Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a středních Čechách od Toma, Lucky, Vojty a Báry


RSS


Úvod > Naučné stezky > Naučné stezky v Praze > Naučná stezka Housle


Naučná stezka Housle

kaple Panny Marie Sedmibolestné v Lysolajích
Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 8)
Naše návštěva:
listopad 2012
Komentáře:
2

Naučná stezka prochází pozoruhodným územím přírodní památky Housle, úzkou malebnou pískovcovou roklí na severozápadním okraji Prahy. Naučná stezka začíná v Lysolajích nedaleko zázračné studánky u kaple Panny Marie Sedmibolestné, a vede přes bývalou pískovnu, přeměněnou v ovocný sad, až na samý konec rokle. Seznamuje s historií Lysolají, geologickým vývojem chráněného území, a se zdejší typickou faunou a flórou.

Trasa naučné stezky není náročná – zpočátku vede krátce po chodníku se zámkovou dlažbou, poté pak výhradně lesními cestami a pěšinami, většinou po rovině. Vzhledem k přírodnímu prostředí není bezbariérová. Zpočátku je relativně dobře sjízdná pro kočárek, ale hlouběji v rokli je třeba počítat s náročnějším terénem (užší průjezdný profil, kameny spadané z bočních stěn, křivolaká cesta apod.). Trasa není značena (občasné nevýrazné zelenobílé značení patřilo předchozí verzi naučné stezky), ale orientace je naprosto bezproblémová. Plánek naučné stezky

U 4. zastávky je možné se rozhodnout, zda dále pokračovat na konec rokle po trase naučné stezky, nebo odbočit po modré turistické značce do svahu a jít pak lesem poblíž horního okraje rokle na její konec, kde je zbudována vyhlídka. Vzhledem k tomu, že je naučná stezka velmi krátká, doporučujeme jak návštěvu rokle (cca 300 metrů tam a 300 metrů zpět), tak vyhlídky.

Přírodní památkou Housle již dříve naučná stezka vedla. Toto je však její zcela nová verze, od jiných tvůrců, a mnohem zajímavější a atraktivnější. Doporučujeme k návštěvě.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Správní obvod:
Praha 6
Začíná:
PRAHA-LYSOLAJE, pod zastávkou autobusu MHD „Lysolaje“, na počátku chodníku vedoucího ke studánce u kaple Panny Marie Sedmibolestné
Končí:
slepý konec rokle Housle
Délka:
cca 1 km
Zastávek:
10
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
září 2012
Tvůrce stezky:
Český svaz ochránců přírody; NET4GAS; Městská část Praha-Lysolaje
Naše návštěva:
listopad 2012
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Lysolaje
 2. Zázračná studánka
 3. Sad
 4. Přírodní památka Housle
 5. Mechorosty a kapradiny
 6. Les
 7. Divadlo
 8. Houby
 9. Živočichové
 10. Geologie

Informační náplň

Zastávka 1: Lysolaje

 • historie osídlení zdejšího území
 • nejstarší historie a postupný rozvoj Lysolaj
 • vinice
 • současnost Lysolaj
 • zajímavosti Lysolaj
 • uvítání na naučné stezce
 • zastávky naučné stezky
Vyobrazení:
kaplička na návsi z roku 1821; Fuchsův statek; pomník obětem 1. a 2. světové války; Boží muka z roku 2011; plánek naučné stezky

Zastávka 2: Zázračná studánka

 • pramen a kaple Panny Marie Sedmibolestné
 • obnovení tradice pěších poutí ke kapli
 • charakteristika pramene, kvalita vody
 • Panna Marie Sedmibolestná
 • Lysolajský potok – charakteristika toku
Vyobrazení:
Panna Marie Sedmibolestná; kaple Panny Marie Sedmibolestné; fontánka napájená pramenem; Lysolajský mlýn

Zastávka 3: Sad

 • historie sadu v Houslích a jeho druhové složení
 • péče o sad v současnosti
 • využití sadu pro společenské události
 • pískovny a cihelny v Lysolajích – charakteristika, paleontologické a archeologické nálezy
Vyobrazení:
chrupka Napoleonova; polochrupka Dönissenova; třešeň koburská; hrob z doby bronzové odkrytý v Denkrově pískovně; nálezy z pohřebiště kultury se šňůrovou keramikou v Lysolajích

Zastávka 4: Přírodní památka Housle

 • popis skalní rokle
 • charakteristika ochranného pásma přírodní památky Housle
 • co jsou přírodní parky
 • přírodní parky v Praze
 • přírodní park Šárka-Lysolaje
 • popis další cesty – upozornění na následující rozcestí, odkud se můžeme vydat buď na konec rokle (po trase naučné stezky), nebo po modré značce k vyhlídce do rokle
Vyobrazení:
kostel sv. Matěje od Lysolaj; ostroh šáreckého hradiště nad Divokou Šárkou; stepní stráňka v ochranném pásmu přírodní památky; plánek naučné stezky

Zastávka 5: Mechorosty a kapradiny

 • ráz horského údolí
 • výsledky bryologického průzkumu v Houslích
 • nejčastější druhy mechů a kapradin v Houslích
Vyobrazení:
pobřežnice vápnomilná; trněnka prodloužená; krondlovka drobná; kupky výtrusů na rubu listů papratky samičí

Zastávka 6: Les

 • charakteristika lesa v Houslích a okolí
 • druhové složení v okolí zastávky
 • důvod zalesnění Houslí
 • snaha o zachování původního stepního dědictví v současnosti
 • úkol: odhad vzdálenosti
Vyobrazení:
historická mapa Houslí z roku 1840; javor klen; třešeň křovitá

Zastávka 7: Divadlo

 • přírodní divadlo v Houslích v okolí zastávky
 • divadelní tradice v Lysolajích
Vyobrazení:
představení Jiráskovy Lucerny v roce 1942; inscenace hry v Houslích v roce 1951

Zastávka 8: Houby

 • charakteristika hub
 • co vše patří mezi houby
 • nejhojnější houby v Houslích
Vyobrazení:
penízovka sametonohá; choroš šupinatý; dřevnatka dlouhonohá; hnojník Romagnesiho

Zastávka 9: Živočichové

 • důležitá funkce Houslí v okolní zemědělské krajině
 • bezobratlí
 • ptactvo
 • drobní obratlovci
Vyobrazení:
norník rudý; střevlík vrásčitý; střevlík zahradní; brhlík lesní; jestřáb lesní; rejsek malý

Zastávka 10: Geologie

 • odkryv vrstev hornin v Houslích
 • spraše
 • pískovce, opuky
 • břidlice
Vyobrazení:
výchoz starohorních břidlic; pískovec; sprašová stěna

Popis trasy

Praha-Lysolaje → rokle Housle

Naučnou stezku Housle zahájíme v Lysolajích na zastávce autobusu MHD „Lysolaje“. Od autobusového obratiště sejdeme chodníkem se zámkovou dlažbou dolů k okrouhlé fontáně a potoku, kde odbočíme vpravo. Zde hned na začátku nalezneme 1. zastávku (Lysolaje).

Od ní jdeme stále po zámkové dlažbě ke kapličce, a pak navazující širokou cestou kolem ní. Z boku kapličky nalézáme 2. zastávku (Zázračná studánka).

Pokračujeme dál, po asi 50 metrech se cesta rozdvojuje, my jdeme tou na pravé straně (víceméně rovně). Projdeme zbytek krátkého lesního úseku a vyjdeme do travnaté roklinky bývalé pískovny. Na její protější straně na okraji lesa nacházíme 3. zastávku (Sad).

Dále vede naučná stezka stále rovně dnem rokle až na její konec. Postupně tak míjíme 4. zastávku (Přírodní památka Housle), 5. zastávku (Mechorosty a kapradiny), 6. zastávku (Les), 7. zastávku (Divadlo), 8. zastávku (Houby), 9. zastávku (Živočichové), a na úplném konci rokle dorazíme k 10. zastávce (Geologie). Tím naučná stezka v podstatě končí, a my se zde obrátíme a jdeme stejnou cestou zpátky do Lysolají.

Chcete-li navštívit i vyhlídku, která je vidět ze dna rokle na jejím konci, vrátíme se roklí pouze ke 4. zastávce, kde se napojíme na modrou turistickou značku, po níž odbočujeme ostře vpravo vzhůru úbočím rokle. Výše ve svahu nepřehlédneme odbočku modré značky vpravo. Dál jdeme po okraji srázu nad roklí. Mineme turistickou orientaci „Housle“, za níž se modrá značka napojí na vozovou cestu, po níž pak pokračujeme vpravo. Jdeme stále lesem pěšinou podél rokle, až na úrovni jejího konce nepřehlédneme dřevěný ukazatel s nápisem Vyhlídka a úzkou oplocenou pěšinu sestupující vpravo. Po pár metrech klesneme na zmiňovanou vyhlídku do rokle. U vyhlídky naleznete taktéž informační panel s údaji o naučné stezce.

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zEWtkwxDL38Q.kzW-IxAfC9CA


Komentáře

 • Petra
  29. 9. 2015, 13:23 hod.

  Byli jsme tam včera. Tabuli co má být na vyhlídce někdo shodil dolů (my jsme šli obráceně a už jsme ji nahoru vynést nestíhali), některé doplňující prvky jsou zničené (kolíky na měření vzdálenosti), tabule jsou zčásti zelené, i když zatím čitelné. Údolí je ale vyčištěné a prošlo i nějakou údržbou. Stálo by za to provést i údržbu NS, je velmi pěkná a kreslená liška je kouzelná.

  Odpovědět
 • Pepík
  2. 1. 2017, 15:24 hod.

  Mám v Suchdole zahrádku a k zázračné studánce si jezdím na kole pro vodu. Voda je úžasná, vhodná nejen na pití, ale i na vaření. Místní si sem pro ni chodí také.
  Na zastávce Sad mohou citlivci pocítit, že tady bydlí víly. Místo jsem hravě objevil, o kousek od toho mají na palouku místo, kam se z okolí scházejí víly tančit. Je tam poznat, že toto místo je využíváno také lidičkami, hlavně ohniště.

  Celá tato lokalita je moc a moc milá, vhodná na kratší vycházku i pro ty, co citlivostí neoplývají. Pramen před kapličkou je i s blízkým okolím upravený, je tam moc mile a příjemně.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vložit komentářKam dál?


Na začátek stránky ↑Na začátek stránky ↑


Vyhledávání

Vyhledávání

Nejnovější komentáře

 • Rickr u článku Naučná stezka Prahy 14: Zastávka 5 je uprostřed hráze retenční nádrže a věnuje se její výstavbě v 70.letech a revitalizaci v nedávné době. Pozor, má trochu odlišný design od „starších̶ 0; tabulí. Odtud je třeba v rozporu se staršími plánky přejít hráz na vzdálenější...
 • pid u článku Naučná stezka Povodím Botiče: I v Zimě je stezka zajímavá
 • Petr u článku Naučná stezka na Medníku: Info tabule vypadají překvapivě jako nové. Ale jinak trasa je velmi špatně značena v obou směrech. Nelze se bohužel spolehnout ani na vyšlapané stezky, zejména úseku dolů z Medníku a v traverzu kolem přístřešku se stezka ztrácí v hromadách listí, větví a...
 • Radek u článku Naučná stezka Říčansko: Cesta je výborně značena.pak tedy dělejte procházky po městě tam se neztratíte.nebo snad chodte podle navigace
 • Radek u článku Naučná stezka Votočnice: Pokud lidi věci soustavně ničí každého to otraví neustále opravovat.ani se nedivím že to u čsop vzdali.jednou se budete brouzdat měsíční krajinou.příroda je již tak narušená że pár biotopů už nic nezachránï.nechápu co lidi nutí pořád něco rozbíjet a ničit.
 • Belana u článku Lesní stezka Penčický okruh: Parada, je to fakt krasne, ale je potreba hlidat znacky.
 • Miloslav Klvač u článku Vyhlídková stezka Křivoklát: stav:říjen 2018 V místě je přeznačena,zřejmě kvůli nové rozhledně Velká Buková,červená trasa KČT.Je vedena od hradu Křivoklát vzdušnou čarou 0,5 km blíže k Velké Bukové(dobře vidět na mapy.cz).Naučná stezka není značena červenobíle,ale...
 • Tom u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Tak to mě mrzí, že jste bloudili. S možností, že vlak přijede mimořádně na druhou stranu, jsem nepočítal 🙂
 • Ludmila u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Dne 22.9.2018 jsme si naplánovali projít stezku. Přijeli jsme vlakem na klánovické nádraží a poslušně podle popisu podešli trať. Dál jsme si však začali připadat jako v Matrixu. Nic podle popisu nesedělo – i když hned blízko nádraží byl...
 • Zuzka u článku Stříbrná stezka – severní okruh: Moc děkuju za tyhle stránky.Jseme pravidelnými čtenáři, „jen“ jsme ještě nepodceňovali… Tyto informace nikde jinde na netu nenalezame, mockrát DĚKUJEME! Čechovi
 • Tonda u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Pracovní listy: http://kokorinsko.oc hranaprirody.cz/res/ archive/135/017930.p df?seek=1378738009
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Vážená paní, sice jsem tam nebyl v poslední době, ale na Častoboř jsme od r. 1981 do r. 2004 jezdívali často s oddílem i se třídami, na soustředění (opět děti a mládež) a na NS jsme chodili vždy. Je náročná, ale lze zvládnout, není...
 • Mlok u článku Naučná stezka Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem: Hezká odpočinková procházka, dětem se líbili sochy, zejména sovy. Kaple s pramenem je moc hezká a voda znamenitá.
 • Josef Čermák u článku Naučná stezka Dubeč – Uhříněves: Stezku jsem s kamarádkou prošel 2.7.2018. Celá cesta je vedena po modré. Všechny panely jsme našli. Našli jsme i panel č.3, který je v předešlých recenzích zmiňován (v předešlých recenzích je uvedeno, že není k nalezení). Procházka po naučné...
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Zdravím mladá paní, také vám to jako procházku s malými dětmi nedoporučuji, terén je opravdu dost drsný a uhlídat dva malé kluky je tam dost těžké.

RSS Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

 • Naučná stezka Údolím Šembery u Českého Brodu byla slavnostně otevřena
  V sobotu 10. září 2011 jsme se zúčastnili oficiálního otevření naučné stezky Údolím Šembery v Českém Brodě. Tato akce byla doplněna bohatým celodenním programem pro děti i dospělé v okolí hradu Šember, kde naučná stezka končí. Zdroj
 • Pozvánka na otevření naučné stezky Údolím Šembery u Českého Brodu
  V sobotu 10. září 2011 v 9 hodin se u městského pivovaru v Českém Brodě uskuteční slavnostní otevření nové naučné stezky Údolím Šembery. Více informací vám nabízíme v krátkém článku. Zdroj
 • V pražském Milíčovském lese můžete navštívit netradiční naučnou stezku
  Netradiční naučná stezka „Milíčovský les“, která je v provozu od začátku června tohoto roku, chce zaujmout zejména mladší návštěvníky. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Milíčovského lesa. Od září 2011 budou tyto informace dostupné nejen v českém, ale i anglickém a německém jazyce. Zdroj
 • V pražských lesích vzniknou netradiční naučné stezky
  Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., zahájil v lednu 2011 projekt „Interaktivní naučné stezky v pražských lesích“, jehož cílem je zvýšit informovanost pražské veřejnosti, zejména pak mladých lidí o důležitosti a významu přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách vybraných pražských lesů, ale také o problémech, které jsou způsobeny jejich rekreačním využíváním, a to prostřednictvím netradičních interaktivních (beetaggových) naučných stezek. Zdroj
 • Naučná stezka Hradešín
  Krátká naučná stezka seznamující s historií a současností obce Hradešín u Českého Brodu, rozkládající se na svazích stejnojmenného vrchu Hradešín. Nejpozoruhodnějším místem na trase je kostelík sv. Jiří na vrcholu Hradešína, zajímavý slepenec několika historických stavebních slohů. Zdroj

Naučnou stezkou.cz

Certifikát WebArchivu

tomas-vanek.cz

Licence Creative CommonsTextový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.

Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | RSS | Kontakt | Reklama
Používáme WordPress a Hosting WEDOS