Archiv » stezky.info | vše v okrese Benešov | 3. stránka

Všechny příspěvky týkající se tohoto regionu pohromadě (naučné stezky, naučné stezky pro chytré mobily, nefunkční a zrušené naučné stezky, fotogalerie naučných stezek), chronologicky řazené tak, jak byly publikovány.

Naučná stezka Kondrac – Krasovice – úpatí Blaníku

(počet hlasů: 8)

Naučná stezka začíná v obci Kondrac a končí u silnice z Kondrace do Načeradce, na parkovišti sloužícímu návštěvníkům Velkého Blaníku. Stezka seznamuje s historií obcí Kondrac, Libošovice a Krasovice a jejich okolím. Asi nejdůležitějším posláním stezky je nabídnout lidem jdoucím z Velkého Blaníku do Kondrace alternativní trasu mimo hlavní silnici s větším provozem. [Číst dál →]

Naučná stezka Roudný

zrušená stezka

Naučná stezka procházela areálem a okolím bývalého zlatodolu Roudný ležícího asi 20 km jihovýchodně od Benešova, nedaleko Velkého Blaníku. Roudný patří k nejvýznamnějším zlatonosným lokalitám u nás (ve středních Čechách spolu Jílovým u Prahy a Novoknínskem). Naučná stezka měla ale spíše přírodovědné zaměření, krom těžby zlata seznamovala s faunou a flórou území, a také s přírodní památkou Roudný. [Číst dál →]

Naučná stezka Kolem Votic za poznáním

(počet hlasů: 12)

Naučná stezka vede blízkým i vzdálenějším okolím města Votice na Benešovsku. Krom Votic navštěvuje vrch Větrov s poutní kaplí sv. Vojtěcha, a menší osady a obce Lysou, Ameriku, Mysletice, Hory a Hostišov. Stezka seznamuje s přírodními poměry České Sibiře, faunou, flórou, historií a zajímavostmi míst, kudy prochází, a s významnými osobnostmi regionu. Průvodcem po naučné stezce nám bude skřítek Votísek. [Číst dál →]

Fotogalerie naučné stezky Kolem Votic za poznáním

Naučná stezka vede okolím Votic na Benešovsku. Navštěvuje vrch Větrov s poutní kaplí sv. Vojtěcha, a menší osady a obce Lysou, Ameriku, Mysletice, Hory a Hostišov. Stezka seznamuje s přírodními poměry České Sibiře, zajímavostmi a význačnými osobnostmi regionu. [Číst dál →]

Naučná stezka S rytířem na Blaník

(počet hlasů: 16)

v roce 2007 nahradila zrušenou naučnou stezku Velký Blaník

Naučná stezka vede od úpatí Velkého Blaníku k rozhledně na vrcholu. Začíná a končí na parkovištích na opačných stranách hory (nad obcemi Louňovice pod Blaníkem a Kondrac). Seznamuje s flórou, faunou a přírodními poměry rezervace Velký Blaník, geologickou stavbou území a historií osídlení. Zmiňuje rovněž roli, kterou hrál Blaník v době po národním obrození v 19. století [Číst dál →]

Fotogalerie naučné stezky S rytířem na Blaník

Naučná stezka vede od úpatí Velkého Blaníkurozhledně na vrcholu. Seznamuje s flórou a faunou přírodní rezervace Velký Blaník, geologickou stavbou území, historií osídlení a rolí, kterou hrál Blaník v době po národním obrození v 19. století. Součástí stezky je Geologická expozice Podblanicka. [Číst dál →]

Naučná stezka Votočnice

(počet hlasů: 10)

Naučná stezka vede po louce Votočnice v zákrutě řeky Sázavy nedaleko města Sázavy. Na Votočnici, podmáčené nivní louce s třemi uměle vybudovanými tůněmi, kde se dle legendy otáčel svatý Prokop, když oral s čertem tzv. Čertovu brázdu, se díky úsilí místních ochránců přírody podařilo vytvořit cenný biotop se zajímavou a chráněnou drobnou faunou a flórou. [Číst dál →]

Fotogalerie naučné stezky Votočnice (a okolí Sázavy)

Naučná stezka vede po louce Votočnice u Sázavy, kde se díky úsilí místních ochránců přírody podařilo vytvořit cenný biotop se zajímavou drobnou faunou a flórou. Její návštěvu doporučujeme spojit s procházkou v okolí (Čertova brázda, soustava umělých tůní Havránka, národní kulturní památka Sázavský klášter). [Číst dál →]