporu se staršími plánky přejít hráz na vzdálenější...
 • pid u článku Naučná stezka Povodím Botiče: I v Zimě je stezka zajímavá
 • Petr u článku Naučná stezka na Medníku: Info tabule vypadají překvapivě jako nové. Ale jinak trasa je velmi špatně značena v obou směrech. Nelze se bohužel spolehnout ani na vyšlapané stezky, zejména úseku dolů z Medníku a v traverzu kolem přístřešku se stezka ztrácí v hromadách listí, větví a...
 • Radek u článku Naučná stezka Říčansko: Cesta je výborně značena.pak tedy dělejte procházky po městě tam se neztratíte.nebo snad chodte podle navigace
 • Radek u článku Naučná stezka Votočnice: Pokud lidi věci soustavně ničí každého to otraví neustále opravovat.ani se nedivím že to u čsop vzdali.jednou se budete brouzdat měsíční krajinou.příroda je již tak narušená że pár biotopů už nic nezachránï.nechápu co lidi nutí pořád něco rozbíjet a ničit.
 • Belana u článku Lesní stezka Penčický okruh: Parada, je to fakt krasne, ale je potreba hlidat znacky.
 • Miloslav Klvač u článku Vyhlídková stezka Křivoklát: stav:říjen 2018 V místě je přeznačena,zřejmě kvůli nové rozhledně Velká Buková,červená trasa KČT.Je vedena od hradu Křivoklát vzdušnou čarou 0,5 km blíže k Velké Bukové(dobře vidět na mapy.cz).Naučná stezka není značena červenobíle,ale...
 • Tom u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Tak to mě mrzí, že jste bloudili. S možností, že vlak přijede mimořádně na druhou stranu, jsem nepočítal 🙂
 • Ludmila u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Dne 22.9.2018 jsme si naplánovali projít stezku. Přijeli jsme vlakem na klánovické nádraží a poslušně podle popisu podešli trať. Dál jsme si však začali připadat jako v Matrixu. Nic podle popisu nesedělo – i když hned blízko nádraží byl...
 • Zuzka u článku Stříbrná stezka – severní okruh: Moc děkuju za tyhle stránky.Jseme pravidelnými čtenáři, „jen“ jsme ještě nepodceňovali… Tyto informace nikde jinde na netu nenalezame, mockrát DĚKUJEME! Čechovi
 • Tonda u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Pracovní listy: http://kokorinsko.oc hranaprirody.cz/res/ archive/135/017930.p df?seek=1378738009
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Vážená paní, sice jsem tam nebyl v poslední době, ale na Častoboř jsme od r. 1981 do r. 2004 jezdívali často s oddílem i se třídami, na soustředění (opět děti a mládež) a na NS jsme chodili vždy. Je náročná, ale lze zvládnout, není...
 • Mlok u článku Naučná stezka Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem: Hezká odpočinková procházka, dětem se líbili sochy, zejména sovy. Kaple s pramenem je moc hezká a voda znamenitá.
 • Josef Čermák u článku Naučná stezka Dubeč – Uhříněves: Stezku jsem s kamarádkou prošel 2.7.2018. Celá cesta je vedena po modré. Všechny panely jsme našli. Našli jsme i panel č.3, který je v předešlých recenzích zmiňován (v předešlých recenzích je uvedeno, že není k nalezení). Procházka po naučné...
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Zdravím mladá paní, také vám to jako procházku s malými dětmi nedoporučuji, terén je opravdu dost drsný a uhlídat dva malé kluky je tam dost těžké.

RSS Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

 • Naučná stezka Údolím Šembery u Českého Brodu byla slavnostně otevřena
  V sobotu 10. září 2011 jsme se zúčastnili oficiálního otevření naučné stezky Údolím Šembery v Českém Brodě. Tato akce byla doplněna bohatým celodenním programem pro děti i dospělé v okolí hradu Šember, kde naučná stezka končí. Zdroj
 • Pozvánka na otevření naučné stezky Údolím Šembery u Českého Brodu
  V sobotu 10. září 2011 v 9 hodin se u městského pivovaru v Českém Brodě uskuteční slavnostní otevření nové naučné stezky Údolím Šembery. Více informací vám nabízíme v krátkém článku. Zdroj
 • V pražském Milíčovském lese můžete navštívit netradiční naučnou stezku
  Netradiční naučná stezka „Milíčovský les“, která je v provozu od začátku června tohoto roku, chce zaujmout zejména mladší návštěvníky. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Milíčovského lesa. Od září 2011 budou tyto informace dostupné nejen v českém, ale i anglickém a německém jazyce. Zdroj
 • V pražských lesích vzniknou netradiční naučné stezky
  Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., zahájil v lednu 2011 projekt „Interaktivní naučné stezky v pražských lesích“, jehož cílem je zvýšit informovanost pražské veřejnosti, zejména pak mladých lidí o důležitosti a významu přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách vybraných pražských lesů, ale také o problémech, které jsou způsobeny jejich rekreačním využíváním, a to prostřednictvím netradičních interaktivních (beetaggových) naučných stezek. Zdroj
 • Naučná stezka Hradešín
  Krátká naučná stezka seznamující s historií a současností obce Hradešín u Českého Brodu, rozkládající se na svazích stejnojmenného vrchu Hradešín. Nejpozoruhodnějším místem na trase je kostelík sv. Jiří na vrcholu Hradešína, zajímavý slepenec několika historických stavebních slohů. Zdroj

Naučnou stezkou.cz

Certifikát WebArchivu

tomas-vanek.cz

Licence Creative CommonsTextový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.

Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | RSS | Kontakt | Reklama
Používáme WordPress a Hosting WEDOS