Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a středních Čechách od Toma, Lucky, Vojty a Báry


RSS


Úvod > Naučné stezky > Naučné stezky v Praze > Naučná stezka Dubeč – Uhříněves


Naučná stezka Dubeč – Uhříněves

informační panel naučné stezky Dubeč - Uhříněves
Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 24)
Naše návštěva:
srpen 2012
Komentáře:
7

Naučná stezka spojuje dvě městské části, Dubeč a Uhříněves, na jihovýchodním okraji Prahy, její osu tvoří potok Říčanka. Seznamuje s pravěkým sídlištěm na návrší Rohožník, potokem Říčankou, se starými lomy, rybníkářstvím, a místní faunou a flórou. Navštěvuje dvě přírodní památky: Rohožník – Lom v Dubči, a Obora v Uhříněvsi. Celá její trasa vede územím přírodního parku Říčanka.

Naučná stezka je nenáročná, vede po cestách různého typu (převážně travnaté cesty a pěšiny, místy vozové cesty a silnice s minimálním provozem, částečně i mimo cesty). Ve vlhkém počasí mohou být některé úseky (hlavně v nivě potoka) podmáčené a hůře schůdné. Jinak je relativně dobře sjízdná s kočárkem. Naučná stezka je značena klasickými zelenobílými značkami naučných stezek, vcelku dostatečně. Na každém informačním panelu je plánek celé trasy.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Správní obvod:
Praha 15, Praha 22
Začíná:
PRAHA-DUBEČ, náměstí U Lípy svobody, u vjezdu do areálu Domu s pečovatelskou službou Harmonie
Končí:
PRAHA-UHŘÍNĚVES, křižovatka ulic Morávkova a Vachkova (blízko zastávky autobusu MHD „Picassova“)
Délka:
cca 5,5 km
Zastávek:
15
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
po r. 2000, rekonstrukce 2004, tato verze 2011
Tvůrce stezky:
ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“ na základě materiálů původní verze naučné stezky
Naše návštěva:
srpen 2012
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
zastávka 13 u židovského hřbitova počmáraná

Seznam zastávek

 1. Dubeč – u tvrze
 2. Lom v Dubči
 3. Rybník v Rohožníku
 4. Přírodní park Říčanka
 5. PP Rohožník
 6. U pravěkého sídliště
 7. Pod lomem
 8. Na břehu Říčanky
 9. U Podleského mlýna
 10. U rybníka Podlesák
 11. Na břehu rybníka
 12. Na okraji obory
 13. U židovského hřbitova
 14. Obora v Uhříněvsi
 15. Uhříněves

Informační náplň

Zastávka 1: Dubeč – u tvrze

 • z historie Dubče
 • nejslavnější rodák Václav František Červený
 • o znaku městské části
 • Dubeč a Dubeček
 • nejbližší dochované památky
 • Panská zahrada
Vyobrazení:
nejstarší dochovaný pohled na Dubeč (1872); Václav František Červený; znak městské části; dubečská tvrz v dobách své největší slávy (rekonstrukce); plánek naučné stezky

Zastávka 2: Lom v Dubči

 • přírodní památka Rohožník – lom v Dubči (geologická stavba)
 • lom v Rohožníku
Vyobrazení:
geologická mapa; plánek naučné stezky

Zastávka 3: Rybník v Rohožníku

 • rybníky v okolí Dubče
 • rušení rybníků
 • rybník v Rohožníku
Vyobrazení:
lín obecný, plotice obecná; plánek naučné stezky

Zastávka 4: Přírodní park Říčanka

 • přírodní park (stručné vysvětlení pojmu), přírodní park Říčanka
 • Uhříněveská obora – vyskytující se rostliny a ptáci
Vyobrazení:
pěvuška modrá; ocún jesenní; plánek naučné stezky

Zastávka 5: PP Rohožník

 • přírodní památka Rohožník – lom v Dubči (podrobný popis, důvod ochrany)
 • výhled na Dubeček z Rohožníku
Vyobrazení:
pěnkava obecná; pohled na kostel sv. Petra v Dubečku ze 30. let 20. století; plánek naučné stezky

Zastávka 6: U pravěkého sídliště

 • návrší Rohožník – Rohozný vrch
 • výsledky zdejšího archeologického průzkumu
 • historie pravěkého sídliště
 • podoba okolní krajiny v minulosti
Vyobrazení:
vykopávky z období únětické kultury; plánek naučné stezky

Zastávka 7: Pod lomem

 • geologická stavba hřbetu Rohožníku
 • užití zdejšího kamene
 • obojživelníci v okolí stezky
Vyobrazení:
ropucha zelená, skokan zelený; vrch Rohožník v období první republiky; plánek naučné stezky

Zastávka 8: Na břehu Říčanky

 • potok Říčanka – podrobnější charakteristika vodního toku
 • ptactvo v okolí stezky
Vyobrazení:
konipas bílý, bažant obecný, cvrčilka říční; plánek naučné stezky

Zastávka 9: U Podleského mlýna

 • Podleský rybník – historie a současnost
 • Podleský mlýn
 • pověst o Kapřivce
 • experimentální chov jelenů
Vyobrazení:
Podleský mlýn (kresba); Podleský rybník s mlýnem na Klauserově mapě z roku 1715; laně s mladými; čtyřletý jelen s přijímačem GPS; plánek naučné stezky

Zastávka 10: U rybníka Podlesák

 • vysvětlení názvu Podleského rybníka
 • činnost tzv. okrašlovacích spolků
 • návrat lesa
Vyobrazení:
kachna divoká; kosatec žlutý; plánek naučné stezky

Zastávka 11: Na břehu rybníka

 • systém rybníků na potoce Říčanka v minulosti
 • spojitost Podleského rybníka s T. G. Masarykem
 • vodní ptactvo
Vyobrazení:
koupání v Podlesáku kolem roku 1930; lyska černá; plánek naučné stezky

Zastávka 12: Na okraji obory

 • přírodovědecký průzkum na území Prahy, jeho význam a zjištěné výsledky
 • rostliny v oboře
 • živočichové v oboře
Vyobrazení:
sasanka pryskyřníkovitá; krutihlav obecný; plánek naučné stezky

Zastávka 13: U židovského hřbitova

 • židovský hřbitov
 • zaniklá židovská obec v Uhříněvsi
 • synagoga
Vyobrazení:
náhrobky na hřbitově; židovský hřbitov na fotografii z roku 1910; synagoga; náhrobek se symbolem konvice; plánek naučné stezky

Zastávka 14: Obora v Uhříněvsi

 • od obory k přírodní památce
 • rostlinná patra zdejšího vzrostlého lesa
 • obora a její obyvatelé
Vyobrazení:
brslen evropský; žluva hajní; plánek naučné stezky

Zastávka 15: Uhříněves

 • Uhříněves od 18. století do současnosti
 • památky městské části
Vyobrazení:
městský znak Uhříněvsi; pohled na Uhříněves z doby první republiky; mapa Uhříněvsi z roku 1715; plánek naučné stezky

Popis trasy

Praha-Dubeč → rybník v Rohožníku → Rohožník → Podleský rybník → Praha-Uhříněves


Zvětšit mapu

Naučná stezka začíná v Praze-Dubči, na náměstí U Lípy svobody, u vjezdu do areálu Domu s pečovatelskou službou Harmonie. Panel 1. zastávky (Dubeč – u tvrze) je umístěn poměrně neviditelně vedle vrat.

Odtud vyrážíme Netluckou ulicí, přejdeme silniční most přes Říčanský potok (Říčanku), opustíme hlavní ulici, která se stáčí vlevo, a pokračujeme rovně (stále Netluckou ulicí). Po asi 300 metrech mírného stoupání dorazíme na okraj místní zástavby, kde se Netlucká ulice stáčí vlevo, a my zde jdeme rovně a vzápětí šikmo vpravo, ulicí V Rohožníku. O něco níže potkáme po levé straně 2. zastávku (Lom v Dubči).

Sestoupíme kamenitou ulicí až k rybníku, před nímž odbočíme vpravo, dorazíme k jeho břehu a jdeme podél něj. Téměř na konci rovného úseku nalezneme 3. zastávku (Rybník v Rohožníku).

Na rohu rybníka zahneme vlevo a jdeme dál stále po jeho břehu. Na vzdáleném konci potkáme 4. zastávku (Přírodní park Říčanka).

Za ní odbočíme pěšinou šikmo vlevo, přejdeme sníženou louku nedaleko rybníka a za ní vystoupáme na úzký, keři a stromy zarostlý val, po němž pokračujeme vlevo. Na konci pěšiny seběhneme do úzké prolákliny, v níž odbočíme vpravo k závoře. Tu podejdeme a jdeme navazujícím úsekem úzké pěšiny vinoucí se rákosím a pak po louce. Nakonec vystoupáme vlevo k lesu, kde se napojíme na vozovou cestu. Zde nalezneme 5. zastávku (PP Rohožník).

Trasa dále pokračuje vozovou cestou na rozhraní zalesněného svahu (nalevo) a rozlehlé louky (napravo). Na konci tohoto úseku dorazíme k 6. zastávce (U pravěkého sídliště).

Za ní odbočíme vlevo k antukovému volejbalovému hřišti, projdeme kolem něj a zamíříme vlevo k dřevěné boudě a na cestu za ní. Projdeme řídkým lesem na úzkou protáhlou louku. Na kraji lesíku nalezneme 7. zastávku (Pod lomem).

Louka se pozvolna rozšiřuje a táhne se podél potoka Říčanky. Jdeme pěšinou stále podél něj. U betonového brodu (po asi půl kilometru) nalezneme 8. zastávku (Na břehu Říčanky).

Pokračujeme dál stejnou cestou po louce podél potoka, až k lesu a betonovému můstku přes strouhu po pravé straně. Zde se napojíme na vozovou cestu, po níž zatáčíme vlevo. Vozová cesta mírně stoupá, posléze se k nám zleva přidá modrá turistická značka. Spolu s ní vystoupáme rovně až na hráz Podleského rybníka. Dál pokračujeme vpravo po hrázi, směrem k ruině Podleského mlýna. Ještě před ní nalezneme 9. zastávku (U Podleského mlýna).

Pokračujeme dál až na konec hráze, kde se dáme vlevo po betonové lávce přes výpust, krátce poté přejdeme další betonovou lávku přes výpust se stavidlem. Za ní jdeme vlevo okrajovým lesíkem. Držíme se stále pěšiny blízko vody; v místě, kde končí stromy a keře a začíná travnatá „pláž“, nalezneme 10. zastávku (U rybníka Podlesák).

Dál jdeme pěšinou po břehu rybníka, poté (za rohem) okrajovým stromovým porostem mezi rybníkem a strouhou. V místě, kde je u břehu na vodě vystavěn jakýsi zdevastovaný baráček s molem (loděnice?), nalezneme 11. zastávku (Na břehu rybníka).

Zde se od rybníka oddělíme a pokračujeme cestou vpravo přes vodní strouhu a dále mezi poli. Po asi 100 metrech vyjdeme na rovnou úzkou asfaltovou silnici, po níž odbočujeme vlevo. Jdeme asi půl kilometru až k mostu přes potok. Přejdeme jej a hned za ním odbočujeme vpravo cestou proti proudu potoka. Hned zkraje nalezneme 12. zastávku (Na okraji obory).

Dál jdeme cestou stále blízko potoka (i za rozdvojením), až k můstku pro pěší, který přejdeme, a brzy dorazíme k ohradní zdi uhříněveského židovského hřbitova. Jdeme vlevo podél něj; za ním nalezneme 13. zastávku (U židovského hřbitova).

Odtud už pak zcela jednoduše pokračujeme ulicí na rozhraní vilové zástavby a lesa, kde potkáme ještě 14. zastávku (Obora v Uhříněvsi) a závěrečnou 15. zastávku (Uhříněves). Naučná stezka končí na rohu Obory, na křižovatce ulic Morávkova a Vachkova.

Pokračujeme-li dále rovně, dojdeme po pár metrech na hlavní ulici k zastávce autobusů MHDPID „Picassova“.


Komentáře

 • luse
  5. 11. 2012, 16:04 hod.

  projito 3.11.2012 – vše v pořádku, jen chybí cedule č.3 u rybníka …

  Odpovědět
  • Tom
   6. 11. 2012, 8:47 hod.

   Dobrý den, děkujeme za aktuální informace.

   Odpovědět
   • Jan Škoda
    29. 4. 2013, 9:35 hod.

    stav k 26.IV.2013 – tabule č. 3 stále chybí, č. 4 je silně posprayovaná (u rybníka se schází místní mládež)

    Odpovědět
 • Olga
  27. 3. 2014, 17:38 hod.

  27.3.2014 Stezka je krásná, avšak rybník v Rohožníku vypuštěn, chybí stále tabule č.3, co stojí za zmínku tak je Podleský mlýn, který je přestavěn novým majitelem na stáje pro koně, moc krásný objekt, má zde i menší rybníček a hned vedle jsou chováni jeleni.

  Odpovědět
 • Zankl Karel
  9. 2. 2016, 8:37 hod.

  Dobrý den,

  včera, tj. 8.2. 2016) jsem prošel NS. V současné době není značena klasickou zeleno-bílou značkou NS, ale klasickou turistickou modrou. Na některých místech to vypadá, že původní značení NS bylo přemalováno, případně zatřeno hnědou barvou (zaslal bych foto, ale nevím jak vložit). Zastávky jsou všechny na místě (včetně č. 3) a v pořádku s výjimkou č.13 (U Židovského hřbitova), která je lehce pomalovaná (opět nevím jak vložit foto).

  Karel Zankl

  Odpovědět
  • Tom
   9. 2. 2016, 23:32 hod.

   To je zajímavé, i když smysl mi uniká. Zrušení značení NS zřejmě souvisí s přeznačením modré trasy, která – pokud si pamatuji – původně vedla od Podleského rybníka přímo do Dubče, nikoliv údolím Říčanského potoka. V minulosti platilo pravidlo, že pokud má NOVÁ naučná stezka vést souběžně se stávajícím barevným značením, nové značení značkami NS se neprovádí. Proč ale jako v případě Dubče rušit PŮVODNÍ značení a komplikovat tak lidem orientaci, to nechápu.

   Odpovědět
 • Háňa
  8. 8. 2017, 18:45 hod.

  NS jsem si prošla. Jen mě trochu zmátl začátek naučné stezky – nenašla jsem správný začátek stezky a tak jsem se trochu motala a ptala se lidí. Moje „trasa“ tedy začala až od druhé zastávky.

  Procházka je to pěkná, jen bych navrhovala – pokud jsou někde vykácený stromy, umístit značky hned na nejbližší strom. Nebo pokud trasa opět odbočuje. Příklad. Jdete po trase, vyjdete z lesa, následuje štěrková (nejspíš)cesta a pak opět stezka vede do lesa. Značení však není hned na začátku, ale až za nějakou dobu tzv. po trase. Jiný příklad. Jdete po silnici, pak je cesta vedena do lesa (na začátku tohoto odbočení – značka, že tam nesmí koně) a po pár metrech dojdete na rozcestí. Značení, kudy vede dál trasa, chybí. Je opět, až po dalších metrech. Zde, na rozcestí – spousta vykácených stromů. Tady, pokud to člověk trochu nezná,tak bude nějakou dobu bloudit.
  Možná je to dobře značený(viditělný)ve směru Uhříněves – Dubeč, ale opačně.. To musí člověk častěji hledat.

  Jinak – schůdnost dobrá, i všechny cedule – zastávky (kromě té první) jsem našla.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vložit komentářKam dál?


Na začátek stránky ↑Hlavní navigace

Prosba – naučná stezka Okolím Okoře

Sháníme brožurku ke zrušené naučné stezce Okolím Okoře, která údajně vedla před více než deseti lety údolím Zákolanského potoka mezi obcemi Noutonice a Kováry na Kladensku.

Kontaktovali jsme mimo jiné obecní úřady v okolí, školy, turistické oddíly, knihovny, bohužel bez úspěchu. Vlastníte-li tuto publikaci, prosíme, kontaktujte nás. Rádi bychom o této naučné stezce publikovali článek, ale je k ní minimum informací. Děkujeme!

infopanely.cz

Na začátek stránky ↑


Vyhledávání

Vyhledávání

Jarní bavlněné čepice


Nejnovější komentáře

 • Ivka u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Moc pěkné, místy docela náročné, ale dá se zvládnout. Super výlet. 😀
 • Petr u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Stezku jsme teď o víkendu šli opačným směrem než dle popisu (po směru hodinových ručiček), s malým dítětem v krosničce. Bludiště jsme nakonec prošli i s tou krosničkou, akorát jsme ho šli proti směru hodinových ručiček (tj. dle popisu tady)....
 • Jaroslava Frantíková u článku Naučná stezka Votočnice: Votočnice v hrozném stavu, rozpadlé zábradlí na vyhlídce, zarostlé, nic není vidět. Hrůza. Nic horšího jsme při našem putování neviděli.
 • Háňa u článku Naučná stezka Dubeč – Uhříněves: NS jsem si prošla. Jen mě trochu zmátl začátek naučné stezky – nenašla jsem správný začátek stezky a tak jsem se trochu motala a ptala se lidí. Moje „trasa“ tedy začala až od druhé zastávky. Procházka je to pěkná, jen bych...
 • Eva u článku Naučná stezka Roztocký háj – Tiché údolí: Bezva trasa, skoro celá podél Unětického potoka, který vytváří příjemnou kulisu pro pěší procházku. V závěru je dobrá restaurace, kde jsem zahnala žízeň a dala si dobrý boršč. Popis trasy mi velmi pomohl.
 • Ríša a Jarka u článku Naučná stezka Svatojánské proudy: Trošku neplánovaně jsme se vydali využít volný čas na radu majitele pizzerie ve Štěchovicích právě na stezku. Bez nějakého outdoor vybavení. Byla to nádhera , příroda a dramatické scenérie skal , tunely , chaty ma místech , kde bych si je...
 • Anonymous u článku Naučná stezka Městská část Praha 9 – jihovýchodní stezka: Délka snad 11km
 • Václav Fuksa u článku Naučná stezka Roudný: Stezka byla před několika lety obnovena, vizte např. http://www.csopvlasi m.cz/aktuality/detai l/904
 • Vladik u článku Naučná stezka Svatojánské proudy: klobouk dolů? spíš toho cyklistu!
 • Kazan u článku Naučná stezka Prahy 14: Dobrý den, panely 5 a 6 na stezce byly obnoveny, i když najít panel č. 6 je detektivka. Neodpovídá ani váš popis (nebo jsem byl úplně jinde), ani trasa na Mapy.cz, a v podstatě i mapka na panelech je natolik vágní, že člověk šel skutečně spíš po...
 • Zdeněk Pilný u článku Naučná stezka Svatojánské proudy: Svatojánské proudy jsem šel z Třebenic do Štěchovic v polovině května 2017 a je to hodně zajímavý výlet. Jen jsem se trochu přecenil a neuvědomil si, že ve věku 77 roků to nebude asi žádná legrace. Dopadlo to tak, že poslední 2 km jsem...
 • JanaVi u článku Fotogalerie naučné stezky Oppidum Závist: Včera jsme naučnou stezku navštívili a panely jsou tam zcela jiné než na zdejších fotografiích. Škoda, ty původní se mi zdály zajímavější pro laiky a děti. Ovšem bylo tam krásně 🙂
 • JP u článku Naučná stezka Hostivické rybníky: INFO: KOČÁREK ANO. Trasu z ulice K Rybníku – U Sádek – dále po cestě – U Ovčína a pak celý okruh NS prošli s kočárkem a žádná větší potíž. Pokud máte kočárek s většími nafukovacími koly a ne golfky, tak kočárek doporučuji.
 • pavkadrb u článku Naučná stezka Mníšek pod Brdy: cedule 1 je přesně jak bylo popsáno nahoře – tedy v dolní části náměstí – pod kostelem.
 • pavkadrb u článku Naučná stezka Mníšek pod Brdy: Hajnovna a lesovna jsou ve stavu zakonzervovaných ruin v areálu Skalka nad Mníškem.

RSS Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

 • Naučná stezka Údolím Šembery u Českého Brodu byla slavnostně otevřena
  V sobotu 10. září 2011 jsme se zúčastnili oficiálního otevření naučné stezky Údolím Šembery v Českém Brodě. Tato akce byla doplněna bohatým celodenním programem pro děti i dospělé v okolí hradu Šember, kde naučná stezka končí.
 • Pozvánka na otevření naučné stezky Údolím Šembery u Českého Brodu
  V sobotu 10. září 2011 v 9 hodin se u městského pivovaru v Českém Brodě uskuteční slavnostní otevření nové naučné stezky Údolím Šembery. Více informací vám nabízíme v krátkém článku.
 • V pražském Milíčovském lese můžete navštívit netradiční naučnou stezku
  Netradiční naučná stezka „Milíčovský les“, která je v provozu od začátku června tohoto roku, chce zaujmout zejména mladší návštěvníky. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Milíčovského lesa. Od září 2011 budou tyto informace dostupné nejen v českém, ale i anglickém a německém jazyce.
 • V pražských lesích vzniknou netradiční naučné stezky
  Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., zahájil v lednu 2011 projekt „Interaktivní naučné stezky v pražských lesích“, jehož cílem je zvýšit informovanost pražské veřejnosti, zejména pak mladých lidí o důležitosti a významu přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách vybraných pražských lesů, ale také o problémech, které jsou způsobeny jejich rekreačním využíváním, a to prostřednictvím netradičních interaktivních (beetaggových) naučných stezek.
 • Naučná stezka Hradešín
  Krátká naučná stezka seznamující s historií a současností obce Hradešín u Českého Brodu, rozkládající se na svazích stejnojmenného vrchu Hradešín. Nejpozoruhodnějším místem na trase je kostelík sv. Jiří na vrcholu Hradešína, zajímavý slepenec několika historických stavebních slohů.

Naučnou stezkou.cz

Certifikát WebArchivu

tomas-vanek.cz

Licence Creative CommonsTextový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.

Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | RSS | Kontakt | Reklama
Používáme WordPress a Hosting WEDOS