Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a středních Čechách od Toma, Lucky, Vojty a Báry


RSS


Úvod > Naučné stezky > Naučné stezky ve středních Čechách > Naučné stezky v okrese Příbram > Naučná stezka Karla Čapka


Naučná stezka Karla Čapka

Památník Karla Čapka (Strž) ve Staré Huti u Dobříše
Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 8)
Naše návštěva:
květen 2013
Komentáře:
3

Naučná stezka procházející krajem mezi obcí Stará Huť u Dobříše a údolím říčky Kocáby seznamuje především s místy spjatými s pobytem novináře, dramatika, překladatele a spisovatele Karla Čapka (1890–1938). Naučná stezka začíná nedaleko Památníku Karla Čapka ve Staré Huti. Tento dům, původně sloužící jako správní budova zdejších železáren, dostali od jeho majitele a Čapkova příbuzného Karel Čapek a jeho žena Olga Scheinpflugová jako svatební dar k doživotnímu užívání. Karel Čapek zde prožil poslední tři roky svého života.

Naučná stezka rovněž seznamuje s historií zdejší hutní výroby a upozorňuje na místa někdejších zpracovatelských dílen podél trasy, dále s historií trampingu na říčce Kocábě (Hadí řece) a faunou a flórou různorodých přírodních stanovišť.

Naučná stezka vede převážně po vozových cestách či pěšinách, většinou štěrkových, ale místy mohou být po dešti i hůře schůdné úseky. Trasa je dostatečně značena oranžovým piktogramem psa Dášeňky, na některých místech i ukazateli, a s orientací není zásadní problém. Trasa není bezbariérová, s terénním kočárkem se projet dá, jen je třeba počítat s přechodem úzké vratké lávky přes Kocábu mezi čtvrtou a pátou zastávkou (kde jsme museli kočárek odstrojit, rozložit a přenést po částech). Dalším obtížným úsekem je úvozové stoupání na počátku slepé odbočky od sedmé k osmé zastávce.

Naučná stezka je na plánku rozdělena do tří okruhů – popis níže uvedený odpovídá druhému okruhu a části třetího. První okruh vede pouze v okolí Čapkova památníku, projít celý třetí okruh znamená přebrodit Kocábu u Plechhamru a další peripetie, navíc na něm nejsou již žádné další zastávky. Trasa stezky je doplněna úkoly pro děti – k jejich splnění je ale nutno získat v Památníku Karla Čapka tištěný materiál k naučné stezce.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Příbram
Začíná a končí:
STARÁ HUŤ U DOBŘÍŠE, parkoviště cca půl kilometru od Památníku Karla Čapka
Délka:
cca 7,5 km
Zastávek:
10
Značení trasy:
oranžový piktogram psa Dášeňky, ukazatele s piktogramem Dášeňky a názvem naučné stezky
Vznikla:
2012
Tvůrce stezky:
Památník Karla Čapka
Naše návštěva:
květen 2013
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Pojďte s námi stezkou Karla Čapka; Step s obeliskem
 2. Výroba železa ve Staré Huti; Rybník Strž
 3. Zájezek; Obojživelníci
 4. Les a houby, Černé jedle
 5. Kocába; Meandry
 6. Rozcestí; Historie
 7. Čtvrtý hamr, výroba železa; Zarůstání krajiny
 8. Plechhamr; Mědihamr
 9. Louka Francouzka; Meliorace
 10. Významné osobnosti obce Stará Huť; U Pěti lip

Informační náplň

Zastávka 1: Pojďte s námi stezkou Karla Čapka; Step s obeliskem

 • uvítání na naučné stezce a její představení
 • zajímavosti v následujícím úseku trasy
 • step s obeliskem – fauna, flóra
Vyobrazení:
svatební foto Karla Čapka a Olgy Scheinpflugové (srpen 1935); Památník Karla Čapka; vyhlídka s obeliskem; rybník Strž koncem 19. století (akvarel malíře Josefa Loukoty); podrobná mapa s vyznačením trasy naučné stezky; step s obeliskem; rozchodník skalní; křižák pruhovaný; ještěrka obecná; soumračník jahodníkový; hvozdík kartouzek; běžník kopretinový

Zastávka 2: Výroba železa ve Staré Huti; Rybník Strž

 • historie hutí a výroby železa ve Staré Huti
 • zaniklé objekty patřící k hutní výrobě
 • popis rybníka Strž
 • péče o rybníky
 • fauna a flóra rybníka Strž a okolí
Vyobrazení:
starohuťské železárny ve 20. letech 20. století (kresba Ladislav Malý); kuplovna; odpich pece (2. pol. 19. století); výkres první válcovací stolice v huti na Strži (E. Jeanish, 1840); pohlednice ze začátku 20. století; správní budova strojírny, dnes Památník Karla Čapka; starý náhon strojírny v zahradě památníku; plánek naučné stezky; Karel Čapek s Olgou Scheinpflugovou na hrázi rybníka; původní most před povodní v roce 1981; potápka roháč; ondatra pižmová; kosatec žlutý; plicník lékařský; orsej jarní; škeble rybniční; netopýr rezavý

Zastávka 3: Zájezek; Obojživelníci

 • zbytky náhonu Třetího hamru
 • popis zdejšího zaniklého hamru
 • mokřad
 • rosnička zelená
 • skokan hnědý
 • ropucha obecná
 • skokan krátkonohý
Vyobrazení:
kovací hamr (17. století); hutní truhlové dmychadlo (1. polovina 19. století); rybník Zájezek; skokan skřehotavý; norník rudý; užovka obojková; rákos obecný; plánek naučné stezky; rosnička zelená; skokan hnědý; ropucha obecná; skokan krátkonohý

Zastávka 4: Les a houby; Černé jedle

 • smrkové monokultury – pozitiva, negativa
 • smrk ztepilý
 • houby
 • zmije obecná
 • Karel Čapek – Prosba o milost (Lidové noviny, 1928)
 • Prosba lesa
Vyobrazení:
muchomůrky (foto Karel Čapek); hřib dubový; ucho Jidášovo; smrk ztepilý; zmije obecná; hříbky (foto Karel Čapek); Karel Čapek fotografuje; bodlák (foto Karel Čapek); zahrada v zimě (foto Karel Čapek); plánek naučné stezky

Zastávka 5: Kocába; Meandry

 • charakteristika říčky Kocáby (= Hadí řeky)
 • rozvoj skautingu před první světovou válkou a vznik trampingu
 • trampské osady na Kocábě
 • trampské písně
 • zlato v Kocábě
 • fauna a flóra vlhkých luk a křovin podél Kocáby
Vyobrazení:
Bob Hurikán s manželkou; osada Louisiana (kolem 1920); osada Louisiana (20. léta 20. století); osada Rewaston (kolem 1927); osada Rewaston (kolem 1935); osada Dashwood (léto 1978); údolí Kocáby nad Štěchovicemi; osada Askalona (současný stav); trampská kapela; plánek naučné stezky; vážka černořitná; hnědásek jitrocelový; modrásek bahenní; perleťovec kopřivový; motýlice obecná; řeka Kocába; mraveniště

Zastávka 6: Rozcestí; Historie

 • naučné stezka zlata na Novoknínsku
 • naučná stezka Kozí Hory–Libčice
 • naučná stezka Nový Knín a okolí
 • naučná stezka Zlaté Psí hory
 • Stará Huť, Mokrovraty, Nový Knín, Chramiště – archeologické nálezy z nejstaršího osídlení území obcí
Vyobrazení:
budova Mincovny – Muzeum zlata v Novém Kníně; zámek Dobříš; rozhledna na Veselém vrchu; ukázka kachle nalezeného ve Starém Kníně (15. až počátek 16. století); broušená sekera z počátků pozdní doby kamenné (Stará Huť); ukázka zlomků novověkých kachlů, kuchyňské a stolní keramiky (Mokrovraty); broušená sekera z pozdní doby kamenné (Nový Knín); nádoby z žárových hrobů ze starší doby železné (Starý Knín); náramek skandinávského původu (10.–11. století, Nový Knín); štípaná a broušená sekera (pravděpodobně střední doba kamenná/mladší doba kamenná, Kozí Hory)

Zastávka 7: Čtvrtý hamr, výroba železa; Zarůstání krajiny

 • co byl hamr, proces výroby
 • hamry při Staré Huti
 • tzv. Čtvrtý hamr na Kocábě
 • ovlivňování krajiny činností člověka – jak se projevuje v údolí Kocáby
 • proces zarůstání
 • invazní rostliny
Vyobrazení:
práce v cánhamru na výrobu prutového železa (přelom 17. století); nejstarší vyobrazení hamru v české ikonografii z roku 1540 (buchar chvostového typu); kamenný most přes Kocábu; zkujňovací výheň (1. polovina 19. století); hutní hamr nadhazovacího typu (1. polovina 19. století); Čtvrtý hamr v roce 1938; Čtvrtý hamr v roce 1958; plánek naučné stezky; Čtvrtý hamr (akvarel Ladislava Loukoty, 1893); třešeň; růže šípková; trnovník akát

Zastávka 8: Plechhamr; Mědihamr

 • mlýn Plechhamr, cíl výletníků již od konce 19. století – koncerty, divadelní představení
 • zánik mlýna požárem v roce 1931
 • ledňáček říční
 • historie Mědihamru na Kocábě
 • co a jak se vyrábělo v mědihamrech
Vyobrazení:
pohlednice mlýna Plechhamr (1911); dechová kapela starohuťských železáren (začátek 20. století); protržená hráz rybníka (současnost); ruiny mlýna (současnost); ledňáček říční; plánek naučné stezky; jedno z nejstarších vyobrazení hamru v české ikonografii z roku 1556 (buchar nadhazovacího typu); možná podoba mědihamru (akvarel, Václav Hataj, 1938); hamerní buchar a kovadlina na kování měděných kotlů (19. století); zařízení vodní pily; mlýn Plechhamr kolem roku 1890; ruiny mědihamru

Zastávka 9: Louka Francouzka; Meliorace

 • tábor bavorsko-francouzských vojsk po dobytí Prahy v roce 1741
 • průchod pruských vojsk v roce 1866
 • co je meliorace, její způsoby, průběh a důsledky
Vyobrazení:
Karel Čapek s rodinou a přáteli na cestě ke Čtvrtému hamru; louka Francouzka; Karel VII. Bavorský; Fridrich II. Veliký; Marie Terezie; historická mapa okolí; francouzské uniformy z období války o rakouské dědictví; Otto von Bismarck, Albert Roone a Helmut von Moltke; plánek naučné stezky; čáp bílý; čáp černý; kopretina bílá; kosatec sibiřský; pryskyřník prudký

Zastávka 10: Významné osobnosti obce Stará Huť; U Pěti lip

 • Jiří Emanuel Bartoloměj Šefl
 • Ladislav Malý
 • Václav Hataj-Úslavský
 • Josef Jindřich Loukota
 • Jana Pechanová
 • lípa srdčitá – charakteristika, využití
 • významná flóra vlhkých luk v okolí
 • bývalá hájovna U Pěti lip
 • rozloučení s návštěvníky naučné stezky
Vyobrazení:
ilustrační obrázky k vyjmenovaným osobnostem; plánek naučné stezky; možná podoba dvora U Pěti lip (akvarel, Václav Hataj-Úslavský); Památník Karla Čapka; ruměnice pospolná; lípa srdčitá; upolín evropský

Popis trasy

výchozí místo → Památník Karla Čapka → Zájezek → údolí Kocáby → Čtvrtý hamr → Plechhamr → výchozí místo


Zvětšit mapu

Naučnou stezku zahajujeme na parkovišti mezi obcí Stará Huť a Památníkem Karla Čapka, u rybníka Strž. Nacházíme zde úvodní 1. zastávku (Pojďte s námi stezkou Karla Čapka; Step s obeliskem).

Odtud vyrážíme po asfaltce podél rybníka, směrem k Památníku Karla Čapka. Asfaltka se posléze stočí pod stepní vyhlídkou s obeliskem, přejde výpust a dorazí ke vstupu do zahrady Památníku. Naučná stezka vede dál rovně podél ohradní zdi až na její roh, kde zahneme vlevo. Na rohu se nachází 2. zastávka (Výroba železa ve Staré Huti; Rybník Strž).

Pokračujeme vozovou cestou podél zdi, dočasně nás vede i zelená turistická značka. Mineme pozemek Památníku, poté vyjdeme na louku. Posléze dorazíme v přímém směru k lesu a jdeme po jeho okraji – vlevo máme potok a výhled na přilehlé louky za ním. Na výrazném rozcestí dvou vozových cest opustíme zelenou značku (odbočuje vpravo) a jdeme cestou šikmo vlevo, značenou pouze piktogramem Dášeňky. U hráze úzkého protáhlého rybníčku o něco dále nalezneme 3. zastávku (Zájezek; Obojživelníci).

Pokračujeme nyní křivolakou vozovou lesní cestou, mírně stoupáme. V místě, kde se cesta již vyrovná, nalezneme 4. zastávku (Les a houby, Černé jedle).

Krátce poté dorazíme na rozcestí vozových cest tvaru trianglu, kde odbočíme vlevo (napojíme se zde dočasně na žlutou turistickou značku). Klesáme nyní kvalitnější vozovou lesní cestou. V místě, kde se stáčí ostře vpravo, ji opustíme a pokračujeme v přímém směru po louce cestou vyjetou v trávě, která se níže stočí vlevo k lávce přes říčku Kocábu. Přejdeme ji (pozor, v době naší návštěvy byla dost vratká) a pokračujeme protilehlou lesní cestou. Po pár metrech dorazíme k 5. zastávce (Kocába; Meandry).

Odtud začne cesta výrazněji stoupat úvozem, poté se zase vyrovná. Po asi 300 metrech od předchozí zastávky potkáme 6. zastávku (Rozcestí; Historie). Za ní se napojíme na zpevněnou vozovou cestu, po níž pokračujeme vlevo (a opustíme žlutou značku a jdeme dál po modré). Mírně klesáme lesem a poté mezi loukami znovu do údolí Kocáby, kterou tentokrát přejdeme po kamenném mostě. Za ním potkáváme 7. zastávku (Čtvrtý hamr, výroba železa; Zarůstání krajiny).

U této zastávky odbočuje vpravo do svahu slepá jednokilometrová odbočka naučné stezky (tj. tam a zpět 2 km), označená ukazatelem Okruh č. 3, na jejímž konci se nachází 8. zastávka. Hned za odpočívadlem u 7. zastávky tedy odbočíme vpravo a příkře stoupáme pěšinou úzkým úvozem lesem až na zalesněnou horní plošinu, kde se napojíme na zarostlou vozovou cestu, po níž odbočujeme vpravo. Vede nás lesem, po asi půl kilometru se napojíme na jinou, po níž jdeme opět vpravo a začneme mírně klesat. Cesta se úvozem stočí vlevo, mine louku s několika zpustlými chatkami a dále vede zařízlá ve svahu podél skalních výchozů až na konec u protržené hráze, kde se nachází 8. zastávka (Plechhamr; Mědihamr).

Odtud se pak vrátíme stejnou cestou zpět až k 7. zastávce u kamenného mostu, a pokračujeme dále vpravo, opět po modré značce, štěrkovou vozovou cestou převážně na rozhraní louky a pole. Po krátkém a mírném stoupání lesem klesneme na okraj rozlehlé louky, kde nalezneme 9. zastávku (Louka Francouzka; Meliorace).

Stejná cesta nás pak lukami dovede po asi půl kilometru k poslední, 10. zastávce (Významné osobnosti obce Stará Huť; U Pěti lip). Dále pak projdeme v přímém směru chatovou osadou a dorazíme k parkovišti, kde jsme naučnou stezku zahajovali.


Komentáře

 • Jan Škoda
  20. 4. 2014, 22:41 hod.

  Tak mi to nedalo a zkusil jsem projít i III. okruh, naštěstí u Plechhamru leží přes Kocábu padlé kmeny, takže se při troše šikovnosti dá přebalancovat a brodit netřeba.

  Odpovědět
  • Tom
   21. 4. 2014, 23:16 hod.

   Dobrý den, věřil jsem, že si to nenecháte ujít – nemít kočárek, asi bychom si to prošli také. Bohužel jsme byli rádi, že jsme se dokodrcali k Plechhamru (ale nelitovali, to zákoutí u Kocáby je nádherné).

   Odpovědět
 • Petra Pů
  10. 4. 2017, 9:04 hod.

  Šli jsme druhý okruh.Třetí určitě za pár let vyzkoušíme, až odroste nejmenší dítko. Vrátíme se nejen kvůli přírodě a nádherné stesce, ale i kvůli domu K.Čapka u kterého je skvělá atmosféra a díky informačnímu zvukovému panelu se i děti něco dozví (i když točení kličkou je asi baví víc;)Jako skvělý nápad vidím to, že po vyzvednutí tištěných úkolů v informačním koutku v domě K.Čapka, mohou děti plnit úkoly na trase označené Dášenkou. Super je, že to má pani rozdělené podle věku dítěte, takže na své si určitě přijdou předškoláci i školáci.Jen je potřeba nezapomenout tužku, protože některé úkoly je potřeba nakreslit apod.Za nás opravdu nádherná trasa, kterou určitě ještě jednou zopakujeme až děti vyrostou 🙂

  Odpovědět

Vložit komentář

Vložit komentářKam dál?


Na začátek stránky ↑Hlavní navigace

Prosba – naučná stezka Okolím Okoře

Sháníme brožurku ke zrušené naučné stezce Okolím Okoře, která údajně vedla před více než deseti lety údolím Zákolanského potoka mezi obcemi Noutonice a Kováry na Kladensku.

Kontaktovali jsme mimo jiné obecní úřady v okolí, školy, turistické oddíly, knihovny, bohužel bez úspěchu. Vlastníte-li tuto publikaci, prosíme, kontaktujte nás. Rádi bychom o této naučné stezce publikovali článek, ale je k ní minimum informací. Děkujeme!

infopanely.cz

Na začátek stránky ↑


Vyhledávání

Vyhledávání

Související články


Nejnovější komentáře

 • Petr u článku Naučná stezka na Medníku: Info tabule vypadají překvapivě jako nové. Ale jinak trasa je velmi špatně značena v obou směrech. Nelze se bohužel spolehnout ani na vyšlapané stezky, zejména úseku dolů z Medníku a v traverzu kolem přístřešku se stezka ztrácí v hromadách listí, větví a...
 • Radek u článku Naučná stezka Říčansko: Cesta je výborně značena.pak tedy dělejte procházky po městě tam se neztratíte.nebo snad chodte podle navigace
 • Radek u článku Naučná stezka Votočnice: Pokud lidi věci soustavně ničí každého to otraví neustále opravovat.ani se nedivím že to u čsop vzdali.jednou se budete brouzdat měsíční krajinou.příroda je již tak narušená że pár biotopů už nic nezachránï.nechápu co lidi nutí pořád něco rozbíjet a ničit.
 • Belana u článku Lesní stezka Penčický okruh: Parada, je to fakt krasne, ale je potreba hlidat znacky.
 • Miloslav Klvač u článku Vyhlídková stezka Křivoklát: stav:říjen 2018 V místě je přeznačena,zřejmě kvůli nové rozhledně Velká Buková,červená trasa KČT.Je vedena od hradu Křivoklát vzdušnou čarou 0,5 km blíže k Velké Bukové(dobře vidět na mapy.cz).Naučná stezka není značena červenobíle,ale...
 • Tom u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Tak to mě mrzí, že jste bloudili. S možností, že vlak přijede mimořádně na druhou stranu, jsem nepočítal 🙂
 • Ludmila u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Dne 22.9.2018 jsme si naplánovali projít stezku. Přijeli jsme vlakem na klánovické nádraží a poslušně podle popisu podešli trať. Dál jsme si však začali připadat jako v Matrixu. Nic podle popisu nesedělo – i když hned blízko nádraží byl...
 • Zuzka u článku Stříbrná stezka – severní okruh: Moc děkuju za tyhle stránky.Jseme pravidelnými čtenáři, „jen“ jsme ještě nepodceňovali… Tyto informace nikde jinde na netu nenalezame, mockrát DĚKUJEME! Čechovi
 • Tonda u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Pracovní listy: http://kokorinsko.oc hranaprirody.cz/res/ archive/135/017930.p df?seek=1378738009
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Vážená paní, sice jsem tam nebyl v poslední době, ale na Častoboř jsme od r. 1981 do r. 2004 jezdívali často s oddílem i se třídami, na soustředění (opět děti a mládež) a na NS jsme chodili vždy. Je náročná, ale lze zvládnout, není...
 • Mlok u článku Naučná stezka Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem: Hezká odpočinková procházka, dětem se líbili sochy, zejména sovy. Kaple s pramenem je moc hezká a voda znamenitá.
 • Josef Čermák u článku Naučná stezka Dubeč – Uhříněves: Stezku jsem s kamarádkou prošel 2.7.2018. Celá cesta je vedena po modré. Všechny panely jsme našli. Našli jsme i panel č.3, který je v předešlých recenzích zmiňován (v předešlých recenzích je uvedeno, že není k nalezení). Procházka po naučné...
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Zdravím mladá paní, také vám to jako procházku s malými dětmi nedoporučuji, terén je opravdu dost drsný a uhlídat dva malé kluky je tam dost těžké.
 • jark u článku Naučná stezka Městská část Praha 9 – jihovýchodní stezka: Navštíveno 23.6.2018, příjemná procházka, ale špatné značení, několikrát jde člověk jen náhodně správně. Někdy chybí na tabulích bližší určení popisovaných objektů (Jiránkovu vilu jsme nenašli:-(). Jinak ale dobrý krok...
 • Myspule u článku Naučná stezka Vodní park Čabárna: Hruuuuuza a děs!!!! To je to jediné co můžu napsat po návštěvě v pátek 15.6.2018. Byla jsem tam s dětmi, v králičí kleci mrtvá holatka, asi zakousnuta samcem,který se pokoušel znovu obskocit ramlici, vsude puch,výkaly v kleci u lišky,nikde nikdo...

RSS Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

 • Naučná stezka Údolím Šembery u Českého Brodu byla slavnostně otevřena
  V sobotu 10. září 2011 jsme se zúčastnili oficiálního otevření naučné stezky Údolím Šembery v Českém Brodě. Tato akce byla doplněna bohatým celodenním programem pro děti i dospělé v okolí hradu Šember, kde naučná stezka končí. Zdroj
 • Pozvánka na otevření naučné stezky Údolím Šembery u Českého Brodu
  V sobotu 10. září 2011 v 9 hodin se u městského pivovaru v Českém Brodě uskuteční slavnostní otevření nové naučné stezky Údolím Šembery. Více informací vám nabízíme v krátkém článku. Zdroj
 • V pražském Milíčovském lese můžete navštívit netradiční naučnou stezku
  Netradiční naučná stezka „Milíčovský les“, která je v provozu od začátku června tohoto roku, chce zaujmout zejména mladší návštěvníky. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Milíčovského lesa. Od září 2011 budou tyto informace dostupné nejen v českém, ale i anglickém a německém jazyce. Zdroj
 • V pražských lesích vzniknou netradiční naučné stezky
  Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., zahájil v lednu 2011 projekt „Interaktivní naučné stezky v pražských lesích“, jehož cílem je zvýšit informovanost pražské veřejnosti, zejména pak mladých lidí o důležitosti a významu přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách vybraných pražských lesů, ale také o problémech, které jsou způsobeny jejich rekreačním využíváním, a to prostřednictvím netradičních interaktivních (beetaggových) naučných stezek. Zdroj
 • Naučná stezka Hradešín
  Krátká naučná stezka seznamující s historií a současností obce Hradešín u Českého Brodu, rozkládající se na svazích stejnojmenného vrchu Hradešín. Nejpozoruhodnějším místem na trase je kostelík sv. Jiří na vrcholu Hradešína, zajímavý slepenec několika historických stavebních slohů. Zdroj

Naučnou stezkou.cz

Certifikát WebArchivu

tomas-vanek.cz

Licence Creative CommonsTextový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.

Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | RSS | Kontakt | Reklama
Používáme WordPress a Hosting WEDOS