Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a středních Čechách od Toma, Lucky, Vojty a Báry


RSS


Úvod > Naučné stezky > Naučné stezky v Praze > Naučná stezka svatého Josefa


Naučná stezka svatého Josefa

Naučná stezka svatého Josefa
Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 6)
Naše návštěva:
prosinec 2013
Komentáře:
2

Naučná stezka svatého Josefa seznamuje s historií a současností zajímavé, ale obecně nepříliš známé pražské čtvrti Malešice, která v sobě zahrnuje nejen jedno z prvních a ve své době největších pražských sídlišť, nově zrevitalizovaný rozsáhlý Malešický park, ale také původní zástavbu starých Malešic, historické a technické památky a jiné zajímavosti, které patřily a patří k běžnému životu malešických občanů.

Trasa naučné stezky je většinou vedena po kvalitních cestách a pěšinách, nebo vedlejšími městskými ulicemi. Značena je zelenobílými značkami naučných stezek, relativně dostatečně, občas by ale stálo za to nějakou přidat pro ujištění, že jdeme správně. Na každém panelu je plánek naučné stezky s vyznačením zastávek. Trasa vzhledem k členitému městskému a přírodnímu terénu není bezbariérová, ale s kočárkem je sjízdná bez větších problémů (je nutné počítat s komplikacemi spojenými s jízdou po městě, a případnými výmoly apod.).

Naučná stezka se nám velmi líbila, je zajímavá, kvalitně připravená a doslova z ní dýchá osobní zainteresovanost autorů, vztah k jejich čtvrti navzdory všem jejím nedokonalostem, nostalgie a příjemná retro atmosféra.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Správní obvod:
Praha 10
Začíná a končí:
PRAHA 10, Počernická ulice, zastávka autobusu MHD Plaňanská
Délka:
4 km
Zastávek:
10
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
2013
Tvůrce stezky:
iniciativa Naše Malešice; 01/14. ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“
Naše návštěva:
prosinec 2013
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Plaňanská
 2. U zdi
 3. Malešický park
 4. U pískovny
 5. Malešický lesík
 6. U svatého Josefa
 7. U kapličky
 8. U trati
 9. Malešické náměstí
 10. Oáza

Informační náplň

Zastávka 1: Plaňanská

 • malešický genius loci – historický a stavební vývoj Malešic
 • proč jsou Malešice takové, jaké jsou
 • pozvánka na naučnou stezku
 • doplňkový panel – sestavte si tři dobové pohledy na Malešice
Vyobrazení:
celoplošný plánek naučné stezky; ilustrační fotky k jednotlivým zastávkám

Zastávka 2: U zdi

 • Malešický park – historie a současnost
 • co byla Malešická zeď
 • představení tvůrce naučné stezky
 • doplňková otázka
 • doplňkový panel – Malešický park
Vyobrazení:
původní podoba Malešické zdi před zbouráním (2011); původní návrh Malešického parku; dobové ilustrační záběry z Malešického parku

Zastávka 3: Malešický park

 • výstavba malešického sídliště
 • malešická panelstory – život na malešickém sídlišti s nedokončenou infrastrukturou
 • doplňková otázka
 • doplňkový panel – panorama Malešic a Prahy
Vyobrazení:
dobová fotografie sídliště Malešice; fotografie z doby před výstavbou sídliště; dobové fotografie z výstavby sídliště; plánek naučné stezky

Zastávka 4: U pískovny

 • rostliny a živočichové Malešic
 • doplňková otázka
 • doplňkový panel – jak by vám to slušelo jako zajícovi?
Vyobrazení:
malešická pískovna (foto z 50. let 20. století); bažant obecný; netopýr; krahujec obecný; zajíc polní; babočka kopřivová (housenka, motýl); merlík bílý; plánek naučné stezky

Zastávka 5: Malešický lesík

 • pražské lesy
 • malešický lesík
 • doplňková otázka
 • doplňkový úkol – ptačí budky v okolí
Vyobrazení:
mapa lesní zeleně; rozdíl mezi dubem letním, zimním a červeným; bedla jedlá; péče o les; plánek naučné stezky

Zastávka 6: U svatého Josefa

 • domov seniorů v Malešicích
 • nerealizovaný kostel sv. Josefa
 • doplňková otázka
 • doplňkový úkol – hlavolam
Vyobrazení:
možná podoba nerealizovaného kostela sv. Josefa; možná podoba interiéru kostela; pohled na areál domova seniorů od altánku Karla Nepraše; areál domova seniorů na leteckém snímku během výstavby; plastika Čestmíra Sušky „Obr, velryba a žába“; plastika Čestmíra Sušky „Rytíř“; dobový snímek základů kostela sv. Josefa; staveniště domova seniorů se strážními věžemi; plánek naučné stezky

Zastávka 7: U kapličky

 • bitva u Štěrbohol
 • výklenková kaple
 • Milíčova modlitebna
Vyobrazení:
fotografie výklenkové kapličky a okolí z roku 1974; Milíčova modlitebna; práce na věži Milíčovy modlitebny; domy v Janderově ulici (kolonka); výstavba domů v kolonce; hmyzí hotel; bitva u Štěrbohol; plánek naučné stezky

Zastávka 8: U trati

 • železniční viadukt tratě na nákladové nádraží Praha-Žižkov
 • Jiráskova vila v areálu botanické zahrady
Vyobrazení:
Jiráskova vila v botanické zahradě; zahradník František Thomayer; botanická zahrada; průvod malešických baráčníků (1945); fotbalista Jindřich Valášek; fotbalisté; pohled na staré Malešice a železniční viadukt z vrchu Tábor; plánek naučné stezky

Zastávka 9: Malešické náměstí

 • historie Malešic
 • malešický zámek
 • doplňková otázka
 • doplňkový úkol: přiřazení oblouků ke stavebním slohům
Vyobrazení:
Malešické náměstí a zámek; dobové pohlednice starých Malešic; statek čp. 11; předválečný pohled do ulice U Tvrze; mapa Malešic z roku 1841

Zastávka 10: Oáza

 • jak se žilo na sídlišti
 • nákupy v nákupním středisku Oáza
 • doplňková otázka
 • doplňkové panely – nakupte v Oáze v roce 1965
Vyobrazení:
zimní radovánky na sídlišti Malešice (dobové foto); obchodní centrum Oáza na obrázku z původní plánové dokumentace; ženy cvičící v sokolovně; žvýkačka Pedro; úklid sněhové nadílky; sídliště Malešice (dobový letecký snímek); dobový sortiment obchodního střediska Oáza; ilustrační fotografie; plánek naučné stezky

Popis trasy

sídliště Malešice (zastávka MHD Plaňanská) → Malešický park → Malešický lesík → staré Malešice → sídliště Malešice


Zvětšit mapu

Naučnou stezku zahájíme na zastávce autobusu MHD Plaňanská v Počernické ulici, kde nalezneme 1. zastávku (Plaňanská) s velkým a přehledným plánem trasy.

Odtud vyrážíme kolmou Cerhenickou ulicí vstříc Malešickému parku, který se zdvihá v pozadí před námi. Na jeho počátku nacházíme 2. zastávku (U zdi).

Stoupáme v přímém směru širokou asfaltovou cestou na vrchol Malešického parku, kde se na nachází 3. zastávka (Malešický park).

Stále v přímém směru pokračujeme podél nějakého oplocení, mírně klesáme a stáčíme se vlevo, a pak sestoupíme vpravo k Malešické ulici. Přejdeme ji a jdeme dál protilehlou cestou podél oplocení sportovního areálu. Klesneme k okraji lesa, kde je umístěna 4. zastávka (U pískovny).

Pokračujeme v přímém směru do lesa, po krátkém klesání se stočíme vpravo a jdeme pak spíše po rovině. Po asi 200 metrech dorazíme k panelu 5. zastávky (Malešický lesík).

Za ní odbočíme vpravo a začneme řídkým porostem stoupat, na terénním schodu se stočíme vpravo a zakrátko vyjdeme na okraj volné zarostlé plochy, kde odbočíme pěšinou vlevo. Tato pěšina nás dovede na okraj zástavby v Bakalářské ulici, jíž pokračujeme vpravo. Sestoupíme až ke křižovatce s Rektorskou, kde nalezneme 6. zastávku (U svatého Josefa).

Po krátké slepé odbočce vpravo Rektorskou ulicí ke hmyzímu hotelu se vrátíme a pokračujeme Rektorskou ulicí vlevo. Ta se stáčí, až dorazí na křižovatku tvaru T, kde odbočíme vpravo. Pak již přímo před sebou na okraji zahrádkářské kolonie vidíme 7. zastávku (U kapličky).

Pokračujeme v přímém směru cestou podél zahrádkářské kolonie, dole se stočíme vlevo do Kaňkovy ulice a poté vpravo do Janderovy. Na následující křižovatce odbočíme vlevo do Chládkovy a u železniční tratě vpravo do Strnadovy. V parčíku u pomníku nalezneme 8. zastávku (U trati).

Dále zahneme vpravo do Vydrovy ulice, na jejím konci pak vlevo dolů do Janderovy, která nás přivede k hlavní ulici U Tvrze.

Dáme se po ní vpravo k nejbližšímu přechodu, kde ji přejdeme a krátce poté zahneme vlevo do Tomsovy. Následně zahneme vpravo a míříme k malému parčíku na Malešickém náměstí, kde projdeme kolem kaple zpátky k hlavní ulici. Zde je umístěna 9. zastávka (Malešické náměstí).

Přejdeme opět hlavní ulici na druhou stranu k autobusové zastávce a míříme vlevo, a poté hned vpravo do Malešické ulice. Téměř vzápětí zamíříme šikmo vlevo do parku.

Na jeho konci vstoupíme do Káranské ulice, kterou pokračujeme krátce v přímém směru, projdeme křižovatku s Limuzskou ulicí a poté za prvním panelákem odbočíme vlevo chodníkem. Dále míříme opět vlevo, vystoupáme několik schodů, projdeme průchodem starého nákupního střediska a dorazíme do Počernické ulice, k zastávce autobusu MHD Sídliště Malešice, kde se nachází i 10. zastávka naučné stezky (Oáza).

Zde je možné naučnou stezku ukončit, nebo můžeme ještě pokračovat vpravo Počernickou ulicí asi půl kilometru k začátku naučné stezky a dokončit okruh.

Publikováno dne 05. 01. 2014 v rubrikách Naučné stezky, Naučné stezky v Praze, .

Komentáře

 • Jiří Schwarzer
  27. 1. 2015, 10:00 hod.

  Prosím, proč je u zastávky č. 7 uváděna bitva u Štěrbohol, což je velmi zavádějící, když ta se odehrála o cca 4 km dál a je tam i pomníček. Schwarzer

  Odpovědět
  • Milan Maršálek
   30. 9. 2015, 16:43 hod.

   Dobrý den,
   bitva u Štěrbohol se ve skutečnosti udála na obrovském rozsáhlém území a v Malešicích byly nalezeny ostatky nejednoho vojáka. Taktéž zde byla vystavěna výklenková kaple, nejspíše z důvodu existence hromadného hrobu po této bitvě. O kapličku se nyní nikdo nestará a rádi bychom ji v dohledné době dali včetně jejího okolí do pořádku, více na našem webu.

   Odpovědět

Vložit komentář

Vložit komentářKam dál?


Na začátek stránky ↑Hlavní navigace

Prosba – naučná stezka Okolím Okoře

Sháníme brožurku ke zrušené naučné stezce Okolím Okoře, která údajně vedla před více než deseti lety údolím Zákolanského potoka mezi obcemi Noutonice a Kováry na Kladensku.

Kontaktovali jsme mimo jiné obecní úřady v okolí, školy, turistické oddíly, knihovny, bohužel bez úspěchu. Vlastníte-li tuto publikaci, prosíme, kontaktujte nás. Rádi bychom o této naučné stezce publikovali článek, ale je k ní minimum informací. Děkujeme!

infopanely.cz

Na začátek stránky ↑


Vyhledávání

Vyhledávání

Související články

Jarní bavlněné čepice


Nejnovější komentáře

 • Ivka u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Moc pěkné, místy docela náročné, ale dá se zvládnout. Super výlet. 😀
 • Petr u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Stezku jsme teď o víkendu šli opačným směrem než dle popisu (po směru hodinových ručiček), s malým dítětem v krosničce. Bludiště jsme nakonec prošli i s tou krosničkou, akorát jsme ho šli proti směru hodinových ručiček (tj. dle popisu tady)....
 • Jaroslava Frantíková u článku Naučná stezka Votočnice: Votočnice v hrozném stavu, rozpadlé zábradlí na vyhlídce, zarostlé, nic není vidět. Hrůza. Nic horšího jsme při našem putování neviděli.
 • Háňa u článku Naučná stezka Dubeč – Uhříněves: NS jsem si prošla. Jen mě trochu zmátl začátek naučné stezky – nenašla jsem správný začátek stezky a tak jsem se trochu motala a ptala se lidí. Moje „trasa“ tedy začala až od druhé zastávky. Procházka je to pěkná, jen bych...
 • Eva u článku Naučná stezka Roztocký háj – Tiché údolí: Bezva trasa, skoro celá podél Unětického potoka, který vytváří příjemnou kulisu pro pěší procházku. V závěru je dobrá restaurace, kde jsem zahnala žízeň a dala si dobrý boršč. Popis trasy mi velmi pomohl.
 • Ríša a Jarka u článku Naučná stezka Svatojánské proudy: Trošku neplánovaně jsme se vydali využít volný čas na radu majitele pizzerie ve Štěchovicích právě na stezku. Bez nějakého outdoor vybavení. Byla to nádhera , příroda a dramatické scenérie skal , tunely , chaty ma místech , kde bych si je...
 • Anonymous u článku Naučná stezka Městská část Praha 9 – jihovýchodní stezka: Délka snad 11km
 • Václav Fuksa u článku Naučná stezka Roudný: Stezka byla před několika lety obnovena, vizte např. http://www.csopvlasi m.cz/aktuality/detai l/904
 • Vladik u článku Naučná stezka Svatojánské proudy: klobouk dolů? spíš toho cyklistu!
 • Kazan u článku Naučná stezka Prahy 14: Dobrý den, panely 5 a 6 na stezce byly obnoveny, i když najít panel č. 6 je detektivka. Neodpovídá ani váš popis (nebo jsem byl úplně jinde), ani trasa na Mapy.cz, a v podstatě i mapka na panelech je natolik vágní, že člověk šel skutečně spíš po...
 • Zdeněk Pilný u článku Naučná stezka Svatojánské proudy: Svatojánské proudy jsem šel z Třebenic do Štěchovic v polovině května 2017 a je to hodně zajímavý výlet. Jen jsem se trochu přecenil a neuvědomil si, že ve věku 77 roků to nebude asi žádná legrace. Dopadlo to tak, že poslední 2 km jsem...
 • JanaVi u článku Fotogalerie naučné stezky Oppidum Závist: Včera jsme naučnou stezku navštívili a panely jsou tam zcela jiné než na zdejších fotografiích. Škoda, ty původní se mi zdály zajímavější pro laiky a děti. Ovšem bylo tam krásně 🙂
 • JP u článku Naučná stezka Hostivické rybníky: INFO: KOČÁREK ANO. Trasu z ulice K Rybníku – U Sádek – dále po cestě – U Ovčína a pak celý okruh NS prošli s kočárkem a žádná větší potíž. Pokud máte kočárek s většími nafukovacími koly a ne golfky, tak kočárek doporučuji.
 • pavkadrb u článku Naučná stezka Mníšek pod Brdy: cedule 1 je přesně jak bylo popsáno nahoře – tedy v dolní části náměstí – pod kostelem.
 • pavkadrb u článku Naučná stezka Mníšek pod Brdy: Hajnovna a lesovna jsou ve stavu zakonzervovaných ruin v areálu Skalka nad Mníškem.

RSS Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

 • Naučná stezka Údolím Šembery u Českého Brodu byla slavnostně otevřena
  V sobotu 10. září 2011 jsme se zúčastnili oficiálního otevření naučné stezky Údolím Šembery v Českém Brodě. Tato akce byla doplněna bohatým celodenním programem pro děti i dospělé v okolí hradu Šember, kde naučná stezka končí.
 • Pozvánka na otevření naučné stezky Údolím Šembery u Českého Brodu
  V sobotu 10. září 2011 v 9 hodin se u městského pivovaru v Českém Brodě uskuteční slavnostní otevření nové naučné stezky Údolím Šembery. Více informací vám nabízíme v krátkém článku.
 • V pražském Milíčovském lese můžete navštívit netradiční naučnou stezku
  Netradiční naučná stezka „Milíčovský les“, která je v provozu od začátku června tohoto roku, chce zaujmout zejména mladší návštěvníky. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Milíčovského lesa. Od září 2011 budou tyto informace dostupné nejen v českém, ale i anglickém a německém jazyce.
 • V pražských lesích vzniknou netradiční naučné stezky
  Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., zahájil v lednu 2011 projekt „Interaktivní naučné stezky v pražských lesích“, jehož cílem je zvýšit informovanost pražské veřejnosti, zejména pak mladých lidí o důležitosti a významu přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách vybraných pražských lesů, ale také o problémech, které jsou způsobeny jejich rekreačním využíváním, a to prostřednictvím netradičních interaktivních (beetaggových) naučných stezek.
 • Naučná stezka Hradešín
  Krátká naučná stezka seznamující s historií a současností obce Hradešín u Českého Brodu, rozkládající se na svazích stejnojmenného vrchu Hradešín. Nejpozoruhodnějším místem na trase je kostelík sv. Jiří na vrcholu Hradešína, zajímavý slepenec několika historických stavebních slohů.

Naučnou stezkou.cz

Certifikát WebArchivu

tomas-vanek.cz

Licence Creative CommonsTextový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.

Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | RSS | Kontakt | Reklama
Používáme WordPress a Hosting WEDOS